Yeni Komünizm

Joe Biden’ın Göreve Başlamasına İlişkin Açıklama

Bugün Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak göreve başladı, Kamala Harris de başkan yardımcısı oldu. Bu durum, Donald Trump’ın aylarca kendisinin kazandığını iddia ettiği bir süreç sonunda yaşandı. Ve silahlı bir faşist darbeyi -Kongre’de 6 Ocak’ta yapılması planlanan nihai oylama sonucunu tersine çevirmek için Trump tarafından çağrılan ve önderlik edilen güçlerin girişimini- takiben gerçekleşti. Biden artık makamının dizginlerine sahip durumda. Trump artık faşizmi pekiştirmek için devlet gücünü kullanamaz.

Eğer Trump bunu başarmış olsaydı, sonuçları hesaplanamaz bir dehşet olabilirdi; buna demokratik ve sivil hakların ortadan kaldırılması da dahildir.

İnsanların kararlı bir şekilde Trump’a karşı oy vermesi ve Trump’ın oyları tersine çevirememesi önemli ve çok iyi bir şeydi. Faşizmin artık dünyanın en güçlü ülkesinde yürürlükte olmaması çok iyi. Bugün insanlık için güzel bir gün, ilerici değişimlere yönelik her türlü mücadele için güzel bir gün.

Bununla birlikte, 75 milyon Trump faşistine oyunu verdi. Faşistler, federal ve eyaletlerde hükümetin çeşitli kritik kollarına hâkim olmaya, kolluk kuvvetlerini ve orduyu istila etmeye halen devam ediyor. Hristiyan faşist okullar, kiliseler, medya ve siyasi eylem fonları ağı ve daha genel olarak da faşist medya sağlam bir şekilde ayaktadır. Bu bir gerçek.

Biden’ın göreve başlaması son dört yıldaki Trump’ın durumuyla tam bir tezat oluşturdu, pek çok insan bunu hissetti. Yine de Biden’ın birlik çağrıları ve Amerika’nın özünde “iyi” olduğu iddiaları, ne bu ülkenin Demokrat ve Cumhuriyetçilerin egemenliği altındaki gerçek suçlarını örtebilir, ne de bu iddialar bu ülkede var olan derin bölünmelerin üstesinden gelebilir. Bunlar, toplumun gerçek tarihsel dokusuna ve gerçek günlük işleyişine ayrılmaz bir şekilde işlenmiş bölünmelerdir. Faşizm tarafından hem ileri sürülen hem de çağrılan güçleri -ekonomik, sosyal ve politik güçleri- tekrar kavanoza kapatamazlar.

Dahası: Biden’in “sistematik ırkçılık” hakkındaki konuşması; bu ırkçılığı doğuran, besleyen ve gerektiren sistemin ismini -kapitalizm-emperyalizmi- sonsuza dek saklayamaz. Dünyada “Amerikan liderliğini yeniden tesis etme” konusundaki konuşması kanlı olanı değiştiremez, yüzyıllardır aynı emperyalist sistemin “liderliğinin” kayıtlı talanını değiştiremez.

Bu sistemin normal işleyişinin ve doğurduğu faşizmin dehşeti ve özellikle de tüm bunlara çözümün ne olduğu -Bob Avakian tarafından ortaya konulan yeni komünizm temelinde gerçek bir devrim- konusunda söylenecek çok şey var.

Bu hafta başında söylediğimiz gibi, Bob Avakian:

Bu çılgınlıktan bir çıkış yolu geliştirdi. BA’nın yazdığı Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa içinde gerçek bir devrim için bir strateji ve bu temelde yeni bir toplum vizyonu somutlaştırılmaktadır. Başka hiçbir yerde, fiilen herhangi bir hükümetin kurucu veya rehber belgesinde bu Anayasa’da somutlaştırılmış şekliyle, sadece korunmaları değil muhalefet etme, entelektüel ve kültürel mayalanma hakkı üzerine bir şey var mı? Sağlam bir çekirdekle, eğitim sistemi aracılığıyla ve bir bütün olarak toplumda insanların hakikat nereye götürürse götürsün, eleştirel düşünme ve bilimsel keşif ruhu ile hakikati takip etmelerini sağlayacak bir yaklaşımla ve bu şekilde dünyayı sürekli olarak öğrenecekleri, onu insanlığın temel çıkarlarına uygun olarak değiştirmeye daha iyi katkıda bulunabilecekleri, tüm sömürünün ortadan kaldırılacağı ve buna karşılık gelen toplumsal ilişkiler ve siyasal kurumların dönüştürüleceği, tüm baskı ve sömürüyü ortadan kaldırmak amacıyla ekonominin sosyalist dönüşümü için bir temele sahipler mi?

Bu kritik zamanda bu yazıya eşlik eden (aşağıda yer alan) “Trump’ın Faşizmini Ne Yükseltti? Ve Bu Neden Gitmeyecek?” başlıklı yazıyı incelemek önemli olacaktır. Bob Avakian’ın belirtilen çalışmalarını derinlemesine araştırın ve üzerine düşünün. Yakında çok daha fazlasını aktaracağız. Revcom.us sitesini Pazartesi sabahı ziyaret edin. Ardından önümüzdeki Perşembe – 28 Ocak saat 17.00’de mevcut durum ve yapılması gerekenler hakkında özel bir YouTube programı yapacağız.

31 Ocak Pazar günü, 18:00 EST/15:00 PST’de GERÇEK Bir Devrim Turu için Örgütlenin kampanyası için bağış toplamak üzere özel bir canlı yayın etkinliğimiz olacak.

4 Şubat Perşembe günü, RNL Show’un (Revolution – Nothing Less Show) “İkinci Sezon” prömiyerleri sunulacak. Geçen yılki programları şimdi takip edebilirsiniz.


Trump’ın Faşizmini Ne Yükseltti? Ve Bu Neden Gitmeyecek?

Trump tarafından yükseltilen faşizme ne yol açtı? Faşistlikte zirveye ulaşan son seçimleri ve sonrasını nasıl anlamamız gerekiyor? Trump’tan esinlenerek Kongre Binasına saldırılması ve engellenen darbe teşebbüsünü nasıl yorumlamak gerekiyor? Ve şu an ne olacak?

Geçtiğimiz dört yıl boyunca acı çeken, her yeni zulüm karşısında dehşete düşen herkesin bütün bunların NEDEN olduğunu araştırması ve mümkün olan en derin seviyede bunların köklerine inmesi gerekiyor. Bunu yaparken Bob Avakian (BA) tarafından ortaya konulan sentezle işe başlayabilirsiniz. Bob Avakian alarm durumundan bahsetmiş ve en azından 1990’ların başından beri faşizmin bu toplumda ve onun altında yatan sistemik nedenleri, itici güçleri ve temel dinamiklerini analiz etmiştir. Analizleri tutarlıdır ve aynı zamanda olaylar geliştikçe sürekli olarak derinleşmiştir. Faşizme karşı mücadelede çok farklı insanları içeren -popüler olmasa ve hiç de az olmayan riskler içerse de- farklı inisiyatifler geliştirmeye öncülük etmiştir.

Kısaca -ve özünde- büyük partilerden bir tanesi, bu ülkenin ekonomik, sosyal, politik ve ahlaki açıdan karşı karşıya olduğu derin ve çetin sorunlara yönelik on yıllardır faşist bir çözümü ilerletmiştir. Faşizm hissettiğiniz bir yumrunun kanserli bir tümör olduğunu söyleyen doktorun lanet okuması türünden bir küfür demek değildir. Bilimsel olarak kavranması gereken faşizm, kapitalizm-emperyalizmin bu problemlere verebileceği bir yanıtı tanımlar ve bunu analiz eder. Bu faşist programın kökleri bariz ve çiğ bir ırkçılık, kadın düşmanlığı ve aşırı şovenizmdir. Diktatörlüğün, demokratik haklara hiçbir şekilde bakılmaksızın pervasızca uygulandığı bir düzen biçimidir. Bu, Hristiyan köktendinci cehaletin ve baskının yüceltildiği, bilimsel bilgi arayışının tamamen yok edildiği ve bastırıldığı ahlaki ve epistemolojik bir düzendir.

Faşizm, kapitalizm-emperyalizmin bir biçimidir, normal zamanlarda bu diktatörlük düzenini daha demokratik bir tarzda uygulayan yöneticiler için bir seçenektir. Ancak faşizm, eski tas eski hamam demek değildir. Kapitalist yönetimin farklı bir biçimidir. Burada ve dünyadaki halk kitleleri için ciddi sonuçları olan bir sıçramayı işaret eder. Bu geçen seçimlerde kapitalist-emperyalist egemen sınıfı içinde bu adımı atıp atmayacaklarına dair son derece önemli bir mücadele yoğunlaşmıştır. Faşizm sık sık iktidara gelir, ve genellikle “demokratik rıza” süsleriyle iktidara gelişini bir tercih olarak gösterir. Trump ve etrafındakiler bu seçimleri bu açıdan çok önemli gördüler. Ve en başından beri yenilgiden korkarak, Demokratların bir şekilde buna hile karıştırdığı yalanını yaydı… insanların pandeminin ortasında oy kullanmasını sağlamak için sistemin mevcut kurallarını uygulayarak bunu yaptı!

…Bu temelde hem Biden’ı sakatlayacaklar, hem de daha sonraki bir tarihte sistemin meşruiyetini dünyanın ve ABD içindeki genel kamuoyunun gözünde pek de bozmadan ve belki de büyük bir direnişe maruz kalmadan iktidarlarını yeniden ele geçirebileceklerdir.

Trump, seçimlerden önce kazanacağını söylemişti ve ancak sahtekarlık yapılırsa kaybedeceğini defalarca dile getirdi. Trump’ın yeniden seçilmesine yardımcı olması için hükümet kaynaklarını yasadışı olarak kullanma ve kontrol etme çabalarına, ayrıca oylama süreçlerini bastırma çabalarına rağmen sonuç olarak seçimleri Biden kazandı. Biden, Trump ve müttefikleri tarafından propaganda edilen kaçık hayallere kapılmamış herhangi bir kişinin dahi inkar edemeyeceği şekilde kesin olarak kazandı.

Faşist partinin ve faşist aygıtın belirli bir kesimi bu seçime itiraz etmemenin daha akıllıca olduğunu düşünmüş olabilir. Buna McConnell, Mike Pence ve diğerleri de dahildir. Bu kabus “projesini” başka şekillerde -Mahkemelerin büyük bölümlerini (Yüksek Mahkeme’nin çoğunluğu buna dahildir), yasama organlarını, silahlı kuvvetlerdeki bölümleri ve devletin diğer çeşitli unsurlarını (ordu, polis, bürokrasi vb.) kontrol ederek- çok daha iyi ilerletebileceklerine karar verdiler. Bu temelde hem Biden’ı sakatlayacaklar, hem de daha sonraki bir tarihte sistemin meşruiyetini dünyanın ve ABD içindeki genel kamuoyunun gözünde pek de bozmadan ve belki de büyük bir direnişe maruz kalmadan iktidarlarını yeniden ele geçirebileceklerdir.

Trump şiddetle sonuçlara karşı çıktı; içinde kendisinin seçimleri kazandığı ve şu ya da bu tuhaf hayali plan tarafından bir şekilde engellendiği var olmayan bir dünyayı gerçek olarak öne sürmekte ısrarcı oldu. Bu durumun “ülkemizi” yok edeceğini söyledi. Mahkemelerde ve yasama meclislerinde süreci yürütemeyince, bunu zorla yapmak için 6 Ocak’ta çetelerini sahaya sürdü. Neyse ki -şimdilik- bunları geri çekti.

Şu an Trump’ın faşist darbe girişimine kesin bir yenilgi yaşatılmasını mümkün kılmaları temelinde, Trump ile Cumhuriyetçi-Faşist Parti’deki diğer figürler arasındaki anlaşmazlıklar önemlidir. Ancak bu faşizmin kökleri Trump’tan çok daha derinlere inmektedir. Ve bu kökler, bir birey olarak Trump’ın da ötesinde kendilerini savunmaya devam edecektir. Bunun, ABD siyasi yaşamının itici gücü olarak kendi başına bir şekilde buharlaşıp gideceği beklentileri, gerçekte temelsiz hayallerdir.

Bob Avakian’ın önceden yazdığı gibi:

Biden ve Demokratlar, hatalı bir şekilde iddia ettikleri gibi “ülkeyi bir araya getiremezler”, çünkü bu faşistlerle -yani “şikayetleri” beyaz üstünlüğü, erkek üstünlüğü, zenofobi (yabancı düşmanlığı), kuduz Amerikan şovenizmi ve çevrenin sınırsız yağmalanması üzerindeki herhangi bir sınırlamaya karşı fanatik nefrete dayanan ve giderek kelimenin tam anlamıyla kaçıkça ifadelerle kendini gösteren- bu faşistlerle “uzlaşma” olamaz. Bu faşistlerin şartlarıyla ve bütün bunların korkunç getiri ve sonuçlarıyla “uzlaşma” olamaz!


Kaynak için bkz: Statement on the Inauguration of Joe Biden (revcom.us)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER