Yeni Komünizm

Önemli Bir Metodolojik Nokta

Editörün Notu: Devrimin önderi ve Yeni Komünizm’in mimarı Bob Avakian’ın aşağıdaki yazısı 31 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Türkçe çevirisini takipçilerimiz için aktarıyoruz.

Kaynak için bkz: An Important Methodological Point From Bob Avakian, Revolutionary Leader and Author of the New Communism | revcom.us


İşte çok önemli bir nokta, diyalektik materyalizmin anahtar bileşeni: Kuvvetli bir şekilde dayatılan zorunluluk, çoğu zaman önemli bir dönüşüm potansiyeline de sahiptir. Ve şu an, durumun böyle olduğu zamanlardan ve koşullardan biridir.

Eğer popülist ve pozitivist bir yaklaşım uygulanırsa -yani meseleleri kitlelerin hatta (genel olarak konuşursak) “bölünmenin olumlu tarafında” bulunanların nerede oldukları temelinde değerlendirirsek, ayrıca güçlerimizin mevcut niceliği ve kalitesinden doğrusal bir biçimde ilerlersek- bu durumda gelişmekte olan durumdan olumlu bir sonuç, yani gerçek bir özgürleştirici devrim çıkarma ihtimalinin kesinlikle son derece zayıf göründüğü doğrudur. Ancak, yeni komünizmin diyalektik materyalist yöntemi ve yaklaşımı ve bunun yeni sunumda (“Deklarasyon ve Çağrı” ve “Nadir Zaman” makalelerinde) nasıl uygulandığı ile devam edilirse, bu durumda bunu başarma olasılığının farkına varılabilir ve harekete geçilebilir.

Evet, şu anda “olasılıklar” açıkça bunun lehinde değil ve çeşitli türden kuvvetli engellerle karşı karşıyayız (yalnızca sistem tarafında değil, aynı zamanda farklı katmanlardan oluşan kitleler arasında da bu engeller mevcut) ancak tüm bunları olumlu bir şekilde, radikal bir şekilde dönüştürmek için objektif bir mümkünlük durumu var; ve bu mümkünlük, özellikle de bunu gerçeğe dönüştürmek için verilen mücadeleye öncülük etme konusunda önemli sorumluluğu olan bizler tarafından popülizm ve pozitivizm içinde boğulmamalıdır.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satıriçi Geribildirim
Bütün yorumları gör

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER