Yeni Komünizm

Washington DC’de 6 Ocak’ta Gerçekleşen Eşi Benzeri Görülmemiş Olaylar Üzerine

Ne Oldu? Niçin Oldu? Ve Ne Yapılmak Durumunda?

Dün iki büyük olay yaşandı.

İlk olarak, Donald Trump bir darbe girişimi kışkırttı. Biden’in resmi olarak Kongre tarafından bir sonraki başkan olarak onaylanacağı günü protesto etmeleri doğrultusunda başkente gelmeleri için çetelere çağrıda bulundu. Kalabalığı bir saatten fazla kışkırttı ve Kongre binasına “güç göstermeleri” için yürümelerini söyledi. Ardından kalabalığı Kongre’ye gönderdi ve saatlerce onları geri çağırmak bir şey yapmayı reddetti. Kalabalık grup; Konfederasyon, Amerika ve Trump bayraklarını savaş baltaları gibi salladı, bazıları silahlıydı, duvarlara tırmandılar, pencereleri kırdılar ve neredeyse hiç bir müdahale ile karşılaşmadan salonları kasıp kavurdular, milletvekillerini terörize edip ofisleri tahrip ettiler. Tek talepleri: Seçimi belirleyici bir farkla kaybeden Donald Trump’ın yasadışı olsa da, bir şekilde dört yıl daha iktidara getirilmesiydi.

İkincisi, bu darbe girişimi geri püskürtüldü. Her iki partiden senatörler ve Kongre üyeleri, yasal olarak yapmaları gereken şeyi yapmak için bir araya gelmeyi başardılar. Tüm eyaletlerden gelen sonuçları onayladılar. Bunlar halihazırda onaylanmış ve doğrulanmış, yeniden sayılmış ve dava edilmiş olanlardı. Ayrıca barışçıl bir şekilde görev devir sürecinin tamamlanması bağlamında 20 Ocak’taki göreve başlama töreniyle Biden’ı resmen başkan yapma yolunda sondan ikinci adımı attılar. (1)

Durup kendimize kırık camların ve devrilmiş mobilyaların, uluyan çetelerin ve korkak milletvekillerinin ve laissez-faire polisinin sahnelerinin ne olduğunu sormalıyız. Bu durumun ekstremliğini sorgulamamız gerekiyor. Ana akım yorumcular, bunun modern zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir şey olduğunu söylerken kesinlikle haklıdır, ve mukayese yapacak herhangi bir şey söyleyebilmek için ABD İç Savaşı’na geri dönmek gerekir. Fakat bu kesimler bu tür aşırı ifadelerle kendini gösteren çatışmaların derinliği hakkında hiçbir şekilde yeterince konuşmuyorlar.

Tehdit Bitmedi: Birinci Bölüm

Çarşamba günkü yenilgiye rağmen bu tehdit henüz geçmedi. Birincisi, Donald Trump halen görevdedir. Basında çıkan haberlere göre, Beyaz Saray’daki kendi adamları “Trump’ın birkaç gün bile görevde kalması halinde daha fazla şiddet ve ölümle sonuçlanacak eylemlerde bulunabileceğinden korktuklarını” söylüyor; “sığınak zihniyetinden” bahsediyorlar ve Çarşamba günkü taraftarlarının eylemlerini haklı görmeye devam ettiğini söylüyorlar. Çeteleri hâlâ DC sokaklarında bulunuyor, nispeten çok az sayıda kişi Kongre polisi tarafından tutuklanmış durumda. Diğer Trumpçı çeteler başka şehirlerde sokaklara döküldü.

Bunlar çeteden çok daha fazlasıdır. Cumhuriyetçi delegasyonunun iki lideri de dahil olmak üzere 150’ye yakın Cumhuriyetçi kongre üyesi, Yedi Cumhuriyetçi senatörle birlikte, kalabalık dağıldıktan sonra bile YİNE DE Biden’ı yasadışı bir şekilde görevden almak için oy kullandı. Washington Post’ta yer alan bir ankette, ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin gerici saldırıyı % 45’e % 43’lük bir farkla tercih ettikleri iddia edildi.

Tüm bu nedenlerden ötürü -ve faşist bir darbe girişiminde böylesine küstahça bir teşebbüse izin vermenin emsal teşkil etmesi ve bu durumun cezasız kalmaması gereken temel nedenden ötürü- Trump bir an önce görevden alınmalıdır.

Tehdit Bitmedi: İkinci Bölüm

6 Ocak’ta yaşananlar Trump’ın insanları DC’ye çağırmasıyla başlamadı. Trump başkan olduğunda da başlamadı. Bu durum Trump’tan daha büyük bir meseledir. Trump’tan çok daha derin. Trump’tan çok daha tehlikelidir – Trump bütün bu bölünmelerden yararlanmada ve farklı faşist güçleri bir araya getirip hizaya çekmede kritik bir rol oynamasına rağmen durum bu şekildedir. Bob Avakian’ın (BA) 1990’ların ortalarına kadar giden çalışmalarında bütün bunların neden ve nasıl olduğu analiz edilmiştir. Trump rejiminin dinamikleri analiz edilmiş ve onunla nasıl savaşılacağı konusunda kritik önemde yönlendirmeler yapılmıştır. (2) Neyle karşı karşıya olduğumuzu ciddi olarak anlamak istiyorsanız -ve Çarşamba günü yaşananlar böylesi bir kavrayışın hayati niteliğini açıkça ortaya koyuyor- bu çalışmalara eğilmek durumundasınız.

Kısacası, 40 yılı aşkın süredir faşist bir hareket inşa edilmiştir. Nüfusun bir bölümünün neredeyse kelimenin tam anlamıyla farklı bir dünyada yaşadığı, gerçeklik anlayışlarının Hıristiyan okullarının ve fanatik kiliselerin gerici fantezilerinden, Fox News/talk-radio çılgınlığı ve komplo web sitelerinden belirlendiği bir nüfus bu. Bu insanlar, Siyahilerin ve diğer ezilen ulusların mücadelesi sonucunda kazanılan hakların kendileri için bir tehdit oluşturduğu veya kendi itibarlarını azalttığı inancıyla şu ana dek pekiştirildiler. Kadınların maruz kaldıkları zorlukların aşılmasını ya da LGBTQ bireylerin insan olarak tanınması gibi durumları “bastırılması gereken şeyler” olarak algılamaya koşullandırıldılar. Yabancı düşmanı olmaları onlara öğretildi -diğer ülkelerden gelen halklardan nefret etmek veya en azından onları hor görmek onlara öğretildi. Devletin baskıcı kolluk güçleri olan polise ve orduya tapmaları onlara öğretildi. Ve işin aslı bu insanların çoğu zaten bu kurumlarda eğitiliyor. BA, Ron Reagan’ın (eski [faşist] başkan Ronald Reagan’ın ilerici oğlu) öngörüsüne işaret etmiş ve bu insanların Trump’la bu kadar yakından özdeşleşmelerinin, aslında Trump ile kendilerinin aynı insanlardan nefret etmelerinden kaynaklandığını belirtmişti.

On yıllardır süren bu faşist hareketin altında yatan temel nedenlerden bazıları nelerdir? ABD, dünya çapında eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıyadır. Çin’in emperyalist bir rakip olarak yükselişi, kapitalist üretimin çılgınca küreselleşmesinin ekonomik ve sosyal altüst oluşu, emperyalist tahakküme karşı gerici bir temelde birleşen dar İslami köktenciliğin büyümesi durumları yaşandı. Bununla birlikte farklı bir dünya görüşü ve ABD toplumundaki değişiklikler (değişen etnik kompozisyon dahil) tarafından yönlendirilen ABD yönetici sınıfının bazı kesimleri, birleştirici bir norm olarak ABD toplumunun daha açık bir şekilde beyaz üstünlükçü ve Hristiyan-faşist bir şekilde yeniden düzenlenmesi ve değişen dünya durumuyla bu şekilde mücadele edilmesi şeklinde biçimlendi.

Özetlemek gerekirse ve bunun bir parçası olarak, bu faşistler, mevcut kapitalizm düzeni altında insanların zorlu mücadelelerle bir nebze kazandıkları hak ve saygınlıkları daha da baskıcı bir şekilde ezmek için, daha adil bir dünya için savaşmak isteyenleri, hapishane hücresinden başka bir hakları olmayanları, çok daha kötü koşullarda olanları ezebilmek için açık bir diktatörlük biçimi doğrultusunda savaşıyorlar. Birçok yorumcu Çarşamba günü bir araya gelen pek çok faktöre işaret ediyor -ırkçılık, Trump’ın megalomanisi (çılgın iktidar arzusu), yozlaşma ve fırsatçılık, muhaliflerin terörize edilmesi- ve tüm bunlar açıkça ortadaydı. Fakat meselenin merkezinde olan -ve henüz tam olarak yüzleşilmesi gereken- şey faşizmdir.

Ne Yapmalı?

Farklı biçimlerde mücadeleye önderlik etmeye devam ederken, bu dönemde Faşizmi Reddet’in çağrılarının da yakından takip edilmesi ve cevaplanması gerekiyor. Bu kritik önemde bir durum ve kritik önemde olacak, sadece bu acil durumu içeren savaş tamamen çözülene kadar değil, Biden yönetimi evresinde de faşizme karşı mücadeleye devam etmek kritik önemde olacak. İnsanlık Adına Faşist Bir Amerika’yı Kabul Etmeyi Reddediyoruz.

Aynı zamanda yukarıda söylenenlerin yeniden altını çizmek gerekiyor -BA’yı öğrenmek-  bu faşizmin nereden geldiği, oluşturduğu tehdit ve en önemlisi de ezen bir emperyalist yönetim biçimi döngüsünün ötesine geçmenin, dünyanın her yerindeki halkları boğan ve katleden sistemin (faşizm daha canavarca ve grotesk olsa ve insanlığa varoluşsal tehditler oluştursa da) bilimsel bir analizini gerçekten derinlikli bir şekilde yapmak gerekiyor. Şu anda bu durum sadece faşizmi yenmek için değil, aynı zamanda şu an ve önümüzdeki gün ve yıllarda insanlığı gerçekten özgürleştirmek için ve ekolojik felaketleri önlemek için de acilen gerekli olan çalışmalar için belirleyicidir.


1. Kilit noktalardan yola çıkarak, daha önce Trump’la işbirliği yapmış, hatta kölece işbirliği yapmış olanlardan oluşan bir grup (Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhuriyetçi Senato lideri Mitch McConnell gibi insanlar) bu harekete kararlı bir şekilde karşı çıktılar. Bu güçler için, Trump’ın talep ettiği şey -seçim sonuçlarının tanınmaması- ABD içinde çatışmalar yaşanmasını artıracak ve genel olarak ABD’nin diğer emperyalist güçlerle ölümcül ekonomik, politik ve askeri rekabette dünya çapında “ayakta durmasına” çok fazla zarar verebilecek “bir tablo” sunacaktır. Bu insanlar faşisttir. Ancak projelerinin tüm geleceğini Donald Trump’ın acil kaderi üzerine riske atmaya da hazır değildirler.

2. Öfkeye ek olarak, bu pisliklerden bazıları diğer çete üyeleriyle birlikte selfie fotolar çektiler. Sadece birkaç ay önce ırkçılığa ve polis şiddetine karşı göstericilere uygulanan vahşetin tam aksi bir durum.

Kaynak: What Happened, Why…and What Must Be Done: ON THE UNPRECEDENTED EVENTS IN WASHINGTON, DC JANUARY 6 (revcom.us)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.