Yeni Komünizm

Candace Owens: Utanmaz Bir İki Yüzlü—Beyaz Üstünlenmeci Faşizm Taraftarı

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi 17 Ekim 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/669/bob-avakian-candace-owens-shameless-hypocrite-en.html


Trump ve Cumhuriyetçiler için çalışan “Siyahi muhafazakar” Candace Owens utanmaz bir ikiyüzlüdür ve aslında bundan çok daha da beteridir. Owens, açıkça ve pervasızca beyaz üstünlüğünü destekleyen faşist Trump’ın cephesinde bulunurken, ailesinden önceki kuşakların ayrımcılık ve ötekileştirmeyle nasıl başa çıktığından bahsederek buradan kendine “pay” çıkarmaya çalışıyor. Diğer bariz ırkçı eylemlerin yanı sıra, Trump, Konfederasyon heykellerini, ayrımcılığı, ırkçılığı, Ku Klux Klan terörüne ve köleliğe yönelik diğer anıtları savunmakta ısrar ediyor.

Candace Owens gibi “Siyahi muhafazakarlar”, bu sistemin burada ve dünyanın dört bir yanındaki halkları yağmalamasından kaynaklanan “ganimetleri” “ele geçirmek” ve yana yakıla Trump gibi canavarca zalimlerin olduğu toplumun “yüksek kesimlerinde” kabul görmek istiyorlar. Bu “Siyahi muhafazakarlar” temelde beyaz faşist meslektaşlarının kaba ırkçılığına destek vermektedir. Eski zamanlarda efendilerinin evinde yaşayan “ev köleleri” gibi “doğru davranmayan”, baskıcı koşullara isyan eden, özellikle de siyahilerin polis tarafından zulmüne ve katledilmelerine karşı ayaklanmaya cesaret eden “bu tip” Siyahilerle ilişkilendirilerek “aşağı çekilmekten” korkuyorlar.

Daha önce de söylediğim gibi;

“Bırakın Candace Owens gibiler bu sistemin kana bulanmış ganimetleri için birbirlerini karalasınlar aralarında didişip dursunlar. Kapitalist-emperyalist sistemden ötürü olan bütün bu vahşetten, terörden, gereksiz bütün bu acılardan kurtulmak isteyenler, bunların olmadığı bir dünyanın açlığını çekenlerle birlikte ayağa kalkmalıyız. Bütün bunlara bir son vermenin tek bir yolu var: DEVRİM – DAHA AZI DEĞİL! Sömürü ve aşağılama sonucu ‘bizim olanı geri almak’ için bir devrim değil, bütün insanlığın kurtuluşu için bir devrim!”*

Şu anda, baskıya ve adaletsizliğe karşı mücadelenin ivedi ve acil odak noktası olarak -ve şeyleri bu temel devrimin mümkün olacağı döneme doğru ilerletmek için- sürdürülebilir ve büyüyen, şiddet içermeyen kitlesel seferberlik yapılması gerekiyor; RefuseFascism.org tarafından gündeme getirilen Trump/Pence rejimi HEMEN ŞİMDİ GİTSİN! birleştirici talebi buna güçlü bir şekilde ifade vermektedir.


* “Sorun “Demokratlar Değil”, Sorun BU SİSTEMDİR! Candace Owens ve Diğer Siyahi Nazi Demagoglarına Bir Yanıt”, Bob Avakian. Kaynak için: https://yenikomunizm.com/sorun-demokratlar-degil-sorun-bu-sistemdir-candace-owens-ve-diger-siyahi-nazi-demagoglarina-bir-yanit/

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.