Yeni Komünizm

Teorik Fizikçi Lee Smolin’e Açık Mektup

Editör Notu: Devrimci önder, Yeni Komünizm’in yazarı ve mimarı Bob Avakian’ın aşağıdaki yazısı 11 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Çevirisini takipçilerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak için bkz: AN OPEN LETTER TO THEORETICAL PHYSICIST LEE SMOLIN | revcom.us


2022 Yazı

Kozmosun Yaşamı (The Life of the Cosmos) kitabınızı ve daha da zorlu bir şekilde zaman sorunu üzerine olan çalışmanız (Time Reborn’u) okudum. Özellikle bu son çalışmada bazı analizleri ve temel kavramları kavramakta zorlandığımı söylemeliyim. En azından büyük ölçüde zorlandım, çünkü yalnızca o kitapta ele alınan teorik fiziğin belirli sorularıyla ilgili, ama daha genel olarak teorik fizikle ilgili gerekli altyapıya sahip değilim. Ancak yine de, yalnızca teorik soyutlamanın önemli meseleleri olmayan, nihayetinde insanlar için derin bir önemi olan kozmosun geri kalanıyla ve birbirimizle olan ilişkilerimize dair meseleleri ele almak ve anlamaya çalışmak zenginleştirici bir deneyimdi.

Aynı zamanda, hayatımı teorik fizik dışındaki uğraşlara adamış biri olarak, bu alandaki önemli meseleler hakkında bu işi hayatlarının işi haline getirenlerin konuya dair söyleyeceklerini daha derinden anlamadan özet yargılarda veya beyanatlarda bulunmanın benim için ne kadar sorumsuzca olacağının farkındayım. Bu da beni The Life of the Cosmos‘taki aşağıdaki ifadelerinize getiriyor:

 “1970’lerin başında rock’n roll müziğe, devrimci siyaset olarak anladığım şeye ve kız arkadaşıma abayı yakmış bir lise öğrencisiydim” olarak o yıllarınızdan bahsediyorsunuz (“Prologue” s.7); ve yıllar sonra sizin (ve meslektaşlarınızın) nasıl olduğu hakkında şunları diyorsunuz;

“Hepimiz, 1960’ların kendinden geçmiş ütopyacılığı ile yaşayan gençleri ve çok farklı Marksist ütopyacılığın çöküşüne, bu rüyanın kendi halklarına dayattığı şiddetin ifşasına tanık olan yetişkinleri anlamlandırmaya çalışıyorduk. Hepimiz, tüketici kapitalizminin, büyüyen bir ekolojik krizin, zengin ve yoksul arasındaki uçurumun giderek arttığı bir dünyada demokrasinin ve kökten farklı kültürlere ve hayata dair beklentilere sahip insanların sürekli olarak karşı karşıya gelmesinin ne anlama gelebileceğini kavramaya çalışıyoruz. (“Epilogue / Evolutions” s.295)

Sizinle aynı genel dönemde siyaseten olgunlaşan ve yaşamını insan toplumu ve onun tarihsel gelişimini anlamaya ve onun özgürleştirici dönüşümü için potansiyel ve aktif mücadeleye adamış ve daha spesifik olarak da Marksizmi/komünizmi -kesinlikle ütopyacılık olarak değil, fakat bilimsel bir yöntem ve yaklaşım olarak- benimsemiş ve temel meselelere bunu uygulayan biri olarak şunu söylemeliyim ki, hatalı bir şekilde “Marksist ütopyacılık” olarak tanımladığınız deneyime ilişkin yargıda bulunma iddiasındaki açıklamanız tamamen yanlıştır, son derece hatalıdır ve bunun açıkça sorumsuzluk olduğuna şaşırmadan edemiyorum.

Benim gibi teorik fizik alanında ciddi eksikliği olan birinin, sizin takındığınız aynı sorumsuz yaklaşımı benimsediğini lütfen bir hayal edin. Teorik fizik hakkında tıpkı sizin komünizm deneyimi hakkında yaptığınız türden basit (ve açıkçası aptalca) “kesin açıklamalar” yaptığımı bir düşünün! Ama daha önce de belirttiğim gibi, komünizme gelince, insanlar -insan deneyiminin diğer boyutlarıyla ilgili olarak da böylesi sorumsuz şekilde beyanlarda bulunurlar- kapitalizm-emperyalizm sisteminin var olan güçleri ve onların entelektüel kampının takipçileri tarafından komünizme dair beslenirler, ciddi bir şekilde bunu inceleme zahmetine girmezler (ya da bu bugünlerde pek çok kişinin başvurduğu amansız anti-komünist saldırıların etkisindedirler ve evet, söylemekten çekinmiyorum, beyinleri yıkanmıştır)!

Ve bu nedenle, ifade ettiğiniz bazı geçerli kaygılar ve daha olumlu duygular (burada alıntıladıklarımın kanıtlandığı üzere) israf olmakta ve bahsettiğiniz türden çelişkilerin bu sistem altında olumlu bir şekilde çözülebileceğine dair gerçekte ütopik olan umutların çıkmaza düşmesine neden olmaktadır.

Bu “demokrasinin” basitçe “tüketimci kapitalizmi” bağlamında var olmadığını, aslında bunun mevcut kapitalizm-emperyalizm sisteminin altında yatan ekonomik ilişkilerin ve dinamiklerin (üretim tarzının) uzantısı ve üstyapısal bir ifadesi olduğunu, dünya çapında acımasız bir sömürü sistemi ve acımasız baskının toplumsal ilişkilerinin bu temellere dayandığını kabul etmeden siz kalkıp “demokrasiden” bahsediyorsunuz:  Bunu dogmatik bir retorik olarak reddetmeden önce, bu son derece çirkin gerçeğe dikkatinizi çekmeme izin verin:

“2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana 75 yıldan biraz daha uzun bir süre içinde, dünyaya kapitalizm-emperyalizm sisteminin hakim olması nedeniyle, Üçüncü Dünya’da en az 350 milyon çocuk açlık ve önlenebilir hastalıklar yüzünden gereksiz yere öldü!”

En az 350 milyon! Bu sayı, ABD’nin tüm nüfusundan daha büyük bir sayıdır. Bu dehşet, 150 milyondan fazla çocuk da dahil olmak üzere, özellikle Üçüncü Dünya’da kelimenin tam anlamıyla milyarlarca insanın aşırı sömürüsüne ve bu aşırı sömürü ile birlikte oradaki halk kitlelerine dayatılan korkunç koşullara dayanan bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin asalaklığının bir ifadesidir.

Bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin bu dehşetlerin temel nedeni olduğu salt bir iddia meselesi de değildir. Kanıta dayalı bir sonuçtur, benim ve diğer kişilerin yaptığı çalışmalarla somuttur ve fazlasıyla kanıtlanmış objektif bir hakikat meselesidir. Revcom.us web sitesi aracılığıyla bu çalışmalara erişilebilir.

Bunun gibi (ve bu sistem tarafından işlenen daha pek çok) bela ve vahşetin üstesinden gelinip gelemeyeceğini ve nasıl aşılacağını ve bunun yerine, aynı zamanda giderek artan akut çevresel krizle başa çıkmak için ve dünyanın uygun bir koruyucusu olmak için gerekli temele sahip gerçekten özgürleştirici bir insan toplumu ve dünyasının mümkünlüğünü söylemekten çekinmiyorum. Bu, kesinlikle teorik fiziğin önemli sorularından daha az önemli değildir. İnsanlığın durumu ve kaderi ile içtenlikle ilgilenen herkes, özellikle de bilimsel yöntemi takdir eden herkes, en azından insan kurtuluşunun ve amacı ve hedefi tam olarak burada bahsettiğim hedeflere ulaşmak olan komünist devrim deneyimlerinin zorlu sorunlarına ilişkin bilimsel bir yöntem ve yaklaşım bulunduğunu söyleyenleri ciddiye almaya istekli olmak durumundadır.

Sizin gibi çabalarını diğer önemli arayışlara adayan birinden, yürüttüğüm onlarca yıllık çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ve komünizm içinde bu noktaya kadarki onun gelişiminde var olan, temelde onun bilimsel yöntemi ve yaklaşımıyla buna ters düşen yönleri arasındaki çelişkinin niteliksel bir çözümünü temsil eden ve somutlaştıran “yeni komünizm” ile ve ondan süzülen tüm teori ve analizlerle ilgilenmesini istemek gerçekçi olmayacak ve mantıksızca olacaktır. Ancak, özellikle komünizm hakkında bunu yapmak için gerekli temel olmadan kapsamlı açıklamalar yapmakta kendinizi özgür hissettiğiniz için revcom.us’ta bulunabilecek bir özel sayıyı okumanızı tavsiye etmek bu aşamada uygun görünüyor: Bildiğinizi Düşündüğünüz Şeyi Bilmiyorsunuz: Komünist Devrim ve Kurtuluşa Giden Gerçek Yol: Tarihi ve Geleceğimiz

Bununla birlikte, sürekli olarak yoğunlaşan çevresel kriz de dahil olmak üzere, insanlığın karşı karşıya olduğu gerçekten derin sorunların ne olduğuna dair derin endişelerinizi haklı olarak ifade ettiğiniz gibi, fakat aynı zamanda bu “demokrasinin” aslında ne olduğunu ve neye dayandığını bilmeden “demokrasi” çerçevesinden yaklaştığınız için şu makalemi size havale ediyorum: Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey’de Bahsedilen Aciliyet Işığında: Yenilenmiş Bir Mücadele

Bu eserler revcom.us’ta mevcuttur; bunlara erişiminizi kolaylaştırmak için ilgili linkleri de ekledim.

Eğer geliştirdiğim yeni komünizmi neyin tanımladığını ve ayırt ettiğinin özünü daha derinlemesine incelemeye meyilliyseniz, bu durumda sizi aşağıdakilere yönlendiririm: Yeni Komünizm

Breakthroughs [Atılımlar]: Marx’ın Tarihsel Atılımı ve Yeni Komünizm ile Daha İleri Bir Atılım

Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa (Tasarı Önerisi)

Umarım siz ve bu konuda gerçekliği gerçekten anlamak için entelektüel bütünlüğün ve bilimsel bir yaklaşımın önemini takdir etmekten vazgeçmeyen diğerleri, insanlığın kurtuluşu ve insanlık için yaşamaya değer bir gelecek açısından insanların ve toplumlarının doğanın geri kalanıyla rasyonel ve sürdürülebilir bir etkileşiminin derin ve gerçekten acil önemini kabul ederek burada işaret ettiğim şeyi ciddi bir şekilde ele alacaktır.

Bu konuya dair sizden haber alırsam çok memnun olurum.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER