Yeni Komünizm

Temel Bir Arka Plan: Rusya Sovyetler Birliği DEĞİLDİR!

Editörün Notu: Aşağıdaki temel oryantasyon yazısı 28 Mart 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.

Kaynak için bkz: Russia Is NOT the Soviet Union A Basic History | revcom.us


Rusya, Ukrayna’ya karşı acımasız bir savaş yürütüyor. Rusya bugün Sovyetler Birliği ile aynı mı? Sovyetler Birliği 1991’de çöktüğünde sosyalist miydi? İşte temel cevaplar.

1) 1917’den 1950’lerin Ortalarına Kadar: Dünyayı sarsan Rus Devrimi, sosyalist bir Sovyetler Birliği’ni yarattı.

Ekim 1917’de Rusya’da -Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerine yayılan devasa bir ülkede-  V.I. Lenin ve Bolşevik Partisi (komünist partinin ilk adıdır) işçilerden, köylülerden ve toplumun geniş kesimlerinden insanlardan oluşan bir kitle devrimine öncülük etti. Baskıcı Rus imparatorluğunu devirdiler. Bu gelişme ile, modern tarihte sömürü ve baskıdan kurtulmayı amaçlayan bir toplum yaratmaya yönelik ilk girişimi başlattılar.

Rus Devrimi yeni bir devlet iktidarı oluşturdu. Lenin’in ve ardından Joseph Stalin’in önderliğinde bu yeni devlet gücü onu boğmaya çalışmaktan asla vazgeçmeyen düşman kapitalist ve emperyalist güçlerin karşısında devrimi savunmak ve ilerletmek için harekete geçti. Kadınların ezilmesine karşı toplum çapında mücadele yürüttü. Devrim, ulusların, kültürlerin ve dillerin eşitliğine dayalı dünyanın ilk çok uluslu devletini kurdu. Yeni devlet, gönüllü bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ya da kısaca Sovyetler Birliği oldu (Buna Ukrayna da dahildi)

Devrim, dünyanın ilk sosyalist ekonomisini yarattı. Artık özel kapitalist mülkiyet ve kâr amaçlı sömürü yoktu. Ekonomik kalkınma bilinçli olarak planlanmıştı. Sosyalist Sovyetler Birliği, başlangıcından 1930’ların başlarına kadar, dünya çapındaki devrimci mücadelelere büyük destek verdi. Bu tarihin daha fazlası için buraya bakabilirsiniz.

Sovyet askerleri 2. Dünya Savaşı sırasında Stalingrad’da muharebe sırasında, 1942.

1941’de Sovyetler Birliği Alman (NAZİ) emperyalistleri tarafından işgal edildi. Yirmi altı milyon Sovyet vatandaşı öldürüldü. Sovyetler Birliği, 1945’te 2. Dünya Savaşı’ndan galip çıktı. Ancak birçok yönden bu savaşın nasıl yürütüldüğü, sosyalizmin amaçlarına ve yöntemlerine aykırıydı. Bu konuda daha fazla bilgi için buraya bakın.

2) 1950’lerin Ortalarından 1991’e Kadar: Sovyetler Birliği kendisini sosyalist olarak adlandırmaya devam etti, fakat gerçekte kapitalist-emperyalistti.

1950’lerin ortalarında, Stalin’in ölümünden sonra yeni bir burjuva sınıfı restore edildi. Esas güçleri ve etki merkezleri “komünist” parti ve “sosyalist” devlet içindeydi. Stalin’in ölümünün ardından, ismen öyle olsalar da komünist ve sosyalist olmaktan çıktılar. Yeni burjuva yöneticiler, Sovyetler Birliği’ni devlet kapitalist bir topluma dönüştürdüler. Bu durum, fabrikaların, bankaların vb. devlete ait olduğu anlamına gelir, fakat artık üretime kâr ilkesi yön veriyordu. Sovyetler Birliği’nin yeni kapitalist yöneticileri, ABD ve Batı emperyalizmine emperyalist bir meydan okuma başlatırken “sahte sosyalizm” görünümünü sürdürdüler.

3) 1991: Kapitalist-emperyalist Sovyetler Birliği çöktü ve çözüldü

1991’de “sahte sosyalist” Sovyetler Birliği çöktü. Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan Ukrayna ve Özbekistan gibi cumhuriyetler dağıldılar ve bağımsız devletler oldular. Sovyetler Birliği içindeki en büyük cumhuriyet olan Rusya, sosyalizm bahanesini ve kılıfını bırakarak açıkça kapitalist-emperyalist oldu. Fabrikalar, teknoloji ve topraklar (çoğu eski “sahte sosyalist” sistemin parçasıydı) zengin özel yatırımcılar tarafından ele geçirildi veya bunlara satıldı. Petrol ve doğal gaz Rus hükümeti tarafından kontrol edilmektedir. Bu devlete ait enerji şirketleri, Batılı enerji şirketleriyle pazarlar için rekabet ederek ve Batı Avrupa ve Üçüncü Dünya’da jeopolitik etki peşinde koşarak uluslararası bir kar etme stratejisine göre faaliyet göstermektedir.

1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden önceki belirleyici olaylardan biriydi. Doğu ve Batı Almanlar, yıkılmadan günler önce Berlin Duvarı’nın üzerinde duruyor.

Rusya dünyanın dördüncü en büyük askeri bütçesine sahip ve ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısıdır. Rusya’nın eski Sovyetler Birliği’nin bazı cumhuriyetlerinde (Tacikistan gibi) askeri üsleri var. Rusya ve ABD birlikte dünyadaki nükleer silahların yüzde 90’ına sahip durumda ve bunları kontrol ediyorlar.

Kısacası, Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, kendine has tarihi ve özellikleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri gibi kapitalist-emperyalist bir güçtür. Rusya; Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’da rakip bir güç kutbu oluşturmaya çalışarak küresel olarak ABD ile rekabet ediyor. ABD kapitalizm-emperyalizminin halen gezegendeki en büyük, en canavarca baskıcı ve sömürücü olduğu bir dünyada bu rekabet şimdilerde Ukrayna’da yoğunlaşmıştır…

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satıriçi Geribildirim
Bütün yorumları gör

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER