Yeni Komünizm

Ukrayna’da Emperyalist Vekalet Savaşı ve Yaklaşan Enerji Krizi: Bu Sistemin Yanıtı? İklim Felaketini Hızlandırmak

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı revcom.us çevre yazı grubu tarafından kaleme alınmış ve 18 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Türkçe çevirisini takipçilerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak için bkz: Imperialist Proxy War in Ukraine and the Looming Energy Crisis: This System’s Response? Accelerate the Climate Catastrophe | revcom.us


Yakın tarihli bir İklim Hareketliliği Takip (CAT) raporu, Ukrayna’daki Rusya ile NATO arasındaki savaşın tetiklediği ciddi enerji üretimi ve dağıtımı kesintilerine mevcut sistemin yanıtının aslında gezegeni ısıtan fosil yakıtları büyük ölçüde GENİŞLETMEK olduğunu ortaya koymakta.

ABD liderliğindeki Batılı emperyalistlerin NATO askeri ittifakı ile Rus emperyalistleri arasındaki rekabetin yoğunlaşması sonucunda beşinci ayına giren Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, küresel gıda ve enerji kıtlığına yol açtı ve yaygın şekilde insanlığın acılar yaşamasını tetikledi. Bu işgal ve NATO’nun yaptırımlara ve devasa silah sevkiyatlarına verdiği yanıt, küresel enerji arzını alt üst etti. Rusya, diğer önemli gıda maddeleri ve hammaddelerin yanı sıra, özellikle Avrupa’ya petrol ve doğal gazın önemli bir ihracatçısıdır. Örneğin, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, savaştan önce petrolünün yüzde 40’ını ve doğal gazının yüzde 55’inden fazlasını Rusya’dan alıyordu. 11 Temmuz tarihinde, Rusya, Rusya’dan Almanya’ya doğal gazın ana kaynağı olan Nord Stream 1 boru hattını kapattı. Ve diğer on bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Rusya’dan petrol ve gaz arzı ya durduruldu ya da ciddi şekilde kısıtlandı.

Peki bu enerji krizine NATO ülkelerinin liderlerinin tepkisi ne oldu? Fosil yakıt (petrol, kömür ve doğal gaz) kaynaklarından, yenilenebilir (rüzgar, güneş, jeotermal, vb.) enerji kaynaklarına geçişi hızlandırmak mı oldu? Peki bu vahim durumu kullanmak -ABD’nin “iklim düşünce lideri” olan ve Batı emperyalizmi için arsız bir amigoya dönüşen Bill McKibben’in öne sürdüğü gibi-  Avrupa’yı hızla karbondan arındırmaya ve yenilenebilir enerjiye geçmeye ve böylece Rusya’yı zayıflatıp yenmeye yardımcı oldu mu? Yanında dahi geçmez. Bunun yerine, son CAT raporu gerçekte neler olduğunu belgeliyor:

Genellikle petrol ve kömürden daha “temiz” olarak sunulan ancak gerçekte kömürden daha yüksek bir sera gazı izine sahip bir yakıt kaynağı olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere yeni fosil yakıt yatırımlarının ve üretiminin küresel çaplı “altına hücumu” yaşanıyor. Biden, Suudi Arabistan’ı petrol üretimini hızla artırmaya zorluyor.

Başka bir deyişle, bu sistemin yaptığı şey eğer iklim krizinin en kötü etkilerini önlemek için gerçek bir şansımız olacaksa -emisyonlarda radikal AZALMALAR ve fosil yakıt operasyonlarının hızla durdurulması değildir- yani olması gerekenin tam tersidir! Tanık olduğumuz şey emperyalist “jeoekonomidir”: ABD liderliğindeki Batı emperyalizmi, Rusya’nın imparatorluğunu genişletme hamlelerine karşı koymak için fosil yakıt üretimini hızlandırıyor. Gezegenin canı cehenneme!

CAT raporu, bu sistemin Rusya’dan gelen petrol ve gaz arzının kısıtlanmasına yanıtının gezegeni ısıtan bu fosil yakıtlar için başka kaynaklar aramak olduğunu özetliyor. Bu durum, ABD gibi ülkelerde LNG üretiminin ve Avrupa’ya ihracatının artırılmasını, Avrupa’da LNG ithalat altyapısının genişletilmesini ve Senegal gibi yeni ülkelerin LNG çıkarmaya ve ihraç etmeye başlamasını içeriyor. Başka bir deyişle, bu yeni “altına hücum”, küresel kapitalist-emperyalist sistemin fosil yakıtlara tamamen bağımlı hale gelmesinin bir başka uzantısını temsil ediyor.

Şu anda, fosil yakıt teknolojisi ve altyapısına yönelik bu yatırımların temsil ettiği onca yıllık beklenen kârla birlikte -“batık sermaye” denilen- milyarlarca dolarlık yeni bir yatırım turu var. Bu yatırımlar gerçekleştirildiği takdirde, kontrolden çıkan ve felaket getirecek iklim değişikliğini durdurma şansı da tamamen ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda bu durum bu sistemin iç işleyişini ve doğasını da ortaya koymaktadır: Kâr kuralı ve gezegen üzerindeki emperyalist kontrol, diğer tüm düşüncelere tahakküm etmektedir, YAŞANABİLİR BİR GEZEGENİN VARLIĞI bile bir kenara itilmektedir. CAT raporunda devletlerin ve özel şirketlerin insanlığın ve gezegenin çıkarlarını, yatırımlarından en çok kâr getirecek arayışların önüne koyarak sunulan “politika önerileri” ölümcül birer yanılsamadır. Bu sistem, gezegeni ve insanlarını kâr için yağmalamayı bırakmayacak ve BUNU YAPMAYACAKTIR. Bunu yapmak, BU KAPİTALİST SİSTEMİN TAMAMEN DOĞASINA KARŞI GELMEK DEMEKTİR.

Gezegeni yok eden fosil yakıtlara bağımlı bir ekonomiden radikal bir şekilde uzaklaşmanın bir temeli ve mümkünlüğü var. Bu ancak devrim yoluyla olabilir. Bu sistemi bir kenara atacak, ekonomiyi kökten farklı kurallar ve ilkeler tarafından yönlendirilen kökten farklı bir devletin yönetimine verecek ve sosyalist bir sistem meydana getirecek bir devrim! Bu sosyalist devlet gücü, dünya insanlığının çıkarlarına ve tüm sömürü ve baskıyı sona erdirerek gezegeni korumak için dünya komünist devriminin ilerlemesine hizmet edecektir.

Saat gerçekten geç oluyor, bu da bu sistemi reforme etme konusundaki ölümcül yanılsamaları bir kenara bırakmak ve iklim krizine tek gerçek çözümle, yani Bob Avakian’ın gerçek bir devrim stratejisiyle, bu aşırı zamanlarda daha da mümkün hale gelen bir devrim ve komünizme giden yolda gelecekteki sosyalist toplum vizyonuyla ilgilenmek için daha da gerekli bir sebeptir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ!

SİSTEM DEĞİŞİMİ GERÇEK BİR DEVRİM DEMEKTİR!

DEVRİM İHTİYACIMIZ VAR – DAHA AZINA DEĞİL!


Bir fosil yakıt kapitalisti kendini ifşa ediyor:

New York Times, şu anda sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yatırım yapan ABD’li bir kapitalist Charif Souki hakkında bir makale yayınladı.

“Avrupa, birdenbire tüm iklim özlemlerini ikinci plana attı” [Souki] bana savaşın ilk olaylarını gözden geçirerek anlattı. Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Romanya gibi ülkeler, kapatılan kömür santrallerini yeniden devreye sokmak veya kapanması planlanan santrallerin ömrünü uzatmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarıda bulundular. “Özellikle de iklim sorunları konusunda ciddiyseniz, gaz ihtiyacımız olacak” dediler.

“Bunun kendi endişesi olmadığını açıklamakta gecikmedi. “Bir şirket olarak iklimi daha az umursamıyorum” dedi. “Elbette umrumuzda, tamam mı? Ama şahsi sorumluluğum iklimi umursamamak. Benim işim insanların ihtiyacı olan bir ürünü yaparak bana olabilecek en ucuz fiyata satmaktır.”

Bu kişi bir kapitalist olarak “işinin” iklimi umursamamak olduğunu kendi sözleriyle açıkça ortaya koyuyor. Bu durum komünizm biliminin kurucusu Karl Marx’ın ortaya koyduğu önemli gerçeğin de açık bir ifadesidir: “Bir kapitalist olarak, o yalnızca sermayenin kişileşmiş halidir.” Başka bir deyişle gezegeni yok eden bu sistem görevlilerinin aslında gezegeni kurtarmayı umursayıp umursamamaları ÖNEMLİ DEĞİLDİR. Çünkü BU SİSTEMİN rekabetçi ekonomik işleyişinin TEMSİLCİLERİ olarak, kâr ve daha fazla kâr aramaya ZORUNLUDURLAR. Bu nedenle, bu sistemde iklim krizinin en kötü etkilerini önleme şansımız yok. Fosil yakıtlar, dünyaya hakim olan kapitalist-emperyalist sistemin karlı işleyişi ve stratejik-askeri gereksinimlerine derinden gömülüdür.


Dipnotlar:

1. “Vekalet” savaşı ile kastedilen, ABD ve diğer Batılı emperyalist güçlerin, Ukrayna’yı silahlandırarak ve ona askeri istihbarat ve diğer destek biçimlerini sağlayarak dolaylı olarak emperyalist Rusya ile savaşmasıdır.

2. Almanya, Rusya’daki Doğal Gaz Kesintisini ve Soğuk Kışı Aşmayı Umuyor, New York Times, 15/7/22 

3. The Guardian’ın Avrupa’nın enerji krizine bakışı: Putin’i aşağılamak ucuz olmayacak, Guardian, 13/07/22

4. Mart ayında, Raymond Lotta, Bill McKibben’in “bizim” ABD “demokrasisini” desteklemesi ve Rus “otokrasisine” karşı çıkması gerektiği yönündeki ölümcül yanıltıcı ve utanmaz ABD şovenist argümanının içini boşaltan bir polemik yazdı. (Hey Bill McKibben, Raymond Lotta’nın meydan okumasını kabul ediyor musun…)

5. Gaz neden yeni kömürdür, Climate Analytics. 11/4/21

6. Kapitalizmde temel ekonomik kararların nasıl alındığına ve bunun sosyalizmde üretimle ilgili kararlardan nasıl farklı olduğuna dair derinlemesine bir açıklama için Bob Avakian’ın “’Preliminary Transformation into Capital’…And Putting an End to Capitalism,” revcom.us, 4/8/12 

7. Bu toplumun nasıl görüneceğine ve nasıl işleyeceğine dair daha kapsamlı bir fikir edinmek için, bkz. “Sosyalist Sürdürülebilir Kalkınmanın Bazı Temel İlkeleri” ve Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa (Tasarı Önerisi)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER