Yeni Komünizm

Trump’ın Faşizmi—Her Gün Daha Bariz ve Daha Tehlikeli: Kararlı Bir Mücadele ve Devasa Bir Hareket Bunu Nasıl Yenebilir?

Editörün Notu: Çevirisini aktardığımız aşağıdaki makale, Bob Avakian’ın geçtiğimiz günlerde çevirisi web sitemizde de yayınlanan “Oy Vermek Yeterli Olmayacaktır — Trump/Pence Hemen Şimdi Gitsin Talebi ile Sokaklara Çıkmalı ve Sokaklarda Kalmalıyız” başlıklı çalışmasının üçüncü ve sonuç bölümüdür.

Özgün kaynak için bkz: https://revcom.us/a/666/bob-avakian-voting-will-not-be-enough-pt3-long-en.html


(Uzun Versiyon – Büyük Çerçeve ve Resmin Tamamı)

Şu Anki Acil Durum, Trump/Pence Rejimini Acilen Gönderme İhtiyacı, Bu Seçimlerde Oy Vermek ve Devrim İçin Temel İhtiyaç Üzerine başlıklı 1 Ağustos bildirisinde şu önemli noktadan bahsettim;

“Bu kritik zamanda bu rejimi iktidardan uzaklaştırmak için şiddet içermeyen ve uygun olacak her yoldan yararlanılmalıdır. Ve eğer Trump/Pence rejiminin devrilmesini talep eden kitlesel protestolara rağmen bu rejim oy verme zamanı geldiğinde iktidarda kalırsa –temel olarak buna dayanmadan- bu rejimin gitmesi için gerekli tüm araçlar kullanılmalıdır ve bu süreç Trump aleyhine oy vermeyi de içermek durumundadır (eğer seçimin fiilen yapıldığını varsayarsak). Açık olmak gerekirse, bu durum kazanma şansı olmayan bazı adaylar için “tepki oyu” vermek demek değildir, Trump’a karşı etkili bir şekilde oy kullanmak Demokrat Parti adayı Biden’e oy vermek anlamına gelir.”

Bununla beraber güçlü bir şekilde şunu da belirttim:

“Bu rejimi devirmek için sadece oy verilmesine güvenmek neredeyse kesin olarak çok kötü, hatta feci sonuçlara yol açacak bir durumdur. Bu durum özellikle de mevcut rejimin halihazırda yaptıkları ve Trump’ın seçimlere ilişkin söyledikleriyle daha da geçerlidir.”

Peki ama bu doğruysa, bu rejim iktidardan nasıl uzaklaştırılabilir? – ve özellikle de kitlesel bir seferberlik bu rejimi gitmeye nasıl zorlayabilir?

Şunu hayal edin.

RefuseFascism.org‘un çalışmalarıyla halihazırda ulaşılan, harekete geçirilen ve bu faşist rejim HEMEN ŞİMDİ GİTSİN! talebini yükselten binlerce kişi artan sayıda örgütlenmenin köklerini oluşturuyor, -doğrudan temas ile, sosyal medya ve diğer yollarla- ailelerine, arkadaşlarına ve kendi topluluklarına ulaşıyorlar ve buna her çeşit insan ve grup da dahil. Bu rejimin temsil ettiği her şeye karşı nefretlerini paylaşan ve harekete geçen binlerce kişi böylece daha da büyüyen ve giderek daha çeşitli hale gelen kitle hareketine dahil oluyor. Çok daha fazla sayıda kişi bu süreçte örgütçü oluyor.

Irkçı baskıya ve polis terörüne karşı kitlesel protestolarda olduğu gibi, insanların 3 Ekim’den itibaren her gün sokaklarda harekete geçtiğini, bu rejimin hemen şimdi gitmesi talebiyle birleştiğini, şiddet içermeyen ama kararlı gösterilerle Faşizmi Reddet‘in çağrısına yanıt verdiğini bir hayal edin. Bu seferberlikler büyüyor, genişliyor ve çoğalıyor. Polis vahşeti ve cinayetlerinin sürmesine öfkelenen çok sayıda kişinin katılımıyla; çevrenin tahrip edilmesine; sınırdaki toplama kamplarındaki kafeslerdeki çocuk ve on binlerce göçmenin durumuna; Trump’ın COVID pandemisine ilişkin kalpsiz ve umursamaz ihmalkarlıkları ve yalanlarıma, orantısız bir şekilde Siyahi, Melez ve Yerli halklardan on binlerce gereksiz ölüme neden olmasına, rejimin faşist bağnazlığının ve baskısının bir başka aracı olan Yüksek Mahkeme’ye yönelik amansız hamlelerine karşı olan, tüm bunlardan rahatsız olan ve tüm bunların bu faşist rejim tarafından yönlendirildiğini ve sürmekte olan günlük seferberliklere katılarak öfkelerini birbirine bağlayarak daha da net bir şekilde görmeye başlayan, toplumun her kesiminden pek çok kişi HEMEN ŞİMDİ GİTSİN! birleştirici talebiyle mücadele ediyor.

Bir Düşünün: Öğrenciler, öğretmenler, bilim insanları, tıp uzmanları, avukatlar, din adamları ve onların cemaatleri, sendikalar, sivil hak ve adalet örgütleri, sanatçılar, sporcular ve kültürel arenadaki diğerleri… tüm bunlar ve diğer kesimler çağrıyı üstleniyor ve mücadeleyi güçlendirmek için harekete geçiyor. Ünlüler ve birçok alandan önde gelen kişi kendi platformlarını bu mesajı daha da yaymak ve daha büyük sayıları harekete geçirmek için kullanıyor.

Bu rejimin suçları gün geçtikçe artarken; beyazların üstünlüğünü, erkeklerin üstünlüğünü savunan düşünceler ve diğer bağnazlıklar hızla yayılıyor; oyları bastırmak ve seçimleri gasp etmek için harekete geçiyorlar; seçim sonuçlarına bakılmaksızın iktidarda kalmak için şiddet yoluyla tehdit edip ve şiddeti serbest bırakıyorlar; giderek artan bir şekilde “Adalet Bakanlığını” bariz bir kanunsuz baskı aracına dönüştürüyorlar, insanları temel haklardan mahrum ediyorlar bir yandan da tüm bu “Anayasal” ve “yasal” ilan edecek bir Yüksek Mahkemeye müdahale ediyorlar — Bütün bunlar ve daha fazlası giderek daha bariz hale gelirken ve planlanan seçimin yaklaşmasıyla baş döndürücü bir şekilde hızlanırken, toplumun geniş kesimleri bununla başa çıkmak için seçimin yeterli olmayacağının farkına varmaya başlıyor. “Normal siyasi sürece” pasifçe bağlı kalmayı bir kenara bırakarak, faşist haydutların tehditleri ve saldırıları karşısında korkuyu yenerek, ülkenin dört bir yanındaki sıradan halk kitleleri, büyüyen dalgalar halinde sokaklara çıkıyor, devam eden HEMEN ŞİMDİ GİTSİN! talebi etrafında birleşiyor, henüz seferberlik olmayan yerlerde kendileri bu tür seferberlikleri başlatıyorlar. Bu durum, ülkeyi bir bütün olarak yutan, siyasi angajman koşullarını dramatik bir şekilde değiştiren, her siyasi rakibi ve toplumdaki tüm egemen kurumları yükselen bu kararlı kitlesel direniş dalgasına yanıt vermeye zorlayan muazzam bir yükselişe dönüşüyor. Bu artan seferberlik, bu ülkede ve uluslararası alanda medyanın ilgisinin merkezine kayıyor. Dünyanın her yerinden halklar bunu fark ediyor, bundan ilham alıyor ve dayanışma ve destek için gösteriler düzenliyor.

Şunu bir hayal edin: Demokrat Partili siyasetçilerin ve yetkililerin birdenbire, tüm öfke ve hoşnutsuzluğu, faşist rejim tarafından her gün müdahale edilen ve şiddet yoluyla dağıtılan bir seçime aktaramayacaklarını fark etmek zorunda kaldıklarını bir hayal edin. Bu siyasetçiler, şu an HEMEN ŞİMDİ GİTSİN! talebini yükselten gösterici kitlelerinin duygularıyla özdeşleştiklerini beyan ediyorlar! Ve mitinglerde kitleleri düzen içine yönlendiren konuşmacılar bulundurmaya çalışıyorlar. Ancak göstericilerin artan anlayış ve kararlılığı göz önüne alındığında, bu politikacıların çabaları sadece bu seferberliklere daha da fazla sayıda katılıma neden oluyor – ve rejimin ve onun üniformalı faşist destekçilerinin artan tehditleri ve baskı ve şiddet eylemleri karşısında bile bu seferberlikler  gittikçe büyümeye devam ediyor; HEMEN ŞİMDİ GİTSİN! talebi daha da güçlü bir şekilde göklere yükseliyor.

Bu yoğunlaşan durumla karşı karşıya kalan Demokrat Parti liderleri, durumu kontrol etmenin ve “düzenli bir sürecin” bir kısmını yeniden kurmanın tek yolunun, Trump/Pence rejiminin gitmesi talebini üstlenmek olduğunun hesabını yapıyorlar. Bu rejimin müdahale ettiği ve “özgür ve adil” bir süreç olarak ilerlemesini engellediği planlanmış bir seçimden önce -hemen şimdi- gitmesi gerektiğini değerlendiriyorlar.

Demokratların bu hamlesine, hükümette güçlü pozisyonlarda bulunan başkaları da katılıyor (veya perde arkasından bunu destekliyor), hatta en nihayetinde kendi siyasi hedeflerine ve kişisel hırslarına bu rejimden koparak ve diğer “liderlerin” etrafında yeniden gruplaşarak daha iyi hizmet edileceğine karar veren bazı Cumhuriyetçi politikacılar da bu sürece dahil oluyor. Trump (ve Pence), bu yönetici sınıf güçleri tarafından “ya istifa edecekleri ya da görevden alınacakları” ültimatomuyla karşı karşıya kalıyor. Ve bu talebi dile getirenler; Trump (ve Pence) eğer ayrılmayı reddederse arkalarında bunu uygulayacak kurumsal güce sahip olduklarını da açıkça belirtiyor.

Bunu bir hayal edin!

Elbette işlerin tam olarak nerede biteceğini söylemek imkansız ve başarının “garantisi” de yok. Ama bunlar mümkün. Bununla bağlantılı olarak iki şeye vurgu yapılmalıdır.

Birincisi, bu rejimin gitmesi talebiyle kitleler şu an sokağa çıkmazlarsa; bu rejimin oyları bastırmasına ve iktidarda kalmak için şiddet tehditlerine ve gücünü kullanmasına izin verilirse; faşist iktidar daha da sağlamlaşır, faşist program ve hedeflerini hayata geçirmek için daha da rahat hareket ederse, böylesi bir durumda ortaya çıkacak sonuçlar gerçekten de felaket olacaktır.

İkincisi, bizler -hepimiz farklı yaşam alanlarından, birçok farklı siyasi perspektiften gelen ve bu faşist rejimi olduğu şekliyle gören ve faşist bir Amerika’da yaşamayı reddeden bizler- bu rejimin temsil ettiği her şeyden haklı olarak nefret eden ve bundan çok daha iyi bir dünya arzulayan on milyonların güçlü duygularını hep birlikte hareket ederek ifade edebiliriz. Bu rejimin -hemen şimdi- gitmesini talep eden, kararlı, şiddet içermeyen ancak sürekli ve hızla büyüyen kitlesel seferberliklere hayat verebiliriz. Son derece faşist doğasıyla seçimleri engellemek ve seçimlerin gerçek sonucu ne olursa olsun iktidarda kalmaya yönelik artan girişimleri nedeniyle, bu rejimin gayri meşru olduğu ve devrilmesi gerektiği şeklindeki kritik önem taşıyan anlayışa bizler güçlü bir şekilde ifade verebiliriz. Ve bu kitlesel seferberliğe rağmen eğer Trump ve rejimi seçimin gerçek sonucu ne olursa olsun iktidarda kalmaya çalışırsa -yani bu rejim 3 Kasım’da halen iktidarda kalmayı sürdürürse- bu kitlesel seferberliği gerçekleştirdiğimiz ve bunu HEMEN ŞİMDİ GİTSİN! talebini güçlü bir şekilde yükseltmemizden ötürü, bu durum kitlesel seferberliği sürdüreceğimiz, daha da büyüteceğimiz ve bunu güçlendirmek için çok daha elverişli koşulların olacağı anlamına gelecektir.

İnsanlık için içinde yaşamaya değer bir toplum, dünya ve geleceğin gerçekten de bir olasılık olup olmayacağı meselesi, böylesi bir dünyaya talip olanların yapmaya karar verdikleri şeye ve bunu gerçekleştirmek için gereken kararlılıkla gösterecekleri çabaya bakmaktadır.

*********

Neyin gerekli ve neyin mümkün olduğuna dair bu temel taslağı akılda tutarak -kararlı bir mücadele ve devasa bir hareketin gerçekten de Trump/Pence rejiminin faşist düzenini daha da ileri götürmesini ve gerçekten korkunç sonuçlara neden olmasını engelleyeceğini göz önünde bulundurarak- süreci değerlendirmek gerekiyor. Buna çok daha büyük durum ve kritik önemdeki yeni gelişmeler bağlamında daha ileri ve kapsamlı bir şekilde bakmamız gerekiyor.

Ruth Bader Ginsburg’un Ölümü ve Kadınlardan Nefret Eden Fanatik Faşistler

Uzun yıllardır Yüksek Mahkeme Yargıcı olan liberal Ruth Bader Ginsburg’un ölümünün duyurulması, Trump ve diğer faşistlerin Ginsburg’u onurlandırmak için ara vermek yerine, hızla başka bir aşırı sağcının mahkeme yargıcı olarak atanması niyetlerinin ilanı açısından bir fırsat oldu. Bunu Trump/Pence faşist rejiminin fanatik baskıcı gündemine ve amaçlarına “ülkedeki en yüksek mahkeme” tarafından daha fazla “yasal destek” sağlanması. hukuk ve “düzeni” faşist rejimin bir aracı haline getirmek; polise “kanun ve düzen” adına gaddarlık ve cinayet için daha da sınırsız yetki verilmesi; ayrıca göçmenlere, LGBT bireylere, Müslümanlara ve diğer “istenmeyenlere” acımasızca zulmetmek; çevrenin yağmalanması üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması; vatanseverliği ve dinci köktenciliği (yani, Hristiyan faşizmini) toplumdaki herkese dayatmak- ve en önemlisi de, kürtajı yasaklamak ve genel olarak kadınların erkeklere oranla toplumda çok daha güçlü bir şekilde ikincil konuma itilmesi için gerekli görüyorlar.

Trump/Pence Rejimi Gitmeli! içinde Trump ile bu faşizmin temel ve itici gücü olan Hıristiyan köktendinciler arasındaki “kutsal olmayan ittifakı” incelemiştim. (1)

Kristin Kobes Du Mez de aynı fenomenden söz ederek (ve Hıristiyan köktendincilere “evanjelistler” olarak atıfta bulunarak ve özellikle de beyaz evanjelistleri göz önünde bulundurarak) şunu söylemişti:

“Trump için Evanjelist destek bir sapma veya yalnızca pragmatik bir seçim değildi. Daha ziyade, evanjelistlerin militan maskülenliğini kucaklayabilmenin doruk noktasıydı; bu ataerkil olan, otoriteyi yücelten ve yurt içinde ve yurt dışında duygusuz bir iktidar gösterisine göz yuman bir ideolojiydi.” (2)

Kürtaja karşı olan Hıristiyan faşist bağnazlığı, yalnızca kürtajın “bebekleri öldürmek” anlamına geldiği şeklindeki sahtekar nosyonla ilgili değildir – bu durum (diğer şeylerle birlikte), kürtaj hakkına karşı olan muhaliflerin de güçlü bir şekilde gebeliği önleyici doğum kontrolüne de karşı çıktıkları gerçeğiyle kendini gösteren bir şeydir. Gerçek şu ki:

Karşı çıkılan gerçek mesele, kürtaj ve doğum kontrolünün kadınlara belirli bir bağımsızlık kazandırmaya yardımcı olmasıdır. Kadınların çocuk sahibi olup olmama ya da olma zamanına kendilerinin karar vermesi şeklindeki özgürlüğe karşıdırlar. Ve evet, kadınları kendi istekleri ve kendi  özgür iradeleri temelinde, hamile kalma korkusu olmadan kendi seçtikleri cinsel ilişkileri yaşama konusundaki özgürlüklerine karşıdırlar. Bu görece bağımsızlık ve özgürlük durumu, Hristiyan faşistleri arasında çılgınlığa yol açar. Çünkü kadının rolünü ataerkil – erkek tarafından domine edilen ailelerde kocanın “yardımcısı” olarak görürler. Kadınların bağımsız ve özgür olması, kocalar için çocuk doğurucuları olmaya ve kadını genel olarak toplumda boyun eğdirilmiş ve bastırılmış pozisyona indirgeme isteklerine doğrudan ters düşer. (3)

Önceki yazı ve konuşmalarımda -bu dizideki önceki makale (Bölüm 2) dahildir- bu faşizmin ataerkil kadın düşmanlığı (kadına yönelik nefret ve aşağılama) ile saldırgan beyaz üstünlüğü arasında doğrudan bir bağlantı ve güçlü bir bağ olduğunu vurgulamış ve şunu belirtmiştim:

“…bu faşistlerle -yani “şikayetleri” beyaz üstünlüğü, erkek üstünlüğü, zenofobi (yabancı düşmanlığı), kuduz Amerikan şovenizmi ve çevrenin sınırsız yağmalanması üzerindeki herhangi bir sınırlamaya karşı fanatik nefrete dayanan ve giderek kelimenin tam anlamıyla kaçıkça ifadelerle kendini gösteren- bu faşistlerle “uzlaşma” olamaz. Bu faşistlerin şartlarıyla ve bütün bunların korkunç getiri ve sonuçlarıyla “uzlaşma” olamaz!” (4)

Tüm bunları kabul etmeyi (bunlarla “uzlaşmayı” reddeden) herkesin, Trump/Pence rejiminin faşist iktidarını konsolide etmesinde ve faşist programlarının uygulanmasında daha ileri bir sıçrama yapabilmesi durumunda ne kadar korkunç sonuçların olacağını acilen anlamaları gereklidir. Bu faşizm “yalnızca bir korkunç politikalar meselesi değil, aynı zamanda niteliksel olarak farklı bir yönetim biçimidir, acımasız baskıya ve en temel hakların ihlal edilmesine dayanmaktadır.” (5)

Bu dizide yer alan bir önceki makalede (2. Bölümde) alıntı yaptığım Afro-Amerikan ilahiyatçı Hubert Locke, bu önemli noktanın altını çiziyor:

“Bütün bunlar yalnızca Amerikan halkının kalpleri ve zihinlerine ilişkin bir savaş olsaydı, çatışmaya büyük ölçüde daha az kaygıyla girer, sağduyu ve insan ahlakının nihayetinde cehalet ve bağnazlığa galip geleceğinden emin olabilirdik. Ancak bu bir iktidar savaşıdır — Hükümetin dizginlerini ele geçirmek, mahkemeleri ve yargı kararlarını manipüle etmek, medyayı kontrol etmek, özel hayatımızın ve ilişkilerimizin mümkün olan her köşesine saldırmakla ilgilidir; böylece Tanrı’nın iradesi olarak algılanan şey Amerika’da hüküm sürecektir.” (6)

Bir Toplanma Çığlığı ve Harekete Geçirici Mesaj

Bu kabusun hızla kaba bir gerçekliğe dönüştüğünü kavrayabilen -adil bir dünya için her arzunun şiddetle bastırıldığı ve acımasızca nefes almanın engellendiği, havasız faşist bir Amerika’da yaşamayı reddeden- bizler, milyonların ve on milyonların dahil olacağı bir durum yaratmak için birlikte hareket etmeliyiz. Bu faşist rejim iktidarda olduğu sürece, felakete yol açan işleyişte “normal” hiçbir şey olmayacaktır.

Bu rejimin yarattığı derin riskleri ve insanlığa yönelik nihai tehdidi tam olarak tanıyarak ona karşı savaşmalıyız. Şu an çağrısı yapılan şey, şiddet içermeyen fakat cesur ve cüretkar, bu rejim devrilinceye kadar geri adım atmama kararlılığıyla ateşlenen bir mücadeledir. Çok acil bir şekilde, her gücün -yönetici güçlerin ve kurumların tüm farklı sektörleri arasında ve genel olarak da toplumdaki- her gücün bulunacağı bir durum meydana getirmeliyiz. Giderek artan kitlesel ve güçlü seferberlikler yoluyla yarattığımız siyasi duruma yanıt verilmesini, bunun ciddi bir şekilde değerlendirilmesini ve bu rejimin hemen şimdi gitmesi gerektiğinde ısrar edilmesini sağlamalıyız.

Kendimizi bundan daha azı olacak güçlere ve prosedürlere bağlamak demek, pasif bir şekilde sonucu beklemek anlamına gelecektir; ve bu da büyük olasılıkla (en ufak bir abartı olmaksızın) gerçekten felaket sonuçlarla kendini gösterecek bu faşizme teslim olmaya yol açacaktır.

1 Ağustos Bildirimde de vurgulandığı üzere: “Bu kritik zamanda bu rejimi iktidardan uzaklaştırmak için şiddet içermeyen ve uygun olacak her yoldan yararlanılmalıdır.” (7)  Ve bu durum, “Trump’a karşı etkili bir şekilde oy kullanmak için Biden’a oy vermek anlamına gelir.”

Bununla birlikte şu önemli gerçeğe de işaret ettim:

“Bu noktada, birkaç eyaletteki oylamanın esasen başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlediği doğrudur—Öyle ki, önceki başkanlık seçimlerinde Trump örneğinde olduğu gibi, birisi halk oylamasını kaybedebilir ve yine de başkan olabilir. Ancak bu gerçeklik göz önüne alındığında bile, Demokratlar için çok daha iyi işleyebilecek bir seçim stratejisi Trump’ın tüm ırkçı yaklaşımına doğrudan ve güçlü bir şekilde karşı çıkmak, Siyahi halka ve diğer beyaz olmayan halklara ve çok sayıda beyaz insana, özellikle de toplumsal adaletsizliğin, bariz eşitsizliğin ve yaygın polis şiddetinin sona erdirilmesine yönelik kesin bir istekle motive olduklarını gösteren genç kuşaklara hitap etmek olacaktır. Bu teorik olarak Demokratların başvurmaya odaklanabilecekleri büyük bir “depodur””  (8).

“Demokratların kendilerinin bunu gerçekten yapmayacakları ve yapamayacakları” doğrudur. Ancak Biden ve Demokratların, Trump/Pence rejimine ve onun içerdiği faşizme son verilmesini talep eden muazzam sayıda halkın güçlü bir şekilde ifade edilmiş kararlılığını tanımaya ve hesaba katmaya zorlandıkları türden bir siyasi durum yaratılabilir. Ve bu durum, Demokratların Trump’a muhalefetlerinde en azından Trump/Pence rejiminin temel faşist yapısının ve programının özüne yaklaşan bir temeli dile getirme mecburiyetini gündeme getirebilir…  Ve bu durum bunu talep eden daha fazla insanı sokaklara çıkmak durumunda bırakabilir… Ve bu durum da, mevcut rejimi ortadan kaldırmak için mücadeleyi sürdürmek için çok daha elverişli koşullar ve durumlar yaratabilir.

Kurumsal ırkçılığa ve polis terörüne karşı gerçekleşen güzel ayaklanmaların sonucunda neler olduğunu bir düşünün. “Irk üzerine tartışmalar” çok önemli ve dramatik bir şekilde değişti. Bir anda Demokratlar ve diğer “ana akım” kurumlar yalnızca “polis reformu” ihtiyacından değil, “sistemik ırkçılıktan” da bahsetmeye kendilerini mecbur hissettiler. Köleliğe ve yerli halklara karşı soykırıma dayanan bu ülkenin bütün bir tarihi üzerine yaygın değerlendirme ve tartışmalar gündeme geldi! Siyasi manzaranın bu kadar kısa bir süre içinde oldukça dramatik bir şekilde değişeceği ve tüm bunların gerçekleşmesi zor görünüyordu. Bunun aynısı aynı aciliyette (“iç içe geçmiş şekilde”) şu an ırkçı baskıya, polis terörüne ve diğer çirkin adaletsizliklere karşı sadece haklı isyanın bir devamı olarak yaşanabilir. Fakat tüm bunlar sokaklarda Trump/Pence faşist rejiminin gitmesini güçlü bir şekilde talep eden, sürekli ve artan sayıda halk kitleleriyle bağlantılı olarak gerçekleşmelidir.

Eğer bu faşist rejim oy verme zamanı geldiğinde halen iktidarda olmaya devam ederse -o zaman bu sadece insanların tek bir oylama eylemini gerçekleştirmesini değil, aynı zamanda bu faşist rejime kesin bir seçim yenilgisi vermek için kitlesel olarak halkı seferber etme çalışmasını gerektirecektir. Aynı zamanda defalarca vurguladığım gibi —ve bu pek fazla vurgulanmaz— burada (ve bu dizinin diğer bölümlerinde, ayrıca 1 Ağustos Bildirimde) tartışılan tüm nedenlerden dolayı, bu rejimin devrilmesini talep eden kitlesel seferberlik olmaksızın yalnızca oy vermeye güvenmek muhtemelen felakete yol açacaktır.

İktidarlarının devam etmesinin ve daha da konsolide olması durumunun abartısız bir şekilde gerçekten korkunç sonuçlar doğuracağı bu rejimin devrilmesini sağlayacak en uygun koşulları yaratmak için, halk kitleleri hemen şu an harekete geçmelidir.

Tarihi Bir Hesaplaşmaya Yükselmek ve (Kendimiz Dahil) Tüm Engelleri Aşmak 

Ayrıca vurguladığım gibi, Trump/Pence rejiminin iktidarda kalmasını sağlamak için daha büyük şiddet tehditleri de dahil olmak üzere, “Trump ve onun faşist destekçileri tarafından açıkça ilan edilenleri ciddiye almamak çok büyük bir hata olacaktır.” Ancak daha da önemli bir gerçek şudur: “Bu faşist tehditler ve şiddet eylemleri ve daha da fazla şiddet uygulamaya yönelik hazırlıklar gerçekten ne kadar tehlikeli olursa olsun, bunlardan korkmak ve buna boyun eğmek çok daha büyük bir dehşete yol açacaktır.” (9)

Bununla yüzleşirken, iyi kalpli her insan Trump/Pence rejiminin komutasındaki polisin ve fırtına birliklerinin ayrıca Trump yanlısı faşist haydutların silahlı saldırılarına meydan okuyan ve kararlı bir şekilde sokaklara dökülen kitlelerin eylemlerinden ilham alabilir ve burada cesaret bulabilir.

Ancak temelleri ne kadar sağlam olursa olsun, üstesinden gelinmesi gereken sadece korku değildir. Özellikle son zamanlarda bu toplumda fazlasıyla yaygınlaşan ve çoğu zaman bu kadar aşırı şekillerde ifade edilen “bireyselliktir”. Yükselen ve hızlanan faşist güçle karşı karşıya kalan bugünkü durumda, bu bireysellik durumu şu terimlerle sık sık ifade edilmektedir:

“Trump’ın temsil ettiği ve yaptığı her şeyden nefret ederken kendimi ve bana yakın olanları düşünmem de gerek; sokaklara çıkıp bu rejimin kaldırılması talebinin etrafında gösteri yapıp -üstelik çok fazla bunu yapan kişi de ortada yokken- aktif olarak buna karşı çıkarak kendimi zaten tehlikeye atıyorum; özellikle de yaklaşan bir seçim olduğu ve bunun meseleyi çözme şansı olduğu düşünülürse, bütün bunlar benim açımdan pek de almak istemediğim bir risk barındırıyor.”

Burada -Trump’ın seçime müdahale etmesine bir kez daha dikkat çekmenin yanı sıra, bu seçimde gerçekte ne olursa olsun iktidarda kalmak için şiddet kullanması durumunun bulunduğu ve daha da fazla şiddet tehdidinde bulunmasının- güçlü bir şekilde belirtilmesi gerekiyor: Bu fikirleri ifade eden (veya bu şekilde hisseden) herkes gerçekten sokaklara çıkmalı ve kelimenin tam anlamıyla milyonlarca, hatta on milyonlarca kişiden oluşan bir güç, RefuseFascism.org tarafından çağrısı yapıldığı ve örgütlendiği üzere Trump/Pence rejimi HEMEN ŞİMDİ GİTMELİ! talebinde birleşmelidir.

Ayrıca açıkça söylenmesi gerekiyor: Bu azgın bireysellik —sadece kendini düşünen veya insanlığın daha büyük çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi reddeden herkes— şu anki korkunç durumla karşı karşıya kalmamızın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ve bu şekilde devam etmek, tüm insanlık için gerçekten feci sonuçlara yol açabilecek şeylerin çok daha kötü hale gelmesine katkıda bulunacaktır. Ve bundan sonuçta çok azı uzak durabilecektir. (Özellikle de parmağı nükleer düğme üzerinde olan kaçık bir zorba Trump sayesinde her zaman var olan nükleer imha tehlikesinin yanı sıra, Trump/Pence rejiminin çevreye verdiği yoğun ve hızlandırılmış zararları bir düşünün — ve eğer iktidarda kalırsa çok daha kötü bir ölçekte bunlar gerçekleşecektir.)

“Kolay” olmayabilir, ancak herkesin (toplumsal adaletsizlik ve eşitsizliği önemseyen, hem doğal hem de toplumsal açıdan insanların içinde nefes alabileceği ve gelişmeyi umduğu bir ortama sahip olmak isteyen herkesin) temel çıkarına olan cesaretle öne çıkıp bu rejimin kaldırılmasını talep eden gerçekten büyük bir seferberliğin parçası olmaktır; bu süreçte hepimiz “ilkler arasında” olmaya istekli olmalıyız ve bunu yaparken nihayetinde “yalnız” ya da “sadece birkaç cesur ruh” olmadığımızı, yalnızca duygu olarak değil fakat binlerle ve nihayetinde milyonlarla birlikte aktif bir güç olarak birlikte olduğumuzu keşfetmeliyiz.

Evet, böylesine büyük bir seferberliğin bile bu rejimi ortadan kaldırmayı başaracağına dair hiçbir “garantisi” olmadığı doğrudur ve bu rejim kendi “tabanını” oluşturan çılgın faşist fanatiklerle birlikte buna şiddetle direnecektir; ancak bu rejim seçimlere müdahale ederek, seçimleri gasp ederek ve ardından görevi bırakmayı reddederek iktidarda kalmayı başarırsa, sonuçlarının bir kez daha gerçekten felaket olacağının garantisi verilebilir. Ve “garantisi” olmasa da, açık bir şekilde olumlu bir sonuç olasılığı vardır. Irkçı baskıya ve polis terörüne karşı güzel ayaklanmanın neredeyse kelimenin tam anlamıyla “bir gecede” yarattığı muazzam etkiyi bir kez daha düşünün.

Aynı zamanda, bu rejimin devrilmesini talep eden kitlesel bir seferberliğin siyasi alanda, toplumun tüm güç merkezleri ve sektörleri üzerinde kuvvetli bir etkiye sahip olsa bile, işlerin muhtemelen bu kitlesel seferberliğin basitçe bir doğrudan uzantısı olarak ilerlemeyeceğini anlamak önemlidir.  Daha ziyade, bu durum kitlesel seferberlik ile güçler arasındaki çelişkiler ve çatışmalar arasındaki etkileşim şeklinde gerçekleşecek ve bu kitlesel seferberlikle daha da artacaktır -muhtemelen, normalde bu sistemin “geleneksel kurumsal araçları ve prosedürleri” dışında şeyler yapmaya şiddetle direnen güçler, kendilerini normalde sistemin siyasetine doğrudan dahil etmeyen egemen sınıf güçleri ve hatta şimdiye kadar bu faşist rejime inatla takılıp kalmış olanların bir kısmı dahi rejimi ortadan kaldırmanın gerekli olduğu sonucuna varacaklardır; ki bu durum böylesine güçlü boyutlara ve derinliğe sahip bir siyasi krize götürebilir ve tüm sistemleri açısından çok daha derin bir krizden kaçınmak için en azından Trump’ı (ve Pence’i) istifa etmeye zorlayabilirler.

Yine de hiç kimse tüm bunların sonucunun ne olacağını kesin olarak söyleyemez. Ancak, Trump/Pence rejimini seçimden önce kovmayı amaçlayan gerçekten muazzam bir halk hareketi, bu rejimin iktidarda kalma ve dehşetler konusunda daha da ileriye gitmeye dair çılgın kararlılığıyla başa çıkmak için elverişli koşullar yaratmada çok güçlü bir rol oynayabilir.

Şunun farkına varmak oldukça önemlidir:

“İhtiyaç duyulan kitlesel seferberlik, seçim sonrasında “bir gecede” inşa edilemez – ve şeyleri Demokratların ısrar ettiği çerçeve ve sınırlar içine hapsederek de inşa edilemez.” (10)

Ve Faşizmi Reddet‘in ve diğer bazılarının bu çabaya katılması sayesinde, bu kitlesel seferberlik çoktan başlamış bulunuyor.

Trump/Pence rejiminin ilk günlerinden beri Faşizmi Reddet’in, bu rejimin gitmesi gerektiği talebi etrafında kitlesel seferberlik çağrısı yaptığı bir gerçektir; ve bu talebi dile getirmek için şimdiye kadar binlercesini sokaklara dökmek için toplanmış olsa da, bu seferberlik şu an çok hızlı bir şekilde başarması gereken bir katlamalı büyümeyle (sıçramalar ve artışlarla) sonuçlanmadı. Ancak bu binler, on milyonlarca insanda güçlü bir şekilde sahip olunan duygulara gerçekten ifadesini verdiği için, aslında potansiyel olarak güçlü bir gücü temsil etmektedirler ve insanlara ulaşma ve onları harekete geçirme konusunda yapılan her ilerlemeyi mümkün kılmak ve inşa etmek çok önemlidir. Buna kendi kendilerine adım atmış olanların çok daha fazlasını örgütçüler haline getirmek de dahildir… Dahası, bu rejimin yıllardır yaptığı tüm dehşetler olsa da, şu anki zamanların son birkaç yılda olduğundan çok farklı olduğunu kabul etmek ve bu anlayışla hareket etmek çok önemlidir.

Özellikle de Trump planlanan seçimlere yönelik yaklaşımı ile faşist saldırısını artırırken, şimdi işler çok daha yoğun ve çok daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Bunun çelişkili etkileri var. Bir yandan adaletsizliği protesto eden insanlara yönelik şiddetli baskı ve saldırılar -ve çok daha kötü baskı ve şiddet tehditleri- gündemde. Bu durum, mevcut rejimden nefret eden pek çok kişinin pasif bir konuma düşmesine neden oldu. Seçimlerin, şu an oldukça kötü koşullarda yoğunlaşan mevcut krizi bir şekilde çözeceği umuluyor. Ancak hikayenin diğer yanı, bu rejimin ve destekçilerinin seçim yaklaşırken bile, faşist hokkabazlarıyla tam yol ileri gitmesi, seçime müdahale etmesi veya gasp etmesi, bir yenilgiyi kabul etmeyecekleri, seçim sonucuna bakmaksızın iktidarda kalma yönündeki amansız dürtüleridir. Bütün bunlar, bu rejim tarafından temsil edilenin gerçekliğini, basitçe seçimi beklemenin büyük nesnel tehlikesini ve bu rejimin gitmesini talep etmek için şu an sokaklara çıkma ihtiyacını giderek daha fazla ön plana çıkarmaktadır.

Bütün bunlar, bir kez daha Trump/Pence rejiminin HEMEN ŞİMDİ GİTMESİ! talebi etrafında gerçekleşen seferberliğin önemine işaret eder. Ve bu seferberliğin, herhangi bir zamanda organize ettiği sayısı ne olursa olsun günden güne devam eden ve elde ettiği her önemli ilerlemeyi inşa etmenin büyük önemini gösterir. Bu durum insanların “hayal gücünü yakalayan” hem kararlı hem de yaratıcı şekillerde yapıldığında -şimdi büyük ölçüde Trump’ın faşist eylemleri ve beyanları tarafından yönlendirilen krizin devam eden yoğunlaşmasıyla birlikte- insanların sokaklara çıkmasıyla, çok daha güçlü bir şekilde bu rejimin gitmesini talep etmesi ile, artan sayıda kişinin cesaretle ve ivedilikle harekete geçmesi talebi ile “bir şeyleri bir araya getirebilir” ve “engeller aşılabilir”.

Sonuç Olarak:

Bu faşist rejim tarafından neyin temsil edildiğini görmek gerekiyor, ayrıca Trump’ın sadece ona karşı oy kullanacak kişilerin oylarını bastırmaya çalışmakla kalmayıp aynı zamanda görevde kalmak için güçlü ve şiddetli bir baskı kullanmaya da hazırlandığını görmek gerekiyor. Bu rejimin HEMEN ŞİMDİ! (OUT NOW!) gitmesi gerektiği şeklindeki birleştirici talep etrafında şu an gerçekten büyük ve sürekli bir seferberlik kurmak kritik ve ivedi bir önem taşıyor! – Ve eğer durum gerektiriyorsa, seçimden sonra bile buna devam etmeye hazır olma yönelimi ile bunun yapılması gerekiyor. (11)

***

Her ne olursa olsun Trump’ın iktidarda kalmasında ısrar eden çılgın fanatizm, bu faşist rejimin temsil ettiği her şeyden nefret eden, bu rejimin insanlık için temsil ettiği gerçek varoluşsal tehdidi kabul eden ve bu rejimin gitmesi gerektiği konusunda haklı bir kararlılıkla ateşlenen kitlelerin bilinçli ve tutkulu yoğunlaşmasıyla karşılanmalı ve ezilmelidir. (12)


Referanslar:

1. The Trump/Pence Regime Must Go! In The Name of Humanity We REFUSE To Accept a Fascist America, A Better World IS Possible. Videosu revcom.us sitesinde mevcuttur.

2. Kristin Kobes Du Mez, Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation,Liveright Publishing. Alıntılanan kısım “Giriş” kısmındandır.

3. Fascists Today And The Confederacy: A Direct Line, A Direct Connection Between All The Oppression. Bu makalenin Türkçe çevirisi için bkz: https://yenikomunizm.com/bugunun-fasistleri-ve-konfederasyon-arasindaki-direkt-bag-butun-baskilar-arasindaki-dogrudan-baglanti/

4. Trump Is Already Stealing The Election And Threatening Even More Violence To Stay in Power, Part 2 of Voting Will Not Be Enough—We Need To Take To The Streets, And Stay In The Streets Demanding Trump/Pence Out Now! Bu makalenin Türkçe çevirisi için bkz: https://yenikomunizm.com/trump-halihazirda-secimlere-mudahale-ediyor-ve-iktidarda-kalmak-icin-daha-fazla-siddet-ile-tehdit-ediyor/

5. Statement By Bob Avakian, August 1, 2020, On The Immediate Critical Situation, The Urgent Need To Drive Out The Fascist Trump/Pence Regime, Voting In This Election, And The Fundamental Need For Revolution Bob Avakian’ın 1 Ağustos Bildirisi’nin Türkçe çevirisi için bkz: https://yenikomunizm.com/su-anki-acil-durum-trump-pence-rejimini-acilen-gonderme-ihtiyaci-bu-secimlerde-oy-vermek-ve-devrim-icin-temel-ihtiyac-uzerine/

6. Reflections on Pacific School of Religion’s Response to the Religious Right, – Dr. Hubert Locke. Revcom.us sitesinde mevcuttur. Vurgular eklenmiştir.

7. Statement By Bob Avakian, August 1, 2020, On The Immediate Critical Situation, The Urgent Need To Drive Out The Fascist Trump/Pence Regime, Voting In This Election, And The Fundamental Need For Revolution. Bob Avakian’ın 1 Ağustos Bildirisi’nin Türkçe çevirisi için bkz: https://yenikomunizm.com/su-anki-acil-durum-trump-pence-rejimini-acilen-gonderme-ihtiyaci-bu-secimlerde-oy-vermek-ve-devrim-icin-temel-ihtiyac-uzerine/

8. The Democrats Can’t Fight Trump The Way He Needs To Be Fought, Part 1 of Voting Will Not Be Enough—We Need To Take To The Streets, And Stay In The Streets Demanding Trump/Pence Out Now! Bu makalenin Türkçe çevirisi için bkz: https://yenikomunizm.com/oy-vermek-yeterli-olmayacaktir-trump-pence-hemen-simdi-gitsin-talebi-ile-sokaklara-cikmali-ve-sokaklarda-kalmaliyiz/

9. Trump Is Already Stealing The Election And Threatening Even More Violence To Stay in Power, Bu makalenin Türkçe çevirisi için bkz: https://yenikomunizm.com/trump-halihazirda-secimlere-mudahale-ediyor-ve-iktidarda-kalmak-icin-daha-fazla-siddet-ile-tehdit-ediyor/

10. The Democrats Can’t Fight Trump The Way He Needs To Be Fought

11. Statement By Bob Avakian, August 1, 2020, On The Immediate Critical Situation, The Urgent Need To Drive Out The Fascist Trump/Pence Regime, Voting In This Election, And The Fundamental Need For Revolution Bob Avakian’ın 1 Ağustos Bildirisi’nin Türkçe çevirisi için bkz: https://yenikomunizm.com/su-anki-acil-durum-trump-pence-rejimini-acilen-gonderme-ihtiyaci-bu-secimlerde-oy-vermek-ve-devrim-icin-temel-ihtiyac-uzerine/

12. Trump Is Already Stealing The Election And Threatening Even More Violence To Stay In Power, Bu makalenin Türkçe çevirisi için bkz: https://yenikomunizm.com/trump-halihazirda-secimlere-mudahale-ediyor-ve-iktidarda-kalmak-icin-daha-fazla-siddet-ile-tehdit-ediyor/

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.