Yeni Komünizm

Trump/Pence Rejimi Faşisttir! Hemen Durdurulmalıdır!

Editörün Notu: Aşağıdaki açıklama Faşizmi Reddet Hamburg (Refuse Fascism Hamburg) inisiyatifinin öncülüğünde 24 Ekim 2020 tarihinde Almanya/Hamburg’ta gerçekleştirilen etkinliğe ilişkindir. Açıklama, organizasyon sürecinde yer alan bir yoldaşımız tarafından web sitemize iletilmiştir. Okurlarımızın dikkatine sunarız.

Refuse Fascism Hamburg‘u sosyal medyada takip etmek ve etkinlik süreçlerine ilişkin iletişime geçmek için: https://www.facebook.com/refusefascismhamburg


İktidarda oldukları dört yıllık süre içinde Hristiyan-Irkçı Trump/Pence faşist rejimi tarafından hayata geçirilen pek çok insanlık dışı gelişmeye şahit olduk. Kamplarda ailelerinden koparılan binlerce çocuktan, kadınların geçmiş mücadelelerle kazanmış oldukları pek çok hakkın ellerinden alınmasına; geleneksel aile formuna ters düşen her türlü ilişkinin ötekileştirilmesinden, mültecilerin ve göçmenlerin şeytan gibi gösterilip suçlu sayılarak hapsedilmesine, ABD-Meksika sınırının duvarla kapatılması ve askerileştirilmesinden, çevreyi korumaya yönelik girişimlerin ve bu yönde atılan tüm adımların yok sayılmasına, sivil hakların gasp edilmesinden Beyaz ve Hristiyan olmayanların yaşama haklarının hiçe sayılmasına kadar pek çok gelişme yaşandı.

Bütün bu gerici ve gaddar kararların alınmasını ve bunların hayata geçirilmesini istemeyen, bunlara engel olmaya çalışan pek çok bürokrat şu ana dek görevlerinden alındı. Kararlarına boyun eğmeyen belediye başkanları ve valiler her türlü idari tedbir alınarak susturuldu ve geri adım atmaları sağlandı. Olumsuzluklar karşısında protesto haklarını kullanan sivil halkın önüne insafsızca hareket etmekten çekinmeyen üniformalı ve üniformasız silahlı milisler çıkarıldı. Protestolarda onlarca sivil katledildi.

Ülkesinde bunca şey yaşanırken, Trump ve Pence pervasızca bilim karşıtı yanlarını gizlemek bir yana hurafelere ve dine olan bağlılıklarını gururla ve açıkca gösterdiler. Hatta, tanrı tarafından bu iş için görevlendirildiklerini dahi beyan ettiler. Trump sıradan biri değildir. İnandığı değerleri hayata geçirmekte ısrarlı bir hareketin, soykırımcı ırkçı faşist bir hareketin temsilcisidir!!!!

Öte yandan uluslararası arenada hedeflerine engel olabilecek ülkelere yaptırım ve tehditleri yoğunlaştırarak, bu ülkeleri ABD‘nin çıkarlarına göre hareket etmeye zorladılar. Söz geçirebilmek ve dünya üzerindeki hakimiyetlerini koruyup geliştirebilmek için askeri ve siyasi güçlerini yeniden gözden geçirdiler ve ABD‘nin çıkarları doğrultusunda saldırıya hazır hale gelmeleri için müttefiklerinin siyasi-askeri temelde yeniden yapılanmaları gündeme geldi.

ABD‘de faşist bir kliğin iktidara gelmesi, tüm dünyadaki beyazların üstünlüğünü savunan, soykırımcı, faşist hareketler başta olmak üzere, tüm gerici yapıların çok daha cesurca hareket etmesini kolaylaştırdı. İktidarda veya muhalefette olan muhafazakar-sağcı siyasi partiler, tüm dünya arenasında emperyalist-kapitalist sistemin yoğunlaşan çelişkilerinin belirlediği bir zeminde kendi coğrafyalarında halk düşmanı siyasetlerinde aşırılığa gitmekten kaçınmaz oldular. Devletlerin geleneksel zor aygıtının yanında, bu aygıtın bir uzantısı konumunda olan ve iktidarlarla organik bağlantılı olarak yapılandırılan yasadışı, sivil, silahlı gerici milislerin genişlemesi ve yoğunlaşmasında tehlikeli bir ilerleme artık gözlerden kaçmıyor.

Trump/Pence rejimi istediği her şeyi henüz başarmış ve hayata geçirmiş değil. Bunun için bir dört yıl daha iktidarda olması gerektiğinin farkındalar. 60 yıldır bu amaç uğrunda mücadele eden faşistler hedeflerine hiç bu kadar yaklaşmamışlardı. Ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Hedeflerine ulaşabilmeleri için ABD’de iktidarda kalmaları şart. Ve bunun için her şeyi yapabileceklerini gizlemiyorlar. İktidarı her ne olursa olsun bırakmama çabaları, Trump/Pence rejiminin esas olarak neyi temsil ettiğinin bir göstergesidir. Durumun gerçekten çok tehlikeli olduğunun görülmesi için daha neyin yaşanmasını bekliyoruz?

Bu yaşananlar, pek çok kişinin -hatalı bir şekilde- düşündüğü üzere “zaten eskiden beri yaşanan“ şeyler değildir. Tüm bu olanlar Nazi Almanyasında yaşananlarla benzerdir ve sonuçları daha da vahim olacak gelişmelerdir. ABD‘de faşist bir rejim konsolide olursa, bu rejimin durdurulması için insanlık çok büyük bir bedel ödemek zorunda kalacaktır. Bu bedele gezegenin artık yaşanılamaz bir hal alması da dahildir.

Bu olanların esas müsebbibi emperyalist-kapitalist sistemdir. Yıkılması gereken ve yerine insanlık için tamamen farklı ve çok daha iyi bir toplumsal düzen kurulması gereken işte emperyalist-kapitalizm sistemidir. Faşizmin ABD‘de kendini konsolide etmesi ve tüm dünyayı bu temelde şekillendirmesiyle emperyalist-kapitalist baskı ve sömürü düzeninden kurtulabilmenin araçlarını büyük oranda kaybetmiş olacağız. Bu insanlık ve gezegenimiz için artık umutların tükeneceği ve bir daha yeşermesinin oldukça zor olacağı bir sürecin başlangıcı olacaktır.

HALA BİR ŞANSIMIZ VAR… FAKAT ZAMAN DARALIYOR!

Yeni komünizmin mimarı Bob Avakian’ın ve fiili önderliğini yaptığı DKP/ABD‘nin yıllardır yakından takip ettiği bu faşist kliğe ve onun gelişimine ilişkin şu ana dek izlenilen sistemli ve bilimsel temeldeki çalışma ve analizler, yaklaşmakta olan tehlikenin boyutlarını yalnızca ABD’de yaşayan halklar için değil tüm dünyada gözler önüne serilmesini sağlamıştır.

Tehlikenin nasıl yapılandığının en başından beri farkında olan bu bilimsel bakış açısı, FAŞİZMİ REDDET (Refuse Fascism) inisiyatifi ile çalışmalarına ivedilikle başlamış ve günümüze kadar ara vermeden büyük bir sorumlulukla devam etmiştir. Faşizmi Reddet, baskı ve sömürünün çeşitli ifadelerine karşı mücadele yürüten halk hareketlerini doğru bir talep etrafında ve insanlığın acil çıkarları doğrultusunda uyarmış ve kitle mücadelesini yine doğru bir temelde geliştirmeye çalışmıştır. Faşizmi Reddet ile her ne kadar istenilen boyutlarda olmasa da, toplumda pek çok kişi ve kurumun son derece gerçek olan FAŞİZM ve tehlikeleri konusunda uyandırılması sağlanmıştır. Bu son derece olumlu ve gerekli olan hareketin insanların Trump/Pence rejiminin niteliğini gerçekte olduğu hali ile, yani faşist bir rejim olarak tanımlamasında çok ciddi payı ve katkısı bulunmaktadır.

Uzun soluklu bu çalışmalar, 3 Kasımda yapılacak kritik önemdeki seçimlerle Trump/Pence faşist rejiminin bir dört yıl daha iktidarda kalmamaları için kullanılabilecek tüm şiddet içermeyen araçlarla devasa bir sivil seferberlik hazırlamayı hedeflemektedirler. TRUMP/PENCE HEMEN ŞİMDİ GİTSİN! birleştirici talebi etrafında mücadeleye hız verilmiştir. Şu ana kadar atılan adımlar, bugüne dek hiç rastlanmamış ve denenmemiş bir stratejiyle somut, acil ve gerçek bir ortak hedef etrafında insanlığın tüm dünyada beraber hareket edebileceğinin temelini göstermektedir. Bununla birlikte bu hayati derecede önemli hareketin çok daha fazla kitleselleşmesi, binlerden başlayarak yüzbinleri ve milyonları kapsaması gerekmektedir. Bu sebepten tüm dünyada tanınması ve ciddi bir farkındalık yaratması elzemdir. Dünyadan yükselecek güçlü ve kararlı sesler, ABD gibi bir ülkede faşizmin konsolide olmasının önüne geçilmesinde ön saflarda mücadele edenlere destek olacaktır. Bu durum, ABD’de ve tüm dünyada insanlığın çıkarları doğrultusunda ciddi radikal değişikliklere de vesile olabilir. ABD’de soykırımcı ırkçı faşistlerin iktidarda olması nasıl dünyada faşist güçlerin yükselmesine güçlü bir zemin hazırlıyorsa, ABD’de faşizmin kararlı bir şekilde defedilmesi de tüm dünyada baskı ve sömürüye karşı mücadele eden ezilen halklara çok büyük bir umut ve ilham kaynağı olacaktır. Bu elimizde kalan son silahtır.

Hamburg‘ta başlatılan çalışmaya Avrupa‘nın bir çok yerinden yeni komünizm taraftarlarının ciddi katkıları oldu ve Berlin’de de ayrıca bir etkinlik düzenlenmesi planlanlandı.

Bob Avakian’ın mimarı olduğu komünizmin yeni sentezi yeni komünizmin Avrupa‘daki taraftarları olarak, bizler bu acil durumun vahamiyeti karşısında hareketsiz kalamazdık. Trump/Pence Hemen Şimdi Gitsin! talebiyle yürütülen bu çalışmaların kararlı destekçileri olarak Hamburg’da çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalar pandemi döneminden kaynaklı kısıtlamalar ve insanların önceliklerini bireysel çıkarları temelinde yapılandırdıkları koşullar içinde gerçekleştirildi. İnsanlarla gerek bire bir şekilde, kimi zaman da kitlesel ortamlarda tartışarak ve müzakere ederek acil yapılması gerekenler konusunda görüşlerimizi aktardık. İnsanlık adına faşist bir Amerika’nın reddedilmesinin önemini ve yapılacak çalışmaların şu an neden ivedi olduğunu ısrarla anlattık. BA’nın faşizme, onun doğasına ve neden bu sistemin caniyane bir yüzü olduğuna, bu sistemi köklerinden söküp atma sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için faşizme  karşı doğru mücadelenin tahlile dayanan derinlikli ve bilimsel temeldeki mücadele stratejisi, Hamburg’da yürüttüğümüz çalışmalarımızın ana rehberi oldu.

Hamburg‘ta başlatılan çalışmaya Avrupa‘nın bir çok yerinden yeni komünizm taraftarlarının ciddi katkıları oldu ve Berlin’de de ayrıca bir etkinlik düzenlenmesi planlanlandı.

Yürüttüğümüz çalışmalar esnasında, insanların siyasi seviyelerinin farklı olduğunu bununla birlikte şu ankinden çok daha iyi bir dünyayı önemsediklerini gördük. Farklı dünya görüşlerinden, farklı siyasi yönelimlerden, hatta dini inançları olan kişilerle yaptığımız bu müzakerelerde nispeten farkındalık yarattık. Kimileri Trump‘ın kesinlikle durdurulması gerektiğine, çünkü gelinen durumun gelecekte daha da tehlikeli bir sürece başlamasının kaçınılmaz olduğuna ikna oldu. Kimileri durumu vahim görmeseler de, kafalarında belli bir soru işareti bıraktığımızı düşünüyoruz. Faşizmi Reddet (Refuse Fascism) ve HEMEN ŞİMDİ GİTSİN! (Out Now!) çalışmasının parçası olmaları için görüş alışverişinde bulunduğumuz insanlar, öncelikle çevremizdeki devrimci ve toplumdaki çeşitli ilerici kesimlerdi. Her iki kesiminin de düşünüş biçimlerinde çeşitli sınırlılıklar olmakla birlikte, objektif hakikatler temelinde yürüttüğümüz tartışmalar sonrasında bir dizi ilerlemeler kat edebildik.

Ve bu ilerlemeler gelecek dönemdeki faşizme ve bu sistemin caniliklerine karşı kökten farklı ve bugünkünden çok daha iyi bir dünya için yürüteceğimiz çalışmalarımızda bizlere olanak sağlayacaktır. İlerici insanlarla yürüttüğümüz tartışmalarda ne devrim ne de komünizmin gerekliliğini uzun süredir duymayan bu insanların, Yeni Komünizmle ve BA ile tanışmalarına vesile olduk. BA’nın 1 Ağustos 2020 Bildirisi’nin “örgütsüz” diyebileceğimiz tüm ilericilerce kabul gördüğünü ve bu kesimler tarafından BA’nın diğer yazılarının da okunmaya başlandığını fark ettik.

Bu süreçte birçok insanın ve kurumun desteğini aldık. Yaptığımız hazırlıklarda maddi olarak destek olanların yansıra yeri geldiğinde tecrübelerinden, yeri geldiğinde fikirlerinden faydalandığımız insanlar oldu. Bu insanlarla girilen tartışmalarda aktardığımız görüşlerimiz ve yapılan işin önemi, onların bizi desteklemesinde esas motivasyon kaynağıydı.

Bu çalışmaların daha iyi bir maddi zemin kazanması ve bir başlangıç olması için Hamburg’da 24 Ekim 2020 tarihinde bir tanıtım ve miting etkinliği organize ettik. Bu etkinlik daha çok insana ulaşmamıza yardım ettiği gibi çalışmalarımızın gelişim sürecini test etmemizi de sağladı. Fikirlerimizi götürdüğümüz bazı insanların etkinliğe konuşmalarıyla katılmaları sevindirici ve umut vericiydi.

Başlattığımız çalışmanın devamlılığının sağlanması gerekiyor. Aynı şekilde birçok farklı noktada bu çalışmalar başlatılmalı ve daha fazla yayılmalıdır. Hamburg’da başlatılan çalışmaya Avrupa’nın birçok yerinden yeni komünizm taraftarlarının ciddi katkılar sağladı ve Berlin’de 31 Ekim’de düzenlenecek olan mitingin olumlu bir tecrübesi oldu. Şimdi bu olumlu tecrübelerden çıkarmamız gereken en temel ders, HEMEN ŞİMDİ GİTSİN! talebi etrafında, Trump/Pence rejiminin durdurulması ve defedilmesi için her bir alanda mücadeleye koyulmaktır.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER