Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim Turu İçin Örgütlenin!

Editörün Notu: Bob Avakian’ın başkanı olduğu Devrimci Komünist Parti ABD, halk kitlelerine bilimsel devrimci stratejiyi ulaştırabilmek ve kitleleri devrime kazanmak için ülke çapında büyük bir stratejik organizasyon başlatmış durumda. “Gerçek Bir Devrim Turu İçin Örgütlenin” başlığı taşıyan bu organizasyon şehirlerde bulunan lokal Devrim Kulüplerinin koordinasyonu ve yoğun çalışmaları ile düzenleniyor. Süreç içinde geliştirilen “Devrim İçin Dikkat Edilecek Noktalar” kılavuzunu (#POA4Rev) ve içeriğinin Türkçe çevirisini takipçilerimiz için aktarıyoruz. Kaynak için: https://revcom.us/a/591/points-of-attention-en.html


Dikkat Edilecek Noktalar, devrimin ilkelerini, yöntemlerini ve hedeflerini içerir. Dikkat Edilecek Noktalar, devrimin neyi temsil ettiğini gösterir ve devrimin gerçekleştirmeyi amaçladığı yeni toplum hakkında canlı bir duygu kazandırır ve bugün nasıl yaşadığımız ve nasıl mücadele etmemiz gerektiğine yönelik rehberlik sağlar. Bu noktalara girdiğinizde devrimin neyle ilgili olduğunu da görmeye başlarsınız.

Bir devrim yapmak için kitlelerin örgütlenmesi gerekir. Devrim Kulüpleri, Dikkat Edilecek Noktalar doğrultusunda mücadele eden organizasyonlardır. Dikkat Edilecek Noktalar ile aynı fikirde olan ve bu doğrultuda yaşamak isteyenlerin, bugün Devrim Kulübü’ne katılmaları ve Devrim Kulübü inşa etmeleri gerekmektedir. Bu noktaları yaydığınızda, devrimi yaymış olursunuz ve halkın devrimci örgütlenmesini geliştirmeye yardımcı olursunuz.

Devrim Kulübü, insanların devrim hakkında güçlü bir şekilde temsil edebileceği yerdir. Devrimi öğrenmek, Bob Avakian’ın (BA) önderliği ve çalışmaları hakkında bilgi edinmeyi içerir. Bob Avakian, kurtuluş yolunda ileri bir atılım olan yeni komünizmi geliştirdi ve her yerdeki halkın bunu öğrenmesi gerekiyor.


Devrim İçin Dikkat Edilecek Noktalar

1. Bizler, insanlığın en yüksek çıkarlarını, devrimi ve komünizmi temsil etmek için mücadele yürütüyoruz. Devrimin kişisel amaçlar için kullanılmasına müsamaha gösteremeyiz.

2. Bizler, BÜTÜN zincirlerin kırılacağı bir dünya için mücadele yürütüyoruz. Kadınlar, erkekler ve farklı cinsiyetteki insanlar eşittir ve yoldaştır. Kadınlara yönelik fiziksel veya sözle tacize, kendilerine seks objeleri şeklinde davranılmasına veya insanların cinsiyetinden veya cinsel yönelimlerinden ötürü aşağılanmasına veya kendileriyle “dalga geçilmesine” müsamaha gösteremeyiz.

3. Bizler, sınırların olmayacağı, farklı halklar, kültürler ve diller arasında eşitlik olacağı bir dünya için mücadele yürütüyoruz. İnsanların ırkından, milletinden veya dilinden ötürü aşağılanmasına veya kendileriyle “dalga geçilmesine” müsamaha gösteremeyiz.

4. Bizler en fazla ezilenlerin yanındayız ve onların insanlığı kurtarma potansiyellerini – ve bizim de onlara önderlik etme sorumluluğumuz bulunduğunu asla görmezden gelemeyiz. Farklı kesimlerden insanı devrime kazanmak için çalışıyoruz ve insanlar arasında intikamcılığa müsamaha gösteremeyiz.

5. Bizler, başkalarının gözlemleri, içgörüleri ve eleştirilerini dinleyip bunlardan öğrenmeyi sürdürsek de, ne kadar rağbet görüp görmediğine bakmaksızın her zaman hakikati ararız ve hakikat için savaşırız.

6. Bizler, bu sistemi gerçekten devirmek ve bugün insanlar arasındaki yıkıcı, kısır çekişmelerin ötesinde tamamen daha iyi bir yol için ilerliyoruz. Ciddi olduğumuz için, bu aşamada şiddete başvurmuyoruz ve halka karşı ve halkın içindeki her tür şiddete karşı çıkıyoruz.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

1 comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.