Yeni Komünizm

Alamo – Beyazların Üstünlüğünü Savunanların Değer Verdiği Bir Anıt

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı 2 Ağustos 2021 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için: The Alamo—A Monument Cherished by White Supremacists (revcom.us)


Teksas’tan Bir Muhabir:

Teksas-San Antonio şehir merkezindeki Alamo, 6 Mart 1836’da Meksika ordusunun onu savunan Kuzey Amerikalıları yok ettiği bir savaşın yeridir. Revcom.us’ta daha önceki bir yazıda belirtildiği gibi, o zamandan bu yana Alamo, Teksas’ın “en ünlü simgesi ve… ateşli çekişmelerin odak noktası haline geldi. Beyaz üstünlenmeciler açısından Teksas bağımsızlığının bir simgesidir.”

Sunsara Taylor’ın geçenlerde Alamo’yu Unutmak kitabının yazarlarından biri olan Jason Stanford ile The RNL—Revolution, Nothing Less!—Show’da gerçekleştirdiği röportajı herkesin dinlemesi önemlidir. Alamo hakkında ek bir arka planın da Revolution okuyucularına yardımcı olabileceğini düşünüyorum.

Tarihsel Arka Plan

Şimdiki Teksas, 1821’de İspanyol imparatorluğundan bağımsızlığını kazandığında Meksika’nın bir parçasıydı. Teksas seyrek nüfusluydu ve Mexico City’den uzaktaydı. Orada yaşayan Yerli halkların direnişiyle yoğunlaşan bir direnişti, bu direniş bölgedeki az sayıdaki Meksika kuvvetini sık sık alt ediyordu. Aynı dönemde, birçok köle sahibi de dahil olmak üzere beyaz yerleşimciler (“Anglos”), ABD’nin güneyinden Teksas’a doğru ilerlemeye başladı.

Meksika, başlangıçta bu yerleşimcilere, belirli koşullar altında Komançi ve diğer kabilelerin direnişini umarak izin verdi. Bu yerleşimciler kısa süre sonra bölgedeki Meksikalıları yaklaşık altıya bir oranında geride bıraktılar. Bazıları Doğu Teksas’ın (1) verimli vadilerinde büyük plantasyonlar kurdu ve daha birçoğu köle imparatorluğunu yasadışı bir şekilde batıya, Meksika’ya doğru genişletmeye çalıştı. Orada yaşayan Yerli halklara karşı soykırıma dönüşen savaşları başlattılar.

Meksika 1829’da köleliği kaldırdığında, Anglolar arasında Meksika yönetimine karşı hoşnutsuzluk artmaya başladı. Köleliği sürdürme ve genişletme konusundaki ısrarlarından kaynaklanan hoşnutsuzluk ve Meksikalıları hor görme durumu gündeme geldi. 1832’den itibaren, Anglo yerleşimciler ile Meksika makamları arasında çeşitli alanlarda çatışmalar başladı. Meksika hükümeti, Angloları kanun kaçağı ve korsan olarak görüyordu.

1835’e gelindiğinde, eyalet genelinde çeşitli yerlerde kölelik yanlısı, Meksika karşıtı toplantılar yapıldı, güney Meksika’dan ilerleyen Meksika ordusuna karşı harekete geçildi. Bu yerlerden biri, bölgenin en büyük yerleşim yeri olan ve 1836’nın başlarında Angloların kendilerini eski bir İspanyol kilisesi bulunan Alamo’da güçlendirdiği San Antonio’ydu.

Kölelik yanlısı Teksaslılar, Alamo savaşından birkaç gün önce Meksika’dan resmen bağımsızlık ilan etmişti. Yaklaşık altı hafta sonra, 21 Nisan 1836’da savaş narası olarak “Alamo’yu Hatırla”yı kullanarak Meksika ordusuna kesin bir yenilgi yaşattılar. Teksas, köleliğin Anayasada yazılı olduğu bağımsız bir yer oldu.

Alamo’nun Canı Cehenneme!

Beş yıl önce, Teksas’taki faşist yetkililer “Alamo Planı” adı verilen 450 milyon dolarlık bir projeye başladılar. Popüler bir turistik yer olan Alamo’nun (2) “bugün Teksas’ın kimliğinin özü” olduğunu iddia eden planları, “Alamo’da yaşayan, savaşan ve ölenleri” anarak -yani beyazları, onları yenen Meksikalıları değil- “Saygıyı Geri Getirmeyi” amaçlıyor. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, yaygın muhalefet ve protestoya rağmen, Alamo topraklarında köleliğin savunucularını anan grotesk bir heykel “Cenotaph”ın korunması anlamına geliyor. Önde gelen bir Hristiyan faşist olan Vali Dan Patrick, Cenotaph’ın korunmasının “özgürlük ve bağımsızlık için kanı dökülenleri” onurlandırdığını ve “Alamo yenileme planının tarihimize sadık kalmasını ve orada 1836’da ölen savunucuları onurlandırmasını sağlayacağını söyledi.” (3)

Hayır! Siyahilerin büyük ölçüde köleleştirilmesi, Meksikalıların mülksüzleştirilmesi ve bastırılması, Yerli Amerikalıların katledilmesi… Alamo’nun yücelttiği ve kutladığı şey tüm bunlardır.

Alamo üzerindeki çekişme şu anda kızışıyor. Nasıl geliştiği ve uğruna savaşıldığı koşullar büyük önem taşımaktadır. Bu ülkenin ve Teksas eyaletinin gerçek tarihi aklanmaya ve saklanmaya devam edecek mi? Yoksa kölelik, soykırım, hırsızlık ve beyaz üstünlüğü ile kuruluşu ve gelişimi hakkındaki asıl gerçekler öğretilecek ve bununla yüzleşilecek mi?


1. Randolph B. “Mike” Campbell, “Slavery,” The Texas State Historical Association’s Handbook of Texas, erişim tarihi 02 Ağustos 2021.

2. “Alamo Planı.”

3. “Lt. Vali Dan Patrick: Teksas Tarih Komisyonu Kenotaph Oylamasına İlişkin Açıklama,” 22 Eylül 2020

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER