Yeni Komünizm

Karşılaştığımız Dönüm Noktaları ve Faşist Rejimi Devirme Mücadelesi

Editörün Notu: Aşağıdaki açıklama 6 Kasım 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. 3 Kasım seçimleri sonrası ortaya çıkan vaziyete yönelik oryantasyon notlarıdır.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/672/the-crossroads-we-face-en.html


İçinden Geçtiğimiz Önemli Duruma Yönelik Bazı Yönlendirme Noktaları:

Basına baktığımız zaman, Joe Biden hem halk oylaması hem de Seçiciler Kurulu oylamasında önde gidiyor ve şu an seçimleri kazanacak şeklinde duruyor. Halen bazı kilit “savaş alanı” eyaletler için durumun netleşmesi bekleniyor, ancak eğer bu normal bir seçim olsaydı Biden’ın kazanma yolunda ilerlediğini belirtmek gerekirdi.

Birincisi, EĞER Biden gerçekten Seçiciler Kurulunu kazanırsa -Trump/Pence faşist rejiminin devam etmesinin dünya halkları ve bu ülkede ne anlama geleceği düşünüldüğünde- bu önemli ve çok olumlu bir gelişme olacak. Bob Avakian’ın tarihi önemdeki 1 Ağustos Bildirisi “Şu Anki Acil Durum, Trump/Pence Rejimini Acilen Gönderme İhtiyacı, Bu Seçimlerde Oy Vermek ve Devrim İçin Temel İhtiyaç Üzerine” içinde belirttiği gibi, seçimlerde Biden’ın kazanması “Trump/Pence rejimi tarafından temsil edilen her şeye ve bu sistemin tüm baskı ve adaletsizliklerine karşı mücadeleyi sürdürmeye devam etmek için çok daha iyi koşullar yaratacaktır ve dünya halklarına büyük bir hediye olacaktır.”

Seçiciler Kurulu marjları çok dar ve çekişmeli olsa da, ve hatta yaklaşık 70 milyon kişi soykırımcı bir ırkçıya oy vermiş olsa da, Biden’ın seçim zaferiyle ileriye dönük mücadele için şartlar, bağlam ve çerçeve çok daha farklı ve daha iyi olacaktır. Trump’ı yenme mücadelesi, niteliksel olarak farklı bir yönetim biçimi olan -bu rejime karşı çıkanlara karşı açıkça teröre ve şiddete başvuran, muhalefete ve protestoya izin verme bahanesi olmaksızın herkesi tehdit olarak gören- faşizme karşı bir mücadeledir.

Biden için meşru bir seçim zaferi, kitlesel siyasi direniş için, faşist rejimin gayrimeşruluğunu ifşa etmek ve ona karşı harekete geçmek için çok daha elverişli koşullar yaratacaktır. Bu gayrimeşruluk durumu, hem faşistlerin seçimleri çalmalarından ve devam eden tehditlerinden ayrıca bunu desteklemek için şiddet kullanmalarından, hem de faşist programın dehşetinden kaynaklanmaktadır.

Normal Bir Seçim Değil – Normal Bir Geçiş DEĞİL!

İkincisi, bu seçimler geçen yüzyılda Amerikan demokrasisinin temelini oluşturan iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini içeren “normal bir geçişin” olacağı normal bir seçim değildir. “Trump teslim olmayı planlamadığını söyledi.” CNN kendi sitesinde bunu büyük şekilde manşetten duyurdu.

Bu bir sürpriz değildir. Trump, “barışçıl bir şekilde iktidarı devretme” konusu sorulduğunda defalarca söz vermeyi reddetmişti. Trump, bu oylamanın bütünlüğünü tanımayacağını pek çok şekilde duyurdu ve her yasal, yarı yasal ve yasadışı yolu kullanarak bununla mücadele etmeyi planlıyor. Bu plan; mahkemeleri sahte davalarla bağlamayı, taraftarı olan faşist haydutlara yol vermeyi ve belki de henüz tahmin etmediğimiz diğer şeyleri içermektedir.

Yalanların ve dezenformasyonun “zorba” retoriğinden, mahkeme savaşlarına ve faşist haydutları seçimlerin gerçekleşmesi için çalışmaya gönüllü olan insanları taciz ve tehdit ettirmeye kadar, Trump seçim sonuçlarını tanımıyor.

Trump; beyaz üstünlüğü, kadın düşmanlığı ve “Önce Amerika Gelir” üçlüsü etrafında 2016’da olduğundan çok daha sert ve savaşan bir faşist sosyal taban oluşturmuş bulunuyor. Faşist programlarını tam olarak uygulama şansı bulamadan bu seçimin “kaçtığını” hissediyorlar. Trump’ın danışmanları ve Newt Gingrich gibi bilindik faşistler, FOX Haber’e giderek Trump’ın fanatik takipçilerini bir araya getirecek bir “öfke patlamasını” vaat ediyor. Faşistler şu an pek çok düzeyde ve farklı şekillerde Trump/Pence iktidarını korumak için savaşmayı planlıyorlar.

Yalnızca “normal” kanallara, işleyişe ve kurumlara güvenmek büyük olasılıkla felaket olacaktır.

Dolayısıyla, Trump/Pence rejimi kâbusuna son vermek isteyenlerin bu rejim devrilene kadar devam edecek şiddet içermeyen kitlesel protestolarla mücadele etmesi gerekmektedir. Gerekli olan budur! Faşistlerin “kamusal alana” ve kamusal söylemlere hakim olmasına izin VERİLMEMELİDİR. Mahkemelerin ve halihazırda var olan bazı önemli eyalet yasama organlarının faşist egemenliğiyle birleştiğinde bu ölümcül olabilir. Onurlu insanların oluşturduğu koalisyon artık siyasi savaş alanından çekilemez – bunun yerine kalan işi tamamlamak ve bu faşist rejimi kovmak için bir araya gelmeli, örgütlenmeli ve ortaya çıkmalıyız.

* Daha Stratejik Bir Bakış Açısı:

Trump zorla gönderilse bile bu durum faşizmi ortadan kaldırmıyor. Faşizm, bu ülkede yalnızca derinlere işlemiş ve iyi örgütlenmiş bir akım değildir, geçtiğimiz dönemde metastaz yapmış, “ilerlemeler” kaydetmiş, saflarını büyütmüş ve sağlamlaştırmıştır. Neredeyse kesin olarak çok daha yoğun bir şekilde geri gelmeye çalışacaktır.

Bob Avakian (BA) tarafından bu faşist fenomenin, hareketin ve ideolojinin kökleri ve dokusu -şu anda konuyla ilgili yorum yapan başka hiç kimsenin sahip olmadığı- bir dizi çalışmada bilimsel olarak irdelenmiş ve ortaya çıkarılmıştır. Bu seçim, bu toplum hakkında derin soruları gündeme getirmiştir. Dürüst ve samimi insanlar, sayıları pek de az olmayan Siyahi ve Latinolar da dahil olmak üzere yaklaşık 70 milyondan fazla insan Trump’a nasıl oy verebildi diye acı içerisinde. İnsanlar iç savaş hayaletiyle yüzleşiyorlar. Trump ve faşistler yasaları lime lime ederken NEDEN Demokratların oyunu “kurallar kitabına” göre oynamaya devam ettiklerini soruyorlar; ve bu duruma bir cevap arıyorlar.

Cevabı VAR; ancak bunlar kolay cevaplar değil. Beyaz üstünlüğünün, erkek üstünlüğünün, zehirli maskülenliğin, Amerikan şovenizminin, “dolandırıcılığın” ve toplumsal yapıda halkı alt üst eden bir cehalet içinde insanların yuvarlanmasının kökleri nelerdir? Bunlar insanların birbirleriyle ve doğayla özgürce ve bilinçli bir şekilde etkileşimde bulunduğu bir dünyanın önünde engel olarak duruyor mu? Donald Trump gibi gaddar bir insanı ve akılsız fanatiklerini ortaya çıkarabilecek, insanları ve toplumsal grupları şekillendirebilecek bir sistemin ve toplumun ötesine nasıl geçebiliriz?

Tüm bu sorular Bob Avakian tarafından ele alınmış ve “TRUMP/PENCE REJİMİ GİTMELİ, İnsanlık Adına Faşist Bir Amerika’yı Kabul Etmeyi Reddediyoruz – Daha İyi Bir Dünya Mümkün” filmi gibi ufuk açıcı çalışmalarda önderlik sağlanmıştır. BA, sorunun köklerine ve çözümüne bilimsel olarak iniyor: Gerçek bir devrim ve bu faşist rejimi devirme ve bu devrimi yapmanın bir parçası olarak bu faşist hareketi dağıtma mücadelesi. Geçen yıl bu çılgınlık yüzünden acı çektiyseniz, adalet için sokaklarda savaştıysanız – gitmeniz gereken yer burasıdır, kontrol etmeniz gereken kişi budur.

* Önümüzdeki Acil Siyasi Savaşa Dönüyoruz:

Toplumda, yakın, orta ve uzun vadede şekillenen kararlı ve şiddetli bir mücadele var. Bir düzeyde, faşizmin konsolidasyonu ve ilerlemesinin dinamiklerinin devamlılığı ile “diğer tarafı anlamak” “onları ve ekonomik kaygılarını anlamaya çalışmak” “onları kışkırtmamak” adı altında faşistlerle koalisyon çağrıları yapılabilir.

ASLA!

Bob Avakian’ın da belirttiği gibi:

“Fakat bu faşizmin köklü temelleri var ve bu faşistlerin zihinleri onlara “iyi davranarak” veya “şikayetleri” “meşruymuş” gibi davranarak değişmeyecek. Gerçek şu ki, bu “şikayetler” beyaz üstünlüğü, erkek üstünlüğü, zenofobi (yabancı düşmanlığı), kuduz Amerikan şovenizmi ve çevrenin sınırsız yağmalanmasından kaynağını alır. Bununla, bu faşistlerin şartlarıyla, bunun tüm korkunç sonuçları bir “uzlaşma” olamaz!”

Demokratları takip etme dürtüsü ve yönelimi toplumda kendiliğinden bir şekilde güçlü olsa da, bu durum sadece faşizmin daha da güçlenmesine ve nihai şekilde sağlamlaşmasına yol açacaktır. Açık ve basit bir gerçek olarak, bu faşist beyaz üstünlükçü kadın düşmanı çerçeveye yakalanan ve hapsolan “halkın insanlığını” kabul etmek, faşizmden kopmak için onlarla sert bir şekilde mücadele etmek anlamına gelmelidir, yani bunları “anlamamalı” veya idealist şekilde “birebir” sohbetlerde bunlara “ulaşılmamalıdır”. Bu durum, faşist alçaklara, beyaz üstünlüğüne, kadın düşmanlığına, “Önce Amerika Gelir” şovenizmine ve Hıristiyan faşizmine karşı keskin bir mücadele ile toplumu kutuplaştırmak ve yeniden kutuplaştırmak anlamına gelir.

Bir kez daha Faşizmi Reddet‘in de talep ettiği gibi, gerekli olan şey: Acildir ve her zamankinden daha önemlidir. Şiddet içermeyen, yaratıcı ve kararlı bir şekilde sokağa çıkarak bu faşist rejimi kitlesel ve güçlü bir şekilde reddediyoruz, bu rejim gidene ve bu kabus sona erene kadar devam ediyoruz.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER