Yeni Komünizm

Biden’ın Avrupa Gezisi İnsanlık İçin Tehlikeyi Derinleştiriyor ve Ağırlaştırıyor: Biden Putin’i Tehdit Ediyor ve Tehlikeyi Artırıyor

Joe Biden’ın Avrupa gezisi, savaş tehlikesini -hatta büyük olasılıkla insanlığı sona erdirecek bir savaşı- ciddi şekilde yeni bir düzeye yükseltmiş bulunuyor. Biden, gezinin en önemli konuşmasını “Allah aşkına! Bu adam [Putin] iktidarda kalamaz!” açıklamasıyla noktalayarak manşetlere taşındı. Yönetim yanlısı saygın yorumcular, bunun “savaşın kapsamını ve süresini uzatma riskini taşıdığını” söylediler. Biden yönetimi her iki tarafa da sahip olmaya çalışırken, Biden’ın aslında Putin’in görevden alınması ve rejimin devrilmesi anlamına gelmediğini hemen söylemesine rağmen, eğer konuşmanın tamamını okursanız Biden’ın aslında bütün bu savaşı “tüm zamanların sınavı” ve “özgürlük ve baskı, kurallara dayalı bir düzen ile kaba kuvvet tarafından yönetilen bir düzen” arasındaki bir mücadele olarak ele aldığını görürsünüz.

Bu Savaşın Gerçek Nedeni

Aslında -Bob Avakian (BA) yazdığı ve son altı hafta içinde bu sitede kendisi tarafından ve diğerleri tarafından yazılan makalelerinde kanıtlandığı üzere- ABD ile Rusya ve Çin gibi ülkeler arasındaki çatışmanın özü, ‘demokrasi’ ile ‘otoriterizm’ arasındaki çatışma değildir. İşin aslı hepsi halk kitlelerini canavarca ezen ve hiçbiri insanlığın çıkarlarını temsil etmeyen veya bunun için çaba göstermeyen emperyalist güçler arasındaki bir rekabet meselesidir.*

Açık olmak gerekirse: Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin kendisi açıkça gücü ele geçirmektir, düzmece bahanelerle yürütülen tamamen haksız bir askeri kıyımdır. Öte yandan ABD; Rusya’nın Ukrayna’da yaptığı dehşetlerin, zarar ve ızdırapların yüzlerce hatta binlerce katını Afganistan’da, Irak’ta, Panama’da, Grenada’da, Vietnam’da ve dünyadaki diğer birçok ülkede yaşattı. İşte tam da bu nedenlerle BA, yukarıda bahsi geçen makalenin hemen sonraki cümlesinde şöyle devam ediyor: “Şimdi ve acilen vurgulanması gereken şey, tüm emperyalist yağmacılara ve toplu katliamcılara karşı çıkmaktır; ayrıca tüm baskı ve sömürü sistemlerine ve ilişkilerine özel bir vurgu yaparken, canavarca suçlarını “bizim adımıza” işleyen ve onları grotesk bir Amerikan şovenizmi temelinde desteklememiz için bizden yardım isteyen “kendi” emperyalist zalimlerimize karşı durmaya özel bir vurgu yapmalıyız, bunları şiddetle reddetmeli ve bunlarla kararlı şekilde mücadele etmeliyiz.”

Biden Öfkeli

Biden’ın gezisi, birçok ABD askeri de dahil olmak üzere daha fazla NATO askerini Ukrayna’yı kolayca vurabilecek bir mesafede, Ukrayna’yı çevreleyen ülkelere yığma durumuyla aynı zamana denk geldi. Bölgeye daha fazla silah gönderdi ve Ukrayna’ya daha yüksek düzeyde silah sağladı (Görünüşe göre, bu durum gittikçe kuduran sorumsuz Ukrayna lideri Zelensky’yi tatmin etmeye pek de yetmedi). Biri NATO diğeri Avrupa Birliği’nden biri olmak üzere üç farklı grubun oluşturduğu üç “zirve toplantısı”, Rus işgaline misilleme olarak yürütülen ekonomik savaşı ve tehditleri tırmandırmak için yapıldı. ABD yetkilileri -ve ABD medyası- sürekli olarak Rusya’nın kimyasal veya nükleer silahlara başvurmasının gerçek tehdidini tartışırken ABD savaş doktrininin aslında bu tür silahları da içerdiği bir şekilde önemsizleştirdi. (Gerçek nükleer savaş tehdidi hakkında daha fazla bilgi için, RNL Show’da bununla ilgili bir bölüm görmek için buraya gidin veya geçen haftanın revcom.us makalesini görüntüleyin veya okuyun “Ukrayna Savaşı… Dehşet ve Yüksek Nükleer Nükleer Savaş Riski”)

Bu arada medya, Putin’i  “Hitler kadar kötü” karikatürlerinden biri olarak tasvir etmeye ve kendisini devirmek için hazırlık kampanyalarına devam etti. New York Times, Putin’i “Batı karşıtı” ve katıksız, irrasyonel bir nefretle sarhoş olmuş biri olarak gösteren sayfalar dolusu ön sayfa makalesiyle emperyalistler için bir propaganda aracı olarak rolünü yerine getirdi. İşin aslı Putin, Rusya’yı yöneten kapitalist-emperyalist sistem ve bu sistemin gelişmesi için gerekenlere araç ve hizmetkar olduğu müddetçe bir canavardır ve öyle olmak da durumundadır. Bu konuda Biden, Trump veya Obama’dan farklı değildir. Yine de Amerikan medyası, yılın kötü adamını ilan etmek için tasarlanmış iyi adam/kötü adam mitolojisine bir kez daha kendini kaptırıyor. Saddam Hüseyin, Molla Ömer, Kaddafi veya Manuel Noriega olsun, her biri ABD liderlerinden ve ABD “özgür basınındaki” kuklalardan “Ayın Hitleri” muamelesi gördü ve sonuç olarak Hüseyin ve Kaddafi öldürüldü. (Biri ABD’nin hakim olduğu “yasal süreç” ile, diğeri ise daha sonradan Dışişleri Bakanı Hilary Clinton’ın espri yaptığı bir linç çetesi tarafından). Putin elbette bu tarihi çok iyi biliyor ve Biden’ın tehdidini gerçekten de çok ciddiye almak zorunda kalıyor.

Biden’ın basit söylemi, düpedüz yalan söylemesi ve sahte duruşu, sonuçları ve henüz ortaya çıkarabileceği daha fazla dehşet açısından eğer bu kadar ölümcül olmasaydı gülünç bir şey olurdu. Bölgeye daha fazla silah ve asker sevk ederek, Rusya’ya karşı ekonomik savaşı hızlandırarak, haberlerin son beş gününü bir dizi çarpıtma ve utanmaz demagoji ile domine ederek, Putin’in kendisine karşı doğrudan bir tehdit olarak yorumlanan Biden ve bir bütün olarak ABD egemen sınıfı, dünyayı bir hafta öncesine göre çok daha tehlikeli bir yer haline getirdi.

Bu sistem insanlığı bitirmeden önce bu sisteme son verilmelidir.


Kaynak için bkz: Biden Trip to Europe Deepens and Worsens Danger for Humanity | revcom.us

*Utanmaz Amerikan Şovenizmi: ABD Emperyalizmini “Otoriteryanizm Karşıtlığı” Maskesiyle Desteklemek | Yeni Komünizm # (yenikomunizm.com)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER