Yeni Komünizm

Şu Anki Acil Durum, Trump/Pence Rejimini Acilen Gönderme İhtiyacı, Bu Seçimlerde Oy Vermek ve Devrim İçin Temel İhtiyaç Üzerine

Bob Avakian’ın 1 Ağustos 2020 tarihli açıklaması:

Kaynak: https://revcom.us/a/659/bob-avakian_statement-on-the-immediate-critical-situation-en.html


1. Şu anki durum, yalnızca bu ülkedeki insanlar için değil, tüm insanlık için derin sonuçları olan, gerçekten de eşi benzeri görülmemiş devasa zorluklar içermektedir. Üç yıl önce bu gerçeklikten bahsetmiştim. Bu hakikat şu an çok daha belirgin ve hatta çok daha tehlikeli hale gelmiş bulunuyor. Ve o zamandan beri:

Durmaksızın insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran, açıkça bağnazlığı ve eşitsizliği yaygınlaştıran; ülke üzerinde bir leke ya da fazlalık olarak gördükleri ve aşağılık olarak değerlendirdiklerine karşı duygusuz bir umursamazlık ya da soğukkanlı bir art niyetle davranan; acılar içinde olan ve eksikliğinden ötürü hayatını kaybedecek milyonlarca insana sağlık hizmeti sunmayı reddetme görevini üstlenmiş; kadınları kocalarına ve genel olarak erkeklere boyun eğmiş talan edilecek eşyalar, kürtaj ve doğum kontrolüne erişimi olmayan çocuk doğurucuları olarak aşağılayan; iklim değişikliği ve bilimi reddeden, evrim bilimine saldıran ve genel bilimsel yöntemi reddeden; rejim olarak kitle imha cephaneliğini tehditkar biçimde gösteren ve nükleer savaş tehdidinde bulunan; Müslümanlara, göçmenlere ve kenar mahallelerdeki insanlara karşı devlet terörünü yoğunlaştıran; “Önce Amerika” diyen, beyaz üstünlenmeci, erkek üstünlenmeci ve LGBT karşıtı zehrini devamlı akıtan acımasız haydutlara destek verip onları öne süren ve bütün bunları gururla sürdürüp çok daha kötüsünü yapma arzusunu açıkça belirten faşist bir rejimle karşı karşıya bulunuyoruz ve şu an bu rejim tarafından yönetilmekteyiz.

Bu rejim, nükleer silah tuşuna parmağını dayamış “kaçık bir zorba” tarafından başı çekilen bir rejimdir. Abartısız olarak, doğayı daha da yoğun biçimde yağmalamaya girişerek ve kitle imha silahlarından bahseden, bu silahları ve devasa nükleer cephaneliğini kullanma isteğini açıkça bildirerek yalnızca halk kitlelerinin acılarını ciddi derecede artırmayı değil, açıkça insanlığın varlığını tehdit eden bir rejimdir.

Aynı zamanda bunun “normal işleyişi” ile, mevcut faşizmi öne çıkaranın bu kapitalizm-emperyalizm sistemi olduğunu ve  bu sistem içinde temelden daha iyi bir dönüşümün yapılamayacağını; bu sistemin temelinin, sürekli işleyişinin ve gereksinimlerinin sistemin içine inşa edilmiş bütün baskı ve sömürü ilişkilerini ve ortaya çıkardıkları şiddetli çatışmaları kökten söküp atmak için bu sistemin devrilmesi ve kökten farklı ve çok daha iyi bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştım.

Şu an için, adaletsizliğe ve baskıya son vermek, insanlığın yaşamaya değer bir geleceğe -ya da herhangi bir geleceğe- sahip olup olmayacağı meselesiyle ilgilenen herkes için mevcut Trump/Pence rejimini iktidardan göndermek acil ve önemli bir meseledir ve gerçekten de tarihi bir zorunluluktur.

Ve bu sistemin halk kitleleri üzerinde sebep olduğu süregiden dehşetleri (ister bu sistemi yöneten kapitalist sınıfın açık faşist diktatörlüğü olsun, ister gizli “demokratik” diktatörlüğü olsun) temel çözüm olarak devrimi ve bu sistemin yıkılmasının gerekliliğini kavrayan kişiler için Trump/Pence rejiminin iktidarına son verme mücadelesi gerekli olan bir devrim hareketinin inşasından bir “sapma” (ya da bunun “ikamesi”) olarak değil, bütün bu devrimi inşa etme mücadelesinin bir parçası -çok önemli bir parçası ve acil bir gerekliliği- olarak görülmelidir.

Temel amacımız ve bizlere rehberlik eden yıldızımız halen aynıdır: DEVRİM – DAHA AZI DEĞİL!

Yaptığımız her şeyde, içinde yer aldığımız ve kendi başına devrime ulaşamayacak mücadelelerde bile, bizim istikrarlı yaklaşımımız, bütün bunların temel devrim hedefine ve insanlığın kurtarılmasına hizmet etmesini sağlamaktır ve böyle olmaya da devam etmelidir.

*******

Normalde biz devrimci komünistler, mevcut kapitalizm-emperyalizm sistemini güçlendirmeye hizmet eden burjuva seçimlerinde; yani bir şekilde sömürü, baskı ve adaletsizliklerin bütün bu dehşetlerin tırmanmasına en baştan sebep olan, sistemi değiştirmeden onun “reforme edilebileceği” şeklindeki popüler illüzyonları insanlara yutturmaya çalışan burjuva seçimlerinde, halkın oy kullanmaması gerektiğini savunuruz. Ancak bu özel seçim durumunda bu doğru bir pozisyon mudur?

Bunu cevaplamak için resmin tamamına bakmak gerekiyor.


2. Yaklaşık dört yıllık iktidarları boyunca, Trump/Pence rejimi tarafından zaten işlenmiş olan dehşetlere ve ortaya çıkan ciddi tehlikelere tanıklık etmek ve katlanmak zorunda kaldık.

Trump, 2016 yılında kendi kampanyasını açık bir  beyaz üstünlenmeciliği, erkek üstünlenmeciliği ve özellikle de Trump’ın işkence ve haksızlıkların açık savunucusu olan polisin ve yine Trump’ın “sivil” taraftarları tarafından  “bok çukurları” olarak kabul edilen Meksika’dan ve diğer ülkelerden gelen göçmenlere karşı yabancı düşmanı ırkçı ve ciddi bir faşist program üzerinden bunu yürütmüştü. Ve bir kez iktidara geldiğinde, Trump bu programın uygulanmasını devam ettirdi ve bunu önünde engel oluşturacak herhangi bir “kurumsal norm”, suçlama, hatta Cumhuriyetçi Parti’deki faşistlerin onu Senato’dan almak için oy kullanmaları bile, bütün bunlar kendisinin artan kibri ile buharlaşıp yok olup gitti.

İşin aslı, bu açıklamanın başlangıcında bu rejimle ilgili açıklanan her şey, Trump’ın ve etrafındaki kişilerin intikamcı bir şekilde yürüttüğü şeylerdir. Bu durum, Kasım ayında yapılması planlanan seçimlerin yaklaşması ile daha da çirkin ve saldırgan bir hale gelmiş bulunuyor. Ve şimdi, Trump’ın önümüzdeki Kasım ayında yeniden seçilmesi sonucunda kendisine ikinci dönem “yetkisi” verilirse, neler yapacağını bir düşünün.

COVID-19 pandemisi ve Trump/Pence’in buna yanıtı; bu rejimin anti-bilimsel doğasının ve özellikle de bu salgın hastalığa karşı savunmasız olan ve pandeminin en sert şekilde vurduğu bu rejim tarafından en acımasız şekilde değersizleştirilen kitlelerin çektiği derin acılara kesinlikle aldırış etmediklerinin bir başka tablosunu ortaya koymuş bulunuyor.

Bütün bunlar korkunç şeyler olsa da, bu sadece korkunç politikalar meselesi de değildir; bu durum acımasız baskıya ve en temel haklar olduğu düşünülen şeylerin ihlaline dayanan niteliksel olarak farklı bir yönetim biçimidir.

Trump’ın Anayasal ilkeleri açık bir şekilde ihlal ettiğini görüyoruz; federal hükümet kurumlarından çeşitli fırtına askeri birlikleri göndererek muhalefeti cezalandırılmaya çalışıyor. Portland’ta, Chicago’nun iç mahallelerinde ve başka şehirlerde protestolara devam eden halkı bastırmaya çalışıyor.

Trump’ın, “Önce Amerika” jingoizminin kaba biçimini gördük, buna gerektiği gibi vatanseverlik tutkusu gösteremeyen veya eleştiri yükselten, protesto etmeye cüret eden kişilerin ciddi şekilde cezalandırma çağrıları da dahildir. Bu sistemin destekçileri tarafından, özellikle de Siyahi, Melez ve yerli halklara karşı polis tarafından devam eden dikkat çekici bir baskı, vahşet ve cinayetler gündeme gelmektedir. Polis tarafından, “İkinci Değişiklik savunan insanlar” tarafından ve diğer “çok iyi insanlar” tarafından sürekli olarak beyaz üstünlenmeci haydutların teşvik edilmesine tanıklık ediyoruz.

Bütün bunlar 1930’larda ve 1940’ların başlarında Almanya’da Hitler’in ve Nazilerin iktidarının yükselişine ve onların yönetimini akıllara getiriyor. Hitler faşist hareketini inşa ederken, haydutlar Hitler’e ve Nazilere destek vermeyen insanları sokakta ve diğer halka açık yerlerde terörize etmek ve halka saldırmaları için seferber ediliyordu. Naziler faşist devlet gücünü pekiştirdiğinde, her tür muhalefet ciddi şekilde cezalandırıldı ve ezildi. Resmi Nazi ideolojisini açıkça desteklemeyen ve bunu savunmayan kişilerin hepsi doğrudan hedef alındı. Çok sayıda insan kamu kurumlarından temizlendi. Özellikle de Yahudiler… fakat yalnızca onlar da değildi. “Saf Cermen ırkından” olmayan yabancılar ve Nazilerin korkunç amaçlarına engel olarak kabul edilenler de temizlendiler. Toplama kampları komünistler başta olmak üzere, Yahudi nüfusu, Romenler, eşcinseller ve Naziler için tehdit olarak kabul edilen veya Alman ülkesinde bir “leke” olarak kabul edilen diğerleri tarafından dolduruldu. Ve bu durum çok geçmeden, Almanya’daki milyonlarca Yahudi’ye ve Nazilerin fethettiği ve işgal ettiği ülkelerdeki halklara karşı kitlesel soykırımlara yol açtı.

Bütün bunlar bir anda gerçekleşmedi – ancak nispeten kısa sayılacak bir süre içinde (on yılda) ve giderek artan bir hızda gerçekleşti. Hukukun üstünlüğü açıkça ve resmi olarak tamamen iptal edilmedi; ancak “hukuk” ve “hukukun üstünlüğü” Hitler ve Nazilerin söyledikleriyle aynı şey oldu. Hitler ve Nazilerin terör ve soykırım döneminde yaptıkları şeylerin çoğu “yasalara uygun” idi – barbarca amaçlarından ve kendi araçlarından başka bir şeye indirgemedikleri yasalar, yine kendi Nazi ajandalarından başka bir şeyi taşımayan ve buna hizmet eden kurumlar tarafından ölümcül bir şekilde uygulandı ve bütün bunlar Nazi zulmünün araçlarından başka bir şey değildi.

Trump’ın şu anda yaptığı bütün şeylerde, -buna Yüksek Mahkeme kararlarını ve emsalleri (örneğin, kürtajı yasaklama ve bayrak yakmayı cezalandırmak için) kaldırmak için yaptığı açık çağrılar, tekrarlanan yasa ihlalleri ve kendisinin kanun olduğu şeklindeki ısrarı da dahildir- çok daha bariz bir faşist diktatörlüğün baş döndürücü gölgesini görebiliyoruz. Faşizm şudur: vahşi kapitalist sistem adına açık ve agresif bir diktatörlük uygulamak, hukukun üstünlüğünü şiddet ve terörle çiğneyip saptırmak ve derin toplumsal bölünme ve akut krizlerle başa çıkmak için (hem ülke içinde hem de küresel alanda) aşırı müdahale girişimleri. Trump’ın “Eğitim Sekreteri” Betsy DeVos’un hamleleriyle -Hristiyan faşist olan kendisinin nihai amacı kamu eğitimini ve seküler eğitimi köktenci Hristiyan öğretisiyle değiştirmektir- “resmi (Hıristiyan faşist) ideolojinin” Trump/Pence rejimi versiyonunun ana hatlarını görebiliriz. Yalnızca okul çocuklarının değil, toplumdaki herkesin beyaz Hıristiyan faşist bir Amerika’ya sadakat sözü vermesi gereken bir durumun baş döndürücü gölgesinin farkına varabiliriz.

Faşizmi Reddet (RefuseFascism.org) organizasyonundan yapılan bir açıklama, etkili ve güçlü bir şekilde şunu belirtmektedir:

Şu an tüm insanlık için yıkıcı sonuçları olan gerçek çizgiler çiziliyor. Protesto hakkını kaybedersek –yasal veya ekstra yasal yollar için- bütün bahisler kapanacak. Faşizm yalnızca sarkacın kötü bir ivmesi değildir. Yaşanan durum toplumun yönetilme biçiminde niteliksel bir değişikliktir. Muhalefet parça parça suç sayılmaktadır. Hakikat ezilmektedir. Halklar şeytan gibi gösterilmekte ve gerçek dehşetlere yol açan bir hat boyunca doğrudan hedefe konulmaktadır. Tüm bunlar ve sınırdaki toplama kampları üç yıldan uzun bir süredir devam ediyor. Sahte bir yargılama davasında Trump beraat edip anıtları korumak için kararnameler çıkarken, İlk Değişiklik hakları gerçek hapis süreleri ile suç sayılıyor. Çoğu kişi halen hayallere dalarak bunların gerçekte olmadığına inanmak istiyor. Bu faşizmdir. Bunlar yaşanıyor ve bütün bunları durdurmak için zaman daralıyor.

Çok uzun zamandır, Faşizmi Reddet’in temsil ettiği ve gerçek tehlikelere -potansiyel olarak daha büyük tehlikeye- işaret eden farklı sesler de dahil olmak üzere bizler, Trump/Pence rejimi tarafından temsil edilen bu rejimin hakikatini ve yörüngesini göremeyen veya görmeyenler tarafından, sıklıkla küstahça bir kabul görmeme tavrı ile karşılandık. Bu kesimler mevcut rejimin yapmış olduğu korkunç şeylerin çoğunu görmezden gelerek ya da bunları önemsizleştirerek tehlikeyi açıkça yok saydılar; ve daha sonra da bu rejim tarafından henüz yapılmayanları bu şeylerin yapılamayacağına dair birer “kanıt” olarak nitelendirmeye çalıştılar. Şimdi, bu geç ve kritik zamanda, bu rejimin faşist doğasını ve önceki faşist rejimlerin uyguladığı dehşetle gerçek paralelliklerini “alarme geçirmeye çalışan bir abartı” olarak ele almak – işte bu yalnızca tarihteki hayati önemdeki dersleri değil, aynı zamanda Trump’ın Hristiyan faşistlere verdiği sözleri yerine getirdiği gerçeğinin önemi de dahil olmak üzere, mevcut durumun son derece tehlikeli gerçekliğini göz ardı etmek demektir. Trump, Yüksek Mahkeme’ye kadar bütün mahkemeleri Trump/Pence faşist rejiminin dehşet programını “yasal açıdan meşrulaştırmak” için hareket eden Hıristiyan faşist lejyonları ve diğer aşırı sağcı hakimlerle doldurmuş bulunuyor.

Eğer bu rejim gücünü daha da pekiştirir ve korkunç hedeflerini uygulamada daha fazla hamle yaparsa, bu durum adaletsizlik ve baskıya direnme girişimleri açısından yıkıcı bir başarısızlıkla sonuçlanacaktır; ve büyük olasılıkla demokratik hakların savunucuları ve anlamlı ilerici reform savunucularının yanı sıra, temel devrimci değişim için mücadele yürüten örgütlü kuvvetlerin de acımasız bir şekilde bastırılmasına, hatta bu kesimlerin imha edilmesine yol açacaktır.

En temel anlamda, kitleleri bu faşist rejimin devrilmesi talebi etrafında harekete geçirme ihtiyacı, kurumsallaşmış beyaz üstünlenmeciliğine, polis terörüne ya da bu sistemin zorbalıklarına karşı diğer kitle hareketleri ile çelişmemektedir. Bütün bu mücadeleler temel bir birlik içindedir ve bütün bu mücadeleler çok önemlidir ve bunların hepsi karşılıklı olarak birbirini güçlendirici bir şekilde anlaşılmalı ve bu şekilde inşa edilmelidir.


3. Bu rejimi devirmek için sadece oy verilmesine güvenmek neredeyse kesin olarak çok kötü, hatta feci sonuçlara yol açacak bir durumdur. Bu durum özellikle de mevcut rejimin halihazırda yaptıkları ve Trump’ın seçimlere ilişkin söyledikleriyle daha da geçerlidir.

Mail yoluyla oylamaya karşı çıkarak, tamamen temelsiz saldırılarla insanların oy kullanma haklarını kısıtlamaya çalışan; Siyahiler ve Latinoları sindirmeye ve onları engellemeye hazırlanan Trump/Pence rejimi ve destekçileri, büyük olasılıkla Trump’a karşı oy kullananları engellemeye çalışacaktır. 2016 seçimlerinde olduğu gibi, Trump, kazanmazsa bu kez seçim sonucunu kabul etmeyi reddeceğini zaten belirtti. Ve Trump şimdi de seçimi “erteleme” fikrini açıkça ortada “dolandırıyor”.

Trump’ın halihazırda yaptıkları ve açık bir şekilde beyan ettiği şeyler göz önüne alındığında, hem dehşet verici olan hem de bu rejime bağlı askeri fırtına birliklerini ülke çapında harekete geçirmesi sonucunda -herhangi bir direnişi veya muhalefeti şiddetle bastırmak için hareket ediyorlar- yaşanan bütün bu şeyler seçimlere nasıl yaklaşılacağı meselesinden çok daha ötesinde bir duruma işaret etmektedir.

Pandemi devam ederken, ülkenin birçok yerinde “sivil düzensizliği” (yani protestoları) bastırmaya yönelik devam eden yürütme emirleri, belki de seçimleri süresiz olarak “ertelemenin” bahanesi yapılabilir. Ve Trump’ın “ulusal bir acil durum” yaratmak için harekete geçmesi pek de düşünülmeyecek bir şey değildir. Örneğin, İran’a hatta muhtemelen Çin’e karşı savaş yürüterek bunu deneyebilirler. Bütün bunları şehirleri işgal eden daha fazla sayıdaki paralı fırtına askerle daha da aşırı baskıcı koşullar oluşturmak için, ya seçimleri iptal etmek (veya süresiz olarak bunu “ertelemek” için) ya da oylamayı ve seçim sonuçlarını kontrol etmek için yapabilir.

Bu rejimin seçimleri bastırma çabalarına karşı mücadele de dahil olmak üzere, bu baskının hedefi olanların Trump’ın her türlü baskıcı girişimine karşı kitlesel muhalefet ve kitlesel seferberlik içinde olması ve giderek çok daha güçlenecek bir direniş oluşturmaya devam etmek şu anda kritik önem taşıyor.

Bu faşist rejim tarafından neyin temsil edildiğini görmek gerekiyor, ayrıca Trump’ın sadece ona karşı oy kullanacak kişilerin oylarını bastırmaya çalışmakla kalmayıp aynı zamanda görevde kalmak için güçlü ve şiddetli bir baskı kullanmaya da hazırlandığını görmek gerekiyor. Bu rejimin HEMEN ŞİMDİ! (OUT NOW!) gitmesi gerektiği şeklindeki birleştirici talep etrafında şu an gerçekten büyük ve sürekli bir seferberlik kurmak kritik ve ivedi bir önem taşıyor! – Ve eğer durum gerektiriyorsa, seçimden sonra bile buna devam etmeye hazır olma yönelimi ile bunun yapılması gerekiyor.

Trump/Pence rejiminin ilk günlerinden itibaren, Refuse Fascism (Faşizmi Reddet) organizasyonu bu rejimi faşizm olarak tanımladı ve şu anda çok daha acil ve gerekli olan bu rejimi devirme zorunluluğu doğrultusunda kitlesel seferberliğe çağrı yapıyor. Eğer bu rejimden nefret eden, ancak rejimin gerçek faşist doğasını ve insanlık için yarattığı büyük tehlikeyi tanımayı başaramayan ya da bunu reddeden herkes Faşizmi Reddet’in çağrısına çok daha önce cevap vermiş olsaydı ve bu çağrıyı aktif olarak kabul etmiş olsaydı, bu çok çok iyi olurdu ve gerçek bir fark yaratabilirdi. Son olarak, bu rejimin “otoriter” doğası ve hatta onu tanımlamak için “faşizm” teriminin kullanımı hakkında giderek artan bir farkındalık durumu ve artan bir tartışma var. (Daha önce de belirttiğim gibi, birçoğu açısından bu durum “Ah, buna şimdi faşizm diyorlar” örneğidir. Ancak içerdiği derin riskleri anlayarak, hiç olmamasındansa şu an olmasının iyi olduğunu bilmek de önemlidir) Zaman daralıyor. Ancak bu kitlesel seferberliği gerçeğe dönüştürmek için henüz çok geç değil. Yaklaşan seçimler de dahil olmak üzere, bu sistemin “normlarına” ve “düzenli kanallarına” güvenmek ve bunlarla eylemleri sınırlamak ve özellikle de faşist bir rejim ve onun “normları” çiğnemeye, bunları yırtıp atmaya kararlı fanatik destekçilerine karşı mücadele ederken bütün bunlar derin ve ivedi olan sorunu çözemez.


4. Bu kritik zamanda bu rejimi iktidardan uzaklaştırmak için şiddet içermeyen ve uygun olacak her yoldan yararlanılmalıdır. Ve eğer Trump/Pence rejiminin devrilmesini talep eden kitlesel protestolara rağmen bu rejim oy verme zamanı geldiğinde iktidarda kalırsa temel olarak buna dayanmadan- bu rejimin gitmesi için gerekli tüm araçlar kullanılmalıdır ve bu süreç Trump aleyhine oy vermeyi de içermek durumundadır (eğer seçimin fiilen yapıldığını varsayarsak). Açık olmak gerekirse, bu durum kazanma şansı olmayan bazı adaylar için “tepki oyu” vermek demek değildir, Trump’a karşı etkili bir şekilde oy kullanmak Demokrat Parti adayı Biden’e oy vermek anlamına gelir.

Bunun nedeni, Biden’ın (ve genel olarak Demokrat Parti’nin) aniden oldukları şeyden başka bir şey haline gelmesi değildir: bunlar sömürücü, baskıcı ve kelimenin tam anlamıyla ölümcül kapitalizm-emperyalizm sisteminin temsilcileri ve araçlarıdır. Seçim süreci, biz devrimci komünistlerin Burjuva Seçim Saçmalığı (BSS) olarak isyan ettiğimiz şey olmaya devam ediyor. Bu seçim süreci boyunca daha iyiye yönelik hiçbir temel değişikliğin gerçekleşemeyeceği ve genel ve bütün olarak, özellikle de bu sistem altındaki oylamanın bir yol olarak -ve dahası bunun tek yol olarak- görülmesi halinde bunun mevcut sistemi güçlendirmeye hizmet edeceği, anlamlı bir değişim yaratmayacağı bir durum söz konusudur.

Ancak bu seçim farklıdır.

Demokratların her seçimde aynı temel ve hileli oyununu yürüttükleri doğrudur -adaletsizlik ve zulümden nefret eden insanlara “kötünün iyisi” olarak oy vermek için şantaj yaparlar ve bunu dayatırlar- “Dediğimiz her şeye katılmayabilirsiniz, hatta ne olduğumuz konusunda ciddi farklılıklara ve eleştirilere de sahip olabilirsiniz. Peki ama bunların iktidarda olmalarını istiyor musunuz?!” (açıkça beyazların ve erkeklerin üstünlüğünü savunan, iklim değişikliğini reddeden böylesi yağmacıları ve her yönden gerici bir Cumhuriyetçi Parti’yi). Ve Demokrat Parti bunu, beyaz üstünlüğü, erkek üstünlüğü, çevresel yağma ve imparatorluk savaşları yerleşik olan bu kapitalizm-emperyalizm sistemini temsil ederken ve bunlara başkanlık etmeye çalışırken yapmaktadır. Demokratlar bu zorbalıkları sözde ele almak için küçük (ve sonuçta anlamsız) reformlardan bahseder ve bazı adımlar atarlar. Bütün bunlar aslında şimdi karşı karşıya olduğumuz korkunç duruma doğru olan şeylerin gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Bu yapılanlar bu tür saldırılara bir son vermek isteyen pek çok insanı siyasi olarak felç eder ve onları Demokrat Parti’nin pasif bağımlılarına ve seçim sürecindeki rolüne indirger, öte yandan bu dehşetlerin kesinlikle ve hiçbir şekilde azaltılmamasında ve esasen bu acımasız baskının daha da güçlendirilmesinde ısrarcı olan -bunlara karşı mücadeleye taviz vermeyen- toplumun fanatik faşist kesimlerinin ateşine de benzin döker.

Ancak yine de bu seçim farklı ve can alıcı önemdedir.

Mesele Biden ve Demokratların “iyi” bir şeyi temsil edip etmedikleri ya da temel anlamda Demokratların Cumhuriyetçilerden “daha iyi” olup olmadığı değildir. Bu tarafların ikisi de iktidardaki siyasi partileri yönetiyor ve hiçbir aday en temel ve esas anlamda “iyi” bir şey temsil etmiyor. Biden anlamlı bir şekilde Trump’tan “daha iyi” değildir – bununla birlikte Trump da değildir ve faşist düzenin sağlamlaştırılması ve uygulanması açısından gerekli olan hareketin bir parçası olmadığı anlamına gelir.

Bu seçime, hangi adayın “daha iyi” olduğu şeklindeki bir bakış açısıyla yaklaşmak söz konusu olanın gerçekten derin risklerini ve potansiyel sonuçlarını anlamamak demektir. Gerçek şu ki, bu seçimlerden yalnızca tek bir “iyi” çıkabilir: Trump’a ve tüm faşist rejime kesin bir yenilgi yaşatmak. Bunu yapmak, Trump/Pence rejimi tarafından temsil edilen her şeye ve bu sistemin tüm baskı ve adaletsizliklerine karşı mücadeleyi sürdürmeye devam etmek için çok daha iyi koşullar yaratacaktır ve dünya halklarına büyük bir hediye olacaktır.

Bir kez daha, bu çok özel ve olağanüstü durumda, eğer Trump/Pence rejimi seçim zamanında hala iktidarda olursa, bu rejime ve bu rejimin temsil ettiği ve kendisinde yoğunlaşan her şeye karşı sürekli kitle seferberliği oluşturmaya devam ederken, bu rejimin devrilmesini talep eden kitlesel seferberliklerle birlikte bu faşist rejime karşı mücadelenin Trump’a karşı Biden’a oy vermeyi içermesi gerekir; ve Trump seçimi kaybederse fakat görevden ayrılmayı reddederse bu kitle seferberliğini ilerletmek için hazırlığı içermesi gerekir.


5. Bununla birlikte, burada konuşulan nedenlerden ötürü kitlesel seferberlik olmadan yalnızca oy vermeye güvenmenin felakete yol açacağını bir kez daha ve en güçlü şekilde vurgulamak ve bunun farkına varabilmek son derece önemlidir.

Trump’ın seçimi gerçekten de kazanması olasılığı var.  Kazansa da kaybetse de, bu seçimde kendisine karşı çıkanların oylarını bastırmak ve iktidarda kalmayı sağlamak için başka yasadışı yollar kullanmak için benzeri görülmemiş hareketlere başvuracaktır. Ve daha da önemlisi, bu rejimin faşist doğasının ve bunun tüm sonuçlarıyla, bu rejimin iktidara gelmesinin, gücünü korumasının ve bunu daha da konsolide etmek için harekete geçmesinin gayri meşru olduğunun açık bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Hitler ve Naziler 1930’larda Almanya’daki “demokratik sistemin” -seçimler de dahil olmak üzere- “normal kanalları” aracılığıyla iktidara geldiler. Bununla birlikte onların yasaları ve bunların yol açtığı bütün dehşetlerin “meşru” hiçbir yanı yoktu. Aynı temel ilke Trump/Pence rejimi için de geçerlidir. Doğası ve içeriği gereği, “meşru” faşizm diye bir şey yoktur.

Seçimlerle her ne olursa olsun -Biden kazansa ve göreve başlamayı başarsa da- “normale dönüş” olmayacaktır. Her şeyden önce faşistler -yani halen güçlü pozisyonlarda olanlar ve toplumda geniş bir faşist “tabanı” bulunanlar- buna izin vermeyecektir. Ve her durumda bunu hiç kimse istememelidir. Bu sistemin “normalliği” her zaman Siyahilere ve diğer etnisitelerden halklara karşı barbarca baskıyı, bu baskıyı uygulamak için sistematik terörü, vahşet ve cinayetleri içermiştir. Göçmenlere, kadınlara, LGBTQ bireylere, değersiz ve “yabancı” olarak kabul edilen diğerlerine karşı her zaman acımasız bir ayrımcılık, bağnazlık ve şiddet içermiştir. Her zaman imparatorluk doğrultusunda haksız savaşlar ve insanlığa karşı devam eden suçları içermiştir. Çevrenin artan bir şekilde yıkıma uğratılmasıyla ve mevcut nükleer savaş tehdidi ile doğrudan insanlığın varlığına karşı bir tehdit oluşturmaktadır.

Trump/Pence faşist rejimini devirmek için çok yönlü mücadele bir ikame olarak değil, bu sistemin “normalliği” ile temsil edilen ve onun içinde yer alan her şeyin ötesine geçebilmek için mücadelenin çok önemli bir parçası olarak ele alınmalıdır.


6. Son olarak, bu seçimde ne olduğuna bakılmaksızın, bu sistem altında hiçbir temel değişimin olamayacağının kavranması -bunun anlaşılması ve bu doğrultuda hareket edilmesi- temel hakikati hayati önem taşımaktadır. Sürekli kitle seferberliğinin acilen Trump/Pence HEMEN ŞİMDİ GİTMELİ! birleştirici talebi etrafında inşa edilmesi gerekmektedir, bununla birlikte kurumsallaşmış beyaz üstünlenmeciliğinin, erkek üstünlenmeciliğinin ve bu sistem altında insanlığa karşı yapılan diğer pek çok saldırı ve suçun aslında bu kapitalizm-emperyalizm sisteminde yerleşik olduğunu gören kesimlerin sürekli olarak büyüyecek bir hareket inşa etmesi gerekiyor, bu sistemi devirmek için gerçek bir devrim için örgütlü kuvvetleri güçlendirme doğrultusunda birlikte çalışmak zorunlulukları bulunuyor.

Özetlemek gerekirse: Sadece belirli bir konu açısından değil, ne kadar önemli olursa olsun ve sadece bu ülke açısından değil, aynı zamanda dünyadaki halk kitleleri ve insanlığın geleceği açısından gerçek devasa riskler göz önüne alındığında, şeylere bu şekilde yaklaşmak ve tüm bunlara dahil olan karmaşık ve zor çelişkileri ele almak için gerekli olan karmaşıklıkla hareket etmek büyük bir ihtiyaç olarak kendini göstermektedir – geniş bir vizyona sahip olmak, dar bir sekterliği ve dogmatizmi reddetmek ve felç edici bir “ya bunun için, ya şunun için” yaklaşımına düşmemek gerekiyor: Ya beyaz üstünlüğüne ve polis terörüne karşı savaşırız, ya da Trump/Pence faşist rejiminin gitmesi için savaşırız; ya bu seçimlerde oy kullanırız ya da aşırı baskıya ve bu faşist rejime karşı kitle mücadelesi yürütürüz; ya bu rejime uygun tüm yollarla karşı çıkarız, ya da devrim için çalışırız.

Bu olağanüstü ve çok karmaşık durumda -ve mücadeleyi en nihayetinde her yerdeki bütün sömürü ve baskıyı ortadan kaldırma hedefine doğru ilerletme bakış açısı ile- tüm bunları yapmak ve bu genel yaklaşımın farklı bölümleri arasında doğru ve gerekli ilişkiyi anlamaya acil bir ihtiyaç bulunmaktadır: Kitlesel seferberliğe temel vurgunun yapılması ve buna dayanılması, ayrıca bu olağanüstü durumda oy kullanılması fakat esas unsur olarak buna dayanılmaması gerekli ve önemlidir; ve temel olarak bütün bunların sadece bu sistemin suçlarına direnmekle kalmayıp, en nihayetinde canavarca suçlu olan bu sisteme ve onun dünyadaki egemenliğine son verecek gerekli bir devrimi gerçekleştirmesi için çok daha elverişli koşullar yaratmaya ve örgütlü kuvvetler inşa etmeye katkıda bulunmasını sağlamak gerekir.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.