Yeni Komünizm

İran Komünist Partisi Marksist-Leninist-Maoist’ten: Devrim Daha Azı Değil!

Editör Notu: Aşağıdaki açıklama İKP (MLM)’den iletilmiştir. Parti’nin Farsça açıklama metni için bkz: Farsi-CPI-Revolution-Nothing-Less.pdf (revcom.us)


Eylül ayının son günlerinde dünya bir kez daha iki önemli olayla değişim yaşadı. Birincisi, Ukrayna’daki emperyalist güçler arasındaki feci çatışma dünyayı nükleer bir yangına yaklaştırıyor ve ikincisi, gerçek bir devrime dönüşme potansiyeline sahip devrimci bir sürecin başlangıcını gösteren İran genelindeki benzersiz ayaklanmadır.

İslam Cumhuriyeti’nin faşist dini hükümetinin zorunlu başörtüsü yasasına karşı ülke çapında genç erkek ve kadınların ayaklanması, İran’ın tüm önemli fay hatlarını yoğunlaştıran ve sadece İran’da değil, Ortadoğu ve dünyadaki siyasi zemini değiştiren bir sarsıntıdır.

Dünyanın her köşesinden milyonlarca erkek ve kadının dikkati “Nükleer İran”dan kitlelerin yükselen kurtuluş coşkusuna kaydı. O kadar geniş bir destek gördü ki, emperyalist hükümetlerin yöneticileri bile sessiz kalamadı. “Mahsa Amini” adı Twitter’da 100 milyondan fazla kez tekrarlandı ve dünyanın dört bir yanından birçok sanatçı ve sporcu İslam Cumhuriyeti’nin katliamının suçunu insanlığın tarihi hafızasına silinmez bir şekilde kaydetmek için adını haykırdı. Devrimci potansiyelle dolu bu eşsiz anda, geleceğin nasıl şekilleneceğinin tüm çerçevesini kavramak için gereken birkaç önemli gerçeği vurgulamak istiyoruz.

Birincisi: Bu noktadan itibaren İslam Cumhuriyeti’nin topyekûn ezilip parçalanmasına kadar, önünde inişler ve çıkışlarla dolu uzun ve zorlu bir yol var. Şüphesiz İslam Cumhuriyeti, varlığını tehdit eden darbelerden öylece uzaklaşmakla kalmayacak, batmakta olan gemisini kurtarmak için acımasız mezalimlere ve misillemelere başvuracaktır.

İkincisi: Olumlu ve kalıcı değişim ancak “Devrim Daha Azı Değil!” ile sağlanabilir. Bugün İran’da ve dünyanın geri kalanında, toplumun gerçekliği bize acıların kaynaklarını kökünden sökmek için bu devrimin ancak komünist bir devrim olabileceğini söylüyor. Bunun nedeni, içinde bulunduğumuz çağda tüm insani zorlukların kökeninin -insanlığın yarısını oluşturan ve ataerkilliğin pençesinde ezilen kadınların ezilmesi de buna dahildir- kapitalist üretim ilişkilerine dayanmasıdır. Bu nedenle, kapitalist üretim tarzına sahip olan mevcut gerici devletten kökten farklı olacak yepyeni bir devleti ve iktidarı, İslam Cumhuriyeti’nin yıkıntıları üzerinde kurmak durumundayız. Ve bu ancak sosyalist bir devlet olabilir. (1)

Üçüncüsü: İslam Cumhuriyeti’ni ve onun tüm devlet aygıtını devirmek için devletin askeri omurgası (devrim muhafızları, besciler, ordu, polis güçleri vb.) ezilmeli ve dağıtılmalıdır.

Elbette protestolar gerekli ve mevcut dönüm noktasını yaratmış olsa da, yalnızca devam eden sokak protestolarına ve direnişlerine güvenemeyiz. Bu zor ve karmaşık durumda bir ordu “darbesine” veya bölgesel devletler de dahil olmak üzere emperyalistlerin veya [Orta Doğu’da] emperyalistlerin kanatları altındaki güçlerin “yardımına” güvenebileceğimize dair hiçbir yanılsamaya kapılmamalıyız. Emperyalist güçlerin ve onların vekillerinin Suriye’de, Afganistan’da ve Irak’ta işledikleri vahşet herkesin gözü önündedir. Emperyalist müdahaleler ve istilalar, İslami köktenciliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere her zaman korkunç felaketlere neden olmuştur. Devletin ve ordusunun omurgasını ancak yeni bir toplum kurmaya kararlı milyonlarca bilinçli erkek ve kadından oluşan devrimci bir halk ordusu paramparça edebilir. (2)

Şekillenmekte olan durumun kendine has özellikleri vardır. Teokrasinin meşruiyeti yanan tesettürlerin alevlerinde yok olmuştur. Egemen sınıfın önemli bir bölümünün (reformistlerin), insanları başka bir devrim yapmaktan korkutmak ve caydırmak için otuz yıldır aralıksız sürdürdüğü çabalar kül olmaktadır. Devrim olmadan bir ölçüde insan haklarına ve insani ilişkilere ulaşabileceğimize dair büyük yanılsama, etrafa saçılan küllere dönüşmüştür. Ancak buradaki en stratejik özellik, kadınların komünist devrimin temel taşı olduğunun güçlü bir şekilde gösterilmesidir.

Hızlanan bir devrimde belirleyici olan unsur, mücadelenin uluslararası karakteri ve insanların modu ve ruh halidir. Bu cephelerde büyük değişiklikler olmuştur. Bir hafta içinde, toplumdaki genel siyasi ve kültürel ortam ve ittifaklar şaşırtıcı şekillerde değişti. Rejimden yoğun bir şekilde hoşnutsuzluğa rağmen orta sınıfın önemli bir kesimi daha önce ayağa kalkmamıştı. Ama şimdi muhalefetlerini, siyasi temsilcilerinin ve sözcülerinin açıklamaları da dahil olmak üzere ortaya koymaya başladılar. Büyük şehirlerdeki varlıklı topluluklar, ünlü sporcular ve sanatçılar protestolara katıldı. Dalkavuk atletler ve ünlü sanatçılar bile taraf değiştirmek zorunda kaldılar. Suç rejimi kitleleri ezdikçe, bu grubun öfkesi de o kadar artmaktadır. Kayıtsız olanlar, tarafsız-gözlemci müfrezesini terk ettiler ve müdahil oldular. Başörtüsünün yakılması, toplumda tarihsel boyutlarda entelektüel ve kültürel bir dönüşümü beraberinde getirmekte ve siyasi ve ideolojik güç dengesinin değiştiğini göstermektedir.

“80’ler” (15-25 yaş arası) olarak bilinen genç erkekler ve kadınlar, enerjik ve derin bir direniş ruhu sergileyerek, herkese devrim ve karşı-devrim arasındaki savaşa belirleyici olacak bir gücün girdiğine dair bir mesaj gönderdiler. Uluslararası ölçekte, dünyanın dört bir yanındaki kadınlar ve özellikle Ortadoğu, Afganistan ve Türkiye’deki kadınlar ve gençler, İran’daki gelişmeleri her yerde zalim ataerkilliğe karşı bir zafer olarak görüyor ve dünyanın dört bir yanından binlerce sanatçı, bilim insanı, siyasi ve feminist aktivist kendilerini bu ayaklanmanın sadık destekçileri olarak görüyor. Bu değişiklikler devrim potansiyelini ve devrimci fırsatları gösteriyor, ancak bu değişiklikler halen devrim olmaktan çok uzak! Devrim ya da köklü değişim, isyan ettiğimiz sistem fiilen devrildiği ve yerine temelden farklı bir sistem geçtiği zaman gerçekleşecektir. Bu rejimi zerre kadar umursamayan, aşağılayan ve nefretle dolup taşan bir halkla, öte yandan farklı bir siyasi, sosyal ve ekonomik düzenin, daha adil ve temelde farklı bir toplumun temel özelliklerinin farkına varan, bir plan ve önderliğe göre örgütlenen ve bunun için mücadele etmeye kararlı, özünde onu devirmek isteyen bir halk arasında büyük bir fark vardır.

Biz devrimci komünistler olarak asıl görevimiz, böylesi bir halkı meydana getirmektir. Yeni Komünizm’in bilimsel yönelimli ve “İran’da Komünist Devrim Programı ve Manifestosu”na dayanan yüzlerce kişilik bir gücü hızla örgütleyerek ve eğiterek, tarihi-küresel boyutları olan, sadece İran’da değil, Ortadoğu ve tüm dünyada eski düzene meydan okuyacak bir savaşta milyonlarca insanı yönetebilecek bir güç yetiştireceğiz.

Bu süreci bugüne kadar ilerleten genç erkekler ve kadınlar, böylesi bir devrimin önderleri olabilirler ve olmalıdırlar. Ama aynı zamanda önderlik anlayışını da netleştirmemiz gerekiyor.

“Önderlik” şu ya da bu parti ya da partiler koalisyonu anlamına gelmez. Önderlik, uğruna savaştığımız toplum türünü, bunu başarmak için yol haritamızı ve inşa etmek istediğimiz toplum türüne karşılık gelen ve bu toplum için gerekli olan örgütlenme biçimini içermelidir.

Kapitalist bir toplum mu olacak?

Kendilerine “Liberaller”, “Anayasacılar” veya “Cumhuriyetçiler” desinler, “demokrasi” veya “cumhuriyet” özlemi duyanların egemen olduğu bir cumhuriyet ile İslam Cumhuriyeti arasındaki fark ne olacak?

Elbette, ataerkillik ve erkek egemenliği, İslam Cumhuriyeti’ndekinden farklı biçimlerde de olsa devam edecektir. Yoksulluk, işsizlik, iyi bir geleceğin olmaması, çevrenin tahribi, yıkıcı savaşlar, hepsi böyle bir düzenin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Biz böyle bir toplum istemiyoruz.

“Onun yerine kökten farklı ve çok daha iyi bir ekonomik ve politik sistemle, halkın ihtiyaçları temelinde, bu kapitalizm-emperyalizm sistemi içinde inşa edilen çevrenin sömürülmesi, ezilmesi ve tahrip edilmesinin nihayetinde her yerde sona ereceği komünist bir dünya için mücadeleyi ilerletecek sosyalist bir sistemle buluşmak üzere topyekun bir mücadele için örgütlenmiş milyonlarca güç anlamına gelir.  Bu devrimden daha azı, bütün bu sorunların kökeniyle baş edemeyecek veya gerçek çözüme götüremeyecektir.”

-Bob Avakian (Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey: Derin Kriz, Derinleşen Bölünmeler, Yaklaşan İç Savaş Olasılığı – Ve Acilen İhtiyaç Duyulan Devrim | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com))

Önderlik sorununu çözmek için fazla zamanımız yok. Çünkü halen baskıcı askeri aygıtı yerinde duruyor ve siyasi ve ideolojik gücü tükenmeyen egemen devlet aygıtına ek olarak, diğer gerici güçler pusuya yatmış şekilde, mevcut baskıcı güvenlik güçlerinin ve askeri kurumların birçoğunun kontrolünü ele geçirmeyi ve halkı aldatmak için “daha ​​adil” olarak gösteren bu paketin tamamını halka sunmayı amaçlıyor! 1979’da sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun devrime acil ihtiyaç duyduğunu asla unutmamalıyız. Ama gerçek bir devrim asla zafere ulaşmadı. Bunun yerine, bir gerici rejimin yerini başka bir gerici rejimin almasıyla sonuçlanan karşı-devrimci süreç galip geldi.

Bu nedenle biz devrimci komünistler, mevcut duruma tahammül edemeyen ve öfke duyan herkese sesleniyoruz. Kadınları zorunlu başörtüsü köleliğinden kurtarmak ve ataerkilliğe karşı savaşmak isteyen herkese, İran’daki egemen teokrasiyi nihayetinde gömmek isteyenlere, siyasi muhaliflerin baskı altına alınmasından ve katledilmesinden, yoksulluktan, işsizlikten, çevrenin tahribinden nefret eden herkese sesleniyoruz. Bunlara ek olarak, tüm insanlığın kapitalist sistemin boyunduruğundan kurtulacağı bir dünya isteyenlere sesleniyoruz. Size diyoruz ki: Devrimci komünist değilseniz, başarılı olması gereken bir devrim açısından olmanız gerekiyor.


1.Bu toplumun genel görünümüne ve genel resmine gelince, partimizin internet sitesindeki (cpimlm.org) “İran Yeni Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası (Tasarı Önerisi)” belgesine ve bu belgenin Atash dergisinin aynı sayısı ve “İran Yeni Sosyalist Cumhuriyeti Anayasasının Kısa Açıklaması” makalesi. [Bunlar Farsça olarak mevcuttur.]

2. Bu savaşın doğasına ve özelliklerine gelince, partimizin internet sitesindeki (cpimlm.org) “İran Devriminin Yolu İçin Strateji” belgesine ve ayrıca Atash’ın bu sayısında ve “Haklı Savunmadan Devrim Savaşına” makalesi. [Bunlar Farsça olarak mevcuttur]

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.