Yeni Komünizm

Glasgow’daki Başarısızlık ve Sahtekarlık: Bu Sistemin Küresel Isınmaya Bir Yanıtı Yok!

Editörün Notu: Aşağıdaki makale 8 Kasım 2021 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: Beneath the COP26 Facade of “Breakthrough” Climate Agreements Failure and Fraud at Glasgow: This System Has No Answer to Global Warming | revcom.us


Glasgow COP26 uluslararası iklim konferansı bir haftadan uzun süredir devam ediyor. Konferansta varılan anlaşmalar, gezegeni kurtarmak için büyük ilerlemeler olarak selamlanıyor. Bu zalimce bir aldatmacadır. Taahhüt edilen önlemler -ve imzalayan hükümetlerin bu taahhütlere uyma zorunluluğunun bile olmadığını lütfen unutmayın- gelişmekte olan iklim felaketinin ölçeği ve aciliyetiyle gülünç bir şekilde uyumsuzluk içinde. Gerçek amaç kapitalist-emperyalist sistem tarafından gezegenin devam eden tahribatına bir kılıf sağlamaktır.

Şimdiye kadar yapılan kritik anlaşmalara bir göz atmak, gerçeği açıkça ortaya koymaktadır.

1) Ormansızlaşma Anlaşması: Ormanlar Kesilip Yakılırken Boş Vaatler

Glasgow konferansındaki yaklaşık 100 delege, dünyanın büyük ormanlarının yok edilmesini durdurmak için küresel bir taahhüt imzaladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu canavarca boş beyanı “sıcaklığın 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılması” için “önemli” olarak selamladı. (1)

Ormansızlaşma -özellikle yağmur ormanlarının ve yaşlı ormanların muazzam tahribatı- çevrenin tahrip edilmesi ve türlerin yok olmasıyla birlikte iklim değişikliğinin büyük bir bileşenidir. Gezegenin ciğerleri sökülüyor. Bir zamanlar karbonu atmosferden çıkarmakta önemli bir rol oynayan Amazon yağmur ormanları kapitalist-emperyalist gelişmeler tarafından yok edildiğinden, şimdi hızla karbona katkı biçimine dönüşüyor.

Anlaşmayı imzalayan ülkeler dünya ormanlarının %85’ini barındırıyor. (2) Ancak bu ormansızlaşma anlaşmalarının, kağıt üzerinde kalmalarının uzun bir tarihi var. 2005 yılında, BM Ormanlar Forumu, 2015 yılına kadar “dünya çapındaki orman örtüsü kaybını tersine çevirme” taahhüdünde bulundu. 2014 yılında ormanlarla ilgili New York deklarasyonu, 200 ülke ve yerli halk örgütlerinin 2020 yılına kadar ormansızlaşmayı yarıya indirme ve 2030 yılına kadar sona erdirme taahhüdünde bulundu. .

O zamandan beri gerçekte ne oldu? Ortalama olarak, New York anlaşmasının imzalanmasından bu yana geçen yıllarda orman kaybı oranları %41 daha yüksek olmuştur. (3)

Geçmişteki beyanlara uygun olarak, Glasgow anlaşması ormansızlaşmayı durdurmakla ilgili değildir:

*Yeni anlaşma, sonradan enerji için yakılan odun peletleri yapmaya yönelik ağaç tarlaları oluşturmak için eski ormanları kesen yaygın uygulamayı durdurmaz. Emperyalist ülkeler, bu peletleri yakmanın “karbon nötr” olduğunu ve çevreye yardımcı olduğunu iddia ediyor; dolayısıyla buna anlaşma kapsamında izin veriliyor.

*Yeni anlaşma, ağaçlar kesilse ve yaşayan ormanlar tamamen yok edilse bile, arazi başka ticari kullanımlar için geliştirilmemişse veya ağaç çiftliği tarlaları olarak yeniden dikilmişse bunun teknik olarak ormansızlaşma olmadığını belirten BM tanımlarına göre gidiyor. (4) Ancak ağaç çiftliği tarlaları, birçok bitki ve hayvan türünün tarihsel olarak evrimleşmiş evleri olan gerçek ve yaşayan ormanları yok etmeyi ve bu çeşitliliği kesilip satılacak tek bir türle değiştirmeyi içerir. Gerçek ise, yaşayan ormanlar ağaç dikimlerinden çok daha fazla karbon emer.

*Yeni anlaşmanın, verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini kimseye bildirme taahhüdü bulunmuyor.

*Ormanların kesilmesinin ne zaman ve nasıl durdurulacağına dair ortada bir takvim veya somut bir plan bulunmamaktadır. (5)

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun bu boş sözü hemen imzalamasına şaşmamalı; görevde olduğu üç yıldan kısa bir süre içinde, Amazon yağmur ormanlarının 10.000 mil karelik yıkımına başkanlık etti.

Özetle, Glasgow’un ormansızlaşmaya son verme taahhüdü gerçek bir şey talep etmiyor ve emperyalist yöneticilere ormanlar için endişelerini dile getirmeleri için koruma sağlıyor. Bu arada, kar odaklı sistemleri pervasızca yakıyor, ormanları kesiyor ve yok ediyor… bununla birlikte ormanları ve yaşam biçimlerini savunmaya çalışırken ormanlarda yaşayan halklara soykırımcı baskı uygulanıyor.

2) Metan Anlaşması: Büyük Karbon Emisyonlarını Sürdüren Bazı Küçük Azaltmalar

Metan, atmosferdeki ısıyı hapseden güçlü bir sera gazıdır. Metan, mevcut küresel ısınmanın önemli bir bölümünü yönlendiriyor. Petrol, doğal gaz, kömür üretiminin bir yan ürünü olarak atmosfere gidiyor; tarımı etkiliyor ve çöplüklere neden oluyor. Metan, karbondioksitten 80 kat daha güçlüdür, ancak atmosferde yalnızca 20 yıl kalır. Karbondioksit ise atmosferde yüzlerce yıl kalır.

Glasgow’dan önce ABD Çevre Koruma Ajansı metan emisyonlarını azaltmak için bir dizi kural açıkladı. Ve Glasgow’da 40 ülke metanı azaltmak için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, sera gazlarında büyük azalmalar için bir umut olarak selamlanıyor ve gerçekten hayata geçerse metan emisyonlarında bazı kesintilerle sonuçlanacak. (7)

Ancak büyük resim ne diyor? Emperyalistler aslında şöyle diyorlar: “Bakın, fosil yakıta dayalı ekonomilerimizden gelen metanı azaltacağız… Bunu petrol kuyularından ve doğal gaz alanlarından gelen sızıntıları kapatarak yapacağız… ama fosil yakıt üretimini temelde aşağı çekmeyeceğiz.”

Ardından metan vaadini küresel ısınmaya karşı kararlı eylemin kanıtı olarak kullanıyorlar. Koca bir yalan. Glasgow’un YAPMADIĞI şey, fosil yakıt üretimini büyük ve hızlı bir şekilde keserek ve ekonomileri yenilenebilir enerjiye doğru radikal bir şekilde yeniden yapılandırarak CO2 emisyonlarını azaltmaktır. Kontrol edilemeyen karbon emisyonlarının ve hızla ısınan bir gezegen, kabus yörüngesine daha fazla kilitleniyor.

Kömür Anlaşması: “İklim Başkanı Biden” En Kirli Yakıtı Bitirmeyi Bile Taahhüt Edemez

Kömür, atmosferdeki karbondioksite katkıda bulunma açısından en kirli yakıttır. Glasgow’da 40 ülke kömürün aşamalı olarak kaldırılması için bir anlaşma imzaladı. Konferansın başkanı Alok Sharma, “kömürün sonu görünüyor” dedi. (8) Ancak gerçek şu ki, en büyük kömür tüketicileri ve en büyük üreticilerden bazıları anlaşmayı imzalamadılar bile. Dünya kömürünün üçte ikisini yakan Çin ve Hindistan, büyük bir kömür üreticisi olan Avustralya da anlaşmayı imzalamadı.

Gerçek şu ki, Glasgow kömür anlaşmasının herhangi bir son tarihi yok; sadece büyük ekonomilerin “2030’larda (veya ondan sonra mümkün olan en kısa sürede)” kömür enerjisini aşamalı olarak durdurma taahhüdünde bulunduğunu söylüyor. Dünyanın geri kalanı 2040’larda kömürü aşamalı olarak kaldıracak. Ayrıca kömürü azaltan ülkelerin bunun yerine doğal gaz gibi diğer fosil yakıtlara dönüp dönemeyecekleri belli değil. (9)

ABD’ye gelince, ABD kömür üretimini aşamalı olarak durdurma anlaşmasını imzalamadı. Bu yüzden ABD’deki çoğu insan kömür anlaşmasını da hiç duymadılar. Görüyorsunuz, ABD hükümeti bunu rakiplerini yenmek için kullanamaz, bu yüzden bu konuda sessiz kalıyorlar. ABD anlaşmayı neden imzalamadı? Çünkü kömür, ABD enerji üretiminde hâlâ büyük bir rol oynuyor ve önemli bir kâr kaynağı. ABD’deki elektriğin %20’si kömürle çalışan elektrik santrallerinden geliyor. ABD aynı zamanda dördüncü en büyük kömür ihracatçısı. ABD’nin “iklim liderliği” iddialarının mide bulandırıcı bir başka ifşası mı?

***

Glasgow’da toplanan hükümetler, çevresel krize yanıt vermekten tamamen aciz olduklarını gösterdiler. Konferansları bir başarısızlık ve sahtekarlıktır. “Blah, blah, blah” demekten bile daha kötüdür. Bu sistem ve yöneticileri, insanlığı uçurumdan aşağı atıyor. Yalnızca devrim bizlere gezegeni kurtarma şansı verebilir.


Referanslar:

1. “İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ormansızlaşma konusundaki anlaşmanın, sıcaklık artışlarını 1,5 santigrat derece ile sınırlama konusunda çok önemli olduğunu söyledi.” https://www.cbsnews.com/news/deforestation-end-pledge-2030-cop26/

2. https://theconversation.com/deforestation-why-cop26-agreement-will-struggle-to-reverse-global-forest-loss-by-2030-170902

3. https://theconversation.com/deforestation-why-cop26-agreement-will-struggle-to-reverse-global-forest-loss-by-2030-170902

4. https://news.mongabay.com/2021/11/cop26-glasgow-declaration-salvation-or-threat-to-earths-forests/

5. https://news.mongabay.com/2021/11/cop26-deforestation-ending-commitment-must-hold-leaders-accountable-commentary/ 

6. Atmosferdeki metan konsantrasyonu, son 800.000 yıldaki herhangi bir zamandan daha fazladır. Metan, atmosfere ulaştıktan sonraki ilk 20 yılda karbondioksitin ısınma gücünün 80 katından fazlasına sahiptir.

CO2 atmosferde çok daha uzun süre kalır. Günümüzün ısınmasının en az %25’i insan eylemlerinden kaynaklanan metan kaynaklıdır. Metan emisyonlarının sadece %37’si fosil yakıt çıkarmanın bir yan ürünüdür. %36’sı tarım ve hayvancılıktan ve %17’si evsel atıklardan kaynaklanan çöplüklerden geliyor – yaklaşık %9’u diğer. https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases

7. New York Times 1. sayfa başlığı: “Uluslar Metan Emisyonlarını Azaltmak ve Ormanları Kurtarmak İçin Anlaşmalar Yaptı” https://www.nytimes.com/2021/11/02/world/europe/climate-summit-methane-forests.html

8. 40’tan Fazla Ülke, BM İklim Zirvesi’nde Kömür Enerjisinin Kullanımını Sonlandırma Sözü

9. Gaz, yakıt olarak yakıldığında kömürün yaklaşık yarısı kadar karbondioksit üretir, ancak yine de sera gazı emisyonlarının ana kaynağıdır.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.