Yeni Komünizm

Bob Avakian “Kaçık Bir Tarikat Lideri” Değildir: Derin Düşünen ve Son Derece Düşünceli Bir Liderdir

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı Sunsara Taylor tarafından kaleme alınmış ve 25 Temmuz 2022 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Türkçe çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.

Kaynak için bkz: Bob Avakian Is Not a “Mad Cult Leader”: He Is a Deep Thinker and Profoundly Thoughtful Leader | revcom.us


Bu Suçlamalara Maruz Bırakılan Kürtaj Hakkı Savaşçılarına ve Bunu İşiten Diğerlerine Açık Mektup

Rise Up 4 Abortion Rights’a yönelik son zamanlardaki şiddetli saldırıların kritik bir “aracı”, devrimci lider Bob Avakian’ı tamamen çarpıtmaya ve onu bir tür korkutucu, kasvetli bir “kült lider” olarak tasvir etmeye yönelik çirkin bir girişimdir. Ardından, Bob Avakian’ın takipçisi olduğum için ya kandırılmış biri olarak, ya da bugünlerde daha sık olarak bu sözde “kültün” manipülatif bir ajanı olarak tasvir ediliyorum.

Son olarak, Rise Up 4 Abortion Rights’un önemli bir başlatıcısı ve lideri olduğum için ve diğer devrimci komünistler (revcomlar) Rise Up’ın misyonuna dahil olduğu ve desteklediği için, tüm Rise Up bu zehirli (ancak tamamen gerçek dışı) imajla lekelenmektedir. Bu sadece kürtaj hakları için verilen mücadeleyi ciddi şekilde zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda gerçekten derin ve kesinlikle gerekli bir hareketi stigmatize eder ve saldırılara açık hale getirir. Bütün bu sebeplerden dolayı, kendimi bunlara cevap vermek zorunda hissediyorum.

Elbette, Rise Up 4 Abortion Rights’ın kadınların temel kürtaj hakkı için verilen mücadelede çok çeşitli farklı siyasi perspektiflerden insanlar tarafından başlatıldığını, buna önderlik edildiğini ve farklı perspektiflerden insanı dahil ettiğini kabul etmek önemlidir. Aynı zamanda, dürüst ve doğrudan yana hiç kimse Bob Avakian’ın bu büyük ve yıkıcı çarpıtmasına itibar etmemelidir.

Bu nedenle Bob Avakian’ın gerçekte kim olduğu konusunda gerçekleri ortaya koymak önemlidir. Bob Avakian (BA), benim açıklanamaz bir nedenden dolayı körü körüne takip ettiğim ve eğer kendisi olmasaydı kürtaj hakkı için ve genel olarak kadınların ezilmesine karşı mücadelede bir şekilde çok daha iyisini yapacağım türden kaçık bir tarikat lideri ya da yüzeysel ve çocuksu bir aşırılık yanlısı biri değildir.

Hayır, BA çok derin düşünen ve son derece düşünceli bir liderdir. Teorik Fizikçi Lee Smolin’e yazdığı son Açık Mektupta belirttiği gibi, BA “daha spesifik olarak, Marksizmi/komünizmi ütopyacılık olarak değil, bilimsel bir yöntem ve yaklaşım olarak benimsemiş ve bu meselelere uygulayan biri olarak, hayatını insan toplumu ve onun tarihsel gelişimi hakkında bir anlayışa ve onun özgürleştirici dönüşümü için potansiyel ve aktif mücadeleye adamıştır.”

Bu temelde BA, insanlığın karşı karşıya olduğu temel sorunun belirli bir üretim biçimi temelinde toplumun örgütlenmesinin ve dünyaya hükmedilmesinin özgül yolu olan bu kapitalizm-emperyalizm sistemi olduğu gerçeğine dikkat çekmektedir. (Üretim biçimi, şimdi her zamankinden daha fazla milyarlarca insanın sömürüldüğü uluslararası bir ekonomik sistem olan kapitalist ekonomik sistemin ilişkileri ve dinamiklerini ifade eder. Buna Kongo’da cep telefonları ve diğer cihazlar için kobalt madenciliği yapan on binlerce çocuk gibi Üçüncü Dünya’daki 150 milyondan fazla çocuk dahildir. Bu aynı zamanda Bangladeş’teki giyim fabrikalarında acımasızca sömürülen ve bu ülkedeki insanların çoğunun giydiği kıyafetlerin giydiği kadınlar gibi yüz milyonlarca kadını da içerir.)

BA, bilimsel olarak, bu sistemi ortadan kaldırmak ve onun yerine kökten farklı bir sistemle değiştirmek için devrimin gerekli olduğu sonucuna varmıştır, böylece bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin tüm dünyada somutlaştırdığı ve acımasızca uyguladığı sömürü ve baskı ilişkilerinin kökünü kazımanın temelleri atılmaktadır. Ayrıca komünist hareketin tarihini ve onun Rusya ve Çin’de ortaya çıkardığı sosyalist toplumları ve bu devrimlerin tersine çevrilmesinin, bu ülkelerde kapitalizmin restorasyonunun nedenlerini derinlemesine incelemiştir. Bu sosyalist toplumların hem esas olarak olumlu deneyimlerinden hem de onların gerçek ve zaman zaman çok ciddi eksikliklerinden ve hatalarından öğrenmiştir.

Tüm bunların temelinde ve insan deneyiminin birçok farklı boyutundan yola çıkarak, BA yeni bir komünizm geliştirmiştir. Bob Avakian’ın Resmi Biyografisi bunu “daha önce geliştirilmiş olduğu şekliyle komünist teorinin bir devamı, fakat aynı zamanda bunun ötesine niteliksel bir sıçramayı ve bazı önemli yönlerden ondan bir kopuşu temsil ediyor” şeklinde açıklar. Bu ülkede devrim için gerçek bir stratejiyi içerir; ve BA, bu devrim yoluyla hayata geçirilecek toplum için kapsamlı bir vizyon ve somut bir plan sağlayan bir Anayasa yazmıştır. (Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa, diğer birçok önemli sorunun yanı sıra, üreme özgürlüğü hakkının güvence altına alındığı ve kadınların kurtuluşunun önemli bir yer işgal ettiği bir Anayasadır).

BA ayrıca, böylesi bir devrimin daha mümkün hale geldiği nadir bir zamanın, bu devrim için somut olarak çalışmak ve mücadele etmek için aktif olarak ele alınması gereken nadir bir zaman olmasının nedenlerini de özel olarak analiz etmiştir.

Rise Up ve çok ötesindeki pek çok kişi, kürtaj hakkının tersine çevrilmesine ve kadınların genel olarak ezilmesine karşı mücadelenin derin önemi konusunda kesinlikle onunla hemfikir olsalar da, Rise Up’a dahil olan diğerlerinin tüm bunlarla aynı fikirde olması gerekmez. Ancak insanlar, BA’nın kendisini tüm insanlığı her tür baskı ve sömürüden kurtarma sorununa adamasının sonucunda ortaya çıkan ciddi ve önemli çalışmaların farkına varmalıdır.

Bunu okuyan herkesi BA’nın çalışmasına ciddi şekilde katılmaya şiddetle teşvik ederken, bunu yapmayı seçseniz de seçmeseniz de prensip olarak “kült” gibi aşağılayıcı suçlamalara ve bir ömür boyu insanlığın kurtuluşuna adanan eseri kolayca reddetmeye itibar etmemeniz gerektiğini belirtiyorum.

Ayrıca bknz:

*Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey: Derin Kriz, Derinleşen Bölünmeler, Yaklaşan İç Savaş Olasılığı – Ve Acilen İhtiyaç Duyulan Devrim | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

*Teorik Fizikçi Lee Smolin’e Açık Mektup | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

*Kuzey Amerika’daki Yeni Sosyalist Cumhuriyet Anayasası, kürtaj ve kadınların özgürlüğünü Anayasa’ya doğrudan yerleştiriyor.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.