Yeni Komünizm

Komünizm ve “Totaliterlik” Safsatası Hakkında Bir Başka Çarpıcı Ancak Basit ve Temel Bir Gerçek

Editörün Notu: Bob Avakian’ın bu yazısı, daha önceden revcom.us sitesinde paylaşılan “Bob Avakian On Impeachment, Crimes Against Humanity, Liberals And Lies, Provocative and Profound Truths” makalesinin ikinci kısmıdır. Burada farklı bir başlık verilmiştir. Çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.


Komünizmin “totaliterlikle” suçlandığını duymak son derece yaygındır, ancak gerçek olan totalitaryanizm diye bir şeyin var olmadığıdır. Ve asla, “anti-totaliterlerin” tohumu ve “İncilleri” olan Hannah Arendt’in “Totalitaryanizm’in Kaynakları (The Origins of Totalitarianism)” kitabında iddia edilenle bağdaşan bir toplum -Rusya’da, Çin’de ya da herhangi bir yerde- var olmadı.

Kapsamlı şekilde analiz ettiğim üzere, “totalitaryanizm”, bu ebedi vahşet sisteminin (bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin) entelektüel bahanecileri tarafından türetilmiş ve yaygınlaştırılmakta olan, tamamen bilimsellikten uzak -hatta aslında anti-bilimsel– bir “teoridir” ve bu sistemin devasa insanlık dışı suçlarının üzerini örtme ve bunları meşrulaştırıp devrime ve özellikle de komünist devrime karşı mantıksız bir karşıtlık yaratma amacına hizmet eder.(( Demokrasi: Neden Daha İyisini Yapamayalım ki? (Democracy: Can’t We Do Better Than That?) kitabında Bob Avakian “totalitaryanizm teorisinin” anti-bilimsel karakterini açığa çıkarmış ve çürütmüştür ve onun temel kullanımının tamı tamına mantıksız anti-komünizmi yaygınlaştırmak olduğunu göstermiştir. Kitap hakkında daha fazla bilgi için bkz: https://yenikomunizm.com/demokrasi-neden-daha-iyisini-yapamayalim-ki/)) Bu “teoriyi” herhangi bir kişinin ciddiye alabilmesi -ve bu “teorinin” geniş bir çevrede bir tür “kutsal bilgelik” gibi görülmesi-, pek çok kişinin, özellikle de kendinden menkul “liberallerin” pek çoğunun kendilerine, dünyanın her tarafında yüz milyonlarcası çocuk milyarlarca insanın vahşi baskı ve inanılmaz yıkıcı saldırıların desteğiyle acımasızca sömürülmesine yaslanmış bu kapitalist-emperyalist sistem içerisinde rahat bir yer bulma isteğini gösteren acı bir kanıttır.

Komünizmin tarihsel tecrübesine ve insanların kurtarılmasına bağlı olarak ihtiyaç duyduğu şey, bilimsel metot ve yaklaşımdır. “Faşist Çarpıtma ve Yeni Komünizmin Cevabı (Fascist Distortion And The Response of New Communism)” makalesinde söylendiği üzere (yakın zamanda revcom.us sitesinde paylaşıldı):

Komünizm yolundaki sosyalist toplumların genel tecrübesi kesinlikle pozitif ve ilham verici olsa da, bu tarihsel tecrübenin arka planında bazıları ağır gerçek problemler ve hatalar bulunmaktadır, ve 40 yılı aşkın bir süreçten bu yana geliştirilen Bob Avakian’ın çalışmalarında komünist hareketin gerçek tarihinin titiz ve bilimsel eleştirisi bulunmaktadır. Büyük başarıları ve onların yanında ikincil plandaki ancak ciddi hatalar ve karşılaşılan ciddi aksaklıklarıyla bu analiz yapılmıştır… Bu bilimsel çalışma, insan uğraşının başka önemli çevreleriyle ciddi tartışmalar ve onlardan alınan derslerle birlikte, tam anlamıyla yeni komünizmde vücut bulan sentezi gerçekleştirmiştir. Ve evet, bu yeni komünizm onu ele alan ve canlı bilimsel metot şeklinde onu uygulayanların daha da iyisini yapmasını mümkün kılar.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.