Yeni Komünizm

Süveyş Kanalı ve İnsanlığın Krizi

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı web sitemize bir okurumuz tarafından iletilmiştir. Öne çıkan gündeme dair paylaşılmasını uygun gördük. Takipçilerimizin dikkatine sunarız.


Atomize olmuş bireyler topluluğu içerisinde yaşıyoruz ve her gün “ihtiyaçlarımızın” karşılanması için işleyen çarkların on binlerce hayatı un ufak ettiği büyük sömürü ve baskı ağlarını hissetmeye “mecal” bile kalmıyor. Kapitalist rekabet kültürünün toplumun her bir alanında, an be an işlemesi, insanların yemliğe kafasını sokmasını ve diğerinden “daha fazla yiyebilmek için daha hızlı olmasını” dayatmaktadır. Bu kapitalist-emperyalist sistemin “olağan” bir işleyişidir.

#SüveyşKanalı’nı #EVERGIVEN kuru yük gemisinin tıkamasıyla Avrupa’nın günlük temel ihtiyaçlarının büyük sömürüler altında uzak doğudan temin edildiği tekrar gözler önüne serildi. Günlük on milyarlarca dolar zarar eden kapitalistler şu an sadece kanal trafiğinin acilen normale dönmesine ve alternatif ticaret yollarının bulunmasına odaklandılar. Çocuk işçiliğinin en yoğun olduğu Afrika ve Asya’dan bahsetmek kimsenin aklına gelmiyor! Bireyselciliğin ve asalaklığın yaşam tarzlarına işlemiş, ve evet önemli bir parçasını barındırdığı Avrupa halklarının tuvalet kağıdı ihtiyacının gündem olması büyük bir insanlık ayıbıdır.

Bob Avakian, mevcut kapitalist-emperyalist sistemin altında yatan gerçekliği şu şekilde ortaya koyuyor ve bizlere esasda ne yapmamız gerektiğini hatırlatıyor:

“Mevcut sistem dünyanın her yerinde milyarlarca insanın ruhunu ezip deforme ediyor, insanların hayatını öğütüyor – veya açıkça bu hayatları çalıyor.”

İnsanların potansiyelinin bütün bunlardan kaynaklanan büyük israfını ve doğrudan heba edilmesini bir düşünün. Bütün bunlar, dünyanın ve halk kitlelerinin mevcut kapitalizm-emperyalizm sisteminin egemenliği altında yaşamak zorunda kalmasının bir sonucudur.

“Ve bütün bunlar; bu ülkedeki halkın nispeten küçük bir bölümünün ve bir bütün olarak da insanlığın çok küçük bir bölümünün kendi inisiyatiflerini ve yaratıcılıklarını geliştirme ve uygulama koşullarına, bunun “özgürlüğüne” sahip olduğu temeldir – bütün bunlar, bu sistem altında, bir bütün olarak dünyadaki halk kitleleri için “dengesiz”, son derece eşitsiz ve son derece baskıcı koşulları güçlendirmektedir. Ve yine bütün bunlar tam olarak ve son derece gereksizdir.” [i]

Kapitalist-emperyalist sistemin sürdürülemezliğinin bir kez daha ifşa olmasıyla, insanlığın temel ihtiyaçlarının karşılanmasının bu sistemin sorunu olmadığı gayet aşikardır. Şu an yaptıkları finansal zararların kimlere fatura edileceğini sanırım sormaya dahi gerek yok. Zamanında limanlara yetiştirilemeyen bir çok ürünün imha edileceğini de unutmayalım. Gemilerle taşınan canlı hayvanlar gözlerimiz önünde ölecekler ve okyanus sularına atılacak olması ellerindeki tek çözüm. Bu sistem sadece insanlığı varoluşsal bir sona doğru sürüklemekle kalmıyor, türcü ve doğa düşmanı üretim tarzı ve sosyal ilişkileriyle de milyarlarca canlıya gereksiz ızdıraplar çektiriyor, hayatlarını alıyor ve gezegeni talan ediyor.

BUNLARA HEP BİRLİKTE BİR SON VERİLMELİDİR!


[i] https://yenikomunizm.com/kapitalizm-emperyalizm-yedi-milyar-insanin-bogulmasi-ve-yeni-temellerde-bir-dunya-icin-derin-ihtiyac/

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER