Yeni Komünizm

Afganistan Yeni Komünizm Hareketi (JAKNA)’nın Emperyalist İstila ve Savaşta Ateş Hattında Bulunan Ukrayna Halkına Mesajı!

Editörün Notu: Afganistan Yeni Komünizm Hareketi (JAKNA)’nın aşığadaki açıklaması 21 Mart 2022 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.


Ukraynalı kardeşler! Afganistan’dan, savaşın yıktığı Ortadoğu’dan, mülteci kamplarından, sürgün ve evsizlerin kamplarından, kırk yılı aşkın süredir yürüdüğümüz yollardan, patikalardan bizim sesimizdir bu. Ne yazık ki sizler de evinizden ayrılmaya ve aynı yolu izlemeye zorlandınız. Rus emperyalist ordusunun ülkenizi işgalini şiddetle kınıyoruz. Bu trajedi ve suç eylemi ne affedilebilir ne de unutulabilir.

Kırk üç yıl önce ülkenizi işgal eden aynı ordunun babaları ve büyükbabaları, farklı bir isim ve bayrak altında da olsa tepeden tırnağa silahlanmış olarak Afganistan’ı işgal ettiler. Revizyonistler, 1956’dan sonra Sovyetler Birliği’ni devlet-kapitalisti bir ülkeye dönüştürdüler. Onu kapitalist-emperyalist bir güç haline getirdiler ve 1980 yılında “proleter enternasyonalizmi” ve “dünya devrimi” adı altında Afganistan’ı işgal ettiler ve ele geçirdiler.

Şu anda başınıza düşen, sizleri katleden, şehirlerinizi ve evlerinizi yerle bir eden bombalamaları ve roketleri bizler de yaşadık! Birçok insan bir anda gelen Rus roketatarları tarafından saldırıya uğradı ve öldürüldü. Birçok köy ölüleri ve dirileriyle birlikte yok oldu. Afganistan’daki savaşta ailesinden bir veya daha fazla kişiyi kaybetmeyen yoktur. O işgalin üzerinden 43 yıl geçti ve halen çocuklarının dönmesini bekleyen anneler var! Bu trajedinin yaraları henüz iyileşmedi.

Sevgili Ukraynalılar! Biz Afganistan halkları olarak kederinizi ve acınızı paylaşıyoruz. Bugün acınızı gerçekten anlayacak olanlar NATO bayrağı altındaki çeşitli kapitalist-emperyalist güçler değil, yalnızca dünya halklarıdır! Onlara güvenmemelisiniz. Suçlarında, işgallerinde ve yağmalarında Putin’den ve emperyalist Rusya’dan iyi değillerdir. Ne yazık ki biz Afgan halkı, NATO ve ABD’nin bomba ve roketlerinin başımızın üzerine düşmesine de şahit olduk. Sovyet sosyal-emperyalizmiyle (1956-1991) rekabetinde, vatan ve özgürlük adına Mücahit hareketinin İslami köktendincilerin Talibanın Batı ve NATO tarafından silahlandırıldığını ve desteklendiğini gördük. Biz Afgan halkları, işbirliği ve rekabet halindeki CIA, İngiliz MI6 ve Pakistan ISI tarafından desteklenen İslami köktendincilerin altında acılar çektik. Ardından, “özgür dünya”, “demokrasi”, “kadınların kurtuluşu” ve “medeniyet” bayrağı altında Afganistan NATO tarafından işgal edildi. Afganistan’ı defalarca bombaladılar, köylerini yıktılar, düğün törenlerini yaktılar, Ghani ve Karzai gibi kuklalar atadılar. Ancak yirmi yıl sonra, NATO ve ABD liderlerinin ve “özgür dünya”nın Taliban ile nasıl yan yana oturup 30 milyon Afgan’ın kaderini ve hayatını Taliban’ın kırbaç ve gerici tiranlığına teslim ettiklerini de hepimiz gördük!

NATO ve ABD, tıpkı Rusya ve Çin gibi sizin düşmanınızdır ve tüm insanlığın da düşmanıdırlar. Herhangi birimizin hayatının onların ekonomik, politik, askeri ve güvenlik planları açısından gerçekten bir şey ifade ettiğini düşünüyor musunuz? Eğer halen şüpheniz varsa, bu durumda Afganistan’ın veya Irak’ın kaderine bir bakın. Irak yıllarca “gıda karşılığı petrol” planlarıyla yaşadı. Daha sonra, binlerce Iraklı çocuğun ölümüyle sonuçlanan doğrudan saldırılara maruz kaldı.

ABD ve NATO müttefikleri, Yemen’de beş yıldan fazla bir süredir şehirleri ve sivilleri son teknoloji ağır silahlarla bombalıyor ve on binlerce çocuğu öldürüyor. Filistin onlarca yıldır NATO, Rusya ve ABD müttefiki İsrail rejimi tarafından işgal altındadır. Filistin halkını evlerinden sürdüler. NATO ve ABD emperyalizmine kanmayın. Ukrayna, Libya, Irak, Suriye veya Afganistan’a dönüşerek emperyalist savaşların bir savaş alanı olmadan önce trajik deneyimlerimizden ders alın. Çok geç olmadan bunu engelleyin!

Ukraynalı kardeşler! İster ABD, ister Rusya, ister Avrupa Birliği ve Çin olsun, hiçbir emperyalist güçten umut beklemeyin. Bu umut temelsiz bir yanılsamadır! Afganistan halkı tam 43 yıldır bizim olmayan emperyalist savaşların ateşinde yanıyor! Ukrayna’daki savaş da sizin savaşınız değildir! Bu savaş, dünyanın emperyalistler arasında yeniden paylaşımı için ekonomik ve siyasi rekabetin bir sonucudur. Bu savaşların temel nedeni Putin gibi suçluların zulmü ve onun şeytani milislerinin ve ordusunun katliamı ve tiranlığı değildir! Bu savaşların temel nedeni, tüm bu kan dökülmesinin ve felaketlerin temeli kapitalist emperyalist sistemdir. İnsanlığın çoğunluğunun yaşamlarına ve çıkarlarına karşıdır; kriz içinde olmak ve saldırgan olmak onun doğasıdır. Bu sistem, gezegenimizde sekiz yüz milyon insana yoksulluk ve açlık getiren bir sömürü ve baskı sistemidir.

Bir milyar insan gecekondularda ve mutlak yoksulluk içinde yaşıyor. Milyonlarca çocuk okuldan atılıyor ve çalışmak zorunda kalıyor. Milyonlarca kadın seks ve pornografi “endüstrilerinden” geçmeye veya şiddet, baskı ve aşağılanma ile karşı karşıya kalmaya zorlanıyor. Bu sistem, gezegenimizdeki tüm çevreyi ve yaşamı tehdit eden bir sistemdir. Rusya ve Ukrayna sınırlarını yakan ateş ve terör tüm Avrupa’ya ve hatta insanlığın geri kalanına ulaşabilir. 1914 ve 1939’daki iki dünya savaşını başlatan bu emperyalistler arasındaki rekabet ve mücadele, nükleer silahlar da dahil olmak üzere dünyayı çok daha büyük ve daha korkunç bir ölçekte tekrar vurabilir.

Ukrayna ve Rusya halkları, dünyanın dört bir yanındaki devrimciler ve özgürlük arayanlar/özgürlük severler!

Kapitalist-emperyalist sistem, kaçınılmaz etkileri olan savaşlarla, sömürülerle, baskılarla, ayrımcılık uygulamalarıyla, yoksullukla, açlıkla vb. ile tüm yaşamlarımızı kısıtlıyor. Saat geç oldu ve tepki vermek için fazla zamanımız yok! Gezegenimizdeki yaşam bir felaketin eşiğinde. Kapitalist sistem reforme edilemez! Bu sistemin dinamikleri, temel ve içsel yasaları değiştirilemez, modifiye edilemez veya kontrol edilemez! Bu sistem doğası gereği yıkıcı, savaşçı ve sefildir. Kapitalist sistem ve onun metabolizması ve işleyişi çerçevesinde kaldıkça, insanlar ve tüm insanlık perişan durumda kalmaya, kan ve acıya mahkûmdur.

Tek çözüm, kapitalist-emperyalist sistemin felaketinden gerçek komünist devrim yoluyla kurtulmaktır, daha azı değil! Bu devrim olmaksızın, kapitalist üretim sisteminde köklü bir dönüşüm olmaksızın, sınıfsal sistem yıkılmadan ve halkların sömürülmesi durdurulmadan, kapitalizmin anarşik ve kriz içindeki yasaları durdurulmadan ve savaş ve sefaletin olmadığı barışçıl bir toplum ve dünya yaratılmadan insanlar için onurlu bir yaşam sürdürülemez. Bununla birlikte, bu devrim için bizim ve sizin, yaşanan tüm trajedilerin ve dökülen kanların temel nedenini analiz eden ve temelde farklı bir çözüm öneren özgürleştirici bir teoriye, bilgiye ve içgörüye ihtiyacımız var. Bu bilgi ve teori, Sovyetler Birliği’nde 1956’dan beri iktidara gelen, Afganistan’ı işgal eden ve Rusya’daki partiye ve hükümete devlet kapitalisti bir sınıfı dolduran sahte komünizm değildir!

Yeni komünizm, Marx, Lenin ve Mao Zedong’un öne sürdüklerinin üzerine inşa edilmiş ve bunun ötesine geçmiştir. Bugün Bob Avakian tarafından formüle edilmiş, sentezlenmiş ve yazılmış olan yeni komünizme ihtiyacımız var. Bu, insanlığın kurtuluşu ve Afganistan’dan Rusya’ya, Ukrayna’dan Yemen’e, Filistin ve Rohingya ve Uygur halklarına vb. dek dünya çapında sosyalizmin inşası için, devrim için yeni bir ufuktur.

Bu yeni komünizm, Sovyetler Birliği’nin (1917-1956) ve sosyalist Çin’in (1949-1976) sosyalist devletlerinde Marksist teori ve pratikte ortaya çıkan geçmiş hatalardan, eksikliklerden ve hatalı kavrayışlardan arınmıştır. Yeni komünizm, komünizm teorisini çeşitli alanlarda ilerletmiş ve tamamlamıştır. Dünyamızın temel sorununun gerçekliğinin ve temel çözümünün anlaşılmasında ileriye doğru bilimsel bir sıçrama yapılmıştır. Bu bilim ve teorinin ana kaynakları revcom.us web sitesinde ve internette farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Türkçe, İspanyolca, Farsça/Farsça vb.) bulunabilir.

Biz Afganistan komünistleri, Taliban’ın yükselişi ve halkımızın üzerine yeni bir trajedi ve terör dalgasının ortasında, bu çok zorlu anda yeni komünizmi ele aldık ve muzaffer ve devrimci bir stratejiyle Afganistan’da komünist bir devrim başlatacak bir hareket için yeni komünist bir parti inşa etmeye çalışıyoruz.

Afganistan’ın enternasyonalist komünistlerinden sizlere, tüm Ukraynalı ve Rus kardeşlere çağrımız, Putin liderliğindeki kapitalist-emperyalist hükümetlerin veya Zelensky liderliğindeki Batı yanlısı ve emperyalist gerici NATO yanlısı bir hükümet olan kendi hükümetlerinizin yanında durmamanızdır. “Kendi hükümetlerimizin” yenilgilerini kucaklamamız ve bunların yerine halkı tüm emperyalist kapitalist-emperyalist sisteme karşı bir devrim için seferber etmemiz gerekiyor.

Bu dehşetin, savaşın, yıkımın ve parçalanmış dünyanın ortasında, yeni komünizm ve proleter enternasyonalizmi amacıyla ve bayrağı altında komünist bir devrime yönelik bir hareket ortaya çıkarmak gerçekten de mümkündür.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline son!

Kahrolsun ABD ve NATO emperyalizmi!

Yaşasın komünist devrim! Yaşasın proleter enternasyonalizmi!

Afganistan’ın Yeni Komünizm Hareketi (JAKNA) – 14 Mart 2022


*JAKNA’nın kuruluş bildirisine dair açıklama için ayrıca bkz: Afganistan Yeni Komünizm Hareketi Başlangıç Bildirisi | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satıriçi Geribildirim
Bütün yorumları gör

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER