Yeni Komünizm

İlerici Kitabevlerine Faşist Saldırılar Üzerine

Editörün Notu: Trump/Pence faşist kliğinin hem ABD’de hem de dünyada ilerici ve demokratik kurumlara yönelik saldırgan uygulamaları devam ediyor. Washington çevresinde bulunan ilerici yayınevlerinden Politics and Prose Kitabevi’nde Prof. Jonathan Metzl’in konuşmasına yönelik gerçekleştirilen Neo-Nazi saldırısı Bob Avakian’ın mimarı olduğu yeni komünizm destekçisi olan devrimci kitabevi Revolution Books tarafından kınandı. Akademisyen Jonathan Metzl, Vanderbilt Üniversitesi’nde psikiyatri alanında profesördür. Prof. Metzl, kitabevinde gerçekleşen etkinlikte beyaz ırkçılığının yükselişine yönelik kitabından alıntı yaptığı süreçte yaklaşık 10 kadar beyazların üstünlüğüne inanan Neo-Nazi mağazayı işgal etti ve sloganlar atmaya başladı. İzleyiciler durumu protesto ettiler ve Prof. Metzl’i desteklediler, göstericiler sloganlarla mağazayı terkettiler. Washington Post bu saldırıya yer verdi. Ayrıca Berkeley’de bulunan yeni komünizm destekçisi Revolution Books’un da sağcı gruplar tarafından defalarca saldırıya maruz kaldığını aktardı. The Hill gibi çeşitli medya organları da saldırıya yer ayırdılar. Bu gelişme artan faşist saldırılar zincirinin bir parçasıdır. Revolution Books’un konuya yönelik açıklaması, hem kitabevinin ilkelerini hem de mevcut durumu doğru şekilde tanımlaması açısından önem kazanmaktadır. Aşağıdaki açıklama Revolution Books sorumluları Andy Zee, Raymond Lotta ve Reiko Redmonde ortak imzası ile yayınlanmıştır. Kaynak için bknz: https://revcom.us/a/593/revolution-books-on-the-fascist-assault-on-politics-and-prose-bookstore-en.html


New York City ve Berkeley Revolution Books olarak, Washington’da bulunan Politics and Prose Kitabevi’nin yanında olduğumuzu ve kendileri ile dayanışma halinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Kitabevinin, Irkçılık Karşıtı Kitap Festivali kapsamında düzenlediği etkinlikte, yazar Jonathan Metzl, “Dying of Whiteness: How the Politics of Racial Resentment Is Killing America’s Heartland” isimli kendi kitabından bölümler okurken, bir anda beyaz-üstünlünmeci ırkçı haydutlar sloganlarla kitabevine saldırdılar ve yazar Meztl’in programı kesildi. Bu saldırı California’da bir sinagogta gerçekleşen silahlı saldırı ile aynı gün yaşandı.

Trump-Pence faşist rejimi, beyaz üstünlenmeciliğini, göçmenlere ve Müslümanlara duyulan nefreti ve yükselen anti-semitizmi bu eylemleri ile meşru hale getirmeye çalışıyor. Bu tetikçiler ve katiller sürüsü, faşizmi konsolide etmek için düzenlenen faşist saldırılarla insanları terörize edip, korkutup en sonunda durumu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Kitabevleri ve diğer kurumlar eleştirel düşünceye değer veren ve destekleyen, hakikati arayan ve toplumsal adaletin yanında olan bağlantı noktalarıdır. Geçtiğimiz iki yıllık süreçte, Berkeley’deki Revolution Books da faşist-ırkçılar tarafından pek çok kez saldırıya uğramıştı.

Bugün, vicdan sahibi ve haksızlığa karşı kararlı olan herkes Politics and Prose Kitabevi ile dayanışma göstermelidir. Ve dahası, Trump/Pence rejimini iktidardan devirmeye çalışmalıdır. Bob Avakian’ın Trump/Pence Rejimi Gitmek Zorunda! İnsanlık Adına Faşist Bir Amerika’yı Kabul Etmeyi Reddediyoruz! Daha İyi Bir Dünya Mümkün! başlıklı Bob Avakian’ın konuşmalarından oluşan filmi izleme konusunda insanları teşvik ediyoruz.

Revolution Books, gerçek bir devrim için hareketin politik, entelektüel ve kültürel merkezidir. Bu devrim, imparatorluk savaşlarına, beyaz üstünlüğüne, kadınlara yönelik vahşete ve aşağılamalara, göçmenlere zulmedilmesine ve çevresel tahribata son verecek, tüm insanlığı özgürleştirecek bir devrimdir.

Çalışmaları, ahlak anlayışı ve değerleri çeşitliliklerden oluşan bir dünyadan yana olan, milliyeti, ırkı, cinsiyeti ve inancı her ne olursa olsun insanların yaşadığı baskıyı aşmak için mücadele eden herkesi Politics and Prose Kitabevi ile dayanışmaya ve bu tehlikeli evreyi açığa vuran yazarların yanında olmaya çağırıyoruz.

Andy Zee – Revolution Books Sözcüsü
Raymond Lotta – Revolution Books New York City
Reiko Redmonde – Revolution Books Berkeley


★ İletişim İçin: Revolution Books Berkeley: RevolutionBooks@sbcglobal.net, Revolution Books New York: revbooksnyc@yahoo.com

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.