Yeni Komünizm

Bob Avakian’dan: Baskıya Karşı Mücadele, Devrim İhtiyacı ve “Uyanıklık” Engelinin Aşılması

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı devrimin önderi ve Yeni Komünizm’in yazarı Bob Avakian tarafından 18 Mart 2022 tarihinde yazılmıştır. Çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.

Kaynak için bkz: Bob Avakian Speaks On THE FIGHT AGAINST OPPRESSION, THE NEED FOR REVOLUTION— AND OVERCOMING “WOKE” OBSTRUCTION | revcom.us


“Uyanık kimlik politikalarında” hatalı olan pek çok şey konsantre bir şekilde şöyle de tanımlanabilir: Gerçekliğin hangi kısımları ve kim hakkında konuşulabileceğini dikte etme girişimi. Ayrıca gerçekliğin kendisini dönüştürmek, gerçek baskıyı fiilen ortadan kaldırmak ve kökünden sökmek yerine gerçekliğin üzerindeki “etiketleri” değiştirme girişimi.

Bu durum, örneğin kürtaj hakkı çevresinde çok net bir şekilde göze çarpıyor. Kürtaj hakkı şu anda pamuk ipliğine bağlıdır ve bu hakkın tam bir insan statüsü için gerekli olduğu kadın ve kız çocuklarından koparılmasına dair gerçek bir olasılık var. Zorla annelik gerçekten de kadının köleliğidir!

Bu web sitesinde (revcom.us) ve RiseUp4AbortionRights.org aracılığıyla, bu hakka yönelik yaklaşan tehdit karşısında kürtaj hakkının savunulması için kitlesel seferberliğe duyulan ihtiyaç ve bunun için somut önlemler alınması gerektiğine dair güçlü bir içerik yer almaktadır. Bunun önemli bir parçası olarak, Demokrat Parti’nin ve sözde “seçme yanlısı hareketin” “resmi liderlerinin” aslında anlamlı hiçbir şey yapmadıkları -ve işin aslı başkalarını da yapılması gerekeni yapmaktan caydırmak için çalıştıkları- ortaya çıkmış bulunuyor. Yüksek Mahkeme de dahil olmak üzere faşistlerin kürtaj hakkını yok etmek veya tamamen ortadan kaldırmak için hızlanan ve yoğunlaşan hareketlerine aktif olarak karşı çıkmak gerekiyor.

Ancak hepsi bu kadar değil. Bu kritik durumda çeşitli “uyanık” güçler, Rise Up 4 Abortion Rights’ın kadınları ve diğerlerini kürtaj hakkına yönelik saldırıları yenmek için kitlesel sayılarda harekete geçirme doğrultusunda hayati derecede ihtiyaç duyulan çabalarına fiilen saldırdılar ve bu bunu baltalamaya çalıştılar. Zorla anneliği inkar ediyorlar; kadınların yaşamları ve bedenleri üzerindeki kontrolünü elinden almak aslında kadının köleleştirilmesidir. Bunun gündeme getirilmemesini talep ediyorlar çünkü çarpık bakış açılarına göre bunu yapmak bu ülkedeki Siyahilerin köleleştirilmesini bir şekilde küçümsediğiniz anlamına geliyormuş! Kürtaj yasadışı sayılınca, kadınların umutsuzca kendi kendilerine kürtaj girişimleri sonucunda nasıl öldüklerini çarpıcı şekilde göstermememiz konusunda ısrar ediyorlar, çünkü bu durum “insanları tetikliyormuş”. Bazıları, kürtaj haklarının reddedilmesinden ve güvenli ve yasal kürtaja erişimden en çok zarar görenlerin Siyahi ve Latino kadınlar olmasına rağmen, kürtaj haklarının aslında “beyaz” bir endişe olduğunu iddia ediyorlar. Bunlar, oportünistlerin kürtaj hakkını savunmak için gerçek bir savaşı sabote etmeye çalıştıkları saçma sapan ve çirkin argümanlardır.

Böylesi “uyanık” aptalların iflası büyük bir ifşadır! Kısıtlılıklardan kurtulmak ve “uyanıklık” engeli aşmak için zulme karşı mücadele ihtiyacının açık bir göstergesidir. “Uyanıklık” ve onun “iptal kültürü”, tüm bu kapitalizm-emperyalizm sisteminde ve onun egemen kültüründe hatalı olan pek çok şeyin sert bir yansımasıdır: Kendini beğenmiş pozlar ve şişirme pozisyonlar için didişip durmak… (Haklı veya haksız yere suçlanmış fark etmeksizin) savunmasız bireyleri yıkmak için hevesli bir kana susamışlık ve bunu yaparken büyük ızdırabın kökü olan bu sisteme karşı mücadeleden ve ona saldırmaktan itina ile kaçınmak… Dehşetleri durdurmak için hiçbir şey yapmayan acınası reformlardan ötesini göremeyen saçma bir vizyon… Dar politikaları, çocuksu oyunları ve çocuksu öfke nöbetleri ile “kimlik” kum havuzunda aldatıcı “güvenlik” arayışları… Bunca zaman dünya yanarken, insanların hayatları mahvolurken… Bunların hepsi de insanları yok eden bu sistem içinde “masada yerinizi almak” amaçlı… Tamamen bu ülkenin dünya çapındaki talanından “payınıza” düşeni almak amaçlı…  Tüm bunlar, dünyadaki halk kitlelerine ve bir bütün olarak insanlığa verilen büyük zararlarla birlikte…

Daha önce de söylediğim gibi bu sistemin işleyişi sayesinde bu ülkedeki insanların -buna sürekli “ayrıcalık” ve “sömürgecilik”ten bahsedenler de dahildir-  bilgisayarları ve cep telefonları da dahil olmak üzere bu ülkede günlük yaşamın bir parçası olan şeyler için gerekli olan hammaddeler Kongo’daki çocuklardan çıkarılıyor. Bu durum, nesiller boyu en güçlü baskıcı ve yıkıcı kapitalist-emperyalist ülke olan ABD’de yaşamaktan kaynaklanan asalaklığın sadece bir örneğidir. Her ne kadar bu “ganimetler” son derece eşitsiz bir şekilde paylaşılsa bile, egemen sınıflar, dünya çapındaki yağmalarından kaynaklanan “ganimetlerin” bir kısmını bu ülkedeki insanlara aktarabilecek durumdadır.

Bu “uyanık kimlik siyaseti” ve onun “iptal kültürü”, bu kokuşmuş ve gaddar sistemin ilişkileri ve “değerlerinden” bütün bu politikadan kurtulamaz ve işin aslı yalnızca bunun bir başka ifadesidirler. Acilen ihtiyaç duyulan şey, tüm bunlardan radikal bir kopuştur. İhtiyaç duyulan şey, insanlığın yarısının, yani kadınların, köleleştirici ve alçaltıcı tüm baskılarına son vermek için kararlı bir mücadelede halkı geniş çapta birleştirmektir. En temelde ihtiyaç duyulan şey gerçek bir devrimdir. Yani kökten farklı ilişkiler ve değerler için savaşan, tüm bu canavarca baskıcı ve canice sistemi devirmeyi ve onun yerine temelde farklı ve özgürleştirici bir sistem koymayı amaçlayan bir halk hareketidir. İnsanları bu derinden özgürleştirici hedefe doğru yönlendiren ve onlara ilham veren tamamen farklı bir kültürdür.

Yeni komünizmin cesur savunucuları ve aktif savaşçıları olan devrimciler tarafından temsil edilen tam da budur. Bu devrime daha da acil ihtiyaç var ve şimdi daha da mümkündür. Bu ülke paramparça olmaktadır ve bunca zamandır bize hükmettikleri yollar artık geçerli değildir. Evet, faşist Cumhuriyetçi Parti’nin içereceği tüm dehşetlerle birlikte, iktidarı ele geçirme ve pekiştirme tehlikesi var. Ve evet, şu anda bu ülkenin emperyalistleri ile Rusya’daki rakipleri arasında doğrudan savaşa yol açacak bir çatışma tehlikesi var. Bu savaşın nükleer silahları içerme olasılığı da dahil olmak üzere içereceği tüm korkunç sonuçlarla birlikte, hiç abartısız insanlığın varlığı için bir tehdit oluşturabilir. Bu ülkede ve tüm dünyada bu sistemin gitmesi için daha da fazla neden var. Tüm emperyalist baskıcıları devirmekten ve nihayetinde her yerde tüm sömürü ve baskı ilişkilerini ortadan kaldırmaktan başka bir şey hedeflemeyen, milyonlarca ve nihayetinde milyarlarca insanın devrimci mücadelesiyle bu sistemin süpürülmesi gerekiyor.

Revcom.us adresinden ve Youtube’ta “Revolution-Nothing Less! Show” (RNL Show) aracılığıyla gerçeklerin bilimsel bir analizini öğrenebilirsiniz. Dünyada meydana gelen büyük olaylarda gerçekte neler olup bittiği, tüm bunlarla başa çıkmak için neden devrimin gerekli olduğu, bu devrimin neden mümkün olduğu, tüm bunların neyle ilgili olduğu ve nasıl onun bir parçası olabileceğiniz hakkında öğrenebilirsiniz. Eğer bu korkunç sisteme ve onun burada ve dünyadaki halk kitlelerine empoze ettiği tüm dehşetlerin altında hayatta kalmaya çalışmaktan bıktıysanız ve uyum sağlamaya çalışmaktan bıktıysanız; adaletsizliğe karşı gerçek bir savaşın parçası olmak istiyorsanız ve bunun yanlış yönlendirilmesinden, “uyanık” aptallıktan ve tehditler tarafından boğulmaktan bıktıysanız, tüm bu deliliğe bir son vermek istiyorsanız bu durumda gerçek bir devrim için harekete geçin!

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.