Yeni Komünizm

Bob Avakian Bu Baskı Sistemini Destekleyenlere Sesleniyor

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi 9 Mart 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.

Kaynak için bkz: Bob Avakian Calls Out FRONTING FOR THIS SYSTEM OF OPPRESSION | revcom.us


Malcolm X, tarlalardaki “köleler” ile mukayese edildiği zaman, döneminin “Tom Amca’nın Zencilerinin” efendinin evinde yaşayan ve “tarlalarda çalışan kölelere” oranla çok daha fazla şekilde efendi ile özdeşleştiklerini belirterek, bu kişileri sık sık küçümseyici bir öfkeyle anmıştır (Malcolm, efendinin evi yandığı zaman böylesi kölelerin “efendimiz efendimiz, evimiz yanıyor!” şeklinde haykıracaklarını söylüyordu.)

Bugün bu fenomen, bu sistemin Siyahi burjuva “medya şahsiyetleri” biçimi de dahil olmak üzere çok daha yaygın ve belirgindir. Onları MSNBC’de veya CNN’de, “haber programlarında” “ev sahibi” ve “misafir yorumcu” olarak; egemen sınıfların, özellikle de egemen sınıfların Demokrat Parti tarafından temsil edilen “ana akım” kesiminin sözcüleri olarak “ülkelerindeki” kapitalist-emperyalist sisteminin ponpon kızları şeklinde “halkın sesi” gibi davranırken görebilirsiniz.

Bu sistem, başlangıcından bugüne kadar bu ülkede ve tüm dünyada milyonlarca hatta milyarlarca insanı ezmiş, Siyahi halka karşı korkunç ve canice bir zulüm olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

Revcom.us’ta da keskin bir şekilde işaret edildiği gibi, Demokrat Parti bir “Pislik Yuvası* Partisidir”, bunların polis vahşetine ve cinayetlerine karşı tepkileri, bu vahşet ve cinayetlerin daha fazlasının yapılmasına tam destek vermek anlamına gelmektedir. Peki niçin? Demokrat Parti, bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin  -polisin vahşet ve cinayetlerini gerektiren ve onsuz yapamayan sistemin- bir temsilcisi ve enstrümanıdır. Bu durum, Biden’ın “Ulusa Sesleniş” konuşmasında yaptığı açıklamada, bir kez daha ortaya koyduğu bir gerçektir. “Verilecek yanıt polisin ‘kaynaklarını’ kesmek değildir; polise fon sağlamak… polise fon sağlamak… polise fon sağlamaktır.”

Demokrat Parti, Irak gibi yerlerde ABD’nin savaşlarının “gazilerine” ” “kahramanlar” demiştir, ki gerçekte 2003’te ABD’nin Irak’ı işgali yüz binlerce insanın hayatına mal olan olayları başlatan, milyonlarca mülteci yaratan, bariz bir uluslararası savaş suçuydu ve dünyanın o bölgesinde bir ölüm ve yıkım girdabını açığa çıkarmıştır. Bu durum, Irak’ın sözde ‘kitle imha silahlarına’ sahip olduğu ve El Kaide gibi İslami köktendinci teröristlerle yakından bağlantılı olduğu hakkında açık yalanlar temelinde işlenen bariz bir uluslararası savaş suçudur. (1)

ABD emperyalistlerinin dünya çapında ve özellikle dünyanın daha yoksul ülkelerindeki halkları sürekli olarak yağmalamasının saldırgan bir savunucusu ve aracı olan ve şimdilerde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığını acımasız bir şekilde kullanmada başı çeken Demokrat Parti, Rus emperyalizmiyle olan rekabetinde ABD emperyalizminin çıkarlarını agresif bir şekilde sürdürmek için bir araçtır.

Daha önce de söylediğim gibi: “Rusya’nın bu emperyalist saldırganlığı elbette kınanmayı hak ediyor. Fakat özellikle de bu ülkede -ki bu tür saldırganlık eylemlerinde açık ara rekoru elinde tutmaktadır- yaşayan insanlar açısından “bizim” emperyalistlerimizin tutumlarını tekrarlamamak ve amaçlarına hizmet etmemek, bunun yerine Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı muhalefeti, “barışı” veya “ulusların kendi kaderini tayin hakkını” teşvik etmenin bir yolu olarak değil de rakip Rus emperyalistlerine karşı ABD emperyalist çıkarlarını ilerletme aracı olarak kullanan bu (ABD) emperyalistlerin amaç ve eylemlerine karşı muhalefetimizi açıkça ortaya koymak, temel bir ilke meselesidir ve derin bir önemi vardır. Dolayısıyla, bu çok önemli ilkeye uygun olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline, özellikle de bu emperyalist ülkedeki insanlar tarafından yapılacak herhangi bir muhalefete, ABD’nin sürekli olarak sürdürdüğü savaşlara ve diğer ülkelere şiddetle müdahale ettiği diğer biçimler de dahil dünyadaki rolüne karşı açık ve kesin bir tavır eşlik etmelidir.” (2)

Şimdi, zaman zaman bu Siyahi burjuva sahtekarlarından bazıları, insanları partiyi desteklemek için bir araya getirmedeki rollerini daha iyi yerine getirmek için, Malcolm X ve Kara Panter Partisi’nin derin bir nefret ve küçümseme ifade ettiği bu sisteme “güvenilirlik” sağlama girişimlerinde bizzat Malcolm X’in adını anacak veya Kara Panter Partisi ile özdeşleşiyormuş gibi yapacaklardır. 

Malcolm, Amerika’yı ikiyüzlü bir “kanlı çeneli kurt” olarak keskin bir şekilde kınamıştır ve Vietnam halkının ABD destekli Fransız emperyalistlerine karşı koymasını kutlamıştır. Eğer suikaste uğramamış olsaydı ve bunu görecek kadar yaşasaydı, Malcolm Vietnamlıların ABD’yi ülkelerinden kovma biçiminden kesinlikle çok memnun olurdu.

Kara Panter Partisi de devrimci günlerinde, emperyalist zalimlere karşı Vietnam halkının ve dünyanın diğer ezilen halklarının yanında yer almıştır. Ne de olsa Kara Panter Partisi’nin esas lideri Huey Newton, yalnızca Vietnamlı kurtuluş savaşçılarını desteklemekle kalmadı, bir noktada Kara Panter Partisi üyelerini Vietnam’a ABD emperyalist işgalcilerine karşı savaşta Vietnamlılarla birlikte katılmaları için göndermeyi de teklif etti.

Evet, bu devrimci ruhu “yüksek mevkilerdeki siyahi simalar” arasında bulamazsınız. “Ülkelerinin” emperyalist aşırı sömürüsünden ve dünyanın dört bir yandaki kanlı yağmacılıktan elde edilen “ganimetlerden” “kendi paylarını” almaya derin bir şekilde fazlasıyla bağlılar. Bu canavarca sistemin baskıcı ve ezici kurumlarında yerlerini almak için yoğun bir şekilde çabalıyorlar. Savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarını örtbas etmek ya da basitçe özür dilemekle çok meşguller, Rusya ya da Çin emperyalizmiyle rekabette “kendi” emperyalizmine destek sürüsünün bir parçası olmak için çok istekliler,  kana bulanmış CIA ajanlarını, askeri görevlileri ve diğer toplu katliam ajanlarını yalnız bırakmaktan oldukça kaygılılar.

Bu sistemin enstrümanları ve savunucuları olarak belirli rolleri bulunan bu burjuva Siyahi medya sözcüleri, kendilerine saygısı olan burjuva milliyetçiler değillerdir; ve kesin olarak anti-emperyalist milliyetçiler bile değillerdir; ve şüphesiz burada ve dünyanın her yerindeki halk kitlelerinin gerçek “rol modelleri” olarak ihtiyaç duyduğu türden devrimci enternasyonalistler olarak tüm zalimlere, tüm baskı ve sömürü ilişkilerine karşı mücadelede onlara önderlik edecek insanlar da değillerdir.


Dipnotlar:

(1)Utanmaz Amerikan Şovenizmi: ABD Emperyalizmini “Otoriteryanizm Karşıtlığı” Maskesiyle Desteklemek | Yeni Komünizm # (yenikomunizm.com)

(2)Emperyalist Asalaklık ve “Demokrasi”: Neden Pek Çok Liberal ve İlerici “Kendi” Emperyalistlerinin Utanmaz Destekçileri? | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)


*Piggery kelimesi burada “domuz ahırı” anlamına gelmektedir (Ç.N.)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER