Yeni Komünizm

Gelecek İçin Bir Salvo

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı RNL Show’un sunucularından olan Andy Zee’nin 4 Şubat programında yaptığı yorumların yazılı halidir. Okuyucularımızın dikkatine sunarız.

Kaynak için: A Commentary by Andy Zee: A Salvo at This Moment… for the Future” (revcom.us)


İkinci sezonumuza Bob Avakian’dan Yeni Yıl Açıklaması ile başlıyoruz.

 Yeni Bir Yıl, Tüm İnsanlığın Kurtuluşu İçin Kökten Yeni Bir Dünyaya Yönelik Acil İhtiyaç

Bob Avakian’ın (BA’nın) Yeni Yıl Açıklaması, sadece bir soluk alma değil adeta tarihte boğucu bir anda, taze canlandırıcı bir hava patlamasıdır. Milyarlarca olmasa da yüz milyonlarca insan COVID’den boğuluyor ve nefes darlığı yaşıyor- Atmosferin yok edilmesinden, yangınlardan, sellerden ve zehirli sudan ve hatta daha da fazlasından kendi yönetimleriyle ve dünyanın mevcut halinin en iyi ve gerçekten de tek yol olduğu konusundaki övünen sonsuz ısrarı ile dünyanın dört bir yanındaki halk kitlelerini şeytanlaştıran ve eziyet eden aşağılık yönetici sınıflardan ötürü boğuluyorlar.

BA’nın açıklaması, tüm bunlara karşı yeni bir yıl için bir salvo niteliği taşıyor. Sizi, milyonlarca insanı, radikal, yeni bir dünyanın nasıl ve neden mümkün olduğunu görmeye davet ediyor ve bunun için mücadele ediyor.

Kesinlikle dünyanın ve onun üzerindeki yaşamın hayatta kalabilmesi adına zaman aleyhimize işliyor, çünkü insanların hayatları ve ruhları üzerinde ağır bir yük olan bu sistemin acımasızlığı, ölümü, yıkımı, zulmü ve baskısıyla faşizm ve gerici rejimler her yerde mantar gibi bitiyor… BA’nın açıklamasının tamamını okumalı ve buna zaman ayırmalısınız: Yeni Bir Yıl, Tüm İnsanlığın Kurtuluşu İçin Kökten Yeni Bir Dünyaya Yönelik Acil İhtiyaç.

Bob Avakian merceği geriye çekiyor ve rasgele yumruklar savurmuyor. BA, seçimlerde Trump/Pence rejiminin faşizminin mağlup edilmesi her ne kadar çok iyi bir şey olsa da, faşist Cumhuriyetçi Parti ile Demokratlar arasındaki muhalefetin devam etmekle kalmayacağını aksine açıklamasında da dediği gibi:

Toplumdaki ve dünyadaki temel bölünmeleri, bu ülkedeki ve bir bütün olarak dünyadaki halk kitlelerinin temel çıkarlarını temsil etmez. İnsanlığın karşı karşıya olduğu derin sorunlar da bu şekilde çözülemez ve aslında daha da kötüye gidebilir. Bu canice baskıcı ve sömürücü sistemin sınırları içinde kalındıkça ve dünyaya bu durum hâkim olmaya devam ettiği sürece, kaos ve yıkım büyük ölçekte açığa çıkmaya devam edecektir.

Ama hepsi bu kadar da değil. Bizleri şu gerçeğin farkına varmamız için uyarmaya devam ediyor:

Trump/Pence rejiminin seçim yenilgisi hem bu rejimin temsil ettiği faşizmin yarattığı yakın tehlike ile ilgili olarak hem de daha temelde insanlığın bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin dinamiklerine bağlı olmanın bir sonucu olarak giderek daha fazla karşılaştığı potansiyel varoluşsal kriz açısından sadece “biraz zaman kazandırmıştır”.

Nedir bu kapitalizm/emperyalizm sistemi? Bu sözler bugünlerde siyasetçiler tarafından bile ağızdan ağıza dolaşıyor. Peki kapitalizm nedir, emperyalizm nedir? Ne olduklarını ve nasıl çalıştıklarını neden bilmemiz gerekiyor? Bozulmuş bir sistemi mi tanımlıyorlar, yoksa bu sistem olabileceği tek şekilde işliyor ve kelimenin tam anlamıyla milyarlarca insanın korkunç acılarına neden oluyor mu? Kapitalizm, toplumun organize oluşunun tek yolu mudur? İnsanlık, sahip olduğumuz acımasız rekabet dünyasının üzerine çıkma becerisine sahip midir? Bir ekonomik sistemin, Siyahilerin, beyaz olmayanların, kadınların, LGBTQ bireylerin, ülkelerin ve dünyadaki halkların sistematik olarak ezilmesiyle ne ilgisi var? Ve bunu anlamanın yolu nedir? Bob Avakian’ın geliştirdiğini söylediğimiz, çılgınlıktan çıkış yolu nedir? Demagogların atıp tutmalarına ve tamir edilemeyecek olanı düzeltebileceklerini iddia eden sözde reformcuların boş vaatlerine tabi kalarak, siz ve insanlık dünyanın işleyişine cahil mi kalmalısınız?

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz ve “The RNL Show”da ayrıntılandıracağız. Ve size, izleyicilerimize, Zoom üzerinden online olarak farklı türden Devrim forumları sunacağız. Bazıları, BA’yı, yaptığı işi ve açıklamayı öğrenmek ve tanıtmak için, diğerleri ise açıklamayı başkalarıyla paylaşmak için dört haftalık katılım içeren seminerlerden oluşacak. “Gerçek Bir Devrim Turu İçin Örgütlenin”in genç bir üyesi, programımızın ilerleyen bölümlerinde bundan bahsedecek.

Biraz önce Bob Avakian’ın Yeni Yıl açıklamasında şunları söylediğini aktarmıştım:

Trump/Pence rejiminin seçim yenilgisi hem bu rejimin temsil ettiği faşizmin yarattığı yakın tehlike ile ilgili olarak hem de daha temelde insanlığın bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin dinamiklerine bağlı olmanın bir sonucu olarak giderek daha fazla karşılaştığı potansiyel varoluşsal kriz açısından sadece “biraz zaman kazandırmıştır”.

Akla başka sorular geliyor: Dünyada ve ABD’de temelde yatan hangi değişiklikler Trump/Pence rejiminin faşizmini yükseltti? Hakikat kavramının kendisini dahi inkâr eden bu şiddetli faşist hareketi gerçekten yönlendiren nedir? Hangi ekonomik, siyasi ve sosyal değişimler bu ülkedeki Hristiyan faşist hareketi ve dünya çapında dini köktendinci faşizmi yükselişe geçirdi ve besliyor? BA, Miami Herald köşe yazarı Leonard Pitts’den alıntı yapıyor ve Amerika’yla ilgili, gerçekten de aynı sınırı paylaşan iki ülke var diyor. Gerçekten, birlik çağrısı yapan bu tatlı sözler bu ülkedeki büyük bölünmelerin üstesinden gelebilecek mi? Ve bu ayrımlar ne kadar derin ve neden bu kadar derin?

Bu çok ağır ve boktan bir şeydir. BA, Biden’ın seçilmesiyle sadece “biraz zaman” kazandık diyor. Bu ciddi bir öngörü. Bu, geçiştirilecek bir şey değildir, anlamamız gereken bir şeydir ve belirttikleri ve çıkarımları muazzamdır. BA açıklamasında, bilimsel bir temelde bu meselenin arkasındaki şeye giriyor. Kanıt gösteriyor. Kanıta analiz getiriyor ve en önemlisi bize bu sonuçlara ulaştığı yöntemi ve yaklaşımı getiriyor, böylece hepimiz -ister teoriyle çalışırken deneyimli olalım ister daha önce hiç buna maruz kalmayalım veya daha önce hiç cebelleşmemiş olalım- bunu anlayabiliriz, bilimsel bir şekilde öğrenebilir ve bu temelde dünyayı değiştirebiliriz.

BA diyor ki:

Niçin bu durumla karşı karşıya olduğumuzu anlamak için sadece yüzeyde olup bitenleri ele alarak yanıt vermemek gerekir -bu aslında meselenin etrafında dolaşmak demektir- yüzeyin altını kazmak, şeylerin altında yatan ana kaynakları ve nedenleri keşfetmek ve temel problem ve gerçek çözüme dair bir anlayışa ulaşmak gerekir.

Bilimden korkmamalı ve önemsemez olmamalıyız. Korkmamız gereken şey, içinde yaşadığımız ve acı çektiğimiz toplumun ve dünyanın gerçekte nasıl işlediğini bilmemektir.

Bu saçmalıklar nasıl ve niçin pek çok yerde kendini gösteriyor? Bundan endişelenmek durumundayız, en keskin şekilde ortaya çıkan bazı gizemli gizli güçlerin beyaz Hıristiyan insanlara karşı komplo kurduğuna ve Trump’ın seçimleri, Tanrı’nın emrettiği gibi ezici zaferle kazandığına inanan milyonlarca insandan endişelenmeliyiz.

Aynı şekilde, adaletsizliğe karşı çıkan fakat yine aynı insanlardan gelen zehirli eğilimlerden de, ilerici hareketlerde kendini gösteren ve yalnızca kendi deneyimlediğiniz şeyin doğru olduğunu kabul eden bir düşünüş biçiminden de endişelenmeliyiz. Sizin gibi birinin ya da şu veya bu şekilde ezilen birinin, “organik olarak” bu baskının nedenini ve çözümünü bildiğini düşündüğü düşünüş biçimiyle ilgili de endişelenmeliyiz. Dünyayı bu şekilde anlamak, bizi, gerçek nedenlere ve insanlığın karşı karşıya olduğu devasa sorunların çözümü karşısında kör bırakır.

Bu, BA’nın söylediğinden, “şeylerin altında yatan ana kaynakları ve nedenleri keşfetmek ve temel problem ve gerçek çözüme dair bir anlayışa ulaşmak [için]” yani anlamak için bilimsel bir yöntem ve yaklaşım uygulanmasından farklıdır ve buna karşıttır.

BA, Yeni Yıl Açıklamasında, Siyahi halkın ezilmesiyle bağlantılı olarak dünyanın nasıl değiştiğinin dinamiklerini, burada ve uluslararası düzeyde kadınlara yönelik baskının yükselişini, yemeğimizin nerede ve nasıl yetiştirilip dağıtılacağına ilişkin değişiklikleri, ve tüm bunların, iklim değişikliği bilimini reddeden ve üzerinde yaşadığımız gezegenin ölümüne katkıda bulunan, dünya çapında teokratik faşist hareketleri besleyen dini köktenciliğin siyasi biçimlerinin yükselişiyle ilgisinin ne olduğunun dinamiklerini canlı bir şekilde ortaya koyuyor. Ölümcül bir kanserin sadece doğru beslenerek, hatta bir yara bandı ile düzeltilmeyeceği gibi, bu itici güçler, içinde yaşadığımız sistemdeki küçük değişikliklerle iyileştirilmeyecek.

Bilhassa, Bob Avakian bu açıklamada ve genel olarak çalışmasında, karşılaştığımız çılgınlıktan bir çıkış yolu gösteriyor. O sadece, “Tüm İnsanlığın Kurtuluşu İçin Kökten Yeni Bir Dünya” çağrısı yapmakla kalmıyor, yeni dünyanın kapısını da açıyor ve büyük kurtarıcı bir mücadeleyle oraya nasıl varabileceğimizi, bu kökten yeni dünya için gerçek bir devrim yapabileceğimiz zamana hazırlanan hareketi bugün inşa ediyor.

Buna ve BA’nın yazdığı Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa içinde yoğunlaşan yeni topluma rehberlik eden şey, yeni komünizmdir. Bu yeni komünizm, insanlığın kurtulmasına giden yolu açıyor. Topluma ve devrime daha bilimsel bir yöntem ve yaklaşım temelinde, yeni komünizm:

‘’Objektif realitenin gerçekte ne olduğunun doğru bir yansıması yerine; “amaçlar araçları haklı kılar” ve “hakikat” yalnızca arzulanan hedeflerin bir ‘’aracıdır’’ şeklindeki iflas etmiş ve çok zararlı olan nosyonların uygulanması ve meşrulaştırılmasını kesin bir şekilde reddeder.’’

Ve BA aynı şekilde şunu da söyledi :

‘’Bu ayakların baş olması türünden rövanşist bir devrim değildir -amaç, sömürülen ve ezilen insanlığın bizzat sömürücü ve zalim olma şansına sahip olması değildir- tüm sömürü ve baskı ilişkilerine son vermekten daha azı olmayan komünist bir devrimdir ve dünya çapında tüm çürümeler ve yıkımlar bununla bağlantılıdır.’’

BA’nın Yeni Yıl Bildirisi mücadeleye bir çağrı ve bir davettir. Sadece mücadelenin güçlerine yönelik de değildir, ama aynı zamanda problemin ve çözümün ne olduğuna dair de bir cebelleşmedir. İnsanların nasıl düşündüklerini, objektif bilimsel bir yöntem ve yaklaşımı içeren bir mücadeledir. Yani benim ne istediğimden bağımsız olarak şeylerin gerçekten nasıl olduğu ve bütün insanlığın serpilerek gelişebileceği bir dünyaya doğru nasıl değiştirilebileceğinin mücadelesidir.

Evet, Trump/Pence rejimi iktidarın zirvesinden defedilmiştir. Anlık bir soluklanma anlaşılabilir bir şekilde herkes tarafından hissedilmiştir, ancak bu rahatlama durumu, bütün insanlığın dünya ile sürdürülebilir bir harmoni ve mayalanma içerisinde yaşayabileceği bir gelecek için bilimsel temelde verilecek mücadelenin umuduyla aynı şey demek değildir.

Bu iç çekiş insanları ihmalkar bir bireyciliğe sevk ediyor -“benim hayatım, benim ailem benim ve insanlarımın problemleri”-böylesi bir yaklaşım sadece kapitalist sistemin acımasız bir şekilde işlemeye devam etmesi ve faşizmin büyümesini hızlandırmasıyla, doğayı ve insanların hayatlarını tahrip etmesiyle sonuçlanacaktır.

Dünyada yedi milyar insanın fırtınadan korunabilecek bir sığınağı yok. Beyaz üstünlenmeciliğini, patriyarkanın ve nefret dolu yabancı düşmanlığının beslediği teokratik-komplocu Trump faşizminin, karanlık ve cılk güçlerinin gecenin ortasında bir anda yok olup gideceğine dair bir umut yok. Çünkü gitmeyecekler.

Demokrat Parti’nin her zamanki sözleriyle ve bu sistemin insanları öğüten baskıları için buldukları bahanelerle ve ahım şahım laflarla bezedikleri ölümcül sınırlarla “Trumpizmin” ortadan kalkacağı gibi bir durum söz konusu değildir. Üçüncü bir ihtimal de var, daha iyi bir geleceğe ilerleyebilecek bir yol da var; geleceğe doğru zorlu ama özgürleştirici bir yol. Bu geleceğe doğru verilecek mücadelede Bob Avakian’ın olağanüstü önderliği var. Ve bunu gerçek kılmak için toparlanan güçler var, size ihtiyacı olan bir hareket var ve bu hareket sizi BA’nın Yeni Yıl Bildirisi ile cebelleşmeye çağırıyor.

Bütün İnsanlığın Kurtuluşu İçin Radikal Olarak Yeni Bir Dünya. Bu sadece bir hayal değil. Bu gerçekleştirilebilir bir hayal. Ve şimdi bir kez daha Devrim-Daha Azı Değil’e hoşgeldiniz.


Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER