Yeni Komünizm

Afganistan’da Kadın Özgürlüğü Mücadelesi ve Taliban İslam Emirliği’ni Devirme İhtiyacı!

Editörün Notu: Aşağıdaki açıklama Afganistan Yeni Komünizm Hareketi (JAKNA) tarafından yapılmıştır ve 10 Ağustos 2022 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Açıklamada, Taliban’ın yeniden iktidara gelişinin yıl dönümü olan 14 Ağustos Pazar günü Afgan kadınlarının mücadelesiyle dayanışma içinde eylem çağrısında bulunuluyor. Türkçe çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.

Kaynak için bkz: The Struggle to Free Women in Afghanistan and the Need to Overthrow the Islamic Emirate of the Taliban! | revcom.us

JAKNA hakkında detaylı bilgi için ayrıca bkz: Afganistan Yeni Komünizm Hareketi Başlangıç Bildirisi | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)


Bir yıl önce, Afganistan’da Taliban İslam Emirliği’nin gerici bayrağı dalgalanmaya başladı. ABD’deki Cumhuriyetçi Parti’nin Hıristiyan faşistlerinden Demokrat Parti’ye, Avrupa Birliği’nden Pakistan, İran, Katar, Çin, Rusya ve Hindistan’a kadar tüm dünya, Taliban için ya kırmızı halı serdiler ya da geçmişteki suçlarına göz yumdular. Afganistan’daki milyonlarca insanın kaderi, halk karşıtı ve kadın karşıtı İslamcı köktendincilerin iktidara gelmesi için feda edildi. NATO emperyalistlerinin bir zamanlar ülkeyi [2001’de] bombalayarak ve katlederek işgal ettikleri zaman “Afgan kadınlara özgürlük” getireceğine söz vererek yok etmeye yemin ettikleri bu aynı güçler iktidara geldiler.

Taliban terör örgütünün iktidara geldikten sonraki ilk gerici eylemlerinden biri, işyerleri ve eğitim merkezleri de dahil olmak üzere kadınları tüm sosyal alanlardan dışlamak oldu. Taliban, kadınları kendi kıyafetlerini seçme hakkından da mahrum etti. Bu da yaygın protestolara ve kadınların isyankar öfke çığlıklarıyla sokaklara çıkmasına neden oldu. Afgan kadınlar ilk günden itibaren Taliban ile karşı karşıya geldiler ve seslerini yükselttiler: “Gericilere Hayır! Ya Ölüm Ya Özgürlük!”

Taliban, diğer İslamcı köktenciler gibi kadınları hapsederek ve onları köktendinci dini yasaların kalesi içinde köleleştirerek Şeriat yasasını uygulamaya başladı. Bu uygulamalar, olabildiğince hızlı bir şekilde toplumu Taliban’ın kendi imajına göre yeniden düzenlemek için kadınların ayaklarına zincir vurarak eski ataerkil ilişkileri yeniden kurmak için yapıldı. Afganistan’da bir yıl içinde olanlar ve kadınlara dayatılanlar aslında kadınları köleleştirmeye yönelik organize bir programdan başka bir şey değildir!

Hiçbir onurlu insan bu duruma sessiz kalmamalı ve bu esarete göz yummamalıdır. Hiç kimse Taliban ve onların kadın düşmanı fikirleriyle birleşmemelidir. Hiç kimse, Afganistan’ın kadınları ve halkları için küçük tavizler dilenerek Taliban’ın karanlık çağ ideolojisinin ve zihniyetinin sarsılabileceği yanılsamasına kapılmamalıdır!

Afganistan’da İslamcılar tarafından kadınların köleleştirilmesinin birçok katmanı, küresel düzeyde giderek daha fazla kadının köleleştirilmesi süreciyle uyumludur. Bugün Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Hindistan’da, Afganistan, İran, Irak, Yemen ve Türkiye’de kadın hak ve özgürlüklerine yönelik saldırılara tanık oluyoruz. Hatta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, El Salvador, Polonya ve Gana’da kürtajı yasaklayan Hristiyan köktendincileri/faşistleri bile görüyoruz. Öte yandan dünyanın dört bir köşesinde seks endüstrisinin ve kadınların cinsel köleliğinin benzeri görülmemiş bir şekilde yaygınlaştığını ve genişlediğini de görüyoruz. Bunların hepsi, kapitalist sistemin kadınlara yaşattığı dehşet ve pisliğin farklı yönlerinin ifadeleridir. Tüm bu dehşetlere rağmen, kadınlar, gericilere ve ataerkilliğe karşı direnişin ön saflarında yer alıyor. İran’da zorunlu başörtüsü protesto hareketinden Türkiye’deki namus cinayetlerine karşı protestolarına, Amerika’daki kürtaj hakları hareketinden Şili’ye kadar pek çok kişi “Gericilere Hayır! Ya Özgürlük Ya Ölüm!” diyerek seslerini yükseltiyor.

Köleliğe ve ataerkilliğe karşı, dünyanın her yerindeki kadınların hakları ve adalet için verdikleri mücadeleyle birlikte Afganistan kadınlarının mücadelesini inşa edin. Şu anda dünyanın birçok yerinde kadınların ezilmesinin devrim için temel bir fay hattı rolü oynadığını vurgulamak istiyoruz.

Bölgesel dinamiklerin farklılıklarına rağmen, bunların hepsi aynı küresel emperyalist-kapitalist ekonomik çerçeve içinde faaliyet göstermektedir. Kadınların gün geçtikçe daha da kötüleşen tarihsel baskısının, sınıfsal ve sosyal sistemlerle doğrudan bağlantılı olduğunu, bunun üretim tarzının komuta etmesinden kaynaklandığını anlamak gereklidir ve esastır. Bu işleyiş, dünyadaki milyarlarca insana gereksiz acıları, dayanılmaz sefalet ve korku felaketini dayatıyor.

Bu nedenle, tüm baskıları ortadan kaldırmak için sadece kadınların ezilmesi gibi belirli çelişkilere yakından dikkat etmekle kalmamalıyız, fakat aynı zamanda, ekonomik sistemi veya üretim tarzını toplumda değişikliklere izin verecek bir sistemle değiştirmenin gerekliliğini anlamalıyız. Bu zorunluluk, siyasi üstyapıda bir devrim olmaksızın elde edilemez. Kadınlar dahil tüm dünyada ezilenler ve sömürülenler için “Komünist devrim gereklidir, daha azı değil!”

Afganistan’da kadınların sorunlarının çözümü, reformizmin dar sınırları içerisinden kimlik politikalarıyla ya da küçük değişiklikler talep ederek sağlanamaz. Yalnızca bir devrimle, örgütlenerek ve kadın kitlelerinin devrimin gerekliliği konusundaki anlayışını yükseltmeyi gerektiren bir devrimle çözüm sağlanabilir. Kadınların son bir yılda Kabil ve diğer illerde sokaklardaki cesur gösterileri önemli ve ilham vericiydi, ancak bunlar köklü bir değişime yol açamazlar ve bu sistem çerçevesinde kalmak durumundadır.

Kimlik siyasetinin veya bazı küçük taleplere odaklanmanın önerdiği acil çözümler, ataerkilliğe ve onun kapitalist sistemle bağlantısına öfkeli olan kadınların vizyonunu saptırmaktadır. Bu sistem, sorunun temel nedenini ortadan kaldıramaz. Afganistan’daki kadın aktivistler, emperyalistlerden (ya da sözde uluslararası toplumdan) destek arayarak, aynı zamanda Taliban ile görüşüp müzakere yürüterek iki miadı dolmuşlar yani emperyalizm ve İslami köktencilik sistemi arasında kaldıkları müddetçe çözümden uzak kalacaklardır. Bu güçlerin hiçbiri onları baskıdan kurtaramaz.

Afganistan’daki kadınların son bir yıldaki -ve geçtiğimiz 20 yıllık süreçteki- durumları birkaç özel talepte bulunarak kadınları baskıdan kurtaramayacağınızı gösteriyor. Aksine, kadınların kurtuluşu ülke çapında ve dünya çapında bir devrim stratejisinin acil bir parçası olmalıdır.

Şu anda Afganistan’da kadınlara uygulanan baskı, Taliban’a ve diğer tüm cihatçı ve İslamcı ya da ataerkil konsept ve geleneklere karşı isyanı alevlendirme potansiyeline sahiptir. Bizler Bob Avakian tarafından geliştirilen komünizmin yeni sentezinin takipçileriyiz. JAKNA olarak bizler, kadınların ezilmesi durumunu Afgan toplumunda var olan tüm çelişkilerin bilimsel bir analizinin genel bağlamında değerlendiriyoruz.

Komünist bir devrim yapmak için Afganistan’daki kadınların Taliban’a ve Cihatçı yönetime, ataerkilliğe ve emperyalist-kapitalist sisteme karşı öfkelerini yükseltme htiyacının farkındayız. İslamcı Taliban’ın gerici yükselişinin bu yıldönümünde Afganistan’ın “kadın isyanı” hareketine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu hareket, yeni ve özgürleştirici bir toplum inşa etmenin yolunu açmanın bir parçası olarak Taliban rejimini devirmeye katkıda bulunabilir ve bulunmalıdır. Afganistanlı kadın isyancılar Taliban terörüne meydan okuyor ve “Gericilere Hayır! Ya Ölüm Ya Özgürlük!” diyor. Bu hareketin saflarında yer alan kadınların “komünist devrimin stratejik komutanları” olmaları gerekiyor.

Afganistan’da veya dünyanın herhangi bir yerinde Taliban ve diğer İslamcı ataerkil gericiler tarafından kadınların köleleştirilmesinden nefret eden herkese sesleniyoruz,

Bu kabus gibi toplumda yaşamaktan bıkmış herkese sesleniyoruz,

14 Ağustos’ta tüm dünyada dayanışma eylemlerinde bizlere katılın.

Özgürlük severlerin, devrimci komünist kadınların ve erkeklerin saflarına katılın. Ayrımcılığın, baskının ve sermayenin olmadığı, ataerkilliğin, sömürünün, aşağılanmanın olmadığı bir dünya için el ele ve omuz omuza mücadele edelim!

Kahrolsun Taliban İslam Emirliği!

Kahrolsun ABD, Rusya, Çin ve NATO emperyalistleri!

Yaşasın kadın kurtuluş hareketi!

Yaşasın komünist devrim!

Afganistan Yeni Komünizm Hareketi (JAKNA) – 7 Ağustos 2022

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.