Yeni Komünizm

Dünyanın Halklarına Çağrımız: İran’dan Gelen Devrim Çığlığını Kendi Çığlığınız Olarak Haykırın!

İran’ın dört bir tarafında muazzam bir biçimde gelişen olaylar “İranlı” bir olay değildir! Dünyanın ezilen insanlarının kurtuluş feryadı, özellikle de insanlığın yarısı olan kadınların; teokratik faşist İran İslam Cumhuriyeti (İİC) altında maruz kaldıkları iğrenç baskıdan bir kurtuluş yolu aramasıdır. Bütün özgüllüğü ve emsalsizliğiyle buradan yükselen çığlıklar insanlığın kurtuluşunun evrensel çığlıklarıdır!

İşte bu yüzden Afganistan’dan Ortadoğu’nun kalanına; yoksullaştırılmış, aç ve harap Afrika’dan daha fazla refaha sahip Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine kadar her yer bu çığlıklarla taşmış durumda! Bu harika ayaklanma Jina’nın (Mahsa Amini) İran’ın nefret edilen ‘’ahlak’’ polisi tarafından katledilmesiyle tetiklendi, ancak bunu da aştı çünkü kadınların köleleştirilmesi İslam Cumhuriyeti’nin temel taşıdır.

Dünya halkları İranlı kadınların ataerkil köleleştirmeye karşı korkusuzca nasıl mücadele ettiğinden coşku duymakta çok haklılar. Dünyanın her köşesinde yaşanan baskıların her türünden kurtulmak için ilham ve umut görüyorlar, etrafımızı saran bütün sömürü ve baskılardan insanlığın radikal bir şekilde farklı bir dünya kurmasının potansiyelinin bir bakış uzakta olduğunu görüyorlar. Özellikle de dünyanın ekolojik bir çöküşün eşiğinde olduğu, büyük kapitalist-emperyalist gangsterlerin, ABD ve Rusya’nın dünyayı nükleer mahşerle tehdit ettiği bir zamanda.

Yani dünyanın halklarına çağrıda bulunabiliriz -ancak gerici yöneticilerine DEĞİL!- ve onları İran’ın halklarının başkaldırısıyla dayanışma içinde olmaya çağırabiliriz. Özellikle de Batılı emperyalist ülkelerin gerici yöneticileri utanmazca bu başkaldırıyla ilgili sözde sempatilerini dile getiriyorlar. Bunu yaparken Batılı emperyalistler, özellikle de ABD emperyalizmi İran’ın ve Ortadoğu’nun halklarını jenerasyonlar boyunca nasıl geride tuttuklarını, kanlı darbelerle, feodal şeyhler ve şahlarla sadece kendi refahları ve küresel tahakkümleri için bölge ülkelerinde işledikleri aşağılık suçları gizlemeye çalışıyorlar. Artık yeter! İran’ın halkları için bu ülkelerin halklarının sokaklarda onlarla beraber ayağa kalktıklarını ve radikal biçimde yeni bir dünya için mücadele etmede kararlılıklarını ilan ettiklerinin ne anlama geleceğini düşünün.

İran’da gerçek bir devrimin yolunun açılması Ortadoğu’nun ve bütün dünyanın yüzünü değiştirir ve hayatları ezen, gezegene ve 8 milyar insana bitmeyen bir şekilde zulmeden bu kapitalist-emperyalist sistemden devrimci bir çıkış olduğu ufkunu yükseltir. Böylesi bir ihtimali Mısır halkının ‘’Arap Baharında’’ başına geldiği gibi İran’ın içerisindeki ve dışarısındaki güçlerin eski baskıcı düzene makyaj yaparak harcamasına müsaade edemeyiz.

İslam Cumhuriyeti Şii teokratik rejim uygulayan bir diktatörlüktür ve emperyalizm tarafından tahakküm altına alınmış diğer ‘’tanıdık’’ gerici rejimlerden bir şekilde daha farklı gözükür. Ancak burada çok net olalım-İran, büyük emperyalist güçler tarafından ve bugün ABD tarafından Avrupalı emperyalistlerle ittifak halinde yönetilen ve kontrol edilen, emperyalist Çin ve Rusya’nın bu emperyalistlerle rekabet etmeye çalıştığı dünyanın; kapitalist-emperyalist sisteminin ayrılmaz bir parçası olmuş ve buna tabi olmuştur. İslami köktendincilik ile emperyalist yönetici tabakalar arasındaki şiddetli savaş, onlarca yıl önce devrimci komünist lider ve Yeni Komünizm’in mimarı Bob Avakian tarafından “iki miadı dolmuşlar” kavramı altında analiz edildi. Avakian, İslami köktendinciliğin yükselişinin aslında kapitalist-emperyalist sistemin “özgül bir çelişkisi” olduğunu göstermiş ve bu gerici güçlerden herhangi birinin yanında yer alırsanız her ikisini de güçlendireceğinizi vurgulamıştır. Bu gerçek, dünyayı kökten değiştirmekten vazgeçen ve insanlığı gericiler arasında sözde “daha az kötüye” teslim etmeye karar veren dünyanın ilerici hareketlerinde çok fazla duymazdan gelindi.

O halde açık olalım: Genel olarak İslami köktendincilik ve özel olarak İran İslam Cumhuriyeti “anti-emperyalist” değildir, bunlar dünyaya hâkim olan kapitalist-emperyalist sistemin birer parçasıdırlar ve bu dindar mollalar, batılı emsalleri olmasa da her zaman Rusya’nın Putin’i veya Çin’in Xi Jin Ping’i gibi emperyalistlerin kanatları altına sığınıyorlar.

İran halkının bitmek bilmeyen acılarına nihayet bir son vermek için, İslami teokratik faşist rejimi devirmek ve İran’ı kapitalist-emperyalist sisteminin öldürücü dokusundan kurtarmak amacıyla milyonlarca insan tarafından gerçekleştirilen ve devrimci bir öncü tarafından yönetilen gerçek bir devrime ihtiyaç vardır. Bu, komünist bir devrimi ve “Yeni Sosyalist Cumhuriyet’in” kurulmasını gerektirir. Üç büyük engelle yüzleşmek ve bunların üstesinden gelmek gerekmektedir:

1) İran’da halen çok güçlü olan baskı aygıtının, özellikle de İslam Muhafızları’nın, ordunun ve polisin kanlı şiddetinin.

2) “Dünya güçlerinin” İran’ı vahşi bir teokrasiden emperyalist tahakkümden arınmış burjuva demokratik bir rejime geçirmeye yardım edeceğine dair naif fantezilerinden! İslam Cumhuriyeti muhalefeti içinde, özellikle Batılı emperyalistlerin güçlü desteğiyle bu tehlikeli yanılsamayı yaymaya çalışan büyük güçler var.

3) Ve kitleler arasında gerçek bir devrimin ne anlama geldiği ve bugün dünya düzenini sarsan fırtınalı gelgitlerin ortasında insanlığın kurtuluşu için gerçekten bir atılım yapma şansı konusunda tehlikeli bir bilimsel anlayış eksikliğinden.

Sizleri, gezegenimizin değerli insanlarını, özellikle Afganistan, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Türkiye, Hindistan, Pakistan’ın yanı sıra Çin, Ukrayna, Rusya’dan… İran’daki ayaklanmanın yanında durmaya, radikal bir şekilde yeni ve daha iyi bir dünya için kendi özlemlerinizi İran’ın kahraman kadın ve erkeklerinin kalplerinde atan umutla birleştirmeye çağırıyoruz.

Farsça materyaller için partimizin, İran Komünist Partisi Marksist-Leninist-Maoist’in web sitesine ve gerçek bir devrimin ne olduğu ve gerçek bir devrim potansiyelinin, insanları Bob Avakian’ın Yeni Komünizm’de ortaya koyduğu insanlığın yepyeni kurtuluş çerçevesine güvenmeye ve onu kullanmaya yönlendirerek devrim için güçlü bir hareket inşa ederek, bunun nasıl ele geçirilip gerçeğe dönüştürülebileceği üzerine İngilizce ve İspanyolca materyaller için revcom.us’a bakmaya çağırıyoruz.


www.cpimlm.org

Instagram:CPIMLM

Twitter: CpimlmC

Telegram: @newcommunism

Facebook: cpimlm1380

www.revcom.us —– youtube channel: Revcoms

*Bu yazının çevirisi yenikomunizm.com okurları tarafından yapılmıştır

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER