Yeni Komünizm

Bob Avakian’dan: Çalışmalarımı Neler Motive Eder ve Bunun Temel Hedefler, Yöntemler ve İlkelerle İlişkisi Nedir?

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki yazısı 14 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Türkçe çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.

Kaynak için: Bob Avakian on What Motivates My Works And How This Relates to Basic Objectives, Methods and Principles | revcom.us


Bir süre önce bir söz sanatçısıyla yaptığım bir sohbette, büyük bir eser yaratmanın nasıl olacağı meselesini gündeme getirdi. Büyük işler yapmak için değil, büyük ihtiyaçları karşılamak için yola çıktığımı söyledim. Bu yönelim ve hedefle, daha büyük çalışmaların ve özellikle şu an “Felaket Bir Şey ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey” üzerine bolca makale “üretmeye” devam ediyorum, bu doğrultuda revcom.us web sitesi benim çalışmalarım ile dolmuş durumda. Şu eleştiriyi dile getiren bir öğrencimin sözlerine cevap verme gereği duyuyorum:

“Her şey Avakian’dan aşağıya doğru geliyor; kitlelerden yukarı doğru hiçbir şey çıkmıyor. Bizler demokratik merkeziyetçilikten mi, yoksa bürokratik merkeziyetçilikten mi yanayız? Cidden bunu bilmem gerek. Çünkü aksi takdirde, eğer burada duyurusu yapılan şey bu değilse, bu durumda çekip gitmem gerekiyor.”

Anladığım kadarıyla, bu konudaki tartışma ve mücadelenin bir sonucu olarak, bu öğrenci o zamandan beri fikrini değiştirmiş bulunuyor ve meseleyi aynı şekilde görmüyor; ancak, her halükarda bundan bahsetmeye değer, çünkü bu eleştiriyi yaptığı spesifik şeklin de ötesinde burada önemi olan yöntem ve ilke meseleleri mevcut.

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki; aslında “yukarı doğru çıkılması” için çok daha fazlasına ihtiyaç var. Çeşitli düzeylerde devrimci “saflardan” daha fazla inisiyatif ve mayalanmanın gelmesi için, çizgi ve politikanın daha da gelişmesine ve yeni komünizm biliminin kendisine katkıda bulunması için çok daha fazlasına ihtiyaç var.

Aynı zamanda, belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu öğrencinin ortaya koyduğu şey “Avakian’dan gelen” “her şeyin” neye dayandığını, en nihayetinde neye dayandığını (ve teşvik ettiğini) ve bunun önderlik ile yönetilen arasındaki ilişkinin bir ifadesi olduğunu (“demokratik merkeziyetçilik” kavramının başka bir ifadesidir) anlama eksikliğini yansıtıyor.

Yayınlanmak üzere yazdığım şeyler (ve genel olarak yaptığım işler), web sitesinde ve RNL Show’da olanlar da dahil olmak üzere genel kolektif yaklaşımımızın raporlarına, hem toplumdaki ve genel olarak dünyadaki önemli gelişmelere daha geniş bir şekilde dikkat etmeye ve diğer şekillerde öğrendiklerime dayanmaktadır. Bunun bir örneği, Siyahilerin kendilerini dinden kurtarma ihtiyacına ilişkin 2020 tarihli makaledir (“Mental Kölelikten ve Tüm Baskılardan Kurtuluş”). Bu makaleyi yazmanın önemine dair anlayışım, raporlarda vb. yansıtıldığı gibi, çalışmalarımız ve kitleler arasındaki mücadelemiz yoluyla öğrendiklerimize ve daha da geniş bir anlamda, Siyahi halk kitleleri üzerinde dinin güçlü bir zihinsel zincir olarak hareket ettiğine dair genel kabulüm üzerine kuruluydu. Bu makalenin kitleler arasında yayılması sonucunda, Chicago’da siyahi bir gencin “Dindar değilsek o halde ahlakımız nereden geliyor?” diye alıntı yaptığı bir haber çıktı. Bu temelde ve bunun sadece o genç gibi birini değil, çok daha geniş halk kitlelerini etkileyen önemli bir soru olduğunu kabul ederek bununla ilgili bir makale yazdım (“Dinin Olmadığı Ahlak Gerçek Kurtuluştur”).

Bu örnek, zikredilebilecek pek çoklarından yalnızca bir tanesidir. Örneğin bu benzer süreç (veya diyalektik), 2020’den günümüze olanlar da dahil olmak üzere son yıllarda yazdığım birçok makale için genel olarak geçerlidir (ve bu makalenin kendisi de o öğrenci tarafından ortaya atılanlara bir yanıt olarak bu sürecin başka bir örneğidir).

Burada belirttiklerim, ilgili gerçek dinamiklere ve yeni komünizm temelinde çok daha fazla inisiyatifle ve aşağıdan “mayalanma” ile demokratik merkeziyetçiliği fiilen nasıl uygulamamız gerektiğine ışık tutmalıdır. Buna uygun olarak -yazdıklarım da dahil olmak üzere- yaptıklarımın önemli hedeflerinden biri, yeni komünizmin aynı temel yöntem ve yaklaşımı temelinde tam olarak “aşağıdan” inisiyatifi cesaretlendirmek ve teşvik etmektir.


Dipnot:

Bu makalede bahsedilen dosyalar için bkz:

*Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey: Derin Kriz, Derinleşen Bölünmeler, Yaklaşan İç Savaş Olasılığı – Ve Acilen İhtiyaç Duyulan Devrim | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

*Mental Kölelikten ve Tüm Baskılardan Kurtuluş Üzerine | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

*Dinin Olmadığı Bir Ahlak, Gerçek Kurtuluştur | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER