Yeni Komünizm

Devlet, 1960’larda Hareket İçinde Şiddetli Çatışma Çıkarmak İçin Yalanları Etrafa Yayıyordu

O Zamanın Dersleri Bugün Yeniden Öğrenilmeli

1956 – 1971 yılları arasında FBI’ın devrimci hareketler ve daha yaygın reformist hareketler içinde, sadece bu hareketleri törpülemekle kalmayıp aynı zamanda devrimci mücadelecileri ve aktivistleri yalandan suçlamak ve hatta açıkça katletmek amacıyla çatışmaları teşvik eden program düzenlediğini biliyor muydunuz?

Bu hareketlerin içine çatışma çıkarmak ve çatışmaları büyütmek için gizli ajanlar gönderdiklerini biliyor muydunuz? Peki cephane olarak temelsiz dedikodulara ve çoğu zaman doğrudan uydurmalara ve sahte dokümanlara dayandıklarını biliyor muydunuz?

Bütün bunlar 1971 yılında, bazı cesur ve kahraman insanların bir FBI ofisine düzenledikleri gece operasyonu ile [1] devletin bu suç faaliyetlerini açığa çıkaracak dokümanları ele geçirmeleri ile ortaya çıktı. Bunun sonucunda o zamanın hareketlerinin ve hatta daha sonraki zamanlarda toplumun genelinde devrimci veya reformist hareketlerde bulunan insanlar politika ve ideoloji konusundaki kaçınılmaz çatışmaları yatıştırmak için farklı standartlar uygulamaya başladılar ve bu şekilde polisin, FBI’nın ve diğer devlet örgütlerinin yalan yanlış uydurmalarla çatışmaları teşvik etmelerinin ve adalet mücadelesinde aktif olan insanların hayatlarını tehdit etmelerinin önüne geçtiler.

Bunca yılın ardından şu an yeni nesilde, FBI aktivitelerinin veya genel olarak kabul edilen protokollerin farkındalığı yok. Bunun sonuçlarını Rise Up 4 Abortion Rights [Kürtaj Hakkı için Ayaklanın], Devrimci Komünistler, Bob Avakian ve Sunsara Taylor üzerine başlatılan acımasız ve çok tehlikeli suçlama kampanyasında (Not: “RiseUp4AbortionRights’a Karşı Açıklama”ya Bir Cevap) görebiliriz.

Herkesi aşağıdaki makaleyi okumaya ve anlaşmazlıklar üzerinde prensipli tartışmalar yapılmasında ısrarcı olmaya, şimdilerde ortaya çıkan tehlikeli yalan, yanlış bilgilendirme ve çarpıtma kampanyasına karşı çıkmaya davet ediyoruz.

******

COINTELPRO, FBI tarafından gizlice 1956 yılında yükselmekte olan insan hakları hareketi çerçevesinde başlatılmış ve sonrasında Kennedy hükumeti tarafından “resmiyete dökülmüştü”. Erişimi çok geniş ve acımasızdı. FBI, yerel polis birlikleri “Kızıl Polisler” (siyasi polis) ile birlikte çalışarak farklı gruplar arasında çatışmaları teşvik edici broşürler hazırladı. Çocukların ve öğrencilerin sözde yaptıkları şeyler konusunda ebeveynlere ve okul yöneticilerini isimsiz mektuplar gönderildi. Askeri üslerin yakınlarında açılmakta olan savaş karşıtı kafeler üzerinde polis gözetlemesi ve baskı uygulandı. FBI tarafından liderler olarak tanımlanan kişiler, özellikle FBI tarafından “etkisizleştirme”, yani ciddi suçlar içeren komplo veya açıkça öldürme hedefleri haline geldi.

FBI tarafından gerçekleştirilen ilk, en çirkin ve ağır operasyonlardan biri Malcolm X üzerineydi. Bunu yakın zamanda inceledik ve bu makaleye destekleyici olarak belirtiyoruz: İngilizce Kaynak.

Kişisel Yaftalama ve Taciz ile Martin Luther King’i Hedef Almak

COINTELPRO’nın insan hakları hareketi üzerine saldırılarının bir parçası da Martin Luther King’in cinsel hayatı ile ilgili, insan hakları mücadelesi ya da bu hareketin ve toplumun tamamındaki tartışmalarla hiçbir ilgisi olmayan iddiaların FBI tarafından yayılmasıydı. FBI, King’in yatak odasına (!) dinleme cihazı yerleştirdi ve sonrasında bizzat kendileri ya da “kaygılı kimseler” adı altında sözde “kanıtları” medya gruplarına ve diğerlerine (King’in konuşma yapmak için çağrıldığı üniversiteler de dahil) King’in davetiyesinin geri çekilmesi talepleriyle birlikte gönderdi. Martin Luther King’in evliliğini dağıtmak amacıyla bu tarz bir kaseti karısı Coretta Scott King’e bile gönderdiler.

Bunun yanında FBI, King hareketinin komünistler ile organizasyon ve ekonomik alanlarda bağlantıları olduğu şeklinde söylemler yayıp anti-komünist önyargıları kullanarak polis ve KKK tarafından insan hakları aktivistlerinin acımasıza katledildiği ve insan hakları hareketi üzerindeki devasa gözetlemenin üstünün örtülmeye çalışıldığı bir dönemde beyaz liberallerin ve FBI’ın tanımıyla “sorumluluk sahibi Zenci grupların” insan hakları hareketinin dışına itilmesini amaçladı. 1968 yılında Memphis eyaletinde King’in öldürülmesinde, yakınlarının ve ailesinin ısrar ettikleri üzere devlet yöneticilerinin direkt rol oynayıp oynamamasından bağımsız olarak, COINTELPRO operasyonları King’in öldürülmesini kolaylaştıracak bir ortam yarattı ve ölümünden bir yıl sonraya kadar da devam etti.

“King, kalbinin içine bak. Tamamen bir sahtekâr ve biz zenciler için büyük bir zaaf olduğunu sen de biliyorsun. Bu ülkedeki beyaz insanların yeterince kendi sahtekarları var ancak bu devirde senin eşitin olmaya yaklaşabilecek bir tanesi bile yok. Sen bir din adamı değilsin ve bunu sen de biliyorsun. Tekrar ediyorum, devasa ve bunun yanında kötü, acımasız bir sahtekârsın. King, tıpkı bütün sahtekârlar gibi senin sonun da yaklaşıyor. En büyük liderimiz olabilirdin. Ancak sonun geldi. Senin “fahri” diplomaların, Nobel ödülün (ne acı bir saçmalık) ve diğer ödüllerin seni kurtaramayacak. King, tekrar ediyorum, sonun geldi.

Amerikan toplumu, bağlı olduğun kilise organizasyonları -Protestan, Katolik ve Yahudiler senin ne olduğunu görecekler: kötü, anormal bir yaratık. Seni destekleyenler de bunu görecek. Sonun geldi.

King, yapman gereken sadece bir şey kaldı. Ne olduğunu biliyorsun. Sadece 34 günün var (bu sayı spesifik bir sebeple seçildi, pratik önemi bulunmakta). Sonun geldi. Sadece tek bir çıkış yolu var…”

Panterleri Hedef Almak: Önderliği Katletmek için Çatışma Çıkartmak

COINTELPRO’nun büyük hedeflerinden ve odaklarından biri de dönemin en devrimci güçlerini (özellikle Black Panther Party [Kara Panter Partisi] (BPP)) yalnızlaştırmak ve saldırılara açık konuma getirmekti. FBI direktörü J.Edgar Hoover, gizli bir bildiride “BPP’yi topal bırakmayı hedefleyen yaratıcı ve sert karşı istihbarat hamleleri” için ofislere çağrıda bulunmuştur.

Malcolm X ile yaptıkları gibi (bkz. İngilizce Kaynak), FBI çoğu zaman pis işleri başkalarına yaptırmaya odaklanmıştı. Ünlü bir örneği ele alırsak, FBI, bir grup üyesi adı altında o zamanlar bir Chicago grubu olan Blackstone Rangers lideri Jeff Fort’a BPP’nin ona karşı harekete geçeceğini iddia eden sahte bir mektup gönderdi. Bu olayda, o zamanın ikliminde devletin yalan suçlamalarına karşı uyanık olan yaygın bir kültür varken ve Panterler ve devrim konusunda yaygın bir saygı söz konusuyken, Fort bu tehditkar mektubun inanılacak gibi olmadığına kanaat getirmişti. Bu mektup, Chicago polisi ve FBI tarafından 1969 yılında Panter lideri Fred Hampton’ın öldürülmesine giden olayları harekete geçiren bir COINTELPRO operasyonunun parçasıydı.

Başka bir COINTELPRO operasyonunda, FBI’ın Los Angeles (LA) ofisi Panterlere saldırılarda bulunan US (United Slaves) [Köleler Birliği] organizasyonuna, Kara Panterler’in United Slaves liderini öldürmek için bir kontratları olduğunu iddia eden sahte bir mektup gönderme planını öne sürdü. FBI LA ofisi, amacın “United Slaves ve Kara Panterler çatışması yaratacak bir karşı istihbarat hamlesi” olduğunu yazmıştır. Bu operasyon, Los Angeles eyaletinde US üyeleri tarafından Kara Panter liderleri John Huggins ve Alprentice “Bunchy” Carter’ın acımasızca katledilmesine yol açan olaylardan biriydi.

Bunchy Carter ve John Huggins, 1969’ta öldürülen Kara Panter liderleri.

Tekrardan söyleyelim, farklı bakış açılarından gelen ve farklı ve daha iyi bir dünya için mücadele edenler arasında tartışılması gereken gerçek sorular ve çözülmesi gereken gerçek sorunlar vardı ve şu an da var. COINTELPRO’nun yaklaşımı bu çelişkileri acımasız, öldürücü kişisel saldırılara dönüştürerek, toplumsal değişim hareketlerinin bağlarını koparmak ve en radikal ve devrimci güçleri ve liderleri COINTELPRO dokümanlarında “etkisizleştirme” olarak adlandırılan protokole tabi tutmak amacıyla kullanmaktı.

Sonuç: FBI’ın sosyal hareketleri yok etmek için kullandıklarını taklit eden davranışlara kanmayın ve bunlara taviz vermeyin. Açığa vurun.

Bob Avakian’ı Erkenden Tanımlayıp Peşine Düşmek

From Ike to Mao and Beyond [Ike’dan Mao’ya ve Ötesine] isimli biyografisinde 1960’larda bir devrimci olarak ortaya çıkan ve şimdi de devrimci hareketin önderliğini üstlenen Bob Avakian (BA) nasıl bir gözetleme hedefi olduğunu anlatır. Bir miting sırasında Berkeley polisi “kızıl polis” liderin yanına gidip onun ve Revolutionary Union [Devrimci Birlik] grubunun (BA’nın kuruluşunda merkezi bir rol oynadığı RU) gözetim altına alındığını bildirmişti.

BA New Politics Convention [Yeni Politika Konferansı] için Chicago’da iken arabasına döndüğünde arkasındaki arabada “Chicago kızıl polisleri ya da FBI üyesi olduğu kesin olan” birinin “bir şeyler yazmakta” olduğunu belirtir. Bir Freedom of Information Act (FOIA) [Bilgi Özgürlüğü Hareketi] keşfi sonradan temsilciler meclisinin “RU üzerine tam bir rapor ve inceleme” gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Başka bir FOIA sorgusu aynı zamanda BA’nın bir Chicago mahallesi Maywood’da evinin FBI tarafından “hangi camdan evin içinde nelerin görüldüğünü” de içeren bir diyagramının çizildiğini ortaya çıkardı. Bu diyagram, FBI ve Chicago polisi tarafından Chicago Kara Panter Partisi lideri Fred Hampton’ın katledilmesinde kullanılan diyagrama benzerlik göstermekteydi.


[1] 8 Mart 1971 gecesi, ülkenin [ABD] büyük çoğunluğu Muhammed Ali ile Joe Frazier arasındaki ilk ağır sıklet şampiyonluk maçına odaklanmışken 8 savaş karşıtı protestocu Philadelphia eyaletinin hemen dışındaki FBI ofisine girdi ve binlerce dosyayı çaldı. Çalınan dosyaların içinde binlerce Amerika varandaşının gizli vakaları bulundu. Pek çoğu “cinsel sapıklık ve farklı ırk birliktelikleri” hakkında zararlı dedikodular idi. J. Edgar Hoover’ın (FBI direktörü) en sevdiği iki konu. Washington Post yazarı Betty Medsger dosyaların bir kısmını teslim aldı ve durumu ilk ortaya çıkaran da oydu. Üzerinde COINTELPRO yazan bir yönlendirme notu fark etti ancak ne anlama geldiğini bulamadı. NBC yazarı Carl Stern bu sözcüğün anlamını bulmayı amaçladı ve FOIA [Bilgi Özgürlüğü Hareketi] altında COINTELPRO’nın tamamını ortaya çıkaran dokümanlara erişim sağladı.

Kaynaklar:

*Ward Churchill ve Jim Vander Wall tarafından yazılmış COINTELPRO Dosyaları adlı kitap bu makalede bahsedilen olayların dosyaları da dahil büyük bir orijinal FBI bildirileri ve raporları koleksiyonunu içermektedir. Online PDF olarak bulabilirsiniz: https://www.scribd.com/document/184626680/The-COINTELPRO-Papers

**Bu makale, revcom.us adı altında yayınlanan Amerikan Suçlar serisinden esinlenmiştir. American Crime Case #41: COINTELPRO—The FBI Targets the New Left, 1964-1971 ve American Crime Case #42: COINTELPRO—The FBI Targets the Black Freedom Struggle, 1956-1971.

***Malcolm X’i hedefleyen COINTELPRO operasyonundan günümüz için dersler çıkaran önemli bir yazı: Malcolm X: A Reflection on Piggery—Then and Now.

Kaynak için: In the 1960s, the Government Spread Lies to Foment Violent Conflict Within the Movement The Lessons of That Time Need to Be Learned Anew Today | revcom.us

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.