Yeni Komünizm

Kimyasal Silah İnsanlık Suçudur Kabul Edilemez!

Her an nükleer savaşın başlayabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Dünya 1960’larda iki emperyalist gücün (SSCB-ABD) Küba Krizinde karşı karşıya geldiğinden beri ilk kez nükleer bir felaketin eşiğinde. Emperyalistler dünya tahakkümü için verdikleri savaşlarında insanlığı korkunç bir geleceğe doğru sürüklerken Kürdistan’da TSK’nın kimyasal silah kullandığına dair kayda değer deliller bulunuyor. Bu bulguları daha da güçlendiren bir hakikat de bu saldırının Türkiye’nin ilk sicili olmadığı hakikati.

Kimyasal silahlar; nükleer ve biyolojik silahlarla beraber kitle imha silahları arasında yer alıyor ve yapılan çeşitli antlaşmalarla üretimi ve kullanımı sınırlandırılıyor, yasaklanıyor. Nitekim kimyasal silahların modern tarihte bilinen ilk kullanımı I. Dünya Savaşı iken Naziler, Holokost sırasında milyonlarca Yahudi’yi kimyasal gazlarla katletti. ABD, Vietnam Savaşında havadan defalarca kez kitlesel ölçekte pek çok çeşit gaz kullanarak binlerce insanı katletti on binlercesinde ise kalıcı hasarlara neden oldu. Kimyasal silahların yakın tarihte bilinen en korkunç örneği ise Halepçe Katliamında Saddam rejiminin aşağılık insanlık suçudur.

Dünyada kimyasal silah kullanımının sonlandırılmasının denetimini Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yürütüyor. OPCW’nin takibi ve gözlemleri ise (şayet takip ederse) büyük ölçüde üye ülkelerin sınırlarında faaliyet yürüttükleri için zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Örneğin sırasıyla 2013, 2015, 2018 yıllarında Suriye’de Esad rejimi kimyasal silah kullandı. O dönem boyunca OPCW’nin çalışma ekipleri bölgelere alınmadı ve çalışmaları sabote edildi.

Türkiye devletinin silahlı güçleri daha önce de gerillaya karşı kimyasal silah kullandı. Bunun en bilinen örneği 1999 yılı iken kimyasal saldırılarla ilgili çeşitli dönemlerde iddialar ortaya atıldı; bu iddialar bulgularla desteklenen iddialardı. Bu sefer meydana gelen saldırı ise Zap bölgesindeydi. Sosyal medyada servis edilen görüntülerde iki gerillanın kimyasal gazla zehirlendiği ve zehirlenmeye dair semptomatik belirtiler gösterdikleri görülüyor. Videoların ve çeşitli görüntülerin sosyal medyada yayınlanması, HPG’nin açıklama yayınlamasıyla beraber ilerici ve devrimci kamuoyunun duyarlı kesimleri bu canice saldırıya karşı tavır takındı. Hem ilerici hem de bir hekim olarak Şebnem Korur Fincancı’da yaptığı ön değerlendirme sonucu videoda gözükmekte olan görüntülerin kimyasal silah kullanımı iddialarını güçlendiğini dile getirmiştir. Rejim hem suçüstü olmanın verdiği azgınlık hem de Türk Tabipler Birliği ve Şebnem Korur Fincancıdan uzun dönemdir duyduğu rahatsızlık sebebiyle halihazırdaki saldırılarını güçlendirmiş ve Şebnem Korur Fincancıyı tutuklamıştır.

Türkiye’nin işgal ettiği bölgede kullandığı hiçbir güç meşru olmamakla beraber kesin bir dille söylenmesi gereken husus, kimyasal silah kullanmanın canice bir insanlık suçu olduğudur. TC, Kürdistan’da yıllardır bitmek bilmeyen bir vahşet tablosu çizmektedir. Bugün bu tablonun vehameti uluslararası antlaşmalar ile yasaklanmış olan kimyasal silah kullanımıyla katlanarak artmaktadır. Bölgede kendi askerini yakacak kadar çirkinleşen ve Kürdistan üzerinde baskı manevralarını arttıran rejime karşı durmak, rejimin insanlık suçlarına yönelik ayağa kalkmak, bu coğrafyada yaşayan her devrimci komünistin temel görevleri arasındadır.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER