Yeni Komünizm

Faşist Dışkısıyla Dolu Kese Kağıdı Trump “Sert” Değildir – 2.Bölüm: Gerçekten Yürekli Olan Kim?

Editörün Notu: Bob Avakian’ın bu makalesi 24 Haziran 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/653/bob-avakian_bloated-bag-of-fascist-feces-trump-isnt-tough-part-2-who-really-has-heart-en.html


“Şişirilmiş Kese Kağıdı” birinci bölümde, “Böbürlenen Oğlan” Donald Trump’tan bahsetmiştim. Kendisi halen tehditler savuruyor ve protestocuların acımasızca bastırılmasından sorumlu durumda. Birinci bölümde şunu belirtmiştim:

ABD ordusu gibi muazzam bir şiddet ve yıkım makinesini çağıran herkes “sert” oğlanı oynayabilir.

Ve korkak kabadayı Trump’ın aksine:

Gerçekten cesur ve yürekli olanlar, bu vahşeti ve cinayeti sona erdirmek için sokaklara çıkan, polis ve Ulusal Muhafız kuvvetlerinin sokağa çıkma yasağına ve saldırılara karşı koyan farklı etnik kökenlerden ve cinsiyetlerden tüm halk kitleleridir. [1] şeklinde belirtmiştim.

Eğer -bu ülkenin sınırları dışında- meseleyi daha geniş çaplı ve derin bir şekilde ele alırsak, halkın gerçekten cesur olduğu ve yürekli bir şekilde baskıcı güçlere meydan okuduğu bir başka parlak örnek görürüz: Vietnam halkı, sömürgecileri kahramanca bir mücadele ve büyük fedakarlıklar göstererek alt etmiştir. Malcolm X’in de belirttiği gibi, bu insanlar Fransız sömürgeciliği altında ezilen çok yoksul bir ulusun insanlarıydı! Ve ardından ABD -ki savaşta Fransız sömürgecileri desteklemiştir- Vietnam’ı doğrudan tahakküm altına almaya çalışır. Vietnam’ın devrimci savaşçıları, büyük fedakarlıklar pahasına, dünyadaki en güçlü ordunun boyun eğdirme çabalarını mağlup etti ve onları geri çekilmek zorunda bıraktı. Devasa sayılarda Vietnamlı sivili katleden ABD ordusunun veya şu günlerde masum sivil kitleleri katleden ve insanları terörize eden köktenci İslamcı fanatiklerin aksine, Vietnamlılar devrimci bir şekilde kurtuluş mücadelesi yürütmüştü.

Veya bu ülkeye geri dönersek, eğer cesaretten ve yürekten bahsedilecekse, Oakland’da 1960’larda siyahi halkın polis karşısında zarar görmesini ve katledilmelerine karşı -o zamanlar legal olan- silahlı bir avuç Siyahi genç şeklinde mücadeleye başlayan, hükümetin devam eden ağır baskısına ve Siyahi halka karşı katliamlara karşı ayağa kalkan, ilerleyen yıllarda ülke çapında büyük bir güce dönüşen Kara Panter Partisi’ne ne demeli? Ve onlar bunu dünya çapında süregiden devrimci mücadelelerle dayanışma içinde yapıyorlardı. (Kaç kişi Kara Panter Partisi’nin önderi Huey Newton’ın ‘eğer gerekiyorsa Kara Panterleri, ABD’ye karşı Vietnamlıları desteklemesi için göndermeye hazır olduğunu’ söylediğini anımsıyor?)

Kara Panterler, devrimci oldukları dönemlerde, açık bir şekilde Donald Trump’ın bahsetmekten hoşlandığı “Anayasadaki İkinci Değişiklik taraftarı” tarzında insanlar değillerdi. (Ve son günlerde -özellikle de kurumsallaşmış ırkçılığa, polis terörüne, Trump/Pence rejiminin baskıcı yanıtlarına ve bu rejimin faşist “tabanının” tehdit ve saldırılarına karşı ayağa kalkan kitleler bağlamında- o dönem Siyahi halk içinde “Anayasadaki İkinci Değişiklik” hakkını uygulayan ve bazı durumlarda bunu siyasi talep olarak gündeme getiren, Uluslararası Adalet Divanı’na ABD’deki siyahi halkın katledilmesi ve bastırılmasına yönelik çağrıda bulunanlar vardı. Bu durum Panterlerin ilk dönemlerindeki devrimci bakış açısıyla aynı şeyi temsil etmese de, yine de önemli bir duruşu içeriyordu.)

Hem Vietnamlı kurtuluş savaşçıları, hem de Kara Panter Partisi en sonunda devrim yolundan çıkarılsa da, onların devrimci kahramanlıklarından ve ilham verici mücadelelerinin zirvesinden öğrenecek çok şey var. [2]

Önceki devrimci mücadele ve güçlerden alınan dersleri uygulamak ve daha derine inebilmek gerekiyor, bu doğrultuda şu üzerine düşünmeye değer bir şeydir: Siyahi ve melez gençliğin bugün birbirini öldürmesi yerine, devrimin temel ilkeleri olan 5-2-6’yı benimsemesi ve bu baskıcı sisteme bir son verecek ve çok daha iyisini hayata geçirecek gerçek bir devrimin -insanların sömürüldüğü, taciz edildiği, terörize edildiği, şiddete uğradığı ve katledildiği bütün biçimlere yeni komünizm temelinde bir son verecek bir devrimin- kuvvetli bir gücü olarak hareket etmeleri nasıl olurdu? [3]


[1] Kaynak için bkz: Bob Avakian Diyor ki: “Donald Trump ‘Sert’ Değil, İçi Faşist Dışkısı Dolu Bir Kese Kağıdıdır!” https://yenikomunizm.com/bob-avakian-diyor-ki-donald-trump-sert-degil-ici-fasist-diskisi-dolu-bir-kese-kagididir/

[2] Bob Avakian (BA), ABD’nin Vietnam’daki emperyalist savaşına karşı çıkmış ve 1960’ların sonlarında ABD’nin önde gelen devrimci gücü olduğu zaman, Kara Panter Partisi ile mücadele yürütmüştür. Kara Panter Partisi, (BA’nın da belirttiği gibi), devrimci milliyetçiliğin ve -o zamanlar Çin’de en ileri şekliyle ifadesini bulan ve ilham verici etkiye sahip olan- komünizmin kombinasyonunu yansıtan bir karışım şeklindeydi. ABD’deki Siyah halkın kitlesel ayaklanmaları da dahil olmak üzere dünyadaki devrimci mücadeleleri desteklerken, Çin’in sosyalist dönüşümünü ileriye taşıyarak yeni komünizmi geliştiren Bob Avakian, komünist hareketin tarihsel olarak hem olumlu hem de olumsuz deneyiminden, ve özellikle devrimci Çin’in (ve 1976’da Mao’nun ölümünden sonra kapitalizmin restorasyonunun acı derslerinden) ayrıca farklı ülkelerde devrimci hareketlerin deneyimlerinden beslenmiştir. Bob Avakian, 1960’larda ve 1970’lerin başlarında (sadece ABD’de değil uluslararası düzeyde) devrimci yükselişin ve o zamanın önde gelen devrimci güçlerinin yenilgiye uğratılmasına veya reformistlere dönüşmesine ve hatta bazı durumlarda emperyalist sistemin karşı-devrimci uzantılarına dönüşmesine neden olan önemli faktörleri özetlemiştir. Bob Avakian’ın bu çalışmasının amacı ve ortaya koyduğu yeni sentez (yeni komünizm), ezilen insanlığın ve sonuçta bir bütün olarak insanlığın kurtuluş mücadelesinin kritik problemlerin üstesinden gelmesini sağlamak, hem mevcut baskıcı sistemi yenmek hem de ortadan kaldırmak ve radikal olarak farklı ve çok daha iyi bir dünyayı hayata geçirmek için engeller ve yeni boyutlara ulaşmaktır.

Bob Avakian tarafından geliştirilen yeni komünizme ve onun devrimci önderlik meselesindeki eşsiz rolüne ilişkin şu makaleyi okuyabilirsiniz: https://yenikomunizm.com/bob-avakian-kokten-farkli-bir-onder/ Ayrıca Bob Avakian’ın diğer çalışmalarına revcom.us web sitesinden ulaşabilirsiniz.

[3] 5-2-6 formülasyonu, 5 DURDUR’a, kapitalizm-emperyalizm sistemini tanımlayan 5 derin çelişkiye bir referanstır. Formülasyonda yer alan 2 Seçenek ise, Bob Avakian’ın belirttiği şekliyle şudur: “temel olarak iki seçeneğimiz var. Ya bütün bunlarla yaşamaya devam edeceğiz ve gelecek kuşaklar da -eğer bir gelecekleri olacaksa- aynısını, hatta daha beterini yaşamaya devam edecek – veya, devrim yapacağız!” Yine formülasyonda yer alan diğer kısım ise, Devrim İçin Dikkat Edilecek 6 Nokta’yı içerir. 5-2-6’nın içeriğine şuradan ulaşılabilir: https://revcom.us/a/594/what-is-5-2-6-en.html

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.