Yeni Komünizm

Filistinlilerin Katilce Ezilmeleri Sürerken Bir Ateşkes: Bütün Bunlar Nereye Çıkıyor

Editörün notu: Aşağıdaki yazı Filistin meselesine dair revcom.us sitesinde yayınlanmış en son yazıdır. Okurlarımızın dikkatine sunarız.


21 Mayıs günü İsrail ve Gazze’de, Filistin topraklarındaki yönetici otorite olan Hamas arasında ateşkes antlaşmasına varıldı, bu şimdilik İsrail’in Gazze üzerinde bu ay başında başlattığı ve 66 çocuk dahil 248 kişiyi öldürdüğü saldırıları- şimdilik- durduracak. Hamas da,  İsrail’e fırlattığı ilkel füzeleri durdurdu; otoriteler 12 kişinin bu saldırılardan öldüğünü belirtmişti. Ölüm sayıları ve yıkımların birbirleriyle olan uyuşmazlıkları bir kez daha İsrail devletinin gerçek doğasını ve Filistin halkı üzerindeki soykırımcı baskısını büyük bir rahatlıkla sergiledi. Ateşkes ‘’koşulsuz şartsız’’ ilan edildi bu da bombalamaların ve füze saldırılarının duracağı dışında hiçbir konuda bir antlaşma olmadığı anlamına geliyor. Bu ateşkes dayanabilir veya düşebilir ancak İsrail’in şiddetli saldırıları ve savaş şimdilik dursa bile bu Gazze’nin Filistinli halkının korkunç durumunun sadece devam etmekle kalmayıp kötüleşeceği gerçeğini değiştirmiyor. 

İsrail tarafından uygulanan canavarca şiddetin ve soykırımsal yıkımın ortasında Filistinli gençlerin direnişi, İsrail içerisinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görenlerin ayağa kalkması da dahil olmak üzere çok önemli ve farklı bir şeyin potansiyelini taşıyor, İsrail için Hamas gibi gerici güçlerden çok daha büyük bir tehdidin potansiyelini. Ve bu durum dünya çapında, Amerika’da dahil olmak üzere ilericilerden ve Filistin diasporasından güçlü bir destek buldu. 

Bütün bunların ışığında Devrimci Komünist Parti, ABD Merkez Komitesi 6 Kararı çok kritik: 

‘’Baskının olduğu yerde direniş mevcut olacaktır – halk kitleleri içinde bulundukları baskı şartlarına ve bu baskıyı uygulayanlara karşı devamlı başkaldıracaktır. Ancak gerekli bilimsel teori ve önderlik olmadığı takdirde, ezilenlerin mücadelesi kontrol altında ve sınırlar içinde tutulacak, zulmün kaynağı olan düzenin içerisine mahkum edilecek, ve kitlelerin maruz bırakıldığı dehşet devamlı sürüp gidecektir. Yeni sentez ve Bob Avakian’ın önderliği, ezilen halk kitlelerinin, kendilerinin ve son tahlilde de tüm insanlığın kurtuluşu için ihtiyaçları olan devrimi –nihai amacı komünist bir dünya olan devrimi– gerçekleştirmelerini mümkün kılacak gerekli bilimsel kavrayışı ve yaklaşımı temsil etmektedir ve bunun somut vücut bulmuş hali durumundadır.’’ 

Ve Altı Kararın devam ettiği üzere: 

‘’Bu yeni sentezin geniş çapta ele alınması, hem bu toplumda hem de tüm dünyada acil olarak gereklidir; insanlar her yerde olan bitenin niçin böyle olduğunu, başka bir dünyanın mümkün olup olmadığını sorguluyor; insanlar her yerde “devrim” konuşuyor ancak devrimin ne demek olduğu hakkında gerçek bir anlayışa sahip değiller, neyle karşı karşıya oldukları ve ne yapılması gerektiğini tahlil edip bunlarla baş etme konusunda ellerinde hiçbir bilimsel yaklaşımları yok; insanlar her yerde isyan edip ayağa kalkıyorlar, ancak elleri kolları bağlı ve tehditlerle çevrililer, aldatılıyorlar, ve kıyımcı ceberutların merhametine muhtaç bırakılıyorlar, ya da çoğu vakit barbar bir vahşet içeren geleneğin köleleştirici zincirlerini pekiştiren yollara sinsice sevk ediliyorlar; insanlar her yerde çaresiz yaşam şartlarından kurtulma yolları arıyor, ancak acılarının kaynağını ve karanlıktan aydınlığa götürecek yolu görmüyorlar.’’ 

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER