Yeni Komünizm

Bir DEVRİME İhtiyacımız Var, Daha Azına Değil! Bu Sistem Altındaki Seçimler Asla HİÇBİR ŞEYİ Değiştirmeyecek!

Aşağıdaki Devrimci Enternasyonalist 1 Mayıs metni, Bob Avakian’ın ve mimarı olduğu Yeni Komünizm’in rehberliğini benimsemiş Kolombiya Devrimci Komünist Grubu’nun web sitesi olan Alborada Comunista‘da yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: Con los acuerdos de paz se harán los cambios que necesita el país. para que todo siga igual – 1° Mayo de 2016 – Alborada Comunista (acgcr.org)

Ayrıca İngilizce çevirisi revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Bkz: We Need REVOLUTION, Nothing Less! ELECTIONS Under This System Will NEVER Transform Anything! | revcom.us


Sömürülenlerin, ezilenlerin, baskı ve sömürüye karşı çıkan herkesin dünya çapındaki devrimci kutlama günü olan bu 1 Mayıs, kelimenin tam anlamıyla dünyanın alevler içinde olduğu bir durumun ortasında geliyor:

Rusya’nın Ukrayna’yı canice işgali, Rusya ile ABD ve onun NATO müttefikleri arasında gezegen genelinde kolayca nükleer bir soykırıma yol açabilecek doğrudan bir patlama olasılığını ciddi şekilde artırdı;

Yemen’dekine benzer şekilde ve bundan hiç de daha az alçakça olmayan suçlardan sorumlu olan Rusya’ya rakip olan müdahil güçlerle; Orta Asya’dan Ortadoğu’ya savaş tehdidi daha da kızışıyor.

Açlık, “doğal” afetler, savaş vb. sebeplerle hemen hemen her kıtada hayatlarını kurtarmak için kaçan mülteci dalgaları, her türlü ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla birlikte büyümeye devam ediyor;

Brezilya’dan Polonya’ya, Filipinler’den İtalya’ya kadar her yerde, faşistler Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi geçici olarak gerilemelere maruz kalsalar da ilerlemelerini sürdürüyorlar, iktidarı ele geçiriyorlar veya daha da konsolide oluyorlar;

İnsanlığın yok olmasını da tehdit eden çevrenin tahribi şiddetlenmeye devam ediyor;

Kadınların aşağılanması, insan dışılaştırılması ve ataerkil boyunduruk altına alınması kontrolsüz bir şekilde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde kürtaj gibi haklar engelleniyor (Kolombiya ve Arjantin’de kürtajın suç olmaktan çıkarılması gibi bazı gelişmeler olmasına rağmen bunlar yaşanıyor).

Tüm bu fenomenlerin yansımalarının olduğu Kolombiya’da, daha fazla katliamın, zorla yerinden edilmenin, yoksullaştırmanın, işsizliğin, gençlerin suçlu haline getirilmesinin ve insanların ahlaki ve entelektüel yozlaşmasının ortasında, bu 1 Mayıs, aynı zamanda, her iki tarafın da hiçbir şeyi çözmeyen bir “çözüm” cephaneliği ile uzun zamandır en vahşi seçim yarışının ortasında geliyor.

Bu 1 Mayıs’ta nedeni ve çözümü belirtmek her zamankinden daha gerekli: Bu dehşetlerin hepsi bir sistemin, yani kapitalist-emperyalist sistemin ürünleridir. Hâkim sınıfların çıkarları kitlelerin çıkarlarından çok farklıdır ve temelde onlara karşıdır. Kolombiya’da ve tüm dünyada, bugün tırmanmamız gereken yokuş daha dik görünse ve öyle olsa bile halklar harekete geçmelidir. Bizlerin Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye, İran’dan Meksika’ya ve Kolombiya’ya devrimci komünistler olarak Bob Avakian’ın önderliğince sağlanan sentezi memnuniyetle karşılamamız gerekiyor.:

Bu durumu ve onların geleceğini kabul edemeyiz, gerçek bir devrim için örgütlenme zamanıdır! Bu sistem için oy vermeye değil, bu sistemi YIKMAYA ihtiyacımız var! Soyu tükenmesi gereken insanlık değil, bu sistemdir!

Rusya ile ABD-NATO Savaşına Hayır! 3. Dünya Savaşına Hayır!

Bu bir retorik değildir. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte, dünyamız kontrol atlına alınamayacak nükleer bir yangına dönüşebilecek gerçek bir dünya savaşı tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu savaş, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nden “dayanışma desteği” alan aynı zamanda Nazi-faşizminin çok fazla siyasi ağırlığa sahip olduğu ve Putin için bir kulp olarak hizmet ettiği, Ukrayna’daki “demokrasi” ile (Rus) “otoriterizmi” arasındaki bir müsabaka değildir. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO’daki müttefiklerinin vekaletler aracılığıyla müdahale ettiği emperyalistler arası bir savaştır. İlgili ülkelerdeki kitlelerin ve bir bütün olarak insanlığın çıkarları, bu çatışmanın her iki tarafındaki emperyalistlerin çıkarlarıyla temelden karşıttır. Ukrayna’daki savaşın ideolojik olanlar da dahil olmak üzere küresel etkisi, açıkça gösteriyor ki, bugün dünya arenası her bir ülkenin iç durumu üzerinde tüm tarih boyunca olduğundan daha belirleyicidir. Ve elbette buna karşılık gelen enternasyonalizme ihtiyaç var: “Bütün bir dünyayı en başa” yerleştirmek.

Bu Sistem Altındaki Seçimler HİÇBİR ŞEYİ Değiştirmeyecek!

Bir yıl önce 28-A’da [28 Ağustosta], dürüst insanların uzun süredir bastırılmış olan öfkesinin patlaması, iyisiyle kötüsüyle büyük ölçüde Mart ayı ortasında ilk turu yapılan parlamento seçimleriyle ve Mayıs/Haziran’daki bir veya iki tur daha yapılacak olan mevcut başkanlık seçim kampanyası ile karakterize oldu. On yıllardır ilk kez, “ilerici” bir aday olan Gustavo Petro, en açık şekilde Düzenin adayı (ve faşist eğilimleri olan) Federico (“Fico”) Gutiérrez’i ve eski adaylardan birinin, büyük olasılıkla (ve mutlu bir şekilde) Gutiérrez’in vagonuna katılacak olan “ihtilaf” halindeki üçüncü bir partiden Sergio Fajardo’yu yenmek için gerçek bir şansa sahip.

Geleneksel solun ve 2019’un sonundan bu yana gerçekleşen çeşitli isyanlara katılan (ve artan işsizlikten en çok etkilenen ve en iyi ihtimalle kayıt dışı sektörde iş bulabilen) gençlerin büyük bir kısmı, tıpkı Petro’nun pek çok meslektaşı gibi, egemen sınıflara kendilerinin ciddi anlamda değiştirmek istemedikleri ve değiştiremeyecekleri sistemin bir parçası olduklarını hatırlatmak için her fırsatı değerlendiren, “burjuvaziyi korkutmamak” için her tür çabayı gösteren Petro’nun “ilericiliğinde” değişim umutlarını koruyor.

Devrimci önder ve düşünür Bob Avakian’ın belirttiği gibi: “Seçimler burjuvazi tarafından kontrol edilir; hiçbir durumda temel kararların alınmasının aracı değildir ve gerçekten de ilk amaçları sistemi ve yönetici sınıfın politikalarını ve eylemlerini meşrulaştırmak, onlara “halka dayanan yetki” gömleği giydirmek ve halk kitlelerinin siyasi faaliyetlerini başka yöne kanalize etmek, sınırlandırmak ve kontrol altında tutmaktır.”

[Demokrasi: Neden Daha İyisini Yapamayalım ki?]

“Bu toplumdaki seçimlerin kapitalist hâkim sınıf tarafından kontrol edildiğini anlamak gerekir. Bu hâkim sınıf, ekonomiye hükmeder ve kontrol eder ve bu temelde siyasi iktidara hükmeder ve kontrol eder. Kim seçilirse seçilsin, bu egemen sınıf, polis, silahlı kuvvetler, hükümet bürokrasileri, mahkemeler ve yasal mekanizmanın geri kalanı (‘adaletsizlik sistemi’) üzerindeki kontrolünü elinde tutmaktadır. Seçimler, hâkim sınıf tarafından yönettikleri kişileri kandırmak için kullanılır. Seçimler en fazla, ezilenlere, hangi ezenler grubunun onları soyup eziyet edeceğini seçme ‘seçimini’ verir!” [Cold Truth, Liberating Truth]

Bu toplumlarda, kitlelerin çıkarlarından çok farklı (ve karşıt) çıkarları olan bir hâkim sınıf vardır. Bu hâkim sınıf bir diktatörlük (silahlı güç tekeli tarafından desteklenen bir siyasi güç tekeli) uygular ve herhangi bir zamanda bu diktatörlüğü yönetenler, hâkim sınıfın daha geniş çıkarları belirli bir politikanın değiştirilmesini veya terk edilmesini talep etmedikçe… veya ta ki hâkim sınıf devrilmedikçe, uygulamaya kararlı oldukları politikaları, güçlü halk muhalefeti karşısında bile yürütmeye devam edeceklerdir.

“Seçimler, kitlelerin bu politikaların ve hükümetin değişmesine yönelik bir icraat görme arzusunun gerçekleşmesi için bir yol sağlamaz; ancak belirli koşullar altında kitlesel siyasi direniş, hükümet politikasındaki değişiklikleri zorlamak için önemli bir katkı sağlayabilir. Özellikle de bu politikaların gerçek bir tıkanıklıkla karşı karşıya kaldığı ve diğer şeylerin yanı sıra, yönetici sınıfın içinde artan bölünmelere yol açtığı daha geniş bir bağlamda gerçekleşiyorsa kitlesel siyasi direnişler katkı sağlayabilir.” [Bob Avakian, Komünizm ve Jeffersoncu Demokrasi]

Umutlarını “merkeze” ya da “ilericilere” bağlayanlar aldanmıştır ve birçokları da kendilerini aldatmıştır. Bu liberaller ve ilericiler (tırnak işaretli veya işaretsiz) faşist aşırı sağ ile aynı sistemin parçasıdır ve onlarla aynı çerçeve içinde düşünürler. Bu “alternatif” partilerin ve hareketlerin liderleri, Uribe’ye [eski Kolombiya başkanı] ve aşırı sağa hiçbir şekilde ve önemli şekilde meydan okumayacaklarını defalarca açıkça belirtmişlerdir. Bu gerçekle yüzleşmekten kaçınanlar, çünkü bu onlara çok riskli geliyor, hiçbir garanti yok, hayatlarında birçok şeyin değişmesi gerekiyor, bu yüzden daha güvenli bir yol seçmeye çalışıyorlar… yeni nesiller karşısında sorumluluklarından kaçamayacaklardır. Buna ek olarak, Hintli yazar Arundhati Roy’un işaret ettiği gibi: “Sistemi seçimlerle dönüştürmeye çalışanlar, sonunda onun tarafından dönüştürüldüler.”

Evet, şu anda aktif kutuplaşma zararlıdır. Ama seçeneklerimiz var: Ya bunu kabul etmek ve her geçen gün feci karakterini gösteren aşamalı bir değişim serabı için mücadele etmek; “ya da onu değiştirmek için, devrim için yeniden kutuplaştırmak, yaklaşan dehşetten gerçekten özgürleştirici bir şey meydana getirmek için harekete geçmek.” [revcom.us]

Gerçek Bir DEVRİME İhtiyacımız Var, Bundan Daha Azına Değil!

Bob Avakian, çınlayan bir hakikati vurgulamaktadır: İnsanlık, hangi tarafta olursa olsun emperyalistlerin dünyayı yönetmeye devam etmesine ve bu durumda, insanlığın geleceğine ve varlığına yönelik oldukça gerçek ve korkunç bir tehditle kimin egemen olacağı konusunda savaşmasına artık izin veremez. Zor ama temel bir hakikat var: Halk kitleleri ve nihayetinde bir bütün olarak insanlık için, bu sistem altında hiçbir gelecek veya yaşamaya değer bir gelecek yoktur. Ancak şu anda uğruna savaşmaya değer, uğruna yaşamaya değer bir dünyaya ve geleceğe giden bir yol var: Bu bir devrimdir – gerçek bir devrimdir; birkaç fayda sağlarken sistemi sağlam şekilde tutan ve iktidarda bırakan şu ya da bu müdahale ile zaman kaybetmek değil!

Bir devrim, bu sistemi devirmek ve onun yerine kökten farklı ve çok daha iyi bir ekonomik ve politik sistem olan sosyalist bir sistem koymak için topyekûn bir mücadele için örgütlenmiş milyonlarca insandan oluşan bir gücü içerir. Halkın ihtiyaçlarını karşılamaya ve bu sisteme örülen sömürünün, baskının ve çevrenin tahrip edilmesinin nihayet her yerde sona erdiği komünist bir dünya için savaşmaya dayalı bir sosyalist sistem gerekmektedir.

Bu devrimden daha az olacak herhangi bir şey, bütün bu sorunların köküyle ilgilenmeyecektir ve gerçek bir çözüme yol açmayacaktır. Ve bu devrim enternasyonalisttir, yani dünyanın her yerinden halklarla birlikte sömürü ve zulmü tüm gezegende sona erdirmek için mücadele etmektedir. Mevcut durumda, bu sistemden kurtulmak için yakında bir devrimi mümkün kılacak koşullar henüz mevcut değildir. Şu anda acil ihtiyaçlara cevap verebilmek için, gerçek bir devrim için -bu sistemin neden olduğu dünyadaki dehşetlere kitlesel bir direnişle karşı çıkacak ve temel bir çözüm olacak devrim için- gerçek bir harekette ÖRGÜTLENMEK gerekmektedir.

Kadınların aşağılanmasına, insan dışı sayılmasına, ataerkil boyunduruk altına alınmasına ve toplumsal cinsiyete veya cinsel yönelime dayalı tüm baskılara son vermenin; işsizliğe, yoksullaşmaya, halkın ahlaki ve entelektüel yozlaşmasına bir son verilmesinin; halklara karşı savaşın sona ermesinin, katliamların, zorla yerinden edilmenin ve gençliğin suçlu durumuna getirilmesinin sona ermesinin; yerli ve siyahi halklara yapılan ayrımcılığa, baskıya ve her türlü ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına son verilmesinin; muhalif, eleştirel ve bilimsel düşüncenin boğulmasının ve zulme uğratılmasının ve her türlü batıl inancın teşvik edilmesinin son bulmasının; çevrenin tahrip edilmesine ve yok edilmesine son verilmesinin; emperyalizmin egemenliğine, besin bağımlılığına ve imparatorluk savaşlarına son verilmesinin tek gerçek yolu budur.

Gerçek bir devrime, hakiki bir devrime, geleneksel “solun” (silahlı veya silahsız) eğilimleriyle ya da hiçbir zaman sosyalist olmamış Küba, Venezuela veya Kuzey Kore ile ilgisi olmayan bir devrime ihtiyacımız var. Kapitalist-emperyalist Rusya ve Çin’le (Rusya 1950’lerde ve Çin 1970’lerde sosyalist ve devrimci olmaktan çıkmıştır) hiçbir ilgisi olmayan bir devrime ihtiyacımız var.

Ve 1 Mayıs aynı zamanda hiçbir şeyi çözmeyen sözde “çözümlerle” bizleri acılar içinde bırakan dar düşünce biçimlerine (muhalif, eleştirel ve bilimsel düşüncenin boğan, zulme uğratan ve her türlü hurafeyi teşvik eden düşünce biçimlerine) karşı mücadele ettiğimiz bir gündür.

Onların Geleceğini Kabul Etmiyoruz, Gerçek Bir Devrim İçin Örgütlenme Zamanı!

Bu Sistem İçin Oy Vermeye Değil, Bu Sistemi YIKMAYA İhtiyacımız Var!

Kolombiya Devrimci Komünist Grubu | 1 Mayıs 2022

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satıriçi Geribildirim
Bütün yorumları gör

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER