Yeni Komünizm

Najieh Afshari ile Bir Konuşma

Editörün Notu: Aşağıdaki açıklama Eylül ayında kuruluşunu kamuoyu ile paylaşan Afganistan Yeni Komünizm Hareketi (JAKNA)‘nın web sitesinde 3 Kasım 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Bu önemli yazının çevirisini yenikomunizm.com takipçileri için aktarıyoruz.

Kaynak için bkz: سخنی با خانوم ناجيه افشاری – جکنا (جنبش کمونیسم نوین افغانستان)

JAKNA hakkında detaylı bilgi için bkz: Afganistan Yeni Komünizm Hareketi Başlangıç Bildirisi | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)


ClubHouse’da Tahir Badakhshi’nin* anısına dair içeriklerden oluşan sansasyonel bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya Afganistan Yeni Komünizm Hareketi’nden (JAKNA) yoldaşlar da katıldılar. Ne yazık ki yoldaşlardan bir kişi ancak birkaç dakika konuşabildi. Fakat kendisinin gelen soruları yanıtlama şansı olamadı. Özellikle de Najieh Afshar’ın JAKNA’ya yönelik eleştirilerini yanıtlamaya şansı olmadı.

Afshar’ın açıklamalarından açık bir şekilde anlaşılan birkaç nokta bulunmaktadır. Öne çıkan noktalar şunlardır:

1) İslami hareketlerle ve siyasal İslam ile taktik gereği birleşmeliyiz. Dindar oldukları için onlara karşı tavır almamalıyız. Konumumuz 70 yıl önceki komünistler gibi olmamalı.

2) Avrupa’daki JAKNA üyelerinin şu an geldikleri nokta taktikten anlamadıkları bir konumdur. Taktiklerini yeniden gözden geçirmeliler ve muhtemelen bazı Afgan ya da Afgan olmayan güçlerle ya da siyasi İslamcı taktiklerle birleşmeye hazır olmalılar!

Yapılan toplantı Najieh Afshar’a cevap verilecek bir yer değildi. Afshar’ın eleştirilerine yönelik yoldaşlarımıza verilen imkânları dikkate almadan görüşlerimizi burada yazıya dökeceğiz.

Birincisi, en başta söylemeliyiz ki, JAKNA üyelerinin dünya coğrafyasında bulundukları yerlerden bağımsız olarak -yani Avrupa’daki sıcak evlerden veya Kunar ve Khost’un soğuk ormanlarından veya Duchach, Nuristan, Panjshir ve Pamir’in yüksek dağlarından bağımsız olarak- JAKNA’nın küresel siyasi merkezi oldukça açık ve nettir. JAKNA’nın varlığının ilan belgesinde veya geniş ittifak belgesi gibi belgelerde ve duyurularında yer alan net bir duruşu, konumu, çizgisi ve siyasi ağı vardır.

JAKNA haklı olarak gerçeğe ulaşmanın bir ürün ya da bir coğrafyada fiziksel açıdan bulunma durumundan geçmediğine inanıyor! Daha ziyade, ürün, şeyleri incelemenin ve analiz etmenin bilimsel yaklaşımıdır ve eğer bir toplumda gerçekten hakikat olanları düzgün bir şekilde toplayıp sentezleyebilirseniz, orada açık bir fiziksel veya kurumsal bir varlığınızın olması gerekmez. Bu nedenle, bilgi alanı ve hakikatin edinilmesi, illa ki bir coğrafyadaki fiziksel varlığı gerektirmez.

İkincisi, Najieh Afshar’ın JAKNA ile anlaşmazlığı, Afganistan veya bölgedeki İslami köktendincilik ve İslami köktendinci hareketler konusundadır. Özellikle de Panjshir temelli hareket ve İran İslam Cumhuriyeti’nin Panjshir yanlısı gibi görünen bir fraksiyonu ve eğilimi ve onun sözcülerine dairdir. Mohammad Hossein Jafarian gibi, Panjshir ve Ahmad Massoud’u bir süredir destekliyorlar. Argümanımızın Afganistan’da veya dünyanın başka yerlerinde yaşayan herhangi bir Müslüman kitleyi değil, İslami köktencilik özel fenomeni üzerinde olduğu oldukça açıktır. Najieh Afshar’ın beğenmesinden bağımsız olarak, JAKNA, İslamcı değerlerin taşıdığı bir şiddeti veya yumuşaklığı, buna ait her bayrak, isim ve işaretin, her tarihsel ürünün, iddianın ve sloganın, İslami köktendinci hareketlerin hepsinin, emperyalizmin ve İslami köktenciliğin iki miadı dolmuşların parçası olduğunu savunmaktadır. Bunlar uzun zamandır bölgemizde ve dünyada halk kitlelerini etkilemekte ve onları kriminalize etmektedir.

Ne düşündüğümüzden ve Najieh Afshar’ın da ne düşündüğünden bağımsız olarak, Taliban, IŞİD, İran İslam Cumhuriyeti, Boko Haram, El-Şebab, El Kaide, Müslüman Kardeşler, Hamas, El-Nusra Cephesi, Lübnan Hizbullahı, Fatımyun, Ahmed Şah Mesud ve Panjshir’in esas önder çekirdeği de dahil Afganistan’ın tüm Cihatçı partileri ve hareketleri vb.’nin ortak bir noktası vardır; bu da İslami köktenciliktir. Yani din ve devlet yönetiminin bütünleşmesine, toplumun yönetimine ve İslam şeriatına dayalı yasaların uygulanmasına inanıyorlar (hanafi, hanbeli, şii vb. gibi farklı kolları vardır). İslam ideolojisi, İslam ahlakı ve İslam şeriatı, temelde gerici ve baskıcı sınıfların düşüncesi olduğundan, tüm İslam köktendincilerinin fikirleri, toplum, hukuk ve inşa etmek istedikleri dünya, kaçınılmaz olarak gerici, ataerkil ve Afganistan ve bölge halklarının çoğunluğunun çıkarlarının düşmanı bir durumdadır. Siyasal islam, ülkede İslami köktendinciliğin kurulması anlamına gelir. Humeyni’nin “Yetkililerimiz bilmeli ki, devrimimiz İran ile sınırlı değildir!” dediğini galiba unuttunuz. Afganistan’ın dezavantajlı ve ezilen sınıflarını basitçe paraya çeviren, Afganistan’da ve Orta Doğu’da birçok Şii ve Sünni İslam köktendinci kolunu kuran ve onlara ihanet eden şey siyasi İslam değil miydi? ABD’den sonra Ortadoğu’nun işgali, El Kaide, Taliban, IŞİD vb. Sünni İslamcı köktendinci grupların ve Ensarullah gibi Şii köktendincilerin bulunduğu bölgede “Allahuekber!” kükremeleriyle korkunç savaşları unutmuyoruz. Hizbullah ve Fatımiyun’un “birbirlerinin boğazlarını kesip öldüren” kişilerle dini fetvalarını ve “la ilahe illa allah” sloganlarını atan insanları unutmuyoruz.

Bu nedenle, komünistler İslamcı köktendincilerin görüş ve fikirlerini hem stratejik hem de taktik olarak savunamazlar ve savunmamalıdırlar. Emperyalizm yanlısı hareketler ve örgütler (Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin, Rusya, Japonya), yalnızca kitlelerin şu ya da bu hizip ve mevcut sistemin işleyişi hakkındaki yanılsamalarını körüklemektedir ve aslında sistemi desteklemeye yardımcı olmaktadır. Üstelik, bu iki miadı dolmuşlar, yani İslami köktencilik ve emperyalizm arasındaki çelişki öyle bir özelliğe sahiptir ki, bunlardan birini savunmak (hatta taktiksel açıdan bile olsa birini savunmak) kaçınılmaz olarak diğerinin güçlenmesine yol açmaktadır. İronik bir şekilde Afganistan bu trajediyi defalarca yaşayan yerlerden biridir. Bu nedenle, Najieh Afshar ve onun gibi düşünen insanların, niyetleri her ne olursa olsun İslamcı köktendincilerle, hatta taktik gereği İran gibi köktenci İslamcı hükümetlerle birleşmeleri, Lenin’in deyimiyle “Cehennemin yolunu iyi niyetle örmekten” öte bir şey değildir. Burada taktik ittifak meselesine dair, taktiklerin aslında gericilerle birleşmek için bir bahane olmaması gerektiğini hatırlatmak zorundayız.

Üçüncüsü, JAKNA’nın bilimsel olarak ilerlemesinden ve bilimsel fenomenlerle uğraşmasından ötürü 70 yıl önceki gibi bir pozisyon alamayacağı açıktır. JAKNA’nın, Afganistan’ın geçmişteki sol hareketiyle arasındaki farklardan biri, komünizmin yeni sentezi temelinde hareket etmesi ve ilerlemesidir. “Taktik” müttefikler veya İslami köktendincilerdeki farklı akımların acı verici deneyimlerini özetlemiş bulunuyoruz. Seme ve Sholeh vb. gibi farklı eğilimlerin mücahit gruplarla bu tür ittifaklar kurduğunu ve İran, Pakistan ve Batılı rejimler tarafından desteklenen mücahitlerin onları ne kadar kolay harcadığını unutamayız.

Daha önce tartıştığımız tüm tartışmaları göz önünde bulundurarak, ayrıca Afganistan’daki ve tüm Ortadoğu’daki komünistlerin ve devrimcilerin Temmuz deneyimlerinden yaptığımız özetler ışığında, JAKNA diğer sınıf güçleriyle de devrim stratejisine uygun geniş bir ittifak kurmaya çalışan bilimsel ve ilkeli bir konuma sahiptir. JAKNA, parti, örgüt, grup, hareket veya kişilerin birleşebileceği birlik kampanyası olan kampanya 27’de de yer almıştır. 27 sayısı, bir araya gelmemesi gereken “2” çürük ya da miadı dolmuş emperyalist ve köktenci İslamcı grubu, “7” ise Afgan toplumundaki yedi çelişki ve problemi ifade etmektedir:

1. İşgalcilere, vekalet savaşlarına ve savaş ağalarına hayır!

2. Din ve devletin bütünleşmesine ve şeriat kanun ve düzeninin dayatılmasına hayır!

3. Kadınların ezilmesine ve ataerkilliğe hayır!

4. Yoksulluğa, işsizliğe ve zorunlu göçe hayır!

5. Ulusal baskı ve soykırıma hayır!

6. Çevreye zarar vermeye hayır!

7. Bilim öğretimini bastırmaya, siyaset özgürlüğünün ve düşünce özgürlüğünün bastırılmasına hayır!

JAKNA, her bireyi ve grubu İslamcı köktendincilere ve emperyalistlere ve Afganistan toplumuna zarar veren 7 maddeye karşı durmaya çağırıyor, bunu yurtiçinde ve yurtdışındaki Afgan kitleleri arasında örgütlemek için çalışıyor!


Not:

* Tahir Badakshi, Afganistan’da ilerici çevrelerde öne çıkan kültürel ve siyasi bir kişiliktir. Afganistan’da ülkenin yazarları, gazetecileri ve yazarlarının farklı ölçekteki toplantılarının düzenlenmesi ve farklı kültürel ve siyasi geçmişe sahip aydınların bir araya geldiği toplantılara ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere Afganistan’da çok çeşitli kültürel ve politik faaliyetler gerçekleştirmiştir. Ayrıca “Afganistan Emekçilerinin Devrimci Örgütü”nün kurucusudur. Bu örgüt, Jawaharlal Nehru, Cemal Abdül Nasır, Josip Broz Tito gibi devlet liderleri tarafından da desteklenen Bağlantısızlar Hareketi ile yakınlığı olan bir oluşumdu.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER