Yeni Komünizm

“Yasal Gangsterler” – Nükleer Silahlı Gangsterler

Editör Notu: Devrimin önderi ve Yeni Komünizm‘in yazarı Bob Avakian’ın Ukrayna sürecine ilişkin kaleme aldığı son makalesi 19 Nisan 2022 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlandı. Aşağıda bu dosyanın tam versiyonunun çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.

Kaynak için bkz: “LEGIT GANGSTERS”— GANGSTERS WITH NUCLEAR WEAPONS | revcom.us


Bugünkü olaylar ve özellikle Ukrayna’daki savaşla ilgili yaşanan olaylar, eski günlerden bir arkadaşım olan Billy Carr’a dair anıları aklıma getiriyor. Billy kendini “hayata” kaptırmıştı ve sonuç olarak daha 20’li yaşlarındayken öldürüldü. Fakat keskin bir zekası vardı ve bir keresinde bu ülkeyi yöneten emperyalistlerin sadece buradaki halklara değil, tüm dünyadaki halklara ne yaptığını anlattığımda bu konuda hemen önemli bir şeyin farkına vararak şöyle dedi: “Yasal gangsterler”

Bugün bu ülkeyi yöneten Biden ve diğer “yasal gangsterleri” duyuyoruz ve medya sözcüleri, Rusya’nın Ukrayna’da sorumlu olduğu yıkım ve katliam nedeniyle Putin’i “savaş suçlusu” ilan ederek bir koro şeklinde bunu zikrediyorlar. Bu durum, en büyük mafya patronunun (veya bir suç kartelinin başkanının) daha az güçlü olan rakip gangsterin suçlarını kendini beğenmiş bir şekilde kınamasına benzer.

Unutmayalım: Kölelik ve soykırım üzerine kurulu bir ülke olan ABD, hükümetlerini sevmediği ülkeleri işgal etme, darbe tezgahlama ve diğer yollarla şiddetle müdahale etme rekorunu açık ara elinde tutuyor. Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının çok ötesindedir, bu süreçte çok sayıda insanı katletmiştir. (revcom.us’ta ABD emperyalizminin suçlarının kapsamlı bir teşhiri ve analizi yer almaktadır.)

ABD Emperyalizminin Ukrayna’daki Bu Savaşa Yol Açan Rolü

Ukrayna’da bu savaşa yol açan olaylarda ABD’nin rolüne bakalım. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler yönetimindeki ABD hükümeti, 1990’ların başında Sovyetler Birliği ve onun askeri bloğu olan Varşova Paktı’nın sona ermesinden sonra ne yaptı? Bazı insanlar safça, Sovyetler Birliği’nin ortadan kalkmasıyla “Soğuk Savaş’ın sona ermesinin” hükümet harcamalarının bu ülkenin devasa askeri bütçesinden halka, özellikle de en çok ihtiyacı bulunan insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir finansmana kayarak “barışın pay edilmesine” yol açacağını umdular. Ancak bu kapitalist-emperyalist sistemin doğası gereği böyle bir “barış payı” asla olmayacaktı: İmparatorluğunun korunmasını ve genişlemesini sağlayabilmek için ülkenin askeri harcamaları artmaya devam etti ve bugün Rusya ve Çin’in askeri bütçelerinin toplamından çok daha büyüktür.

1990’lardan başlayarak, Sovyetler Birliği’nden geride kalanın zayıflamış bir Rusya olduğunu kabul eden ABD emperyalistleri, gerçekte oldukları şekliyle gangsterlik yaparak imparatorluklarını daha da genişletme fırsatını yakaladılar. Saldırgan askeri ittifaklarını (NATO) önceki Varşova Paktı ülkelerine yaymayacaklarına dair “sözlerinden” geri döndüler. Bu vaadi göz ardı eden ABD emperyalistleri, NATO’ya Rusya’ya yakın ve bazı durumlarda gerçekten sınır komşusu olan ülkeleri dahil etmek için harekete geçtiler. Tüm bunların bir parçası olarak ABD, son yıllarda Ukrayna’ya defalarca müdahale etti ve orada Rusya’ya daha dost olan hükümetleri devirmek ve onların yerine 2014’te olduğu gibi “batı” emperyalizmine meyilli hükümetler yerleştirmek için komplolar yürüttü.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme kararında önemli bir rol oynayan tüm bunlardaki kilit unsur, Ukrayna hükümetinin NATO’ya katılmak istemesi şeklindeki ABD yanlısı açıklamaydı. Ukrayna, Rusya sınırındaki büyük bir ülkedir. Revcom.us’taki makalelerin belirttiği gibi: Eğer Meksika hükümeti Rusya’nın başını çektiği bir askeri ittifaka katılma niyetini açıklasaydı, bunun ne anlama geleceğini ve ABD yöneticilerinin ne yapacağını bir düşünün!

Tüm bunlar, ABD egemen sınıfı adına, onun “karşı konulamaz” bir emperyalist süper güç olma ve öyle kalma yönündeki büyük hırsları tarafından yönlendirildi. Ruslar ve Çinliler söz konusu olduğunda, ABD’nin dünyadaki egemenliğine karşı çeşitli türden meydan okumalar, ABD egemen sınıfının ve onun Amerikan şovenist rasyonelleştirmelerini papağan gibi tekrarlayanların argümanı, özünde şundan başka bir şey değildir: Kitlesel güç ve şiddetle, dünyada ‘ulusal’ (yani emperyalist) çıkarlarımıza uygun bir ‘düzen’ kurduk ve hiç kimsenin bunu, bu çıkarları tehdit edecek şekilde değiştirmeye ve güç kullanmaya hakkı yoktur.” (1)

ABD’nin Bu Savaştaki Gerçek Amaçları

Bunların hiçbiri Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini “haklı kılmaz”. Ancak bunu daha geniş bir bağlamına ve gerçekler ışığına koyar. ABD emperyalistlerinin bu savaştaki gerçek niyetlerinin ne olduğuna ışık tutar. ABD’nin buradaki asıl hedefi ve amacı, daha zayıf bir ülkenin kendisini daha güçlü bir saldırgana karşı savunmasına yardımcı olmak değil; ABD emperyalizminin egemenliğini güçlendirmek için emperyalist bir rakip olan Rusya’yı (ve muhtemelen bu noktada Rusya ile bir tür işbirliği ilişkisi içinde olan Çin’i de zayıflatmak) ve özellikle de ABD ve diğer NATO ülkeleri arasındaki bölünmeleri artıran Trump’ın eylemleriyle NATO’nun zayıflamasının ardından NATO’yu yeniden güçlendirmektir.

ABD şimdi Rusya ile “vekalet savaşı” yürütüyor. Rusya’ya karşı ekonomik savaş (“yaptırımlar yoluyla”) yürütürken aynı zamanda Ukrayna’yı kitlesel olarak silahlandırıyor. Ve bu durum, ABD/NATO ve Rusya arasında doğrudan savaşa yol açabilecek ciddi bir risk içeriyor. Her iki tarafın da gerçekten kontrol edemediği bir dinamiği harekete geçirebilecek ve büyük olasılıkla insan medeniyetine tamamen son verebilecek yıkıcı bir nükleer savaşa yol açabilecek bir savaş…

Kısacası, Ukrayna’da olup bitenler Biden ve diğerlerinin sürekli ilan ettiği gibi “demokrasi ve otokrasi” arasındaki bir tür kutsal savaş değildir. ABD emperyalistlerinin amacı bu savaşla ilgili olarak ve genel olarak sömürü imparatorluklarını güçlendirmek, genişletmek ve egemenliklerine yönelik meydan okumaları geri püskürtmektir.

Emperyalizme ve “Gangsterizmine” Son Vermek

ABD/NATO’nun yanı sıra Rusya’nın da motivasyonu, gangsterlerin motivasyonudur. Hükümetin başında ülkelerinin hükümdarları oldukları için “meşruiyet” iddiasında bulunan gangsterler. Fakat bu gangsterler yalnızca belirli bir yerdeki arazi için savaşmıyorlar, uğruna savaştıkları “arazi” bütün dünyadır. Bunlar nükleer silahlar da dahil olmak üzere, tüm insanlığı öldürme kapasitesine sahip güçlü kitle imha cephanelerini kontrol eden gangsterlerdir.

Bu “yasal gangster” emperyalistler, The Godfather filmindeki mafya babası Don Corleone gibi birinin işlemeyi düşünebileceğinin bile çok daha ötesinde, devasa ölçekte korkunç suçlar işliyor. BAsics‘te söylediğim gibi; “Godfather, bu emperyalistlerin yanında Mary Poppins gibi kalır.” (2)

Hepsini özetlemek gerekirse:

“Emperyalizm, devasa tekellerin ve finans kuruluşlarının yalnızca tek bir ülkede değil, bütün dünyadaki ekonomileri ve siyasi sistemleri -ve insanların yaşamını- kontrolü demektir. Emperyalizm, yüz milyonlarca insanı baskı altında tutan, onları sefalete mahkum eden asalak sömürücüler demektir; asalak finansörler bilgisayarda tek bir tuşa basarak muazzam miktarlarda zenginliği bir yerden diğerine aktarıp milyonların açlık çekmesine neden olmaktadır. Emperyalizm, savaş -direnişleri ve ezilenlerin isyanını bastırmak için savaş ve rakip emperyalist devletler arasındaki savaş- demektir; emperyalizm, bu devletlerin liderlerinin insanlığı inanılmaz bir yıkıma mahkum etmesi, hatta tek bir tuşa basarak insanlığı toptan imha etmesi demektir.”

“Emperyalizm, kapitalizmin temel çelişkilerinin muazzam şekilde patlamaya doğru ilerlediği bir evresidir. Fakat aynı zamanda, emperyalizm devrim olacak da demektir -ezilenler sömürücüleri ve işkencecileri devirmek için ayağa kalkacaktır- ve bu devrim küresel canavarı yani emperyalizmi söküp atmak için dünya çapında bir mücadele olacaktır.” (3)

“Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey” içinde bugün dünyada olup bitenleri kapsamlı bir şekilde analiz ettim ve içereceği tüm tehlikeler ve zorluklarla birlikte, bu emperyalist ülkede devrimin daha olası hale geldiği ender zamanlardan biri olduğunu, buna daha da acilen ihtiyaç duyulduğunu aktardım. (4)

İhtiyacımız olan şey, gidişatı ve şartları gangsterliğin değil -yalnızca bir blokta veya bir mahallede değil, genel olarak bu ülkede ve en nihayetinde bir bütün olarak tüm dünyada- devrimin belirlediği radikal bir dönüşümdür.


Dipnotlar:

1)Utanmaz Amerikan Şovenizmi: ABD Emperyalizmini “Otoriteryanizm Karşıtlığı” Maskesiyle Desteklemek | Yeni Komünizm # (yenikomunizm.com)

2)BAsics: Bob Avakian’ın Konuşma ve Yazılarından | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

3)BAsics: Bob Avakian’ın Konuşma ve Yazılarından | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

4)Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey: Derin Kriz, Derinleşen Bölünmeler, Yaklaşan İç Savaş Olasılığı – Ve Acilen İhtiyaç Duyulan Devrim | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.