Yeni Komünizm

1 Mayısın Turnusol Kağıtları: Tertip Komitesi ve TKP

2023 yılının 1 Mayısı yoğun kitlesel katılıma rağmen önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerin gölgesinde geçti. Kitlede büyük ölçüde İslamcı faşizmin gidişini bekleme ve faşizmi sandıkla gönderme gibi beklentiler ön plana çıkmıştı. Ancak bunlara rağmen alanların dolması, Türkiye/Kuzey Kürdistan’ın pek çok bölgesinde devrimcilerin alanlarda aktif olarak varlık göstermesi başlı başına pozitif bir unsurdu. Yeni komünizm okurları da Maltepe’de yapılacak yürüyüşte yerlerini aldılar ve kimi zaman keskin hale gelen fikir ayrılıklarına rağmen temelde devrim isteyen devrimcilerle beraber yürüdüler. Kortej yürüyüşünden alana geçildiğinde kitlelere Bob Avakian’ın kritik önderliğini ve yeni komünizmi götürmeye çalıştılar ve güçleri el verdiğince devrimcilerle, ilericilerle ve alandaki kitleye tartışma yürüttüler. Biz bu yazıdaysa yaşanan iki hadiseye değinmek istiyoruz. Bunlardan ilki alana giriş yapmamızdan önce Partizan okurlarına yönelik polisin İbrahim KAYPAKKAYA silüetinin olduğu bayraklardan ötürü sert saldırısı karşısında meşru bir direniş sergileyen devrimciler saldırıyı püskürttüler ve sonunda bayraklarıyla yürüyüşü gerçekleştirdiler, bu önemli bir olaydı.

Tertip Komitesinin Problemli Tutumu

Ancak burada değinilmesi gereken bir başka mevzu var ki o da tertip komitesinin bir çeşit ‘’orta yolcu’’ uzlaşmacı tutumudur. Başta alan henüz kalabalık değilken başlayan saldırıya bir avuç devrimcinin haricinde sendika hareketlerinin ve diğer ilerici kurumların tepkisi sönük ve zayıf kalmıştır. Bu bir yana tertip komitesi İbrahim KAYPAKKAYA silüetinin meşru olduğunu dahi söyleyememiştir.

Bir ek olarak belirtmek gerekir ki KAYPAKKAYA yoldaşa yönelik saldırı şüphesiz ‘’sıradan’’ bir devrimci nefere yönelik değil. Esasta KAYPAKKAYA’da cisimleşen komünist devrimci ayrışımın, bu ülkenin hakim sınıfları için ölümcül olduğu ve böylesi bir potansiyelin yeniden boy vermesini istememelerinden ileri gelmektedir. Diğer bir nokta ise bu ülkenin reformistleri de aynı korkuyu başka nedenlerden dolayı düşünce yapılarında barındırmaktadırlar.

Devrimci enternasyonal 1 Mayıs’ta Tertip Komitesinin uzlaşmacı tavrı bununla da sınırlı kalmamıştır. Kortej yürüyüşünün ardından alana geçilmesinin ardından Partizan okurları kürsüye çıkarak saldırıyı teşhir etmek ve İbrahim Kaypakkaya resmini sahneye çıkartmak istediğinde Tertip Komitesi çirkin bir tavır takınmış alanda bulunan emekçilere devrimcilere karşı set çektirmiştir. Bu tavrı teşhir ediyor ve açıkça kınıyoruz. Devrimcilerin kürsülerden uzakta tutulmasını, ‘’aman bir şey olmasın yeter ki etkinlik devam etsin’’ şeklindeki uzlaşmacı tavırları asla kabul etmiyoruz!

TKP: Karşı-devrim ve reformizmin arasındaki sarkaç

Yürüyüşün sonlanmasıyla alanda yerlerini alan yeni komünizm okurları olabildiğince çok kişiye yeni komünizmi ulaştırabilmek adına bildiri dağıtmaya başlamıştır. Bu bildirilerin dağıtımı sırasında örgütlü-örgütsüz, genç-yaşlı vesaire gibi ikilikler üzerinde normaldir ki durulmamış aksine olabildiğince geniş kitleye ulaşılmaya ve yeri geldiğinde de tartışmaya çalışılmıştır. Nihayetinde devrime giden yol fikirlerin değiştirilmesini içerir ve kuşkusuz bu önemli bir meseledir. Yeni komünizm okurları TKP’lilerin yoğun oldukları bölgeye geldiklerinde ise açıkça karşı-devrimci bir tutumla karşılanmışlardır ve arkadaşlarımızın bildiri dağıtmaları TKP kortejinin ‘’güvenlik komitesi’’ tarafından engellenmek istenmiştir. Arkadaşlarımızın bu yapılanın doğru olmadığını ve 1 Mayısın tam da bunun için olduğunu söylemeleri üzerine karşı taraftan buranın ‘’kendi alanları’’ olduğu ve bu alanda başka kurumların bildiri dağıtamayacağı şeklinde açıktan mülkiyetçi ve çirkin bir cevap almışlardır. Açıktır ki küçük burjuva siyasi çizgi 1 Mayıs Miting Alanındaki bir bölgeyi aklı sıra ‘’parsellemiş’’ ve devrimcilere polisle eşdeğer bir muamele göstermiştir. Tartışmanın devam ettiği noktada arkadaşlarımıza bunun ‘’siyasi etiğe’’ uymadığı söylenmiş ve neyin doğru neyin yanlış olmasını umursamadıklarını beyan etmişlerdir. Açıktır ki kendi zehirli fikirlerini siyasi etik altında ‘’pazarlamak’’ isteyenlerin esas amacı karşı devrim ve reformizm arasındaki sarkaç olarak işlevlerini yerine getirmek ve pek tabi bunu komünizm maskesiyle yapmalarıdır.

Devrimcilerin kürsülere çıkartılmamaları, meşru direnişlerine yarım ağız edilmesi ve broşür dağıtmalarının dahi engellenmesi niyet ne olursa olsun objektif olarak karşı-devrime hizmet eder ve düşmanın taktikleridir. Bugün insanların umutlarının sandığa gömüldüğü, ‘’nereden kaç oy’’ tartışmalarına itildiği koşullarda, devrimin sesini yükseltecek olan devrimcilere acil ve büyük oranda ihtiyacımız var. Devrim için yeniden kutuplaştırmaya, pozitif bir atmosfer yaratmaya ihtiyacımız var. Devrim isteyenlerin, devrimcilerin daha fazla birliğine ve siyasi seviyelerinin yükseltilmesi için ideolojinin en dinamik faktörü olan teorik tartışmalara ihtiyacımız var. Biz yeni komünistler olarak, gerçek bir devrim hareketinin inşası için 1 Mayıs’ta gerçekleşen engellemeleri reddediyoruz! Devrim için birleşebileceğimiz herkesle birleşme ve yüreyi devrimden yana olan herkesin acil olarak Bob Avakian’ın mimarı olduğu ve önderlik ettiği yeni komünizmi okumalarını, incelemelerini ve bizlerle tartışmalarını çağrısında bulunuyoruz.

Devrim, daha azı değil!

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.