Yeni Komünizm

1970’lerden Bugüne ABD’de Asalaklık ve Sınıfsal-Toplumsal Yeniden Düzenleme

Editörün Notu: Raymond Lotta’nın Mart ayında revcom.us’de yayınlanan, kapitalist-emperyalizmin son 50 yılında gerçekleşen  yükselen küreselleşme ve sömürünün yoğunlaşması, bunun dünya üzerindeki...

Gerici Devlet, Mafya İlişkisi ve İnsanlığın İhtiyaç Duyduğu Gerçek Kurtuluş

“Bir kamerayla, bir tripotla” başlayan, haftalardır siyaset gündeminin merkezine oturan, Sedat Peker, mafya ve devlet ilişkileri fosseptik çukurunu aratır bir şekilde, tüm pisliğiyle ortalığa serpildi...

Baskının Silahları ve Baskıya Son Verecek Mücadele İçin Gerekli Olan Kalp

Bu sistemin, halk kitlelerini bastırması, onlara zulmetmesi, aşağılaması ve demoralize bir durumda tutmak için kullandığı iki büyük silahı var. İlk silah, tüm diğer vahşetleriyle birlikte Siyahi, Melez ve...

Mao’nun Yugoslav Komünist Birlik Delegasyonu ile Konuşması

Editörün Notu: Mao Zedong’a ait 1956 döneminden aşağıdaki diplomatik konuşma belgesi, Wilson Center Digital Archive içinde ve ayrıca Selected Diplomatic Papers of Mao Zedong (1993) içinde yer almaktadır...

Şiddetli Baskı Dalgası, İran’ın Siyasi Tutsaklarını Serbest Bırakmak İçin Küresel Hareketi Genişletiyor

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı Oil, Power&Empire kitabının yazarı ve Revolution (revcom.us) gazetesinde yazar olan Larry Everest tarafından İran’daki siyasi mahkumların durumları ve acil olarak harekete...

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER