Yeni Komünizm

Tarihöncesi Adımlardan Geleceğin Atılımlarına


Not: Bu kitabı e-book olarak ücretsiz okuyabilirsiniz.

İndirmek için: https://yenikomunizm.com/wp-content/uploads/tarihoncesi.epub


Ardea Skybreak’in “TARİHÖNCESİ ADIMLARDAN GELECEĞİN ATILIMLARINA – İnsanın Ortaya Çıkışı, Kadına Dönük Baskının Kökenleri ve Kurtuluşa Giden Yol Üzerine Bir Çalışma” adlı kitabı, Sinan Jabban’ın çevirisiyle, Patika Kitap’tan çıktı.


Bu kitap, türümüzün evrimsel serüvenine dair “insan doğası” temelli özcü yaklaşımların bir reddiyesi niteliğindedir. Skybreak, bu doğrultuda çeşitli disiplinlerin araştırmalarından istifade ederek günümüzdeki hiyerarşik ve baskıcı toplumsal ilişkilerin biyolojik, “doğa vergisi” bir temelinin olmadığını ortaya koymaktadır. Türümüzün ilk ortaya çıktığı tarihsel dönemeçte nasıl yaşamış olduğuna, kadın ile erkek arasındaki eşitsizliğin nasıl ortaya çıkmış olduğuna ve insanın değişmez bir doğasının olup olmadığına ilişkin kafasında birtakım soru işaretleri olanlar bu kitabın sayfaları dâhilinde birtakım yanıtlar bulabileceklerdir.

“Eserin kültür ile biyoloji arasındaki etkileşime yaptığı vurgu son derece önemli. Skybreak, sosyo-biyologların ve genetik deterministlerin basmakalıp modellerine karşı çıkıyor, insan davranış ve evriminin bunların öne sürdüğünden çok daha karmaşık ve ilginç olduğunu ortaya koyuyor. Geleceğe dönük öngörüleri de oldukça iyimser.”

– Marian Lowe Boston Üniversitesi (Kadının Doğası’nın Editörlerinden)

“Elde edilen artık ürünün gelişiminin sonucu genel bir sınıf yapısının ortaya çıkmaya başladığı toplumlarda, çocuk doğumu gibi birtakım ufak biyolojik farklılıkların cinsiyetler arasında statü, rol ve iktidar açısından bir farklılaşmaya açtığı görüşü olağanüstü bir üslupla tartışılıyor. Aslen Engels’e borçlu olduğumuz bu genel kavrayıştan daha nitelikli bir teori şimdiye dek ortaya konmamıştır. Skybreak’in kitabı bu yaklaşımı son derece dikkatli ve ikna edici bir biçimde ele almaktadır.”

– R.C. Lewontin Harvard Üniversitesi (Genlerimizden İbaret Değiliz’in Yazarlarından)

Ardea Skybreak Kimdir?

Ardea Skybreak, evrimsel biyoloji ve toplumsal ekoloji alanlarında uzman bir biyologdur. Kendisini bilimi ve bilimsel yöntemi kitlelere sevdirmeye adamıştır. İnsanlar gerçeğe ulaşmakta bilimsel yaklaşımdan yoksun bırakıldığında, doğal dünyanın güzellik ve zenginliğini tam olarak taktir etme fırsatının ve doğada ve toplumda değişimin dinamiklerini gerçekten anlama yollarının ellerinden alınmış olacağını kuvvetle hissetmektedir.

Skybreak kozmopolit bir geçmişten gelmektedir. Çok seyahat etmiş ve birçok farklı kültürden insanla etkileşimde bulunmuştur. Çok erken yaşlardan bu yana eleştirel bir düşünür olmaya teşvik edilmiş ve Avrupa geleneğinde bir entelektüel olmak üzere sistematik bir eğitim almıştır. Buda hem sanat hem de bilimin pek çok alanında geniş bir yelpazede çalışmasının önünü açmıştır.

Skybreak lise ve üniversite yılları boyunca 1960’ların büyük ayaklanmalarından ve “havanın devrim kokmasından” ciddi olarak etkilenmiştir. Vietnam savaşı, Malcolm X, Kara Panterler, Kadınların Özgürlüğü İçin Radikal Hareket, Çin, Kültür Devrimi ve Mao, pek çokları için olduğu gibi onun için de geliştiriciydi. ScienceNRev-CoverColor-300-en

Skybreak biyoloji tutkusunu izleyerek 1970’lerin başlarında ve ortalarında hem laboratuvarda hem de sahada önemli bir araştırma deneyimi biriktirdi. Gerçek bir araştırmacı olan Skybreak’i en mutlu eden şey en son kuramsal gelişmeleri biyolog arkadaşlarıyla tartışmayı ve bir saha araştırma gezisinde ıslak tropik ormanlarda çalışıp durmayı birleştirebildiği zamanlardı. Öğretim üyesi olarak üniversitede bilim öğretti, mesleki dergilerde yazdı.

Genç bir bilim insanı olan Skybreak tam olarak yaşamak istediği gibi yaşıyordu fakat aynı zamanda sosyal adaletsizlik onu çok öfkelendiriyor ve dünyayı devrimci bir değişime zorlayan gereksinimi hissediyordu. Doktora tezini tamamlamadan önce, kendi daha geniş anlamda sosyal ve siyasal sorumluluklarına tam zamanlı olarak adamak için zor bir karar vererek doktora programını bıraktı. Ancak hiç bir zaman bilimsel araştırmaya olan merakını, bilimin yöntemlerini uygulama ve tanıtma tutkusunu asla kaybetmedi.

Ardea’nın yaşam deneyimleri ve işi onu dünyanın büyük kentlerinden bakir egzotik yerlerine, akademilerde eğitim vermekten fabrikalarda asgari ücretle çalışmaya götürmüştür.

Ardea aynı rahatlıkla sanatçılar ve entelektüellerle ilişki kurmakta ya da bir sosyal konut sakinleriyle mutfak masalarının etrafında oturup yaşamdan ve felsefeden konuşabilmektedir. Devrimci komünist bakışa sahip bir yazar olarak, çok çeşitli sosyal, siyasal, bilimsel ve felsefi konuları inceledi.

Doymak bilmez bir okur popüler kültür gözlemcisi olan Ardea, kendi konusuna hayat vermek için, doğal bilimlerin yanı sıra tarih, felsefe, kültürel antropoloji, siyasal bilimler, resim, müzik ve sinemadan yararlanmaktadır. Yazdığı her şeyin özünde olan ve yapıtlarında çok güçlü bir şekilde aktardığı şey “gerçekleri ve neden önemli olduklarını bilmenin” önemidir.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.