Yeni Komünizm

Mao’nun ve Devrimin Partisi Değil, Karşı Devrimin ve Kapitalizm-Emperyalizmin Partisi

Editörün Notu: Raymond Lotta’nın aşağıdaki yazısı 5 Temmuz 2021 tarihinde revcom.us web sitesinde yer almıştır. Türkçe çevirisini okurlarımıza sunarız.

Kaynak için bkz: China’s Commemoration of the 100th Anniversary of the Chinese Communist Party: Not the Party of Mao and Revolution…But of Counterrevolution and Capitalism-Imperialism (revcom.us)


Çin Komünist Partisi’nin 100. Yıldönümünün Çin’deki Anma Töreni

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak için Çin genelinde resmi kutlamalar yapılıyor. Xi Jinping ve iktidardaki ÇKP’nin diğer liderleri, partinin Temmuz 1921’deki kuruluş kongresinden günümüzün ÇKP’sine kadar kesintisiz bir zincir olduğunu iddia ediyorlar. Onlarınki, Çin’i yabancı irade veya tehdide boyun eğmeyecek büyük bir dünya gücü haline getirme misyonunu gerçekleştiren ÇKP’nin hikayesidir.

ABD emperyalistleri ve diğer Batılı emperyalistler ise, bu “kesintisiz zincir” anlatısının kendi versiyonlarını destekliyorlar. Onlarınki, en başından beri hayatları kontrol etmeye ve dünyaya hükmetmeye çalışan tarihsel olarak “otoriter” bir partinin hikayesidir.

Bu öne sürülenlerin her ikisi de son derece hatalı yalanlardır ve gerici amaçlara hizmet eder.

Çin Devriminin ve Karşı Devrimin Bazı Temel Gerçeklerini Açıklığa Kavuşturmak

İşte gerçek. ÇKP’nin kuruluşundan bu yana geçen yüz yıl, kesintisiz bir zincir değildir, devrim ve karşı-devrim arasındaki bir mücadele meselesidir.

Bugün Çin’i yöneten Komünist Parti, Mao Zedong’un 1930’ların başından 1976’daki ölümüne kadar liderliğini yaptığı Komünist Parti ile aynı DEĞİLDİR. Mao’nun liderliğinde devrimi, sosyalizmi ve komünist bir dünyayı savunan, Mao yönetiminde Çin halkını devrim yapmaya yönlendiren parti aynı parti DEĞİLDİR. Mao’nun önderliğindeki sosyalist devrim, 1976’da, kendisinin ölümünden ve en yakınındaki önde gelen takipçilerinin tutuklanmasından kısa bir süre sonra devrilmiştir.

İşte gerçek. Bugünün Çin’i tamamen kapitalist bir toplumdur. Yükselen bir emperyalist güçtür. Çin yöneticileri, meşruiyet iddialarını desteklemek için “komünist parti” adını ve devrimin bazı süslemelerini korudular. Ancak bir zamanlar devrimin kalesi olan şey, şimdi halkını vahşice sömürmekte ve küresel üstünlük için ABD ile rekabet etmektedir.

Tarihsel Arka Plana Dair

1949’da Çin devrimi zafer kazandı. Bu durum, farklı aşamalardan geçen ve baskıcı savaş ağası güçlere karşı, ülkenin çoğunu işgal eden Japon emperyalizmine karşı, ABD destekli gericilere karşı 20 yılı aşkın silahlı mücadelenin doruk noktasıydı. Mao’nun önderliğindeki devrim, emperyalist egemenliğin ve toprak ağası yönetiminin vahşetine son vermek için on milyonlarca köylüyü, işçiyi ve toplumun daha geniş kesimlerini kahramanca bir mücadele içinde seferber etti.

Ancak Mao’nun vurguladığı gibi, 1949’da iktidarın ele geçirilmesi, toplumu ve düşünceyi dönüştürmeye yönelik karmaşık bir sürecin ve mücadelenin son noktası değil, başlangıcıydı.

Mao, halka sosyalist yolda önderlik ediyordu. Yüz milyonlarca insan, sömürü ve baskıdan arınmış bir toplum oluşturma davasını üstlenmişti. Ancak ÇKP’nin ve sosyalist devletin yapıları içinde yeni bir kapitalist sınıf ortaya çıkmıştı, bu kesimler Çin’i kapitalist yoldan aşağı çekmek için örgütleniyorlardı. Mao, sosyalizm altında kapitalist restorasyon tehlikesinin ve bununla nasıl mücadele edileceğinin benzeri görülmemiş bir analizini yaptı.

1966’da Mao, bu analize dayanarak Kültür Devrimi’ni başlattı ve halk kitlelerini bu yeni burjuva güçleri devirmek ve kapitalizmin restorasyonunu önlemek ve devrimi komünist bir dünyaya doğru ilerletmek için ayağa kalkmaya çağırdı. Bu tarihi önemdeki mücadele ve 1966-76 yıllarında Çin’de meydana gelen inanılmaz dönüşümler, ezilen insanlık, kurtuluş ve yeni bir dünya arayan herkes için bir ilham ve yön kaynağı oldu.

Ancak Ekim 1976’da, Mao’nun ölümünden bir ay sonra şiddetli bir darbe gerçekleştiren kapitalist yolcular galip geldiler.

Devrim ve Karşıdevrim… Bob Avakian’ın Tarihsel Analizi

1977’de Bob Avakian (BA), Mao’nun son büyük mücadelesinin, yani Çin Komünist Partisi’nin en üst seviyelerinde, bir yanda devrimci güçler ile diğer yanda “pratik” sosyalistler kılığına giren yeni kapitalist güçler arasındaki mücadelenin tarihsel bir analizini yaptı. Ekim 1976’daki gerici askeri darbenin altında yatan kritik faktörleri belirledi ve inceledi. Çin’deki kaybın tüm gezegende kurtuluşu arzulayan herkes için olası sonuçlarını ortaya çıkardı.

Dünya çapındaki komünist güçler arasında yönelim bozukluğu ve moral bozukluğunun yaşandığı bir noktada, BA, komünist hareketi bu korkunç yenilgi karşısında ileriye götürme ve bundan ders çıkarma sorumluluğunu üstlendi.

Ve BA, bir komünist parti içinde, iktidarda ya da iktidar dışında, devrim ve karşı-devrim arasındaki mücadeleyi derinlemesine anlamak için teorik çerçeveyi daha da geliştirdi. Yani bir komünist parti, BA’nın da ifade ettiği gibi, “geleceğin öncüsü mü, yoksa geçmişin bir tortusu mu” olacak?

Milliyetçilik-Şovenizmi Kamçılamak… Büyük Güç Rekabetini Yoğunlaştırmak

1976 karşı devrimi, ÇKP’yi yeni sömürücü kapitalist egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden baskıcı bir araca dönüştürdü. 2005-10’a gelindiğinde ise, Çin parti liderliği emperyalist bir yönetici sınıfa dönüşmüştü. Çin ekonomisi, komutadaki devlet-kapitalisti şirketleri, ter atölyeleri, devasa özel sermaye havuzları ve yurt dışına akan muazzam miktarlarda kâr getiren yatırım sermayesi ile kâr etrafında örgütlenmektedir.

Çin’in kapitalist-emperyalist yöneticileri, ÇKP’nin bu 100. yıldönümünü milliyetçiliği ve şovenizmi kışkırtmak için kullanıyorlar. Büyüyen askeri güçlerini sergiliyorlar. Ve ABD’yi ve diğer emperyalistleri, Çin’in Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki “meşru” büyük güç ekonomik ve stratejik çıkarlarını sürdürmede hiçbir müdahaleye tahammülleri olmadığı konusunda uyarıyorlar.

ABD emperyalistleri ise bu 100. yıldönümünü, Çin karşıtı şovenizmi kışkırtmak ve 2. Dünya Savaşı sonrası ABD tarafından kurulan uluslararası düzenin -geniş bir küreselleştirilmiş sömürü ve kaba askeri güç ağına dayanan bir düzenin- Çin tarafından alt üst etmesini önlemek için “haklarını” ve “sorumluluklarını” savunma maksadıyla kullanıyorlar.

ABD emperyalist egemen sınıfı içindeki tüm keskin ve keskinleşen farklılıklara rağmen, bu konuda temel bir birlik bulunmaktadır: Çin, Amerika’nın baş düşmanıdır ve ABD’nin küresel üstünlüğüne yönelik “tehdit” olarak görülmektedir.

Her iki taraf da gerilimi tırmandırıyor. Ve eşit derecede sömürücü ve baskıcı bu iki güç arasındaki savaşın tırmanma tehlikesi büyüyor. ABD ve Çin arasındaki rekabet ve çekişmenin dinamiklerini anlamak son derece önemlidir. Bunlar revcom.us’ta daha derinlikli bir şekilde ele alınacaktır.

Perspektif Kazanmak… Gerçekten Özgürleştirici Bir Devrimi Gerçekleştirmek İçin Bob Avakian’ın Takipçisi Olmak

1949-76 Çin devrimi, özellikle de 1966-76 Kültür Devrimi, kısa ömürlü 1871 Paris Komünü ve ardından 1917-1956 yılları arasındaki Rus Devrimi ile başlayan komünist devrimin ilk aşamasının kökten dönüştürücü doruk noktasıydı.

Önemli belge Komünizm: Yeni Bir Aşamanın Başlangıcı – Devrimci Komünist Parti ABD’den Bir Manifesto, bu ilk aşamayı ve ileriye giden yolu özetlemektedir.

Bob Avakian ile yapılan Çin’de Kültür Devrimi… Sanat ve Kültür… Muhalefet ve Mayalanma… Ve Devrimi Komünizme Doğru İleri Taşıma röportajı Çin devrimi deneyine ilişkin değerli bilgiler sağlamaktadır. Devrimin o sırada karşılaştığı zorluklar, dersler ve BA’nın gelecekteki sosyalist toplumda muhalif ve entelektüel-kültürel mayalanmanın kritik önemi hakkında öne sürdüklerini hayata geçirmektedir. Vermiş olduğum röportajdaki ilgili bölümler, Çin devriminin, özellikle de Kültür Devrimi’nin gerçek tarihine ilişkin iftiralara ve çarpıtmalara karşı çıkmaktadır.

Bob Avakian, yöntem ve yaklaşım konularını dikkate alarak, gerçek anlamda sosyalist bir toplum olan Çin’in büyük atılımlarını ve sorunlarını analiz etmiş ve devrimin yenilgisinin nedenlerinin derinlerine inmiştir. Komünist devrimin ilk aşamasının tüm kapsamını özetlemiştir. Kendisi, bu devrimlerin liderleri tarafından yapılan kavrayışa dair önemli ilerlemeleri savunmuş, bunları damıtmış, üzerine inşa etmiş ve bazı önemli şekillerde daha önce olup bitenlerden kopmuştur. Bu süreçte, komünizm bilimini ve insanlığı özgürleştirmek için devrimi niteliksel olarak ilerletmiştir.

1975’te komünist olmak, Mao’yu ve onun çizdiği yolu takip etmek anlamına geliyordu. Bugün komünist olmak, Bob Avakian’ı ve onun çizdiği yeni yolu, yeni komünizmi takip etmek demektir. Bu, devrimin daha mümkün hale geldiği bir zamanda, komünist devrimin yeni bir aşamasını başlatmanın ve çok daha ileri gitmenin, günümüz dünyasında çok daha iyisini yapmanın temelidir.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satıriçi Geribildirim
Bütün yorumları gör

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER