Yeni Komünizm

ABD’nin Afganistan Kırsalında Kadınlara Ne Yaptığına Bakın!

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı 20 Eylül 2021 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için: Check It Out: What the U.S. Did to Women in Afghanistan’s Countryside | revcom.us


ABD’nin Afganistan’a karşı savaşta mağlup olmasının karmaşık bir etkisi oldu. Bir yandan Amerika’nın emperyalist egemenliğini ve talanını Ortadoğu ve Orta Asya’da daha fazla dayatma girişiminde yenilgiye uğraması çok iyi bir şeydir. Öte yandan, onu yenen ve şimdi iktidara gelen güç -İslami teokratik Taliban- son derece baskıcı bir ataerkillik biçimi de dahil olmak üzere kendi gerici tahakküm biçimini empoze etmektedir. Bu acı verici ikilem ve dinamik Bob Avakian’ın açıklamasında ortaya konmaktadır:

“Buradaki çekişmede bir yanda Cihad diğer yanda McDünya/McHaçlıSeferi’ni görürüz, bunlar insanlığın sömürgeleştirilen ve ezilen ve tarihsel olarak miadı dolmuş katmanlarına karşı, emperyalist sistemin tarihsel olarak miadı dolmuş egemen sınıfı şeklinde bulunurlar. Bu iki gerici kutup birbirlerine karşı olsalar da aslında birbirlerini güçlendirirler. Eğer bu “miadı dolmuşlardan” birinin yanında yer alırsanız, en sonunda ikisini de güçlendirirsiniz.”

“Her ne kadar bu çok önemli bir formülasyon olsa ve dünyanın şu evresinde süreçleri yöneten dinamikleri anlamak açısından kritik önemde olsa da, aynı zamanda bu “tarihsel olarak miadı dolmuşlardan” hangisinin daha büyük zarar verdiği ve insanlığa karşı daha büyük tehdit oluşturduğu konusunda açık olmamız gerekiyor: Bu da, tarihsel olarak miadı dolmuşlardan emperyalist sistemin egemen katmanıdır, ve özellikle de ABD emperyalistleridir.”

BAsics 1:28 – Bob Avakian

Burada BA’nın “daha büyük zararı veren ve insanlığa karşı daha büyük tehdit oluşturanın” ABD olduğu şeklindeki önemli noktasına dikkat edilmelidir. ABD medyası genel olarak büyük şehirlerdeki Taliban egemenliği tarafından vahşice bastırılacak olan kadınlara ne olacağına odaklanıyor. Ve gerçek şu ki, bazı istisnalar olsa da (örneğin 2015 yılında Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından işletilen Kunduz’daki bir hastanenin bombalanması gibi) ABD genel olarak şehirleri hedef almadı ve ABD destekli rejim kadınlar için belirli fırsatlar yarattı.

16 Ekim 2015: Sınır Tanımayan Doktorlar’ın bir çalışanı, Afganistan’ın Kunduz kentinde 42 Afgan’ı öldüren bir ABD hava saldırısının ardından örgütün hastanesinin kömür haline gelen kalıntıları arasında. Ağustos 2016’ya kadar, savaşta yaklaşık 111.000 kişi öldü ve 116.000’den fazla kişi yaralandı. Foto: AP

Yine de kırsalda -Afganların yüzde 70’inin yaşadığı yer kırsaldır- son 20 yılda her şey çok farklı şekilde gelişti. Çok az istisnanın haricinde (1)  bu hikaye büyük ölçüde gizlendi ve üstü kapatıldı. Ancak New Yorker‘ın yakın tarihli bir sayısında Anand Gopal, bir kadının kırsal kesimdeki ABD savaşıyla ilgili sarsıcı deneyimlerini gündeme taşıdı: “Diğer Afgan Kadınları”.

Bu makale, ABD’nin gerçekleştirdiği ve/veya güçlü bir şekilde desteklediği gerçekten acımasız ve kesinlikle korkunç toplu katliamı detaylı bir şekilde aktarmaktadır. Gopal’in, kitlelerin gerçekten de teokratik cihatçılık ile emperyalist gaddarlık şeklindeki iki kutup arasından seçim yapması gerektiği şeklindeki bir görüşe yol açabilecek bazı zayıflıkları olsa da, öne sürdüğü bilgiler önemlidir ve Bob Avakian’ın, medyanın durmadan vurguladığının aksine Amerika’nın dünyada kesinlikle “iyilik gücü” OLMADIĞINA dair görüşlerini canlı bir şekilde destekler.

Bu bağlamda, devrimden yana olan ve “miadı dolmuşlara” (hem ABD emperyalizmine, hem de teokratik İslamcı cihatçılığa) karşı başka bir yol ortaya koyan Afganistan Yeni Komünizm Hareketi‘nin varlığı çok daha belirgin bir şekilde öne çıkıyor ve memnuniyet yaratıyor.

Afganistan Yeni Komünizm Hareketi Başlangıç Bildirisi


1)Dikkate değer bir istisna, Jeremy Scahill’in 2013’te yayınlanan ve burada gözden geçirilen Dirty Wars filmi ve kitabıdır.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER