Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim – Gerçek Bir Kazanma Şansı, Devrim Stratejisinin Geliştirilmesi

Editörün Notu: Devrimin önderi ve yeni komünizmin mimarı Bob Avakian’ın aşağıdaki çalışması 13 Temmuz 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Gerçek bir devrim hareketi ve gerçek bir devrim için gerekli olan stratejik yaklaşımın yeni komünizm temelinde somutlaştırıldığı bu önemli dosyanın çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/656/bob-avakian-further-developing-the-strategy-for-revolution-en.html


Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz’in 2.Bölümünde onlarca yıl içinde geliştirmiş olduğum yeni komünizmin önemli bir uygulaması olarak, şu an yaptığımız her şeyin çok belirgin bir şeyi; devrimci bir durumu amaçladığını açık bir şekilde belirtmiştim. Bu konuşmada (diğer bazı çalışmaların yanı sıra), tüm sistem için derin bir kriz bağlamında milyonlarca devrimci insanın bulunması kritik faktörü de dahil olmak üzere, devrimci bir durumun temel özelliklerini değerlendirmiştim. Burada, “Neden İhtiyacımız/Nasıl Yapabiliriz” in 2.bölümünden aşağıdakilere odaklanmak istiyorum:

“Bu sistemin kuvvetli ve acımasız güçlerini alt etmede gerçek bir şansa sahip olmak için, bu [devrimci] durum ve bunun neyi gerektirdiğine -topyekün mücadelenin nasıl yükseltilmesi gerektiğine- yönelik çalışmamız gerekir.” [1]

2. Bölümde, bunun koşulları ortaya çıktığında, böylesine kapsamlı bir mücadele yürüten devrimci güçlere rehberlik etmesi gereken anahtar ilkeler ele alınır. Ancak elbette, bu sistemin kuvvetli ve acımasız baskıcı güçlerini (ve onlarla işbirliği yapan karşı-devrimci güçleri) gerçekten yenebilmek, koşullar kökten değişse ve devrimci durum için çok daha elverişli olsa bile bu süreç çok zorlu ve karmaşık bir meydan okumayı ifade eder. Bu nedenle, şimdi bile – bu topyekün kavga için gerekli koşullar henüz mevcut değilken bile- teori ve stratejik anlayış ve ilkelerle boğuşmaya devam etmek gerekir ve bu oldukça önemlidir.

Faşizme Karşı Şimdiki Mücadele ve Gelecekteki Topyekün Mücadele

Bütün bunların önemli bir boyutu aşağıdaki konuşmada ele alınmaktadır: Trump/Pence faşist rejimine ve onun “tabanına” karşı çıkmakta karşılaşılan zorluklara ve bunun faşizme yol açan bütün bu sistemden kurtulmak için devrim yapma temel hedefiyle nasıl ilişkili olduğuna değinilir.

“Acilen ihtiyaç duyulan şey, Trump/Pence rejiminin faşizmine karşı büyük bir mücadeledir ve destekleyerek harekete geçirdiği “tabana” karşı muhalefettir. Bu mücadele, içinde barındırdığı gerçek yararı düşünülüp ciddi bir şekilde yürütülmelidir – şiddete başvurmamak ya da şiddeti başlatmamak, fakat aynı zamanda faşistlerin eylemlerine boyun eğmemek.

Ve tüm bunlara temelden çözüm olması doğrultusunda ihtiyaç duyulan şey, bu anti-faşist mücadeleyi “hızlandırmanın” -yani en nihayetinde, insanlığa halihazırda getirdiği bütün dehşetlerle ve daha da kötüsü eğer devam etmesine izin verilirse çok daha korkunç ve tamamen gereksiz dehşetleri ortaya çıkaracak kapitalizm-emperyalizm sistemine topyekün bir mücadele ile son verecek bir devrimin mümkün olacağı noktaya doğru (kökten farklı ve çok daha iyi bir dünya mümkündür ve bunun temeli vardır) şeylerin geliştirilmesinin- bir parçası olarak yürütmektir.” [2]

Hızlandırma ve devrimci hesaplaşma için hazırlıkların devam ettirilmesi için temel ilkeler 6 Nokta (Devrim İçin Dikkat Edilecek 6 Nokta) da dahil olmak üzere 5-2-6 formülünde yoğunlaştırılmıştır:

“Bizler, bu sistemi gerçekten devirmek ve bugün halk içindeki yıkıcı, kısır çekişmelerin ötesinde tamamen daha iyi bir yol için ilerliyoruz. Ciddi olduğumuz için, bu aşamada şiddete başvurmuyoruz ve halka karşı ve halkın içindeki her tür şiddete karşı çıkıyoruz.” [3]

Bununla birlikte, çoğunlukla ağır silahlı faşist haydutların vahşet ve gerçek şiddet içeren tehditlerinin, kurumsal ırkçılığa ve polis terörüne karşı protesto sürecinde halkı korkutmada başarılı olamadığı ve hatta disiplinli Siyahi grupların, protestocuları bu faşist haydutların saldırılarından koruyacaklarını açıkça ortaya koydukları durumlar bile olmuştur. Özellikle gösterilere saldıran ve hatta silahlı olarak hükümet binalarına saldıran faşist haydutların şiddetine yönelik tehditler ve eğilimler göz önüne alındığında aşağıdakileri açıkça akılda tutmak önemlidir:

“Toplumun faşizmi destekleyen bu kesimleri ile ona muhalefet edenler arasındaki çatışma, önemli bir dereceye kadar ve farklı açılardan, devrim mücadelesinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan sahayı şekillendirmektedir; bu çatışmanın yoğunlaşması muhtemeldir, şiddetli çatışmalarla daha da patlak verebilir ve her durumda devrim ile karşı-devrim arasındaki topyekün mücadele bağlamında önemli bir faktör olacaktır.” [4]

Burada söylenenlere paralel olarak, “toplumun bu faşizmi destekleyen kesimleri ile ona muhalefet edenler arasındaki çatışma” belirli bir noktada, diğer kritik çelişkilerin artması ve yoğunlaşması ile birlikte topyekün bir mücadeleye dönüşebilir. Ve bu çatışma, muhtemelen halkın farklı kurumlardaki farklı kesimlerini (veya hizaya girmeye kazanılabilecek olanları) devrime yönelik hizaya sokabilir.

“Kuşatma ve Bastırmanın” Mağlup Edilmesi – Devrimci Mücadeleyi İleri Götürme

“Bununla birlikte -devrimci durum en nihayetinde ortaya çıktığında ve topyekün mücadele başladığında- devrimin yüzleşmesi gereken en önemli şey, “eski yönetici sınıfın kurumsal güçleri” olacaktır, ancak bu kesinlikle “halkın iki kesimi arasındaki iç savaşın” önemli bir unsurunu içermekle birlikte, bu unsur devrimci güçler ve “eski yönetici sınıfın kurumsal güçleri” arasındaki çatışma ile etkileşime girecektir (ve onları etkileyecektir)” [5]

Bunu göz önünde bulundurarak, eski ve baskıcı düzenin karşı-devrimci güçlerinin bakış açısından olsa bile, aşağıdakileri dikkate almaya ihtiyaç vardır:

[Karşı-devrim açısından] gerekli kontrolü elde etmenin tek yolu, garnizon askerleri tarafından sivillerin 7/24 kontrol edilmesidir; periyodik “süpürme” veya “sıraya dizme ve arama” uygulamaları ve hatta Naziler kadar zalimce karşı operasyonlar; çünkü siviller, askerler gider gitmez isyancıların derhal döneceklerini ve onlarla işbirliği yapan herkesten korkunç bir intikam alacaklarını bilirler. Halk, hükümeti ancak ayaklanmayı desteklemekten daha az tehlikeliyse kucaklayacaktır; bu yüzden halk merkezli başarılı politikalar, sevgi ve minnet kazanmayı değil, insanları kontrol etmeyi amaçlar. Güney Vietnam’daki efsanevi Amerikan danışmanı John Paul Vann’ın dediği gibi, “Güvenlik meselesi, sorunun ancak yüzde onu veya yüzde doksanı olabilir; ancak hangisi olursa olsun, bu ilk yüzde on veya ilk yüzde doksandır. Güvenlik olmazsa, yaptığımız hiçbir şeyi sürdüremeyiz.” [6]

Bu ifade, işleri kabaca çarpıtılmış ve baş aşağı bir şekilde sunar: Halk kitlelerine karşı acımasız şiddeti azaltacak şey devrimci güçler değildir; sömürücü ve baskıcı kapitalist-emperyalist sistemi korumak için mücadele edenler ve bu doğrultuda halkı karşı devrimi desteklemek üzere terörize eden askeri güçlerdir. Buna karşıt olarak, yeni komünizmin temel ilkeleri tarafından yönlendirilen ve buna göre hareket eden devrimci mücadele güçleri, devrimin özgürleştirici hedeflerinden kaynaklanan ve bunlara karşılık gelen bir yaklaşım ve yöntem uygulayarak halkın desteğini kazanmak için çalışacaktır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen ifadenin yazarının gerici bakış açısına ve çarpıklığa rağmen, devrimci güçlerin stratejik yaklaşımında sonuçları dikkate alınması gereken çok önemli bir şey ortaya koyar.

Bu durum, aşağıda yer alan ve Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz’in 2. Bölümünde tartışılan, gelecekteki derin devrimci kriz durumunda ve milyonlarca devrimci insanın ortaya çıkacağı koşullarda kazanmanın (ve onları gerçekten mağlup etmenin) temeli olan temel stratejik yaklaşımı içerir:

Devrimin, karşı devrimin “kuşatma ve baskısına” etkin bir şekilde karşı çıkabilmesi için, ve özellikle de karşı devrimin yalnızca kuvvetlerini yoğunlaştırmasından ötürü değil, fakat aynı zamanda devrime destek sağlayacak destek birimlerinin (bu destek birimleri halen açık bir şekilde devrim tarafından kontrol edilmese ve yönetilmese de) topyekün mücadelenin ilk evrelerinde fiilen ele geçirilme tehlikesine karşı; topyekün devrimci mücadelenin en başından itibaren veya başlangıçtan hemen sonra, hızla ülke çapında yürütülmesi gerektiğinin; devrimci güçleri ülkenin çok farklı bölümlerini destekleyecek ve hızla simultane bir şekilde hareket edecek (“patlamış mısır” fenomeni ile etki edecek ve hızla birbirini takip edecek tekrarlayan eylemlerle hareket edecek) örgütlü destek birimleri kurulması gerekliliğinin ve bunların simultane bir şekilde hareket etmesinin öneminin ve bu önemli ihtiyacın altının çizilmesi gerekiyor.

Yukarıdakiler, gerçek bir devrime neden ihtiyaç duyduğumuz ve bunu mümkün kılan koşullar ortaya çıktıktan sonra gerçek bir kazanma şansına sahip olmak için bütün bir devrimci süreç açısından, devrimin temel yönelimi ve hedefleri doğrultusunda izlenecek topyekün mücadeleyi en etkin şekilde yürütmek açısından, bu doğrultuda ihtiyaç duyulacak stratejik yaklaşım ve ilkeler açısından Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz’in 2. bölümünde konuşulanların önemli ölçüde ileri götürülmesini sağlar.

Bununla birlikte, eğer “bir vizyona, yönteme, stratejiye sahip –halk kitleleri ile derin bağları bulunan mevcut sistemi ve onun şiddet içeren baskıcı gücünü yenip bunu parçalama sürecinde; baskı ve sömürüyü ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda toplumu radikal bir şekilde dönüştürmeleri için halka gerekli olan araçlar sağlamada ve yeni bir devrimci sistemi ortaya çıkarmada halka önderlik edecek örgütlü bir öncü güç yoksa” bunların hiçbirinin mümkün olamayacağının -hatta toplumda çok derin bir kriz olsa da bunun gelişiminin negatif, hatta oldukça negatif ve potansiyel bir felaketle sonuçlanabileceğinin- kuvvetle altını çizmek gerekiyor.

Sayıları yüzlerce değil, fakat artan sayıda kişiyle binlerce olacak -devrim ihtiyacı ve bunun mümkünlüğünü yeni komünizm temelinde bilimsel bir temelde kavrayacak, “Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz” içinde yer alan stratejiyi somut olarak uygulayacak, “hızlandırma” doğrultusunda birlikte çalışacak, devrimci bir durum tam olarak olgunlaştığında milyonlarca insana önderlik edecek-  örgütlü bir devrim hareketini daha da ileri götürecek bir öncüye ihtiyaç bulunur; işte bu durum radikal olarak farklı ve çok daha iyi bir dünyayı ortaya çıkarma şansına açlık duyan herkes için kritik, ivedi bir zorunluluk ve hedeftir.


Referanslar:

[1] Bob Avakian, Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz. Metni ve videosu revcom.us web sitesinde mevcuttur.

Bu konuşmada söylenenlerin yanı sıra, devrimci bir durumun temel unsurları açısından, bu mesele Bob Avakian’ın aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi başka çalışmasında ele alınmaktadır:

“Gerçek bir devrim iki temel faktöre dayanır: devrimci bir durum, ve sayıları milyonları bulan devrimci bir halk. Ve bu iki faktör sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Devrimci bir durum yalnızca toplumun genel anlamda bir krizde olmasıyla değil, aynı zamanda yönetici sınıfın ve sistemin akut ve de derin bir krizde olması, milyonlarca insanın ise artık eskisi gibi yönetilmek istememeleri ve elbette bu sistemi dize getirmeye kararlı bir çizgiye gelmeleri ile mümkündür. Devrimci krizin temel etmenleri ve işaretleri şöyle sıralanabilir: artık bu sistemin devamlılığı için kullanılan şiddetin toplumun büyük bir kesimi tarafından meşru olmayan ve suçlu olarak kabul edilmesi ve de yönetici sınıfın kendi iç çatışmalarının çok derinleşmesi sonucunda kitlelerin başka bir tarafın baskıcı yöneticileriyle işbirliğine gitmeden devrim için gerekli güçleri oluşturma avantajlarını kullanması ile mümkündür.” (Bob Avakian’ın Mark Rudd’a Cevabı)

Bob Avakian ayrıca devrimci bir durumu şu şekilde nitelendirir:

Devrimci Bir Durum Nedir? Toplumda, hükümet ve egemen çevreler içinde -toplumda ve kendi safları arasında- derin bir kriz ve keskinleşen çatışmalar olması gerekiyor. Bu çatışmaları çözmek için bir yol bulamamaları, ayrıca halkın hükümettekilerin “yönetme hakları” ve kural koymak için güç kullanma “meşruiyeti” konusunda inançlarının zayıflamış olması gerekiyor. Sistemin “reform” programlarının iflas etmesi,  gittikçe daha fazla insanın tüm düzeneğin derin işlev bozukluğu ve dayanılmaz adaletsizliğini tölare etmemesi gerekiyor. Milyonlarca insanın aktif olarak radikal bir değişim arayışı içinde olması, bunun için savaşmaya kararlı, istekli ve bunu yapmaya yöneltecek bir güç araması gerekiyor. Binlerce kişinin sağlam bir çekirdek, bir önderlik, vizyon, yöntem, strateji ve planı ile organize eden bir öncü güç ve bununla halk kitleleri arasındaki bağların derinleştirilmesi gerekiyor. Bu gücün bir araya gelerek var olan baskıcı gücü yenme ve halkın baskı ve sömürüyü tamamen ortadan kaldırma hedefiyle toplumu radikal bir şekilde dönüştürmelerini sağlamak doğrultusunda yeni bir devrimci sistem getirmek için yürütülecek mücadeleyi birleştirmesi gerekiyor.

Yukarıdaki bu dipnot Bob Avakian’ın “Boomerlar” – “X, Y, Z”: Problem Jenerasyonlar Değil, Problem Bu Sistemdir!” dipnotundan aktarılmıştır, ayrıca bkz: “Bob Avakian’ın Mark Rudd’a Cevabı: 1960’lardan Çıkartılacak Dersler ve Gerçek Bir Devrime Olan İhtiyaç”

[2] Bob Avakian, “İç Savaş ve Devrim Üzerine” makalesi. Kaynak için bkz: https://yenikomunizm.com/ic-savas-ve-devrim-uzerine/

[3] 5-2-6 formülasyonu, 5 DURDUR’a, kapitalizm-emperyalizm sistemini tanımlayan 5 derin çelişkiye bir referanstır. Formülasyonda yer alan 2 Seçenek ise, Bob Avakian’ın belirttiği şekliyle şudur: “temel olarak iki seçeneğimiz var. Ya bütün bunlarla yaşamaya devam edeceğiz ve gelecek kuşaklar da -eğer bir gelecekleri olacaksa- aynısını, hatta daha beterini yaşamaya devam edecek – veya, devrim yapacağız!” Yine formülasyonda yer alan diğer kısım ise, Devrim İçin Dikkat Edilecek 6 Nokta’yı içerir.

5-2-6’nın içeriğine şuradan ulaşılabilir: https://revcom.us/a/594/what-is-5-2-6-en.html

[4] Bob Avakian’ın “İç Savaş ve Devrim Üzerine” makalesi. Buradaki alıntılar esas olarak Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz içinde yer almaktadır.

[5] Bob Avakian’ın “İç Savaş ve Devrim Üzerine” makalesi. Buradaki alıntılar esas olarak Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz içinde yer almaktadır.

[6] Max Boot, Invisible Armies, An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient Times to the Present (Liveright Publishing, 2013) Buradaki söz konusu çıkarım “Implications” içinden (p. 563) alınmıştır; ayrıca vurgu eklenmiştir.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.