Yeni Komünizm

Başkan Yardımcısı Pence — Köktenci Bir Fanatik, Faşist Rejim İçinde Kritik Bir Güç

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıda çevirisini aktardığımız makalesi 6 Ekim 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/668/bob-avakian-vice-president-pence-fundamentalist-fanatic-crucial-force-in-the-fascist-regime-en.html


Bob Avakian’dan 1 Ağustos 2020 Bildirisi – “Şu Anki Acil Durum, Trump/Pence Rejimini Acilen Gönderme İhtiyacı, Bu Seçimlerde Oy Vermek ve Devrim İçin Temel İhtiyaç Üzerine”ye şu önemli analiz ile başlamıştım:

“Karşı karşıya olduğumuz -ve şu an bizleri yöneten- şey faşist bir rejimdir: Durmaksızın insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran, açıkça bağnazlığı ve eşitsizliği yaygınlaştıran; ülke üzerinde bir leke ya da fazlalık olarak gördükleri ve aşağılık olarak değerlendirdiklerine karşı duygusuz bir umursamazlık ya da soğukkanlı bir art niyetle davranan; acılar içinde olan ve eksikliğinden ötürü hayatını kaybedecek milyonlarca insana sağlık hizmeti sunmayı reddetme görevini üstlenmiş; kadınları kocalarına ve genel olarak erkeklere boyun eğmiş talan edilecek eşyalar, kürtaj ve doğum kontrolüne erişimi olmayan çocuk doğurucuları olarak aşağılayan; iklim değişikliği ve bilimi reddeden, evrim bilimine saldıran ve genel bilimsel yöntemi reddeden; rejim olarak kitle imha cephaneliğini tehditkar biçimde gösteren ve nükleer savaş tehdidinde bulunan; Müslümanlara, göçmenlere ve kenar mahallelerdeki insanlara karşı devlet terörünü yoğunlaştıran; “Önce Amerika” diyen, beyaz üstünlenmeci, erkek üstünlenmeci ve LGBT karşıtı zehrini devamlı akıtan acımasız haydutlara destek verip onları öne süren ve bütün bunları gururla sürdürüp çok daha kötüsünü yapma arzusunu açıkça belirten faşist bir rejimle karşı karşıya bulunuyoruz ve şu an bu rejim tarafından yönetilmekteyiz.” (1)

Başkan yardımcısı Mike Pence’e gelirsek: Pence, şeyleri Trump’la aynı tehditkar tarzda, pervasızca ve kaba yollarla ifade etmiyor olsa da kendisi bu rejimin tüm faşist programını yürüten kuvvetli bir gücü temsil eden köktendinci bir fanatiktir.

İşte bu nedenle REFUSEFASCISM.org’un çağrısına kulak vermeye acil ihtiyaç var, sadece Trump’ın gönderilmesini değil aynı zamanda tüm Trump/Pence rejiminin HEMEN ŞİMDİ GİTMESİ! gerektiği talep edilmelidir.

Pence’le birlikte, dinsel inancı bilimin kabulü ile bağdaştırmaya çalışan, İncil’i ve İsa’nın mesajını barış, adalet, şefkat ve hoşgörü şeklinde komşunu sev, yoksullarla ve mazlumlarla dayanışma içinde ol şeklinde yorumlayan türden bir Hıristiyanlıktan bahsetmiyoruz. Hayır. Pence aşırı şekilde bilime karşı olan ve acımasız bir dinsel fanatizme sahip gözü kara bir “gerçek mümindir”. Kendisi, erkek üstünlüğü ve anti-LGBT zehirden beslenen ve bununla birlikte beyazların üstünlüğü, kuduz Amerikan şovenizmi ve zenofobi (göçmenlerden nefret etme) gibi meselelerde Trump ile doğrudan aynı gemide olan gerçek bir “Damızlık Kızın Öyküsü” köktencisidir, Pence’in dinci köktenciliği, Taliban veya IŞİD’deki İslamcı köktenciliğe tekabül eder. Tıpkı onlar gibi Pence de köktendincilik versiyonunun halka zorla ve her yerde, her zaman empoze edilmesi gerektiğine inanmaktadır. Ancak büyük bir fark şu ki, gücü ve “erişimi” çok daha sınırlı olan Taliban veya IŞİD liderlerinin aksine, Pence dünya tarihindeki en güçlü ölüm makinesine sahip en güçlü hükümette yüksek rütbeli bir memurdur.

Kendisi, kabaca yalan söyleyen Trump’tan daha “cilalı” görünebilir ancak Pence “sakin” dış görünüşüyle daha da tehlikelidir. Pence, fanatik dinci köktenciliğiyle hurafenin “doğru” versiyonu olarak yorumladıkları şeyin peşinde  giderek “Tanrı’nın iradesine” hizmet eden “yumuşak dilli bir suikastçıdır”. “Eski usul” NAZİ’ler ve Proud Boys gibi silahlı haydutlar, tıpkı fırtına birlikleri gibi Trump/Pence faşist rejimi için son derece faydalı olsalar da, bu rejimin temel ve itici gücü Hristiyan köktenciliğidir. Ve bu rejim, Pence’in yanında Başsavcı William Barr, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Eğitim Bakanı Betsy DeVos ve diğerleri dahil olmak üzere güçlü pozisyonlarda bulunan Hıristiyan köktendinci fanatiklerle doludur.

Burada Afro-Amerikan ilahiyatçı Hubert Locke’un önemli analizine bir kez daha atıfta bulunmak faydalı olacaktır. 15 yıl önce konuşan Locke, 1930’larda Almanya’da Hitler ve Nazilerin faşizmini ilk elden gözlemleyen ve ABD’deki faşizmin tehlikesine sert bir şekilde değinen kıl hocası James Luther Adams’ın tecrübesinden bahseder:

“Çeyrek asır önce [1980’lerde], “ülkeyi Tanrı için geri almaya” adanmış bir siyasi güçle bu ülkede dini hakkın ortaya çıkışını izlerken, Adams, öğrencilerine bu ülkedeki “Hıristiyan faşistlerle” savaşmak zorunda kalacaklarını söyler. Amerikalı faşistlerin gamalı haç ve kahverengi gömleklerle gelmeyeceği konusunda onları uyarır. Amerikan versiyonunun, bu kez haçlarla gelip Bağlılık Yemini (Pledge of Allegiance) okuyacaklarını belirtir.” (2)

Bir kez daha, bu yüzden yalnızca Trump’ın değil aynı zamanda Pence’in ve tüm faşist rejimin görevden alınması ivedi ve acil bir zorunluluktur; bununla birlikte giderek artan sayıda insanın sokaklara dökülmesiyle ve sokaklarda kalarak gürleyen büyük bir çığlıkla ve ezici bir çoğunlukla bu rejimin HEMEN ŞİMDİ GİTMESİNİ! güçlü bir şekilde talep etmesi gerekmektedir.


Referanslar:

1)“Bob Avakian’ın 1 Ağustos Bildirisi” – Kaynak için: https://yenikomunizm.com/su-anki-acil-durum-trump-pence-rejimini-acilen-gonderme-ihtiyaci-bu-secimlerde-oy-vermek-ve-devrim-icin-temel-ihtiyac-uzerine/

2)“Reflections on Pacific School of Religion’s Response to the Religious Right” – Dr. Hubert Locke, ayrıca revcom.us sitesinde mevcuttur—vurgular eklenmiştir.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.