Yeni Komünizm

Sunsara Taylor’ın Tara Reade’in Joe Biden’a Karşı Suçlamaları Makalesiyle İlgili Önemli Gözlemler

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki kısa açıklaması, web sitemizde de yayınlanan Sunsara Taylor’un makalesi üzerine bir ekleme olarak yapılmıştır. Çevirisini okurlarımız için aktarıyoruz.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/647/bob-avakian-an-important-observation-en.html


Sunsara Taylor’ın makalesinde ((Kaynak için bkz: https://yenikomunizm.com/tara-readein-joe-bidena-karsi-suclamasi-isiginda-temel-prensiple-ilgili-noktalar/)) değindiği noktalar önemli, ancak burada ayrıca irdelenmesi gereken bir mesele daha var. Özellikle bu makalede de söylendiği gibi, iddia makamının suçlaması, olayın geçmesinden çok uzun bir süre sonra yapıldığında, suçlamanın hakikatine karar verilme süreci de geçen süreyle beraber bozuluyor, deforme oluyor. Bunun aynı zamanda şöyle bir vurguyla eşlik etmesi gerekiyor; cinsel tacize, hakarete, tecavüze maruz kalmış kadınların genellikle zamanında itirafta bulunamadıklarının, bunun sebebinin ise çekinme, toplumsal olarak dayatılmış hatalı bir utanç duygusu ve başka sebepler olduğunun kabul edilmesi gerekir. Ayrıca, suçlamadan önce uzun bir zaman geçtiğinde (sebebi her ne olursa olsun) suçlamanın hakikatinin anlaşılması süreci de tahrif oluyor.

Buna ek olarak şu noktanın da vurgulanması gerekiyor: Kadınların zamanında itirafta bulunabilmeleri için teşvik edilecekleri ve desteklenebilecekleri bir toplum için koşulların oluşturulmasına odaklanmak gerekiyor. Aynı zamanda hakikatlere otomatik olarak “inanıldığı” değil, ciddiye alındıkları ve bu doğrultuda yapılacak ciddi, kanıt temelli bilimsel bir soruşturma ve bunu takiben sürdürülecek, suçlamaya göre bir süreç olması gerekiyor.


Tecavüzün Olmadığı Bir Dünya DEVRİM İLE Mümkün!

Tecavüze ve kadınların üzerindeki baskının bütün biçimlerine son vermek, kadınların ve onların yanında devrim için toplumsal bir güç olarak bulunanların hapsedilmiş öfkesinin açığa çıkartılması ile mümkündür. Bu devrimin bir parçası olarak kadınların, üzerlerinde her türlü baskıyı oluşturan, koruyan, güçlendiren bütün kurumlara karşı bugünden başlayarak yürütülecek kitlesel bir mücadele gereklidir. Bob Avakian’ın canlı bir şekilde gösterdiği gibi, kadınların baskılanmasının tarihsel olarak içerisine örüldüğü kapitalist-emperyalist sistemi alaşağı edecek bir devrim sayesinde, toplum ve halk kitleleri sistemin zincirlerinden ve altında yatan baskı ilişkilerini güçlendiren her şeyden kurtulabilir ve bütün bu baskıları dünya çapında ortadan kaldırma sürecinin bir parçası olabilirler.

Dünyanın Her Yerindeki Bütün Kadınların Maruz Kaldıkları Ataerkil Ayrımcılığı, İnsandışılaştırmayı, ve Cinsel Yönelime ve Cinsiyete Dayalı Her Türlü Baskıyı DURDURUN!

ZİNCİRLERİ KIRIN! KADINLARIN ÖFKESİNİ DEVRİMİN MUAZZAM BİR GÜCÜ OLARAK AÇIĞA ÇIKARIN!

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.