Yeni Komünizm

“RiseUp4AbortionRights’a Karşı Açıklama”ya Bir Cevap

Editör Notu: Aşağıdaki yazı revcom.us web sitesinde yer almış ve 3 Temmuz 2022 tarihinde güncellenmiştir. Güncel belgenin çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.

Kaynak için bkz: A Reply to the “Statement Against RiseUp4AbortionRights”: In Defense of the Emancipation of Humanity and the Leadership We Need to Get There | revcom.us


İnsanlığın Kurtuluşunu ve Oraya Ulaşmamız İçin Gereken Önderliği Savunmak

Son zamanlarda “kürtaj yanlısı taban örgütleyicileri koalisyonu”, “RiseUp4AbortionRights’a Karşı Açıklama” adlı bir bildiri yayınladı. Kürtaj hakkının devrilmesinden sadece bir gün sonra, bu sözde “kürtaj yanlısı örgütleyiciler”, Roe’yu devirmeye KARŞI insanları örgütleme sorumluluğunu alan örgütü -tam da Rise Up Yargıtay’ın canice kararına karşı büyük bir mücadeleye öncülük ederken!- “hareketi” etkisiz hale getirmek  için inanılmaz derecede ayrılık yaratıcı ve şeytanlaştıran bir kampanya başlattı.

Bunu daha da kötü yapan şey, saldırının karakteridir. Bu durum, politik farklılıkların ilkeli bir ifadesi değildir, daha çok yalanların ve çarpıtmaların bir toplamıdır ve son derece tehlikelidir.

Rise Up 4 Abortion Rights (RU4AR) bunu kendi bakış açısından yanıtladı ve bizler, kadınların ve tüm insanlığın gerçeğini ve geleceğini önemseyen herkesin, onların açıklamalarını okumasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Devrimci bakış açımızdan Rise Up’ın misyonunu ve hedeflerini destekleyen biz devrimci komünistler [İng: “revcoms”. Yazıda bundan sonra “devrimci komünistler” olarak kullanılacaktır – Ç.N.], bize karşı yapılan belirli saldırıları yalanlamayı amaçlıyoruz.

Ayrıca bkz. Rise Up 4 Abortion Rights: Bu Faşist Saldırıya Karşı Birlik Olabilecek Herkesi Birleştirmek yerine Rise Up 4 Abortion Rights’a Yalanı, İftirayı ve Saldırıyı Tercih Edenlere

Düpedüz Yalanlar, Uydurma Suçlamalar ve Tehlikeli Karalamalar

Başlangıç olarak, bu saldırılar, devrimci komünistlerin RU4AR tarafından toplanan paraları kullandığına dair çirkin, tamamen yanlış ve son derece sorumsuz ve tehlikeli iddialarda bulunuyor. Biz devrimci komünistler, dahil olduğumuz mücadeleler için insanlardan toplanan fonları hiçbir zaman bu fonların toplandığı hareketlerden başka herhangi bir amaç için almamış veya kullanmamışızdır. Aksini itham etmek, yine apaçık bir yalandır. Bu asılsız iddialar, devrimci gruplara saldırmak için bahaneler üreten bu ülkedeki sağcı faşist güçlerin ve siyasi polisin (FBI vb.) taktiklerini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Dahası, Bob Avakian’a yapılan karalama saldırılarının yanı sıra Rise Up’ın ortak öncüsü ve devrimci komünist Sunsara Taylor’a yönelik karalama saldırıları, hükümet tacizi ve daha kötüsü için belirli kişileri hedefe koyuyor.

1960’larda ve 70’lerde, gerçek devrimcilere ve siyasi haklar ve diğer haklı davalar için savaşan insanlara, tam da bu tür bir iftira temelinde son derece çirkin şeyler yapıldı. Siz “taban örgütleyicileri”, bu derslerden ya bihaberisiniz ya da bunları biliyorsunuz ve baskı güçleriyle uyum içinde hareket ediyorsunuz. Durum ne olursa olsun, kesinlikle yanlış olan bu iftiraları geri çekmeli ve reddetmelisiniz- derhal!

Deli Saçması “Homofobi” Suçlamaları

Bu “taban örgütleyicileri”, “kadınlara ve kız çocuklarına odaklandıkları” için Rise Up’a saldırıyor. Rise Up için konuşamayız, ancak biz devrimci komünistler bu suçlamaya memnuniyetle “iddia edildiği gibi masum” diyeceğiz! Neden mi? Çünkü kürtaj haklarına yönelik saldırı aslında kadınlara ve kız çocuklarına yöneliktir. Erkek üstünlüğünü yeniden tesis etmek isteyen Hıristiyan-faşist saldırının bir parçasıdır.

Bu Hıristiyan faşistlerin ayrıca LGBTQ bireylere karşı tam bir saldırı başlattıkları da doğrudur, bu şu anda büyük ölçüde trans bireylere odaklanmıştır. (Ancak yine de Clarence Thomas “mutabık görüşünde” artık evlilik eşitliği ve samimi ilişki hakkının peşine düşme niyetinin sinyalini vermiştir.) Aslında, LGBTQ bireylere yönelik bu saldırıların acımasızlığına ve kürtaja yönelik saldırıyla olan ilişkisine Rise Up’ın kuruluş açıklamasında işaret edilmektedir.

“Taban örgütleyicilerinin” çarpık fantezilerine değil, devrimci komünistlerin gerçek konumuna gelirsek, kürtaj hakkı ile kadınların kurtuluşu arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyen bir makalenin parçası olarak işte Bob Avakian’ın (BA) 1 Şubat 2022’de bu konuda yazdığı şey:

“Erkek cinsiyetine geçen (veya geçiş yapan) ancak dişi üreme organlarını koruyan ve hamile kalabilecek son derece az sayıda kadının durumunda, bu bireylerin herhangi bir damgalama veya ayrımcılık olmaksızın kürtaj ve genel olarak iyi sağlık hizmeti alma hakları şüphesiz olmalıdır ve genel olarak trans bireylere yönelik saldırılara aktif olarak, şiddetle karşı çıkılmalıdır. Fakat kürtaj hakkına yönelik saldırılar, temel amacı ve hedefi açısından trans bireyleri hedef almamaktadır… Kürtaj hakkına yönelik saldırılar, kadınlara yönelik zaten korkunç olan baskıyı daha da yoğunlaştırmaya, kadınların hayatlarını ve bedenlerini kontrol etmelerini engellemeye, onları acımasızca erkeklere tabi olan çocuk yetiştiricilerine ve patriarkal bir erkek üstünlükçü topluma indirgemeye yönelik bir harekettir. (Kadınların Kürtaj Hakları ve Kurtuluşları İçin Mücadele)

“Taban örgütleyicileri”, yirmi yılı aşkın bir süre önce LGBTQ bireylerin zulmedilmesine dair hatalı bir anlayışa sahip olduğumuz gerçeğine atıfta bulunarak, “devrimci komünistlerin de homofobik bir geçmişi olduğunu” ve “bu geçmiş için henüz özür dilemediğimizi veya LGBTQ+ haklarını savunmak için bir açıklama veya pozisyon yayınlamamız” gerektiğini söylüyorlar. İzleyicilerinin bu kadar saf ve aptal olduğunu, temel bütünlükten veya gerçeği arzulamadığından, konunun gerçeklerini öğrenmek için revcom.us web sitesine başvurmayacaklarını ummuş olmalılar herhalde. Çünkü bu saldırıyı okuyanlar revcom.us web sitesine gitselerdi, yalnızca önceki konumumuzu derinden eleştirmekle kalmayıp bu konumu neden aldığımızın kaynağına giren ve görüşlerimizi nasıl değiştirdiğimizi ortaya koyan “Eşcinsellik Konusunda Yeni Taslak Programındaki Konumumuz Üzerine” adlı makalede bulacaklardı.

Aynı revcom.us web sitesinde BA’nın komünist hareketin toplumsal cinsiyet baskısı sorununun tamamına ilişkin tarihsel anlayışı ve bu anlayışın bazı unsurlarından daha fazla kopma ve daha eksiksiz, daha doğru bir anlayışa ulaşma ihtiyacıyla ilgili daha geniş bir hesaplaşmanın parçası olarak bu hatayı tekrar gözden geçirdiği, Çözümlenmemiş Çelişkiler, Devrimin İtici Güçleri makalesini onlar da okuyabilirler. Bu “taban örgütleyicileri”, “transfobik” terimini ortalıkta dolaştırdığından, okuyucularının eleştirel düşünceden o kadar yoksun olduklarını ummalılar ki,  Mart ve Haziran 2022 [1] kadar yakın zamanda ve daha önce olmak üzere özellikle trans bireylere yönelik saldırıları açığa çıkaran ve bu saldırılara meydan okuyan makaleleri kolayca bulabilecekleri revcom.us web sitesine giderek bu iftiranın doğru olup olmadığını görmek için insanların zahmete girmeyeceklerini ummuş olmalılar.

Ne İçin Önderlik?

Bu “koalisyon”, cahil ve sorumsuz bir şekilde kült ibaresini yayıyor. Bunu desteklemek için, “RevCom web sitesi, toplumsal değişimi sağlamanın tek etkili yolunun Avakian’ın önderliğini ve öğretilerini takip etmek olduğunu iddia ediyor” diye yazıyorlar.

Hayır. Devrimci komünistlerin web sitesi, Bob Avakian’ın önderliğini ve ortaya koyduğu yeni komünizmin devrim yapmak ve insanlığı kurtarmak, bu kapitalist-emperyalist imparatorluğun ve dünyanın korkunç bölünmesiyle sisteminin tüm zincirlerini ve onun baskıcı toplumsal ilişkileri ve uzlaşmaz çatışmaları ile kırmak için kesinlikle gerekli olduğunu iddia ediyor. Bu saldırganlar belirsiz bir “toplumsal değişimden” bahsediyorlar ancak bizim bahsettiğimiz ve buna yönelik çalıştığımız şey gerçek bir devrimdir. Bu süreçte, bu hedefe yönelik bizimle aynı fikirde olmayan ancak bize göre bu hedefe ulaşmak için çok önemli olan mücadelelerde ve projelerde birlikte çalışmak isteyen birçok insanla birleşiyor ve onlardan öğreniyoruz. Böyle bir mücadele, ülke çapında kürtaj hakkını savunmaya ve şimdi eski haline getirmeye çalışan devam eden bir mücadeledir. Bu nedenle Sunsara Taylor, Rise Up’ı başlatmak için diğerlerine ulaştı ve onlarla birleşti.

Devrim sadece belirsiz bir “toplumsal değişim” değildir, tarihteki bu en büyük, en acımasız imparatorluğun -yani ABD’nin- ganimetlerine “dahil olmak” için yürütülen bir mücadele kesinlikle DEĞİLDİR. Gerçek bir devrim, eski toplumun tüm baskıcı toplumsal ilişkilerinin ve eşitsizlikleri de dahil olmak üzere en büyük eşitsizliğin peşine düşer: ABD gibi ülkelerdeki insanlar ile emperyalist güçler tarafından vahşice sömürülen ve yağmalanan bölgelerdeki insanlığın büyük çoğunluğu arasında olan eşitsizliğin. Devrim -eğer GERÇEK bir devrim olacaksa- gezegendeki yaklaşık 8 milyar insanın kurtuluşu göz önünde bulundurularak yürütülmelidir… HEPSİNİN. BU, Bob Avakian’ın temsil ettiği devrimdir.

Bu devrimde önderlik kriterine gelince, BA’dan tekrar alıntı yapmak gerekirse:

Belirleyici olan şey, insanların ait oldukları “kimlikleri” değildir, fikirleri ve programlarının muhtevası, bu fikirlerin takip edilmesi ve programların uygulanmasının işleri nereye götüreceğidir. (“Baskıya Karşı Mücadele ve İhtiyacımız Olan Önderlik”)

Kült Suçlaması: Cahilce, Korkakça ve Sorumsuzca

Bu yazarlar “kültten” bahsediyorlar. Bu suçlamayı sağa sola yayan, ya da körü körüne buna kanan kaçınız gerçekten Bob Avakian’dan herhangi bir şey okudunuz? Bir şeye iftira atmak ya da tecrit etmeye ve yok etmeye çalıştığınız şey hakkında kesinlikle hiçbir bilgisi olmayan bir çeteye katılmak, tam bir dürüstlük eksikliğinin işaretidir. Bizim “taban örgütleyicileri” bu tür şeyleri önemsemeyi açıkça geride bıraktılar- peki ya şu anda neyi iptal etmeye çalıştığınıza dair gerçek bir bilgi veya anlayış olmadan buna imza atan ve katılan sizler?

Ekoloji ve evrimsel biyoloji alanında profesyonel eğitim almış bir bilim insanı ve Bob Avakian tarafından ileri sürülen komünizm yeni sentezinin savunucusu Ardea Skybreak, bu soru üzerine şunları yazdı:

Böylesi kişilere şunu sormaya devam etmeliyiz: “Peki sizin programınız nedir? Sizin stratejiniz nedir? Bu sistemin ürettiği ve tekrar eden korkunç gelişmelere karşı sizin çözümünüz nedir?” Ve eğer bu konularda söyleyecek pek bir şeyiniz yoksa, eğer sistematik değişim için stratejik planlar ve programlar konusunda sunacak ciddi bir öneriniz yoksa, belki de bir süre susmaya ve en azından daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak için ciddi bir çalışma yapmaya karar vermelisiniz, en azından onlarca yıldır yürüttüğü çok yönlü, kökten farklı, bununla birlikte tutarlı ve bilimsel bir temel öneren çalışmalarıyla, gelecek için vizyon ve plan ortaya koyan birini doğrudan inceleyebilirsiniz.

Kabul etmek zorunda değilsiniz, ancak bu çalışmaya ciddi şekilde odaklanmamak bence pek de makul değil. Elbette eğer hiç umurunuzda değilse durum başkadır. (BİLİM VE DEVRİM: Bilimin, Bilimin Topluma Uygulanmasının, Komünizmin Yeni Sentezinin ve Bob Avakian’ın Önderliğinin Önemi Üzerine – Ardea Skybreak ile Röportaj, “Önderlik: İnisiyatifi Boğar mı, Yoksa Onu Açığa mı Çıkarır?” bölümü)

Sahiden daha iyi bir dünya isteyenler bu işe girişmeyi istemelidirler. Sonunda hemfikir olabilirler veya olmayabilirler, ancak fikirlerle gerçek ve sahici bir yüzleşme olmalıdır. Günün sonunda, bu düzeysiz saldırıları yazanların ufukları, mevcut sistemin kana bulanmış ganimetlerinden bir parçadan öteye gitmez ve bu nedenle farklı bir şey için savaşan insanlara karşı çıkarlar ve özellikle de (zehirli bir biçimde) bu mücadelenin önderine, yeni komünizmin mimarına karşı çıkıyorlar. Ancak şu ya da bu şekilde bu saldırılara kapılanlar için soru çok açık: Nasıl bir toplumda yaşamak istiyorsunuz?

“Solcu McCarthyci” İptal Kültürü

1950’lerde, Joe McCarthy adındaki bir senatörün, insanları “komünist” olmakla suçladığı ve çoğu zaman insanların takip edileceklerini, hapsedileceklerini, kamusal hayattan sürülebileceklerini ve daha kötülerinin olabileceğini belirten “McCarthycilik” adlı çirkin bir fenomen vardı. Şimdi 2020’lerde, bu ilkesiz sahte solcular, “dil polisi”nin ve kimlik politikasının kutsal ilkelerinin “uyanıklığının” kendi kendini atayan koruyucuları, yalnızca aynı fikirde olmadıkları kişileri iptal etmeye değil, aynı zamanda görünüşe göre ispatlanmamış ve asılsız suçlamalar yayarak devleti de davet ettikleri yeni bir McCarthycilikle meşguller!

Bazı Gençlere Mesaj

Bu açıklamanın yazarları şimdi, kürtaj hakkını savunmak için verilen mücadelenin önceden zor olduğu ve şimdi de zor olduğu gerçeğinden “yararlanmaya” çalışıyorlar ve bu “taban örgütleyicilerinin” Roe v. Wade davasının devrilmesini durdurmak adına RU4AR’a katılmayı ve harekete geçmeyi reddetmeleri gerçeğiyle daha da zorlaşmış bulunmaktadır. Rise Up’a katılan gençlerden bazılarına seslendiler, ancak bakın şu işe, şimdi düşmanın gerçekten güçlü olduğunu ve mücadelenin gerçekten zorlu olduğunu öğrendiler.

Şimdi bu zararlı ve son derece tehlikeli yalanları yayarak büyük zararlar veren oportünistler ve karşı-devrimciler tarafından yanıltılmanıza izin veren sizlere: DURUN! DERHAL! Ve tatlı ağlak bebekler gibi davranmayı bırakın. Evet, kurtuluş mücadelesi zordur ve sadece fedakârlık yapmayı değil, bu sistem tarafından insanlığa empoze edilen sefaletin sebebinin ne olduğuna gerçekten ciddi bir şekilde bakmayı gerektirir, hatta doğru olarak kabul ettiğiniz bazı şeylere meydan okusa bile. Bir kez daha bu gerçekler zordur, ancak dahası, derinden özgürleştiricidirler.

Ve Roe kararının örneklediği şeyin farkına varın: Ya felaket bir şeyin YA DA gerçekten özgürleştirici bir şeyin ortaya çıkabileceği nadir bir zamanda yaşıyorsunuz! Kapitalizm-emperyalizmin şu anki versiyonundan bile daha şiddetli ve baskıcı olacak kenetlenmiş bir faşist yönetim biçimi VEYA gerçekten özgürleştirici bir devrim! Bir orta yol fikri fantezidir. Fantezi OLMAYAN şey, bu delilikten yepyeni bir dünya kurabileceğimizdir. Bunun bir parçası olmak için çok geç değil, yaptıklarınızın dürüst bir muhasebesini yapmaya kararlıysanız, yakalandığınız şeyin üstesinden gelin ve bu boktan tamamen kopun.

Son Bir Meydan Okuma

Sadece ilerlemekte olduğumuz kabustan kaçınmakla kalmayıp, bunun yerine özgürleştirici bir geleceği öne çıkarmak için herhangi bir şans için, bunu okuyan herkesin Bob Avakian’ın yazdıklarıyla ciddi bir şekilde ilgilenmesi gerekiyor. Mevcut durum, tüm tehlikeleriyle birlikte, bazı zorlu ama nihayetinde oldukça özgürleştirici gerçeklerle yüzleşmenizi gerektiriyor. BA’nın söyledikleriyle özünde hemfikir olsanız da olmasanız da kendisinin dediği gibi bu bir süreç, bir “yolculuktur”. [2]

Ancak buna katılmayı reddetmek çok ama çok yanlıştır ve tüm hayatını devrim yapmaya ve bu devrimin özgürleştirici bir devrim olmasına adayan bir insana yönelik bu temelsiz saldırılara karşı güçlü bir şekilde durmak gerekir.

“Haydi, çok kritik bir yolculuğa birlikte çıkalım. Baskıya karşı tam olarak birleşelim ve problemin kaynağına ve çözüme yönelik canlı bir mücadele yürütelim. Tahammül edemediğiniz zorbalıklara karşı, kendi görüşlerinizin mantıki sonuçlarının peşinde olun ve bu zorbalıklar ortadan kalkmadan pes etmemek için kararlı olun. Diğer zorbalıkları ve bütün bunların nasıl bir araya gelerek tek bir ortak kaynaktan nasıl türediğiyle örtüşen diğer düşünceleri -ve bütün bunların nasıl sonlandırılabileceğini, çok daha iyi bir şeyin nasıl yaşama geçirilebileceğini- öğrenmek; yalnızca cesur ve kararlı bir direnişin gerekli olduğunu görmek için değil, aynı zamanda devrim için, nihai olarak da komünizm için gereklidir, sizi rahat ortamınızın ötesine geçiriyor diye, inancınızı besleyen şeye meydan okuyor diye veya önyargı ve karalamalardan ötürü bundan vazgeçmeyin. Aksine, bu devrime ve onun komünizm hedefine yönelik aktif bir şekilde daha fazlasını öğrenmeye çalışın. Bunun aslında gerekli, mümkün ve çözüm olduğunu saptayın. Ve ardından buna göre hareket edin.”


Dipnotlar:

[1] Bknz. “Polis ve Hapishane Tacizi ve Trans Kadınlara Yönelik Şiddet Amerika’da Salgın” ve “Ohio’da Cumhuriyetçi-Faşistler Tarafından Onaylanan Genç Trans Sporculara Saldıran Yeni Yasa Tasarısı: Transseksüel Olduğundan “Şüphelenilen” Kadın Sporcular için “Genital Muayene” Gerektirecek

[2] Bob Avakian’dan, “Bir Davetiye

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satıriçi Geribildirim
Bütün yorumları gör

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER