Yeni Komünizm

İsrail’in Filistin’e Karşı ABD Destekli Başlattığı Savaşa Dair Bazı Temel Hakikatler

Editörün notu: Aşağıdaki yazı yeni komünizmin mimarı ve Devrimci Komünist Parti ABD’nin önderi olan Bob Avakian tarafından 20 Ekim 2023 tarihinde yazılmıştır.


Öncelikle Filistin ve İsrail’e Dair Bazı Temel Hakikatler

 

‘’Batılı’’ emperyalistler ve en çok da ABD tarafından desteklenen İsrail Filistin halkıyla olan ilişkisinde her zaman tahakkümcü ve baskıcı olmuştur. İsrail 75 yıl önce Filistin halkının kitlesel terör yoluyla bastırılması temelinde kuruldu ve o günden bugüne Filistin halkına karşı sürekli olarak kıyımlar gerçekleştirdi. Bu tarihsel bir hakikattir.

Hamas ise devrimci değildir ve hedefleri özgürleştirici değildir. Hamas bir kurtuluş gücü olmadığı gibi kendisi de gerici bir güçtür. Hamas tarafından İsrail’li gayri muhariplere karşı gerçekleştirilen saldırılar Hamas’ın gerici doğasını, gerici hedeflerini ve yöntemlerinin (İslami) köktendinci fanatizm olduğunu göstermiştir. Bu saldırıların kınanması gerekir. Ancak bu Yahudi halkına karşı soykırımcı saldırı veya bir tür ‘’yeni Holokost’’ olmadığı gibi İsrail’in Filistin halkı üzerinde on yıllardır sürdürdüğü korkunç acıların yanına dahi yaklaşamaz. Daha şimdiden İsrail’in öldürdüğü çocuklar dahil olmak üzere Filistinli sivil sayısı, Hamas’ın saldırısında öldürülen İsrailli gayri muhariplerin sayısını aşmıştır üstelik İsrail’in 2008’den bu yana katlettiği binlerce Filistinli daha vardır.

Bu durum 1930’lar veya İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın hakim gücü olan Nazilerin milyonlarca Yahudiyi katlettiği korkunç suçlarla aynı değildir. Bugünkü durum Filistinlilerin çaresiz Yahudileri toplama kamplarına doğru güttüğü ve soykırıma uğrattığı bir durum değildir. Güncel durum bunun tam tersidir.

İsrail nükleer olarak silahlı askeri bir güçtür ve büyük ölçüde dünyanın hakim emperyalist gücü ABD tarafından silahlandırılmış ve desteklenmiştir. İsrail on yıllardır Filistin halkının üzerinde apartheidcı bir baskı uygulamakta Filistinlilerin temel haklarını yok saymaktadır. Ve İsrail, Gazze’deki yarısını çocukların oluşturduğu 2 milyon Filistinlinin en minimal ve çaresiz bir biçimde var olma hakkını dahi reddetmektedir.

Bir kere daha temel ve kritik bir hakikatin altını çizmek istiyorum: İsrail, majör emperyalist güçlerin desteklemesiyle 75 yıl önce korkunç bir etnik temizliğin-kitlesel katliamlar, tecavüz ve Filistinlilerin köylerinin yok edilmesi, Filistinli halk kitlelerinin topraklarından sürülmesi ve bu toprakların İkinci Dünya Savaşı öncesi hiçbir şekilde var olmamış bir ülkeye dahil edilmesiyle, ırkçı ve Yahudi üstünlenmeciliği temelinde kurulmuştur. Ve şimdi İsrail, ABD emperyalizminin tam desteğiyle açık bir şekilde Filistin halkına karşı bir soykırım uyguluyor.

Hakikat budur. Bu durumun ve tarihin temel gerçekliğini tarif eden şey budur. Bu hakikat ‘’anti-semitist’’ değildir sadece hakikattir.

 

Bir Başka Önemli Hakikat

Neden Biden ve bütün hükümeti, ABD’nin bütün hakim sınıfları İsrail’in bütün dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik bir soykırım gerçekleştirmesini destekliyor? Bu durum ‘’Yahudi lobisinin çok güçlü olması’’ veya cahilce, saçma sapan ve rezil ‘’Yahudiler her şeyi kontrol ediyor’’ nosyonu yüzünden de değildir. Bu durumun sebebi İsrail’in ABD emperyalizmi için stratejik olarak önemli bir noktada (‘’Orta Doğu’’) ağır şekilde silahlandırılmış bir karakol olarak oynadığı ‘’özel rolünden’’ ötürüdür. Ve İsrail, katliamlar komisyonunda ABD emperyalizminin dünyanın pek çok diğer noktasında baskıcı iktidarını korumasında kilit rolde olmuştur.

ABD emperyalizminin katil baskısı ve tahakkümünün korunması ve uygulanmasıyla Biden’ın Rusya’yla Ukrayna’daki vekalet savaşını ilerletmek istemesi ve insanlığın varoluşunu tehdit ederek Çin ile savaş hazırlığına girişmesinin motivasyonu aynıdır.

Esas gerçeklikle ilgili bütün bunlar temel birer hakikattir. Ve bütün bunlar bir kez daha şu ifademin şiddetli öneminin altını çiziyor: Dünya halkları olarak bizler, emperyalistlerin dünyayı tahakküm altına alıp insanlığın kaderini belirlemesine daha fazla izin veremeyiz. Olabildiğince hızlı bir şekilde alaşağı edilmeleri gerekiyor. Ve bu şekilde yaşamak zorunda olmadığımız bilimsel bir hakikattir.

 

Daha Fazla Önemli Hakikat ve İsrail’in Siyonist Destekçilerinin Çarpık Mantıkları

Çok önemli bir noktada açık olalım: Siyonizm, Yahudilikle aynı şey değildir.

Yahudilik bir din, bir kültürdür ve Yahudiler bu kültürü paylaşan halktırlar.

Siyonizm ise ırkçı, Yahudi üstünlenmecisi bir siyasi doktrin ve ideolojidir. Siyonizm, İsrail devletinin kurulmasının ideolojik temelidir ve aynı zamanda İsrail devletinin varlığının devam etmesinin, Filistin halkının baskılanmasının devam ettirilmesinin rasyonalizasyonu olarak devam eder.

Bütün bu olaylar karşısında İsrail’in Siyonist destekçilerinin çarpık ‘’mantığına’’ bir örnek:

‘’Anlayamıyorum. Biz Yahudiler soykırımın kurbanları olduğumuzda dünyanın her yerinden vicdanlı insanlar soykırımı uygulayanları kınamıştı. Ancak şimdi biz Filistin halkını soykırıma uğrattığımızda aynı vicdanlı insanlar bizi kınıyorlar. Bunu anlayamıyorum. Bu mutlaka anti-semitizm olmalı.’’

Hayır. Bu anti-semitizm değil. Bu, gaddarlık kimin tarafından uygulanıyorsa uygulansın o gaddarlığa karşı meşru ve kararlı muhalefettir.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER