Yeni Komünizm

Dün ve Bugün Jakobenler: Kısa Bir Özet

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı devrimci önder Bob Avakian tarafından yazılmış ve 12 Eylül 2021 tarihinde revcom.us sitesinde yayınlanmıştır. Çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.

Kaynak için bkz: Jacobins Yesterday, Jacobins Today: A Brief Summation — by Bob Avakian (revcom.us)


18.yüzyılın sonunda Fransa’daki Jakobenler, temel olarak, yükselmekte olan kapitalist sistemin bir ifadesi olan burjuva-demokratik devrimcilerdi. Bugün kendilerine Jakoben diyen insanlar ‘’sosyalist’’ olma savlarına rağmen burjuva-demokratik reformistlerdir; etkileri miadı dolmuş kapitalist-emperyalist sistemin, bu sisteme bağlı ve onun tarafından uygulanan bütün korkunçlukları korumak olan karşı devrimcilerdir.

Bugünün Jakobenleri, komünist hareketin tarihi deneyimini kabaca tahrif etmekte, pozitif kazanımlarını reddetmekte veya görmezden gelmekte, son derece gerçek ve bazı durumlarda ciddi olan ancak tali olan geriye dönüşlere abartılı vurgular yapmakta ve komünizme kusturucu iftiralar atmaktadırlar. Bunlar, yeni komünizmin öncülüğünde, acil olarak ihtiyaç duyulan bu sistemi devirerek gerçek bir sosyalist sistem kuracak ve bu sırada kapitalist-emperyalist sistem altında yapılması mümkün olmayan gerçekten varoluşsal çevresel ve ekolojik krize anlamlı ve kapsayıcı bir şekilde hitap edecek, bütün baskı ve sömürü biçimlerinden arındırılmış, nihai hedefi komünist bir dünya olacak olan devrime karşıdırlar.

Çok temel bir hakikati tekrar etmek gerekirse:

Kapitalistlerin toplum üzerindeki şiddetli hakimiyetini (burjuvazinin diktatörlüğünü) kırmadan ve tüm baskı ve sömürüyü ortadan kaldırmak için hareket edecek kökten farklı bir sosyalist yönetim biçimi (proletaryanın devrimci diktatörlüğünü) kurmadan, kökten farklı ve özgürleştirici bir toplum yaratamazsınız. Ve ancak bu sosyalist sistem sayesinde tüm dünyadaki devrimci mücadelelere en güçlü desteği verebilirsiniz. (1)

Nihai hedefi komünizm olan, radikal olarak yeni ve özgürleştirici sosyalist bir topluma yönelik geniş kapsamlı bir vizyon ve somut bir proje, yazmış olduğum Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet için Anayasa Tasarı Önerisi’nde net bir şekilde ortaya konulmuştur.

Tekrar etmek gerekirse, ‘’sosyalist’’ savlamalarına bakılmaksızın bugünün Jakobenleri, Marx’ın derin bir anlayışla karakterize ettiği ve ifadesini burjuva demokrasisinde de bulan ‘’burjuvazinin dar hakkının ufkuna’’ takılmışlardır. Bu insanlar Komünist Manifesto’da bahsedilen geleneksel mülkiyet ilişkileri ve geleneksel fikirlerden radikal bir kopuş getirmeyi aramazlar. ABD Anayasası’nda temsil edilen ve kutsallaştırılan; bugüne kadar hem bu ülke de hem de bütün dünyada korkunç bir sömürü, baskı ve yıkımı kurumsallaştırmış ve mümkün kılmış temsilden asli bir kopuşu temsil etmezler.


1) Gelen Sorular ve Yanıtları: Devrime ve Bob Avakian’ın Bilimsel Önderliğine İhtiyaç Üzerine | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER