Yeni Komünizm

Baskının ve Sömürünün Olmadığı Bir Dünya Hedefiyle, Devrimci 1 Mayıs İçin Alanları Dolduralım!

Geride bıraktığımız yıl ve içerisinde bulunduğumuz yıl ABD/NATO emperyalizmi ve Rus emperyalizminin Ukrayna’daki kanlı savaşıyla damgalanmaya devam ediyor. Toplamda yüzbinlerce insan ölmüş ve milyonlarcası yerlerinden edilmişken emperyalistler küresel tahakküm için savaşı son hızıyla kızıştırmaya devam ediyorlar.

Dünya çapında devam eden emperyalizmin vekalet savaşları, bölgesel gericilikler, köktendincilik ve gezegeninin tahrip edilmesine bağlı 70 milyonu aşkın kişi yerinden edildi. Bu sayı önümüzdeki yıllarda katlanarak artacak.

Dünyada sağa kayış fenomeni, faşizmin güçlenmesi hızla devam ediyor. Irkçı, yabancı düşmanı, kadın düşmanı, homofobik hareketler gün geçtikçe güç kazanıyorlar.

ABD’de kadınların en temel haklarından birisi olan kürtaj hakkı faşistlerce gasp ediliyor, Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çıkıyor, İran’da Mahsa Amini başörtüsü yasağını ihlal ettiği için vahşice katledilirken dünyanın 64 ülkesinde eşcinsel olmak yasal olarak suç sayılıyor…

Dünyanın büyük bir kesminde hiçbir güvencesi olmadan, ruhları ezilircesine yüz milyonlarca insan ‘’karın tokluğuna’’ kapitalist emperyalizmin tedarik zincirlerinde yoğun sömürü ve baskı koşullarında çalışıyor, çalışmak zorunda bırakılıyor.

Seçimin Gölgesinde Girdiğimiz 1 Mayıs

1 Mayısa, devrimci enternasyonalizmin gününe; yüz bine yakın canımızı kaybettiğimiz iki büyük depremin gölgesinde, Gezi’den bu yana yaşadığı zorluklar karşısında şiddetini ve ceberutluğunu arttıran, kadınları ikinci cins olarak gören ve katledilmelerini normalleştiren, Kürt ulusunun her türlü hakkını şiddetle gasp eden, devrimciler ve ilericilere karşı terör dalgası estiren; göçmenleri, LGBTQ topluluğunu şeytanlaştıran, Dersim’den Kazdağlarına kadar ekolojik kıyımını hızlandıran ve azılı gerici bir ittifak oluşturan İslamcı Türkçü faşizmin karanlığında giriyoruz.

Beri yandan ise tüm toplum bir seçim atmosferine girmiş durumda. Bu karanlıktan bir çıkış olarak karşımıza sunulanlar ise Erdoğan’a karşı olarak yine Erdoğan’ın sürekli ve sürekli kutuplaştırdığı siyasi arena temelinde bir araya gelen, bir kısmını Milli Görüş’ün ve AKP’nin kurucu kadrolarının oluşturduğu partiler, sözde ‘’Ortanın Sağı’’nda duran Demokrat Parti ve ağır Türk şovenizminin keskin savunucusu ve faşist nitelikte olan İYİP ile, Türk hakim sınıflarının uzun zamandır, nispi ‘’sol’’ ve nispi ‘’liberal’’ çizgi temelinde hareket etmeye çalışan -eden diyemiyoruz-, bu ülkenin kurucu ideoloğu ve önderi Mustafa Kemal’e sadakatini belirten ve bunu ‘’günümüz koşullarında’’ -açık büfe tarzda biraz İslamcı biraz ‘’sol’’ ama her koşulda Türk hakim sınıflarının partisi olarak- ‘’hibrit’’ bir modelleme yapan CHP bulunmaktadır. Hakim sınıflar arasındaki bu kavga ise halk kitlelerinin temel çıkarlarını temsil etmediği gibi toplumu yanlış bir temelde polarize etmektedir.

AKP ve Erdoğan’ın faşist rejimi altında bastırılan ve gadre uğratılan; Kürt ulusunun, Alevilerin ve diğer azınlıkların temel çıkarları ve özgürleşmesi açık büfe, ‘’hibrit’’ bir Kemalizm anlayışına dayanan ve Kürt sorununu bir ‘’yurttaşlık meselesi’’ ve ‘’terör sorununa’’ indirgeyen bir diğer gerici hakim sınıf kliği tarafından çözülemez.

Bu rejim altında yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan milyonlar, iş cinayetleriyle katledilen işçiler, bir geleceği dahi olmayan gençler ve ucuz emek gücü olarak çalıştırılan çocukların temel çıkarları bu sistem altında başka bir hakim sınıf kliği tarafından çözümlenemez.

Bu gericilik altında katledilen, temel hakları gasp edilen, derneklerine saldırılan, yaşam hakkı bile hor görülen kadınlar ve her gün şeytanileştirilen, öldürülen, varoluşlarına dahi nefret besledikleri LGBTQ’ların temel çıkarları bu sistem altında çözülemeyeceği gibi İslamcı faşizm temelinde kutuplaşan hakim sınıf partileri tarafından çözülemez.

Bu gerici rejim altında derinleşen ekolojik kriz, talan edilen ormanlar, siyanürle zehirlenen topraklar, yok edilen ekosistemler ve nesli tüketilen türler; bir bütün olarak ekoloji meselesi bu sistemin anarşik dinamikleri nedeniyle doğayı kar-zarar hesabının parçası olarak görmeyen herhangi bir hakim sınıf kliği tarafından çözümlenemez.

Bütün Bunlara Mecbur Değiliz!

Bütün bu korkunç suçları herhangi bir seçim durduramaz. Bunları ancak gerçek bir devrim durdurabilir. Bütünüyle yeni bir topluma, yeni bir sisteme ihtiyacımız var. Yeni komünizm temelinde yapacağımız devrime ve Yeni Sosyalist Cumhuriyete ihtiyacımız var, faşist gericiliğe veya işleri eski ‘’normale’’ döndürmek isteyenlere, ara formüller bulmaya çalışanlara, sisteme reforme etmeye değil!

Bahsettiğimiz devrim uzak gelecekte bir devrim veya birkaç insanın güzel bir fikri değildir. Ham bir hayal de değildir. Bu devrim mümkündür, arzulanabilirdir ve ZORUNLUDUR!

Bu rejim altında yaşamak istememek ve bu rejimden nefret etmek çok meşrudur. Ancak bahsettiğimiz sorunların çözümü için, bu rejimi defetmek için sandığa güvenmek doğru değildir. Yol gösterici kutup yıldızımız devrim olmalıdır, daha azı değil! Bugün birleşebileceğimiz herkesle devrim temelinde birleşmeye ihtiyacımız var.

1 Mayısta sende alanlara gel, yeni komünizmi ve onun mimarı olan Bob Avakian’ı öğren, insanlığın kurtarıcısı olarak devrim saflarına katıl!

Yaşasın 1 Mayıs!

Bijî Yek Gûlan!

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER