Yeni Komünizm

‘’Seks İşçiliği’’ ve Kadınların Baskı Altına Alınmasıyla İlgili Münakaşaya Dair Dört Nokta

Editörün notu: Aşağıda çevirisini okurlarımıza sunduğumuz yazı Raymond Lotta tarafından 27 Şubat gününde kaleme alınmıştır. ABD’nin New York kentinde bulunan Revolution Books (Devrim Kitaplığı) içerisinde cinsel sömürünün endüstrileşmesi ve neden ‘’seks işçiliğinin’’ baskının bir biçimi olduğu konusunda verilecek olan panel tartışmaları ve ihtilafları üzerine çekti. Gelen yorumlar meseleye karşı düşünceli ve sorgulayan bir perspektiften nefret doluya kadar uzanan geniş bir çerçevenin içerisindeydi. Ancak çoğunlukla gelen yorumlar bu fikre karşı çıkıyor ve özellikle ‘’seks işçiliğinin’’ bir kadının kendi bilinçli kararı olması noktasında panelin seks işçiliğini aşağılayıcı olarak tanımlama biçiminden rahatsızlık duyuluyordu. Bu tartışmayı daha da keskinleştirmek ve daha fazla insanı bu tartışmaya çekmek için Raymond Lotta aşağıdaki dört maddeyi kaleme aldı.


  1. Baskıya Farklı Bir İsim Vermek ‘’Seks İşçiliğinin’’ Özünü Değiştirmez…Ve Fuhuş ve Pornografi Kadınlara Boyun Eğdirilmesinin Daha Geniş Bir Noktasının Parçasıdırlar

Evet, ‘’seks işçiliği’’ bir iştir. Ve açık olmak gerekirse ‘’seks işçiliği’’ kriminalize edilmemeli, zulme maruz kalmamalı ve suistimal edilmemelidir. ‘’Seks işçileri’’, tıpkı bütün kadınlara yapıldığı gibi insanlıkları reddedilmiş, aşağılanmış ve kapitalist-emperyalist ataerki altında tehlikede bulunan insanlardır. Ancak bir konuda daha açık olalım; ‘’seks işçiliği’’ herhangi bir iş değildir, burada söz konusu olan cinsel tahakküm, kontrol ve aşağılanma için kadın bedeninin satışa çıkartılmasıdır.

Fuhuş/’’seks işçiliği’’ kadınların cinsel-yapısal olarak baskılanmasının daha geniş bir matrisinin parçasıdır: Tecavüz ve evlilik içi tecavüz de dahil olmak üzere cinsel şiddet, aile içi şiddet ve çocukların istismar edilmesi; ABD’de ve dünyanın farklı yerlerinde kadınların kürtaj haklarının reddedilmesi ve üreme tercihlerinin üzerinde tahakküm kurulması; kadın bedeninin her yere nüfuz etmiş metalaştırılması-reklamcılık, eğlence, modada- kızlara ve kadınlara vücutlarının nasıl olması gerektiğini söyleyen ‘’güzellik endüstrisi’’, ‘’adamlık kültürü’’ içerisinde yetişen genç erkekler, işyerinde bitmek bilmeyen cinsel saldırılar, zevki ve cinsel heyecanı tahakküm, acı ve aşağılanmaya indirgeyen milyar dolarlık pornografi endüstrisi, Siyahilerin, Latinoların ve Asyalıların cinsel olarak stereotipleştirilmeleri.

‘’Seks işçiliği’’, kadın kaçakçılığı/köleliği ile aynı şey değildir. Ancak Bob Avakian’ın tam anlamıyla ifade ettiği gibi ‘’seks işçiliğinin’’ ürünü (yapı öğesi) kadının aşağılanmasıdır. Ve bu durum ‘’seks işçilerinin’’ niyetlerinden bağımsız olarak kadınların objeleştirilmesi ve aşağılanması ilişkilerinin güçlendirir.

  1. Birisi ‘’Seks İşçisi’’ Olmayı Seçebilir…Fakat Seçimleri Siz Seçemezsiniz

Birisinin ‘’seks işçisi’’ olmayı seçmesi fuhşun doğasını değiştirmez. Bu ister işsiz veya az ücretle çalışan bir kadının çocuğunu beslemek için seçimi olsun ister orta-üst sınıf bir üniversite öğrencisinin gelirini ve çalışma zamanını maksimize etmek için aldığı bir karar olsun isterse de trans bir bireyin ailesinden atılması veya hayatta kalmak için yaptığı bir seçim olsun. İnsanların karşı karşıya oldukları seçimler bu sistemin doğasının akışında cereyan eder. Neden insanlar uyuşturucu kaçakçılığı yapmak, çetelere katılmak veya soykırımcı ABD ordusunun bir parçası olmak gibi dar bir skaladaki seçenekler yoksul Siyahi ve Latino gençliğine aittir?

Bu sistemin önümüze koyduğu tiksinç seçimleri savunmak yerine neden bütün insanlığın sahip olabileceği seçenekleri radikal bir şekilde dönüştürmek gibi özgürleştirici bir davanın bayrağını kaldırmıyoruz?

Seks ticareti büyük ölçekli, organize, oldukça konsantre ve yaygın küresel dağılıma tabi bir hale gelmiştir.

  1. Cinsel Sömürünün Endüstrileşmesi ve Küreselleşmesi Gerçeğine Gözünüzü Açın!

Radikal bir feminist olan Catharine MacKinnon fuhuşun dünyanın en eski mesleği değil en eski baskı biçimi olduğunu söyler (Marksizm, kadınların tabi kılınmasının insan toplumunun tarihsel olarak ezenler ve ezilenlere, sahipler ve kölelere bölünmesiyle bağlı olduğunu kavrarlar). Ancak son 50 yılın emperyalist küreselleşmesi, ticari seks endüstrisinin akıl almaz seviyelerde korkunçluklarını gündeme getirmiştir: Tayland’da, Amsterdam’da ve başka yerlerde seks turizmi; Nijerya, Nepal, Çin ve daha pek çok ülkeden kadınların kaçakçılık ‘’tedarik zincirlerinin’’ parçası olarak taşınmaları; seyahat ve otelcilik endüstrileriyle kripto paralarla ve internet reklamcılığıyla bağlanmış küresel bir ‘’seks endüstrisi’’…

Çin’in Makao kentinde, “Doğu’nun Las Vegas’ı” olarak tanıtılan büyük bir “seks turizmi” merkezi olan bir genelevdeki kadınlar.

Cinsel sömürünün ticareti ve dünya ekonomisine entegre edilmesi ile ilgili broşürümü buradan okuyabilirsiniz… Ve ‘’cehenneme giden yokuştan’’ hikayelere, günde 12-20 arası erkeğe hizmet etmeye zorlanan kadınların hikayelerine bu broşürden bakabilirsiniz. Evet, emperyalizmin kalbinde bakışlarınızı bu korkudan kaçırabilir ve ‘’seks işçiliğinin’’ ‘’güçlendirici’’ olduğuyla ilgili atıp tutabilirsiniz. Ancak küresel gerçek işte tam da budur!

  1. Bu Şekilde Yaşamak Zorunda Değiliz

İşte bu maddede gerçekliğin bir parçasıdır! Kendi baskılanmamıza ‘’sahip olabileceğimiz’’ aldatmacasından çok daha iyisini yapabiliriz. Bu sistemi devirmek için, bütün bu baskıya ve sömürüye son verebilmek için bir devrim yapabiliriz. Kadınların ürünlermişçesine teşhir edilmedikleri veya kendilerini satılabilir cinsel objeler olarak görmedikleri bir toplum bir dünya kurabiliriz. Kadınlar ve erkekler arasında tam eşitliğin olduğu, ataerkiyi ve erkek üstüncülüğünü kökünden söküp atmak ve ekonomiyi dönüştürmek için beraber çalışabileceğimiz, insanların birbirleriyle bağ kurabildikleri ve cinsel ilişkilerin karşılıklı yakınlığa dayalı olduğu, karşılıklı zevke ve eşitliğe dayalı olduğu bir toplum kurabiliriz.

‘’Birini hariç tutarak bütün zincirleri kıramazsınız. Hem erkeklerin kadınlar üzerindeki baskısını devam ettirmek isteyip, hem de sömürüden ve baskıdan kurtulmak istediğinizi söyleyemezsiniz. Hem insanlığın yarısını köleleştirip, hem de insanlığı özgürleştirmekten bahsedemezsiniz. Kadınlara yönelik baskı, toplumun efendiler ve köleler, ezenler ve ezilenler şeklinde bölünmüş olmasıyla doğrudan bağlantılıdır ve tüm bu koşullara son vermeden kadınların kurtuluşu imkansızdır. Kadınlar yalnızca devrim yaparken değil, bu devrimin tamamında muazzam bir rol oynayacaktır. Proleter devrimin sağlam bir gücü olarak kadınların öfkesi tamamen açığa çıkarılmalıdır.’’

Bob Avakian, Basics 3:22

Hepinizle 1 Martta görüşmek üzere… Haydi bu tartışmayı daha da açalım ve bu dünyanın gerçekliğiyle yüzleşelim… Ve her şeyi değiştirmek için devrimin potansiyelini açığa çıkartalım!


Başvurulması Gereken Kaynaklar:

Cinsel Sömürünün “Endüstrileşmesi”, Emperyalist Küreselleşme ve Cehenneme İniş

https://www.instagram.com/p/CpAwsK4gNbL/

https://www.youtube.com/watch?v=a6EHO6cLv-8&t=924s

 

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER