Yeni Komünizm

Bob Avakian “Kült” Meselesine Yanıt Veriyor: Saçma, Cahilce ve Sorumsuzca Bir Suçlama

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi 14 Şubat 2022 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: Bob Avakian Speaks to “Cult”: A Ridiculous, Ignorant, and Irresponsible Accusation | revcom.us


İnsanlığın Özgürleşmesi Doğrultusunda Dünyayı Anlamak ve Dönüştürmek İçin Bilimsel Bir Yöntem ve Yaklaşım Uygularız

Bazı “ilerici” ve kendini “solcu” ilan edenlerin yanı sıra, bazı akademisyenler, öğrenciler ve diğer kesimler arasında da benim bir “kült lideri” olduğum ve sunduğum önderliği -ve öne sürdüğüm yeni komünizmi- takip eden ve bunu uygulamak için çalışanların da aslında bir “kült” oluşturdukları suçlaması yapılıyor. Bu açıkça saçma sapan bir şeydir. Hepimizin gerçekten neyle ilgili olduğumuzun gerçekliği tarafından kolaylıkla çürütülebilir. Ayrıca bu suçlama fazlasıyla sorumsuzluktur. Yakın zaman önce hazırladığım bir çalışmada felaket bir şey ya da gerçekten özgürleştirici bir şey yani gerçek bir devrim ihtimali düşünülecek olursa, günümüz dünyasında son derece yoğun olan ve sürekli olarak yoğunlaşan bir durumda bu çok daha fazla böyledir. (1)

Yeni komünizmin neyle ilgili olduğuna dair yapılacak herhangi bir samimi inceleme, onun aslında “kültizmin” tam tersi olduğunu açıkça ortaya koyacaktır: Yeni komünizmin gerçekliği anlamak ve onu özgürleştirici bir şekilde dönüştürmek için tutarlı bir bilimsel yöntem ve yaklaşımın kapsamlı ve sistematik uygulamasını temel alır, bunun önemini sürekli olarak vurgular ve içerir.

Bilim kanıta dayalı bir süreçtir. Doğadaki ve toplumdaki farklı fenomenler hakkında kanıt biriktirmeyi ve ardından örüntüleri belirlemek ve bu şekilde elde edilen kanıtların ortaya koyduklarından dersleri sentezlemek için rasyonel düşünce ve mantıksal akıl yürütmeyi uygulamayı içerir ve gerektirir. Bilim, neyin (sözde) doğru olduğunu yalnızca herhangi birinin fikirlerine, niyetlerine vb. dayanarak belirleme düşüncesine izin vermez ve buna tamamen karşıdır. Bilimsel bir yöntem ve yaklaşımın gerekli bileşenlerinden ve temel niteliklerinden biri eleştirel düşünmedir. Bu durum, diğer tüm şeylerin yanı sıra, sırf bir şey veya pek çok şey hakkında çok fazla anlayışa sahip olduğu varsayılan (hatta gerçekten olan biri) biri tarafından iddia edildiği için şeyleri “inanç ile” veya basitçe kabul etmemek anlamına gelir. Bilim bir kez daha kanıta dayalı bir süreçtir ve neyin doğru olup olmadığını, neyin objektif realiteye karşılık gelip gelmediğini belirlemek için temel olarak kanıtlara dayanır.

Bir kült, eleştirel bilimsel incelemeye tabi tutulmayan ve eleştiri ile karşı koyamadıkları dogmaları kendilerine temel alan bir grup insandır. Bu genellikle, “bilgiye” ve “bilgeliğe” ve/veya “sıradan insanların” elde edemeyecekleri diğer “özel niteliklere” sahip olduğu iddia edilen (veya “kutsanan”) bir “liderin” körü körüne takip edilmesini içerir.

Yeni komünizme dayalı devrimci olmanın bir şekilde bir “kültün” parçası olmak anlamına geldiği suçlamasına bakarsak:  Bu fiili gerçeklikle çelişmektedir ve aşağılıkça bir hakarettir. Yalnızca bana karşı ve esas olarak benim sözde “kült lider” olmamla ilgili de değildir. Bunun da ötesinde, insanlığın tüm sömürü ve baskı ilişkilerinden ve sistemlerinden kurtuluşu için verilecek mücadeleye bilimsel bir yöntem ve yaklaşım olarak yeni komünizmi uygulama ve daha da geliştirme sürecinde büyük kişisel fedakarlıklarla yer alan ve önemli katkıda bulunanlara karşı da aşağılıkça bir hakarettir.

Biz devrimci komünistlerin, insanlığın kurtuluşu için bir çerçeve ve kılavuz olarak geliştirme ve uygulama sürecine öncülük etmede yapmış olduğum ve yapmaya devam ettiğim çalışmanın -yeni komünizmin- büyük önemini vurguladığımız kesin olarak doğrudur. Ancak bu bir kez daha “kültizme” değil, bilime dayanmaktadır. Yeni komünizm tarafından temsil edilen, yeni komünizmin dünyayı anlama ve özgürleştirici bir şekilde dönüştürmeye yönelik bilimsel bir yöntem ve yaklaşım açısından içerdiği atılımların bilimsel bir değerlendirmesine dayanmaktadır.

Elbette bilimsel bir yönelim ve yaklaşımın önemli bir parçası herkesin -belirli bir insan çabası alanında önemli ilerlemeler kaydedenlerin bile- hatalar yapacağının kabulüdür. Herhangi birinin hata yapmaktan muaf olduğu veya bir şekilde bir tür “doğaüstü” veya “büyülü” güçlere sahip olduğu fikri, son derece zararlı bir bilim dışı bir saçmalıktır. Hatalardan ders çıkarmak, bilimsel yöntemin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, Anılar (2) kitabım da dahil olmak üzere birçok çalışmamda, komünist hareketin önceki liderlerinin yaptığı hataları ve bundan çıkarılması gereken derslerin yanı sıra kendi yaptığım hataları da inceledim. Bu durum, örneğin liderleri Papa’nın inanç ve ahlak konularında asla yanlış olamayacağını iddia eden, onun “yanılmaz” olduğunu düşünen Katolik Kilisesi gibi bir kurumla keskin bir tezat oluşturmaktadır.

Bireysel Liderlerin Rolü ve Kitlelerin Kendini Özgürleştirmesiyle İlişkisi

Dünyanın ezilen ve sömürülenlerinin (ve nihayetinde tüm insanlığın) son tahlilde kurtuluşunun, ancak bu insanların -dünya çapında milyonlarca ve nihayetinde milyarlarca insandan oluşan kitlelerin- giderek artan bilinçli mücadelesinin bir sonucu olarak gerçekleşmesi gerektiği ve olabileceği derin bir gerçek ve temel ilkedir. Ancak bunu yapmak için, bu kitlelerin önderliğe ihtiyaçları vardır. Bu, en tutarlı bilimsel yöntem ve yaklaşıma dayanan önderlik olmalıdır. Bunun bilincinde ve buna uygun olarak, benim temel yönelim ve hedefim ve yeni komünizm temelinde ilerleyen herkesin yönelimi ve hedefi, kesin olarak katlanarak artan sayıda insanın kurtuluş mücadelesine yön verecek olan yeni komünizmin temel bilimsel yöntem ve yaklaşımının benimsemesini ve bunun uygulamasını sağlayabilmektir.

Bu bağlamda, gerçekte rasyonel ve irrasyonel düşünmenin ne olduğuna bakalım. Pek çok farklı alanda, “diğerlerinin üstünde yer alarak” öne çıkan insanları kabul etmekte genellikle zorlanılmadığı bir gerçektir. Örneğin spor, müzik ve diğer kültür alanlarında veya doğa bilimlerinde (örneğin bu şekilde öne çıkan birine atıfta bulunmak için “Einstein” popüler bir örnek olarak kullanılabilir) Öyleyse, eğer kişinin düşüncesi önyargıyla çarpıtılmıyorsa ve bunun yerine rasyonel ve mantıklı bir temelde ilerliyorsa, aynı şeyin insan toplumunu, onun tarihsel gelişimini ve radikal dönüşümünü anlamak için de geçerli olduğunu anlamak neden zor olsun? Bu boyutta ve özellikle insanlığı özgürleştirme davasına katkıda bulunma yeteneklerindeki liderlerin öne çıkmaları neden oldukça pozitif bir şey olarak görülecek yerde, aksine şaşırtıcı olsun ya da bir şekilde can sıkıcı ya da tehdit edici olarak görülsün?

Birisi belirli bir insan çabası alanında önemli atılımlar yaptığında, bu durum insanların genel olarak bilmesi gereken bir şeydir. Ve özellikle de söz konusu olan şey insanın özgürleşmesi davası ise durum neden daha az böyle olsun ki? Aslında insanların yalnızca bunu bilmeleri değil, aktif olarak buna dahil olmaları ve kendilerinin de bunu uygulamanın bir parçası olmaları son derece önemlidir. Elbette, birinin bu tür olağanüstü bir figür oluşturup oluşturmadığının belirlenmesinin, çalışmalarının içeriğine ve insan kurtuluşu açısından neyi temsil ettiğine bağlı olduğu doğru ve önemlidir. Başka bir deyişle, bu bir kez daha bilim meselesidir – bunun bilimsel bir değerlendirmesinin yapılması gerekir.

Bu beni tüm bunlarla ilgili başka bir önemli gerçeğe götürüyor: Bütün bu “kült” suçlaması -bizi/beni “kült/kült lider” olarak resmetmek için kararlı bir çaba gibi görünen bu şey- özellikle dünyanın mazlumlarını ve nihayetinde bir bütün olarak insanlığın her yerde nihai olarak tüm sömürü ve baskıyı ortadan kaldıracak bir devrim yoluyla özgürleşmesi yönelimini paylaşmayan kişiler tarafından ve bir şekilde kendilerini tehdit altında hisseden insanlar tarafından yayılması ile kendini gösteriyor. Bu suçlamanın içeriğinden (veya esaslı bir içeriğinin olmamasından) yola çıkarak, bu insanların birçoğunun -aslında çoğunun- benim çalışmamla asla ciddi bir şekilde ilgilenmedikleri (veya tek bir çalışmamı bile okumamış oldukları) ayrıca revcom.us’ta bulunabilecek diğer önemli eserlerden habersiz oldukları oldukça açıktır. Açıkça ilgilenmiyorlar ve görünüşe göre insanlığın karşı karşıya olduğu derin ve acil durum hakkında ve özellikle de reform mu yoksa devrim mi şeklindeki büyük soru karşısında ilkeli bir sorumluluk alabilecek durumda değiller. Ve böylece, gerçekten de söylediğim ve uğrunda çalıştığım meselenin özüyle başa çıkamayarak, bunu yapmaya yönelik her türlü girişimi cehalete, entelektüel tembelliğe, korkaklığa, fesatlığa dayanarak ve bunları teşvik ederek kaba bir iftirayla “kült” suçlaması ile yaftalıyorlar.

Daha önce, liberallere ve ilericilere bu ülkenin doğası ve bu ülkede hüküm süren ve dünyaya egemen olan sistem -kapitalizm-emperyalizm sistemi- hakkında bazı temel gerçekleri ve temel analizleri ciddiye almaları, ve sonrasında bu ülkeyi ve bu sistemi savunabilecekler mi veya bu iddia etmeye istekli olacaklar mı görebilmek için meydan okumuştum. (3) İşte, o meydan okumayı tekrarlıyorum. (Bu meydan okumayla ilgili makaleye atıfta bulunmak için üç numaralı dipnota bakın) Özellikle benim/bizim “kültist” olduğumuz suçlamasını yayan veya geçerli olarak kabul edenlere buradan meydan okuyorum:

Revcom.us web sitesine gidin, makaleler ve diğer çalışmalarım da dahil olmak üzere bu web sitesindeki yazılı eserlerden ve filmlerden önemli bir örneklemi okuyun, bunları izleyin ve ardından bu “kültizm” suçlamasını mantıklı bir şekilde savunabilecek misiniz bir bakın. Ya da eğer savunamıyorsanız, o zaman sadece durumu kabul etmeyi veya bunu tekrarlamayı reddetmekle de kalmayarak, yeni komünizmin gerçekte neyle ilgili olduğuyla ciddi olarak ilgilenerek, aktif olarak bu suçlamayı reddetmek ve insanların bu meydan okumada çağrılan şeyi yapmasının önemini vurgulayacak bir dürüstlüğe ve nezakete sahip olun.

Ve bunun ötesinde:

Eğer revcom.us web sitesinde uğraşılan şeyin aslında dünyanın her yerindeki halk kitleleri için neden olduğu korkunç acılarla, insanlığın varoluşu için oluşturduğu oldukça gerçek ve artan tehlike olarak bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin doğasının bilimsel bir analizi ve yeni komünizmin rehberliğinde bu sistemi devirmek ve onun yerine kökten farklı ve özgürleştirici bir sistem koymak için devrim olasılığı ve acil ihtiyacın olduğunu dürüstçe kabul etmek zorunda olduğunuzu düşünüyorsanız, işte o zaman bu devrimin bir parçası olun ve diğerleriyle birlikte bu devrim için örgütlü güçleri artırmak ve güçlendirmek ve aktif olarak zemin hazırlamak için çalışma yürütün.


Dipnotlar:

1) Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey: Derin Kriz, Derinleşen Bölünmeler, Yaklaşan İç Savaş Olasılığı – Ve Acilen İhtiyaç Duyulan Devrim | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

2) From Ike to Mao and Beyond, My Journey from Mainstream America to Revolutionary Communist, A Memoir by Bob Avakian, Insight Press, Chicago, 2005

3) Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey’de Bahsedilen Aciliyet Işığında: Yenilenmiş Bir Mücadele | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satıriçi Geribildirim
Bütün yorumları gör

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER