Yeni Komünizm

Bob Avakian “Kült” Suçlamalarını Yanıtlıyor: CAHİLLİK VE KORKAKLIK

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki önemli yazısı 22 Haziran 2021 tarihinde revcom.us sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: Bob Avakian Answers Accusations of ‘Cult’: IGNORANCE, AND COWARDICE (revcom.us)


Yazılarımda ve konuşmalarımda gerçeği bilimsel yollarla aramanın ve nereye giderse gitsin gerçeğin peşinden gitmenin, insanlığın çıkarları açısından gerçekliği olumlu bir şekilde dönüştürmek için -bizlere katılmayan insanlar da dahil olmak üzere birçok farklı kaynaktan gerçeklik hakkında sürekli olarak bilgi edinmek için bilimsel yöntemi uygulamanın- önemini defalarca vurguladım.

Biz devrimci komünistler acilen ihtiyaç duyulan devrim için çok daha iyisini yapabilmek doğrultusunda çalışırken, yaptığımız işteki gerçek sorunları veya eksiklikleri öğrenmenin de her zaman kaygısını taşırız. Özellikle burada ve dünyanın her yerindeki halkların karşı karşıya olduğu derin meseleler, kritik durum ve bunlara yanıtın ne olduğu konusunda, kuvvetli bir şekilde fikirler üzerinde ciddi tartışmalardan, değerlendirmeden ve ilkeli mücadeleden (ideolojik mücadeleden) yanayız. Bunun çok azı yapılıyor ve bizler bunun üstesinden gelmek için, bu önemli meseleler hakkında ciddi tartışmaları, eleştirileri ve ilkeli ideolojik mücadeleyi teşvik edebilmek için aktif olarak çalışıyoruz.

Öte yandan bizim bir “kült” olduğumuz şeklindeki suçlamanın gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur; bu suçlama hiçbir şekilde ilkesel bir uyuşmazlığın ifadesi de değildir, bununla birlikte önemli meseleler üzerinde ciddi tartışmalara ve değerlendirmelere herhangi bir olumlu katkı da sağlamaz.

Bazı durumlarda bu suçlama kısmen cehaletten ve aslında ne olduğumuzu bilmemekten kaynaklanıyor. Fakat eğer ne olduğumuzu bilmiyorsanız, bu durumda bunu öğrenmeli ve bu konudaki cahilce saçmalıkları dinleyerek ve bunları tekrarlayarak öylece kalmamalısınız. Çok sayıda kişide kasıtlı olarak görmezden gelme durumu var, bu konuda söylentiler ve yalanlar yayarken aslında ne söylediğimiz ve ne yaptığımızdan bilinçli olarak kaçınıyorlar. Neyi temsil ettiğimizi ve ne için çalıştığımızı gerçekten bilmek isteyen herkes, The RNL—Revolution, Nothing Less Show‘u izleyerek bunu kolayca öğrenebilirler, ayrıca benim çalışmalarımın ve diğer materyallerin gerçekte ne söylediğini, bizlerin gerçekte ne yaptığını açıkça ortaya koyan revcom.us web sitesini ziyaret edebilirler.

Bizler, sadece bu ülkedeki halk kitleleri için değil, insanlığın dünya çapındaki kitleleri için çok korkunç ve gereksiz ızdıraplara neden olan, insanlığın varlığı için giderek artan bir tehdit oluşturan kapitalizm-emperyalizmin bu baskıcı ve yıkıcı sistemini ortadan kaldırmak için gerçek bir devrimin inşası için mücadele ederken; ve artan sayıda insanın benimsemesi ve uygulaması için bilimsel (“kült” değil) bir yöntem ve yaklaşım uyguluyoruz, bunun için sürekli çalışıp mücadele ediyoruz.

Öte yandan bu gülünç “kült” suçlamasını yönelten bazı kesimlerde korkaklık durumu kendini gösteriyor. Bu durum, gerçekten savaşmaya değer bir şey için savaşacak yüreğin olmadığını söylemenin bir yoludur, ne olduğumuzla ilgili “hatalar” aramanın (veya icat etmenin) bir yoludur. Çünkü böyle yaparak, birçok insanın maruz kaldığı korkunç durumlarla ve insanlığın karşı karşıya olduğu ve radikal bir şekilde dönüştürülmesi gereken derin krizle gerçekten başa çıkacak bir şey yapmak için kendinizi tehlikeye atmak zorunda kalmazsınız. Çalışmaktan, mücadeleden kaçmanın -ve evet fedakarlık yapmaktan- kaçınmanın bir yoludur bu. Bunlar, bütün bu acımasız sistemi en nihayetinde yıkmak ve bu şekilde tüm baskı, sömürü, çürüme ve çevrenin yok edilmesini sona erdirme -insanlığı tüm bunlardan kurtarma hedefine katkıda bulunmak için gerçekten bir şansa sahip olmak için gereklidir.

Ve bu ucuz “kült” konuşmalarından en çok kimin yararlandığı açık olmalıdır. Bunlar gücü elinde bulunduranlardır, korkunç bir gaddarlık ve acımasız bir vahşet ile halk kitlelerine her yerde fazlasıyla acı çektiren bu sistemi yönetenlerdir. Bunu yapmaya devam etmeye kararlılar, tüm bunlara bir son verme konusunda ciddi olan ve bunun için aktif olarak çalışan insanlar hakkında iftiraların ve yalanların yayılmasını görmekten de son derece memnunlar.

Başta da söylediğim gibi, biz devrimci komünistler karşı karşıya olduğumuz muazzam zorlukların üstesinden gelmede daha da iyisini yapabilmek için, gerçek bir devrime yönelik güçleri inşa edip onları örgütleyebilmek için çok daha fazlasını öğrenmeye devam etmeye kararlıyız. Ayrıca burada ve dünyanın her yerindeki halkların karşı karşıya olduğu derin sorunlar, kritik durum ve bunun cevabının ne olduğu hakkında ciddi tartışmaları, değerlendirmeleri ve ilkeli ideolojik mücadeleyi teşvik etmek için de çalışıyoruz.

Bu kadar önemli meseleler hakkında cehalete batmak istemeyen ve seviyesiz “kült” suçlamalarına batmayı reddeden herkesin, söylediğimiz ve yaptığımız şeylerle ciddi olarak ilgilenmesi ve insanlığın şu anda acilen karşı karşıya olduğu durumla başa çıkmak için gerçekten gerekli olanla boğuşma sürecinde yer alması gerekiyor.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER