Yeni Komünizm

Ukrayna Savaşına Dair Temel Bir İlke

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile büyük güçlerin zorbalığı ve saldırganlığı, açık bir örnek olarak şüphesiz tüm dürüst insanların karşı çıkması gereken bir şeydir. Ancak hiçbir iyi insan, Rus emperyalizmiyle rekabetinde ABD emperyalistlerine katılmamalıdır.

Burada ele alacağım nedenlerden dolayı, ABD emperyalistlerinin ve onların medya sözcülerinin ve diğer temsilcilerinin bu Rus işgalini haklı olarak kınamaları, ABD’nin diğer ülkeleri bugüne kadar en fazla işgal eden ve diğer şiddet içeren müdahale eylemlerini gerçekleştiren ülke olduğu düşünüldüğünde tam anlamıyla iğrenç bir ikiyüzlülüktür.

Bu Büyük Totolojik Saçmalık (BTS)* tarafından kör edilmek istemeyen bizler, gerçekle gerçekte olduğu gibi yüzleşebilmeli, analiz etmeli ve gerekli sonuçları çıkartabilmeliyiz. ABD’nin bugün ve tarihsel olarak dünya çapında birçok “otoriter” hükümetle müttefik olmasının yanı sıra (ve işin aslı birçok ülkede bu tür hükümetleri zorla inşa etmişlerdir), daha da temel gerçek şu ki, ABD ile Rusya ve Çin gibi ülkeler arasındaki çatışmaların özünün “demokrasi” ile “otoriterizm” arasında bir çatışma olmadığıdır. Bunların hepsi halk kitlelerini canavarca ezen ve hiçbiri insanlığın çıkarlarını temsil etmeyen emperyalist güçler arasındaki bir rekabet meselesidir.

Şimdi acilen yapılması gereken şey, tüm emperyalist yağmacılara ve toplu katliamcılara, tüm baskı ve sömürü sistemlerine ve ilişkilerine özellikle de “bizim adımıza” korkunç suçlarını işleyen, grotesk bir Amerikan şovenizmi temelinde onları desteklememiz için bizi bir araya getirmeye çalışan “kendi” emperyalist zalimlerimize karşı özel bir vurgu yaparak bunları kesinlikle reddetmemiz ve bunlara karşı şiddetle mücadele etmemiz gerekmektedir.

Rusya’nın bu emperyalist saldırganlığı elbette kınanmayı hak ediyor. Fakat özellikle bu ülkede yaşayan halklar açısından -ki bu tür saldırganlık eylemlerinde açık ara rekoru elinde tutmaktadır- “bizim” emperyalistlerimizin tutumlarını tekrarlamamak ve amaçlarına hizmet etmemek, bunun yerine Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı muhalefeti, “barışı” veya “ulusların kendi kaderini tayin hakkını” teşvik etmenin bir yolu olarak değil de rakip Rus emperyalistlerine karşı ABD emperyalist çıkarlarını bir ilerletme aracı olarak kullanan bu (ABD) emperyalistlerin amaç ve eylemlerine karşı muhalefetimizi açıkça ortaya koymak temel bir ilke meselesidir ve derin bir önemi vardır. Dolayısıyla, bu çok önemli ilkeye uygun olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline, özellikle de bu emperyalist ülkedeki insanlar tarafından yapılacak herhangi bir muhalefete, savaşlar da dahil olmak üzere ABD’nin sürekli olarak sürdürdüğü savaşlar ve diğer ülkelere şiddetle müdahale ettiği diğer biçimler de dahil dünyadaki rolüne karşı açık ve kesin bir tavır eşlik etmelidir.

Bob Avakian, Devrimin Önderi ve Yeni Komünizmin Yazarı


*Büyük Totolojik Saçmalık, ‘’daire çizip duran döngüsellik argümanına’’ göre, Amerika bir iyilik gücüdür ve ne yaparsa yapsın zaten iyidir veya en azından iyi niyetlerle yapılmıştır, çünkü Amerika bir iyilik gücüdür. Bu BTS, bütün bu otoriterlik karşıtı ‘’tarihçiler’’ ve diğer Amerikan şovenistleri için ‘’büyük bir savunma mekanizmasıdır’’.

Not: Bob Avakian’ın bu makalesi için bkz: A BASIC PRINCIPLE ON THE WAR IN UKRAINE | revcom.us

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER